Nội dung ôn tập kiểm tra môn công nghệ 8. Học kì II – năm học: 2007 – 2008

 _ Biết hệ thống hoá kiến thức của các bài học ở các chương.

 _ Biết tóm tắt nội dung kiến thức đã học.

 _ Biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu tổng hợp chuẩn bị cho phần kiểm tra HKII.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1420 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung ôn tập kiểm tra môn công nghệ 8. Học kì II – năm học: 2007 – 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD LONG XUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------@&?------------ ---------------------------------------- Tổ: Lý – Tin – KT NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 8. HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2007 – 2008. I. MỤC TIÊU: _ Biết hệ thống hoá kiến thức của các bài học ở các chương. _ Biết tóm tắt nội dung kiến thức đã học. _ Biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu tổng hợp chuẩn bị cho phần kiểm tra HKII. II. NỘI DUNG ÔN TẬP: Phần III: Kĩ thuật điện. Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. I. Điện năng: II. Vai trò của điện năng: Chương VI: An toàn điện. Bài 33: An toàn điện. I. Vì sao xảy ra tai nạn điện: II. Một số biện pháp an toàn điện: Bài 35: Cứu nguời bị tai nạn điện. I. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện: II. Sơ cứu nạn nhân: Chương VII: Đồ dùng điện trong gia đình. Bài 36: Vật liệu kỹ thuật điện. I. Vật liệu dẫn điện: II. Vật liệu cách điện: III. Vật liệu dẫn từ: Bài 38: Đồ dùng loại điện – quang. Đèn sợi đốt. I. Phân loại đèn điện: II. Đèn sợi đốt: Bài 39: Đèn huỳnh quang. I. Đèn ống huỳnh quang: II. Đèn compact huỳnh quang: Bài 41: Đồ dùng loại điện - nhiệt. Bàn là điện. I. Đồ dùng loại điện – nhiệt: II. Bàn là điện: Bài 42: Nồi cơm điện. II. Nồi cơm điện: Bài 44: Đồ dùng loại điện – cơ. Quạt điện – Máy bơm nước. I. Động cơ điện: II. Quạt điện: III. Máy bơm nước: Bài 46: Máy biến áp một pha. Bài 49: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Chương VIII: Mang điện trong nhà: Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà. I. Đặc điểm và yêu cầu của mang điện trong nhà: II. Cấu tạo của mang điện trong nhà: Bài 51: Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. I. Thiết bị đóng cắt: Công tắc điện, Cầu dao. II. Thiết bị lấy điện: Ổ điện, Phích cắm điện. Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà. I. Cầu chì: II. Aùptômát: Bài 55: Sơ đồ mạch điện. Bài 58: Thiết kế mạch điện. III. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. _ Khái niệm về điện năng, sản xuất và truyền tải điện năng: _ Vai trò của điện năng: Chương VI: An toàn điện. Bài 33: An toàn điện. _ Vì sao xảy ra tai nạn điện: _ Một số biện pháp an toàn điện: Bài 35: Cứu nguời bị tai nạn điện. _ Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện: _ Sơ cứu nạn nhân: Chương VII: Đồ dùng điện trong gia đình. Bài 36: Vật liệu kỹ thuật điện. _ Vật liệu dẫn điện: _ Vật liệu cách điện: _ Vật liệu dẫn từ: Bài 38: Đồ dùng loại điện – quang. Đèn sợi đốt. _ Đèn sợii đốt: Bài 39: Đèn huỳnh quang. _ Đèn ống huỳnh quang: _ Đèn compact huỳnh quang: Bài 41: Đồ dùng loại điện - nhiệt. Bàn là điện. _ Đồ dùng loại điện – nhiệt: _ Bàn là điện: Bài 42: Nồi cơm điện. _ Nồi cơm điện: Bài 44: Đồ dùng loại điện – cơ. Quạt điện – Máy bơm nước. _ Động cơ điện: _ Quạt điện: _ Máy bơm nước: Bài 46: Máy biến áp một pha. _ Cấu tạo: _ Nguyên lí làm việc: _ Sử dụng: Bài 49: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Chương VIII: Mạng điện trong nhà: Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà. _ Đặc điểm và yêu cầu của mang điện trong nhà: _ Cấu tạo của mang điện trong nhà: Bài 51: Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. _ Thiết bị đóng cắt: Công tắc điện, Cầu dao. _ Thiết bị lấy điện: Ổ điện, Phích cắm điện. Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà. _ Cầu chì: _ Aùptômát: Bài 55: Sơ đồ mạch điện. _ Một số kí hiệu qui ước: _ Phân loại sơ đồ điện: Bài 58: Thiết kế mạch điện. Mỹ Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2008 BAN LÃNH ĐẠO TỔ TRƯỞNG GVBM

File đính kèm:

  • doccau hoi CN8 HKIIly thuong kietAG.doc
Giáo án liên quan