Kiểm tra học kỳ II. Năm học 2007 – 2008. Môn: công nghệ - Lớp 7

1. Yếu tố nào sao đây là yếu tố bên trong tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?

a. Thức ăn b. Chăm sóc c. Khí hậu d. Đặc điểm di truyền

2. Sự tăng cân của ngan theo tuổi là đặc điểm:

a. Giai đoạn b.Chu kì c. Không đồng điều d.Cả a,b và c

3. Protêin được cơ thể vật nuôi hấp thụ sau quá trình tiêu hoá là:

a. Đường đơn b.Axit amin c. Vitamin d.Ion khoáng

4. Lipít được cơ thể vật nuôi hấp thụ sau quá trình tiêu hoá là:

a.Axít amin b.Vitamin c. Đường đơn d.Glyxêrin và axit béo

5. Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản cần chú ý mấy giai đoạn?

a. 3 giai đoạn b.2 giai đoạn c. 4 giai đoạn d. Cả a, b và c

 

doc6 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1046 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ II. Năm học 2007 – 2008. Môn: công nghệ - Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2007 – 2008. MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Họ và tên………………………………………… Lớp:………. Phòng thi………Số báo danh…… Chữ ký giám thị………………… Số phách:………………………… Đề lẻ &……………………………………………………………………………………………………………… Điểm Nhận xét của giáo viên Chữ ký giám khảo Số phách Đề lẻ A.TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm) I. Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng: (2,5 điểm) 1. Yếu tố nào sao đây là yếu tố bên trong tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? a. Thức ăn b. Chăm sóc c. Khí hậu d. Đặc điểm di truyền 2. Sự tăng cân của ngan theo tuổi là đặc điểm: a. Giai đoạn b.Chu kì c. Không đồng điều d.Cả a,b và c 3. Protêin được cơ thể vật nuôi hấp thụ sau quá trình tiêu hoá là: a. Đường đơn b.Axit amin c. Vitamin d.Ion khoáng 4. Lipít được cơ thể vật nuôi hấp thụ sau quá trình tiêu hoá là: a.Axít amin b.Vitamin c. Đường đơn d.Glyxêrin và axit béo 5. Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản cần chú ý mấy giai đoạn? a. 3 giai đoạn b.2 giai đoạn c. 4 giai đoạn d. Cả a, b và c II. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1 điểm) - Thức ăn cung cấp ……………………………………………….cho vật nuôi hoạt động và phát triển. - Thức ăn cung cấp………………………………………………………….cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. III. Đánh dấu X vào các phương pháp nhân giống sau cho phù hợp với việc chọn phối: (1,5 điểm) Con đực Con cái Thuần chủng Lai tạo Gà lơgô Gà gi Lợn Lanđơrat Lợn Lanlơrat Lợn Ỉ Lợn Ỉ B.TỰ LUẬN: ( 5 điểm) 1. Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu? Cho ví dụ. ( 1 điểm) 2. Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi? ( 2 điểm) 3. Em hãy cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới là gì? (2 điểm) THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY BÀI LÀM KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2007 – 2008. MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP7 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Họ và tên………………………………………… Lớp:………. Phòng thi………Số báo danh…… Chữ ký giám thị………………… Số phách:………………………… Đề chẳn &……………………………………………………………………………………………………………… Điểm Nhận xét của giáo viên Chữ ký giám khảo Số phách Đề chẳn A.TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm) I. Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng ( 3,5 điểm) 1. Yếu tố nào sao đây là yếu tố bên trong tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? a.Thức ăn b. Chăm sóc c. Khí hậu d. Đặc điểm di truyền 2. Sự tăng cân của ngan theo tuổi là đặc điểm: a.Giai đoạn b.Chu kì c.Không đồng điều d.Cả a,b và c 3. Lập vườn gieo ươm gồm mấy điều kiện ? a. 2 điều kiện b. 3 điều kiện c. 4 điều kiện d. Cả a và b. 4. Kích thích hạt giống cây rừng gồm mấy biện pháp? a. 1 biện pháp b. 2 biện pháp c. 3 biện pháp d.4 biện pháp 5. Thời gian gieo hạt cây rừng ở các tỉnh miền Bắc từ tháng: a.Tháng 12 đến tháng 2 năm sau b.Tháng 11 đến tháng 2 năm sau c.Tháng 1 đến tháng 2 năm sau d.Tháng 10 đến tháng 2 năm sau 6. Protêin được cơ thể vật nuôi hấp thụ sau quá trình tiêu hoá là: a. Đường đơn b.Axit amin c.Vitamin d.Ion khoáng 7. Lipít được cơ thể vật nuôi hấp thụ sau quá trình tiêu hoá là: a.Axít amin b.Vitamin c.Đường đơn d.Glyxêrin và axit béo II. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1,5 điểm) - Thức ăn cung cấp ……………………………………………….cho vật nuôi hoạt động và phát triển. - Thức ăn cung cấp………………………………………………………….cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho …………………………….đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. B. TỰ LUẬN: ( 5 điểm) 1. Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu? Cho ví dụ. (1 điểm) 2. Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi? (2 điểm) 3. Em hãy cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới là gì?(2 điểm) THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY BÀI LÀM

File đính kèm:

  • docDE THI MON CONG NGHE 7.doc
Giáo án liên quan