Kế hoạch giảng dạy hằng tuần môn Thể dục Lớp 8 - Năm học 2011-2012 - Huỳnh Thanh Huỳnh

1 Lý thuyết: 1số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh SGK Nêu ngắn gọn nội dung chương trình TD 8

2 -Thể dục

- Chạy cự li ngắn

 SGK+ Giáo án, Tranh ảnh chạy ngắn Học từ nhịp 1-8 (nam, nữ)

Ôn một số động tác chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, một số trò chơi phát triển sức nhanh.

Học một số khái niệm về chạy cự ly ngắn.

3 -Thể dục

- Chạy ngắn.

- Chạy bền:

Trò chơi “chạy dích dắc tiếp” Tranh ảnh, chạy ngắn Ôn từ nhịp 1-8 (nam, nữ)

Ôn như tiết 2. chạy bước nhỏ, nâng cao đui tại chổ đánh tay

 

doc9 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giảng dạy hằng tuần môn Thể dục Lớp 8 - Năm học 2011-2012 - Huỳnh Thanh Huỳnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y. Chạy đá lăng chân về trước – sau. 38 Nhảy xa Thể thao tự chọn: Chạy bền hố nhảy xa, leng Bóng , tranh ảnh Chạy đà 3 – 5 bước giậm chân vào ván. Bóng chuyền các bước di chuyển không bóng. Luyện tập 20 39 Nhảy xa Thể thao tự chọn Chạy bền hố nhảy xa, leng. Bóng , tranh ảnh Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy. Đà 5 – 7 bước giậm nhảy vào ván giậm. Chạy đà kết hợp giậm nhảy bước bộ trên không. Các bước di chuyển, học kt phát bóng cao tay, 40 Nhảy xa Chạy bền Bóng , tranh ảnh Chạy đà kết hợp giậm nhảy bước bộ trên không. Các bước di chuyển trong bóng. Một số chiến thuật phòng thủ không bóng chuyền Luyện tập. 21 41 Nhảy xa Thể thao tự chọn Bóng , tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Một số chiến thuật phòng thủ không bóng chuyền 42 Nhảy xa Thể thao tự chọn Chạy bền Bóng, tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Một số chiến thuật tấn côngû trong học đở phát bóng (dệm bóng)ù. Luyện tập. 22 43 Nhảy xa Thể thao tự chọn Chạy bền Bóng , tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Học KT phát bóng cao tay, thấp tay Luyện tập 44 Nhảy xa Thể thao tự chọn Bóng , tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Học đở phát bóng (đệm bóng) 23 45 Nhảy xa Thể thao tự chọn Chạy bền Bóng , tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Luyện tập chạy đà chạm vật trên cao – vượt chướng ngại vật. Luyện tập 4 giai đoạn nhảy xa. Ôn KT phát bóng cao tay, thấp tay Luyện tập. 46 Nhảy xa Thể thao tự chọn Chạy bền Bóng , tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Luyện tập 4 giai đoạn nhảy xa. Ôân KT phát bóng cao tay, thấp tay 24 47 Nhảy xa Thể thao tự chọn Chạy bền: Luyện tập. Bóng , tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa. luyện tập Luyện tập. 48 Nhảy xa Thể thao tự chọn Chạy bền Bóng tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa. Luyện tập kt nâng cao thành tích Luyện tập. 25 49 Nhảy xa Thể thao tự chọn Bóng tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa. Luyện tập. kt nâng cao thành tích 50 Nhảy xa: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa Thể thao tự chọn Chạy bền: Luyện tập. Tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Luyện tập sức mạnh chân. Luyện tập. kt nâng cao thành tích Luyện tập. 26 51 Nhảy xa Thể thao tự chọn Tranh ảnh, hố nhảy xa, leng. Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa. Luyện tập. kt nâng cao thành tích 52 Nhảy xa Chạy bền: Luyện tập. Bàn ghế GV ngồi, thước dây, leng Kiểm tra nhảy xa 27 53 Nhảy cao Thể thao tự chọn Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Bóng chuyền Giới thiệu một số điều luật trong nhảy cao, ôn một động tác bổ trợ Hoàn thiện kt nâng cao thành tích 54 Nhảy cao Môn tự chọn Chạy bền: Luyện tập. ø Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Bóng chuyền Một số động tác bổ trợ Giới thiệu khái quát về bộ môn. Tiếp tục hoàn thiện kt nâng cao thành tích 28 55 Nhảy cao Môn tự chọn Tranh ảnh, nệm nhảy cao,xà Lưới, bóng chuyền Học kt chạy đà xác định điểm giậm nhảy Học kĩ thuật phát bóng. Học kĩ thuật đở ,phát bóng Giới thiệu một số điều luật trong 56 Nhảy cao Môn tự chọn Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Lưới, bóng chuyền Học kt chạy đà(xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo, chạy và điều chỉnh đà) Học kĩ thuật đơ,û phát bóng, đệm bóng Luyện tập. 29 57 Nhảy cao Môn tự chọn Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Lưới, bóng chuyền Học kỹ thuật giậm nhảy-đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng Học kĩ thuật chuyền bóng cao tay 58 Nhảy cao Môn tự chọn. Chạy bền Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Lưới, bóng chuyền Học giai đoạn qua xà và tiếp đất kiểu bước qua. Học kĩ thuật chuyền bóng, đỡ bóng. Một số điều luật trong thi đấu. 30 59 Nhảy cao: Môn tự chọn: Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Lưới, bóng chuyền Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng qua xàvà tiếp đất Tập thể lực. Luyện tập một số chiến thuật trong thi đấu 60 Nhảy cao Môn tự chọn. Chạy bền Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Lưới, bóng chuyền Tiếp tục hoàn thiện kt nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua Tập thể lực luyện tập một số chiến thuật trong tấn công Luyện tập 31 61 Môn tự chọn: Kiểm tra Bàn ghế GV, Bóng chuyền,lưới Kiểm tra kĩ thuật phát bóng cao tay(hoặc một trong các nội dung do GV chọn) 62 Nhảy cao Chạy bền: Luyện tập Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Tiếp tục hoàn thiện kt nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua Luyện tập 32 63 Nhảy cao nhảy cao kiểu bước qua Chạy bền Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Tiếp tục hoàn thiện kt nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua Luyện tập 64 Nhảy cao Chạy bền: Luyện tập Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Tiếp tục hoàn thiện kt nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua Luyện tập 33 65 Nhảy cao Chạy bền Tranh ảnh, nệm nhảy cao, xà Tiếp tục hoàn thiện kt nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua chuẩn bị kiểm tra Luyện tập 66 Nhảy cao Nệm nhảy cao, xà Kiểm tra nhảy cao kiểu bước qua 34 67 Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì II Môn nhảy cao Nệm nhảy cao,xà Hoàn thiện kt nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua 68 Kiểm tra học kì. Nệm nhảy cao,xà Kiểm tra nhảy cao kiểu bước qua 35 69 Kiểm tra bổ sung kiểm tra chạy bền Đồng hồ bấm giờ thước đo Kiểm tra kết hợp tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 70 Kiểm tra bổ sung. Đồng hồ bấm giờ thước đo Kiểm tra kết hợp tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Phú Hòa , ngày 09 tháng 09 năm 2011 NGUYỄN VĂN ĐỨC TRƯỜNG THCS TT PHÚ HÒA KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỔ THỂ DỤC MÔN BÓNG CHUYỀN KHỐI 8 Năm học: 2011 – 2012 ************ Tiết Nội dung Dụng cụ 1 Ôn: + Trò chơi và một số bài tập bổ trợ, phát triển thể lực chung. + Đi bước thường, đi bước trượt, chạy. 2 Ôn: + Trò chơi và một số bài tập bổ trợ, phát triển thể lực chung. + Đi bước thường, đi bước trượt, chạy. - Còi. - Bóng. - Lưới 3 Ôn: + Trò chơi và một số bài tập bổ trợ. + Đi bước trượt, chạy. + Chuyền bóng cao tay. - Còi. - Bóng. - Lưới 4 Ôn: + Trò chơi và một số bài tập bổ trợ. + Đi bước trượt, chạy. + Chuyền bóng cao tay. - Còi. - Bóng. - Lưới 5 Ôn: + Một số bài tập bổ trợ. + Chuyền bóng cao tay. + Phát bóng thấp tay chính diện. - Còi. - Bóng. - Lưới 6 Ôn: + Một số bài tập bổ trợ. + Chuyền bóng cao tay. + Phát bóng thấp tay chính diện. - Còi. - Bóng. - Lưới 7 Ôn: + Một số bài tập bổ trợ. + Chuyền bóng cao tay. + Phát bóng thấp tay chính diện. - Còi. - Bóng. - Lưới 8 - Ôn một số bài tập bổ trợ. - Phát bóng thấp tay nghiêng mình. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 9 - Ôn một số bài tập bổ trợ. - Phát bóng thấp tay nghiêng mình. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 10 - Ôn một số bài tập bổ trợ. - Phát bóng thấp tay nghiêng mình. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 11 Ôn: + Một số bài tập bổ trợ. + Chuyền bóng cao tay. + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đệm bóng. - Một số điểm trong luật bóng chuyền mini. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 12 Ôn: + Một số bài tập bổ trợ. + Chuyền bóng cao tay. + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đệm bóng. - Một số điểm trong luật bóng chuyền mini. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 13 Ôn: + Một số bài tập bổ trợ. + Chuyền bóng cao tay. + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đệm bóng. - Một số điểm trong luật bóng chuyền mini. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 14 Ôn: + Một số bài tập bổ trợ. + Chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Phát bóng thấp tay nghiêng mình. - Một số điểm trong luật bóng chuyền mini. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 15 Ôn: + Một số bài tập bổ trợ. + Chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Phát bóng thấp tay nghiêng mình. - Một số điểm trong luật bóng chuyền mini. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 16 Ôn: + Chuyền bóng cao tay, đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện. - Một số điểm trong luật bóng chuyền mini. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 17 Ôn: + Chuyền bóng cao tay, đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện. - Một số điểm trong luật bóng chuyền mini. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 18 - Ôn: Những nội dung của tiết 17. - Một số điểm trong luật bóng chuyền mini. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 19 - Ôn: Những nội dung của tiết 17. - Một số điểm trong luật bóng chuyền mini. - Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 20 Ôn: + Chuyền bóng cao tay, đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện,thấp tay nghiêng mình. + Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 21 Ôn: + Chuyền bóng cao tay, đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện,thấp tay nghiêng mình. + Đấu tập. - Còi. - Bóng. - Lưới 22 Ôn: Như nội dung ở tiết 21 (chuẩn bị kiểm tra). - Còi. - Bóng. - Lưới 23 Ôn: Như nội dung ở tiết 22 (chuẩn bị kiểm tra). - Còi. - Bóng. - Lưới 24 Kiểm tra cuối chương. - Còi, Bóng, Lưới - Bàn, ghế GV Phú Hòa, 09 tháng 09 năm 2011 Tổ trưởng Người lập kế hoạch. HUỲNH THANH HUỲNH NGUYỄN VĂN ĐỨC

File đính kèm:

  • docKHGD mon TD 8 ( 2011 - 2012).doc