Kế hoạch dạy tự chọn môn Thể dục Lớp 12 - Trường THPT Thống Linh

 Tiết 16: - OÂn tập:

 - Ôn kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay

 - Ôn kĩ thuật đệm bóng.

 Tiết 17: - OÂn tập vaø hoïc môùi

 - Ôn kĩ thuật chuyền bóng böôùc 2.

 - Học kĩ thuật chắng bóng

Tiết 18: Hoïc môùi

 - Hoïc kĩ thuật đập bóng chính diện.

 - Thể lực

 Tiết 19: - OÂn taäp:

 - Ôn kĩ thuật đệm bóng.

 - Ôn kĩ thuật chắn bóng.

 Tiết 20: - OÂn taäp:

 - Giới thiệu luật bóng chuyeàn.

Tiết 21: - OÂn taäp:

 - Ôn kĩ thuật chuyền bóng

 - Ôn kĩ thuật chuyền bước hai

 Tiết 22: - OÂn taäp

 - Phối hợp điệm bóng, chuyền bước 2 và đập bóng.

 - Giới thiệu luật bóng chuyền.

 Tiết 23: - OÂn taäp:

 - Ôn kĩ thuật đệm bóng.

 - Ôn kĩ thuật chắn bóng

 Tiết 24: - OÂn taäp

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 367 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy tự chọn môn Thể dục Lớp 12 - Trường THPT Thống Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ________ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc _______________ KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN __________ I. Những căn cứ lập kế hoạch - Dưa trên kế hoạch của trường trong năm học 2009-2010 - Phân phối chương trình lớp 12 - Kế hoạch giảng dạy của tổ Sinh-Thể dục-QP I. Các lớp được phân công: - 12CB3, 12CB4, 12CB5 II. Thuận lợi và khó khăn: Thuận lợi: - Được sự hỗ trợ của BGH nhà trường và đồng nghiệp - Được đào tạo Cao Đẳng (chính qui) và Đại Học (tại chức), các lớp bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn trong dip hè và thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp mới. - Trẻ khoẻ nhiệt tình trong công tác 2. Khó khăn: - Kinh nghiệm còn hạn chế - Cơ sở vật chất trường còn thiếu (chưa có sân bai, nhà tập thể thao, dụng cụ trang thiết bị tập luyện) đã phần nào làm ảnh hương đến quá trình học của các em học sinh - Học sinh vùng sâu, nông thôn (khó khăn về kinh tế, ý thức học chöa cao ( gia đình không quan tâm ) làm ảnh hưởng đến quá trình học của các em III. Kế Hoạch: - Thực hiện theo đúng phân phối chương trình dạy tự chọn môn thể dục khối 12 và kế hoạch của tổ * Yêu cầu: - Học sinh có khả năng học theo chủ đề trong kế hoạch dạy tự chọn môn thể dục 12 Phương Traø,Ngày 20 Tháng 09 Năm 2009 Người lập kế hoạch Nguyeãn Minh Trí KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN TTTC ( BOÙNG CHUYEÀN ) NĂM HỌC 2009 - 2010 -----&----- Học Kỳ I: Tuần 8-17 Tiết 16-33 Tiết 16: - OÂn tập: - Ôn kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Ôn kĩ thuật đệm bóng. Tiết 17: - OÂn tập vaø hoïc môùi - Ôn kĩ thuật chuyền bóng böôùc 2. - Học kĩ thuật chắng bóng Tiết 18: Hoïc môùi - Hoïc kĩ thuật đập bóng chính diện. - Thể lực Tiết 19: - OÂn taäp: - Ôn kĩ thuật đệm bóng. - Ôn kĩ thuật chắn bóng. Tiết 20: - OÂn taäp: - Giới thiệu luật bóng chuyeàn. Tiết 21: - OÂn taäp: - Ôn kĩ thuật chuyền bóng - Ôn kĩ thuật chuyền bước hai Tiết 22: - OÂn taäp - Phối hợp điệm bóng, chuyền bước 2 và đập bóng. - Giới thiệu luật bóng chuyền. Tiết 23: - OÂn taäp: - Ôn kĩ thuật đệm bóng. - Ôn kĩ thuật chắn bóng Tiết 24: - OÂn taäp - Ôn kĩ thuật đập bóng chính diện - Thể lực Tiết 25: - OÂn taäp: - Ôn kĩ thuật chắng bóng. - Ôn kĩ thuật chuyền bước 2 Tiết 26: - OÂn taäp: - Ôn kĩ thuật đập bóng chính diện. - Giới thiệu luật bóng chuyền. Tiết 27: - Ôn tập: - Ôn kĩ thuật chuyền bước 2. - Ôn kỹ thuật đập bóng chính diện. Tiết 28: - Ôn tập: - Ôn phối hợp đệm bóng, chuyền bước 2 và đập bóng - Thi đấu tập và làm trọng tài Tiết 31: - Ôn tập: - Ôn chuyền bước 2 . - Kĩ thuật đập bóng chính diện. Tiết 32: - Ôn luyện chuẩn bị Kiểm tra - Phối hợp điệm boùng, chuyền bước 2 và đập boùng. - Thi đấu tập và làm trọng tài. Tiết 33: - Kiểm tra - Kiểm tra kỉ thuật chuyền bước 2 - Kiểm tra kỉ thuật ñaäp boùng chính dieän Phương Trà, Ngày 20 Tháng 09 Năm 2009 Người lập kế hoạch Nguyeãn Minh Trí

File đính kèm:

  • docMON THE DUC.doc