Kế hoạch bài dạy tuần 28 lớp 1

Môn : Tập đọc

 Bài : Ngôi nhà.

 Thời lượng : 70 phút

A. MỤC TIÊU :

- Học sinh đọc trơn cả bài, phát âm đúng các tiếng, từ khóa thơm phức, mộc mạc, ngõ, hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót.

- Ôn vần iêu yêu, tìm tiếng nói câu có iêu yêu. Hiểu tình cảm của bạn nhỏ với ngôi nhà, học thuộc một khổ thơ mà em yêu thích.

B. ĐỒ DÙNG :

- Tranh minh họa, sách giáo khoa.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG :

 

doc21 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 858 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài dạy tuần 28 lớp 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
úng, việc làm sai, giáo viên kết luận giải thích. 4. Củng cố : Cho học sinh nêu lại các bộ phận bên ngoài của con muỗi. Nhận xét tuyên dương. 5. Dặn dò : Nhận xét tiết học dặn học sinh về xem lại bài chuẩn bị bài sau. Làm chung. Làm chung. Kế hoạch bài dạy Môn : Thủ công Bài : Cắt dán hình tam giác (tiết 1). Thời lượng : 35 phút A. MỤC TIÊU : - Biết cách kẻ cắt dán hình tam giác, kẻ cắt dán được hình tam giác đường cắt tương đối thẳng, hình dán tương đối phẳng. - Học sinh khéo tay kẻ cắt dán được hình tam giác, đường cắt thẳng, hình dán phẳng, có thể kẻ cắt dán được thêm hình tam giác có kích thước khác nhau. B. ĐỒ DÙNG : - Giấy màu, kéo, thước. - Vở thủ công, thước, bút chì, hồ, giấy màu. C. CÁC HOẠT ĐỘNG : T.Lượng Nội dung hoạt động Hỗ trợ đặc biệt 1’ 5’ 20’ 5’ 3’ 1’ 1. Ổn định : Hát bài : Tìm bạn thân. 2. Kiểm tra bài cũ : Giáo viên kiểm tra vở của học sinh hoàn thành cắt dán hình vuông ở nhà. Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới : Giới thiệu : Hôm nay chúng ta học bài cắt dán hình tam giác (tiết 1). Cho học sinh xem bài vẽ mẫu và nêu nhận xét hình tam giác có mấy cạnh ? Cạnh dáy là cạnh của hình nào ? Hướng dẫn cách vẽ : Kẻ hình tam giác từ hình chữ nhật, lấy cạnh dáy là cạnh dài của hình chữ nhật. 2 đỉnh là 2 đầu cạnh dài, đỉnh thứ 3 là điểm giữa của cạnh đối diện. Nối hai dỉnh và điểm giữa ta được hình tam giác. Hát bài : Lí cây xanh. Hướng dẫn cắt hình tam giác : Dùng kéo cắt theo các cạnh ta được hình tam giác. Dán sản phẩm cho cân đối, bôi hồ vào mặt sau và dán vào vở. 4. Củng cố : Cho học sinh nêu lại các bước kẻ hình tam giác từ hình chữ nhật. Nhận xét tuyên dương. 5. Dặn dò : Nhận xét tiết học dặn học sinh về xem lại bài chuẩn bị bài sau. Nhắc lại câu trả lời của bạn. Thứ năm ngày 05/04/12 Kế hoạch bài dạy Môn : Chính tả Bài : Quà của bố. Thời lượng : 35 phút A. MỤC TIÊU : - Chép lại chính xác trình bày đúng khổ thơ 2 của bài quà của bố khoảng 10-12 phút. - Làm đúng các bài tập chính tả điền s, x, im, iêm. B. ĐỒ DÙNG : - Vở, bút, bảng con, bài viết mẫu. C. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Ổn định : (1’) Hát bài : Mời bạn vui múa ca. 2. Kiểm tra bài cũ : (5’) Kiểm tra 3 vở học sinh hoàn thành chép lại bài ở nhà. Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới : Hôm nay chúng ta học bài chính tả quà của bố. T.Lượng Nội dung hoạt động Hỗ trợ đặc biệt 4’ 4’ 5’ 13’ 2’ 1’ Giáo viên đọc mẫu bài lần 1 cho 2 học sinh đọc lại bài. Cho cá nhân đọc phân tích các tiếng khó (gửi, lời chúc, nghìn). Hướng dẫn viết bảng con : Giáo viên đọc các tiếng cho học sinh dánh vần và viết bảng con (gửi, lời chúc, nghìn). Theo dõi nhận xét sửa cho học sinh. Hát bài : Hòa bình cho bé. Hướng dẫn viết bài vào vở : Giáo viên đọc mẫu bài lần 2, cho 1 học sinh đọc lại bài. Bố gửi những quà gì cho bạn nhỏ ? Học sinh chép bài vào vở khổ thơ 2. giáo viên theo dõi uốn nắn sửa tư thế ngồi viết cho học sinh. Học sinh viết xong giáo viên đọc lại bài cho học sinh soát và ghi lỗi. Luyện tập : Hướng dẫn cho học sinh làm bài, 2 học sinh làm trên bảng học sinh lớp làm vào vở nhận xét sửa bài. Điền chữ s hay x ? (xe lu, dòng sông). Điền vần im hay iêm ? (trái tim, kim tiêm). Thu 5-7 vở học sinh chấm tại lớp nhận xét sửa bài. 4. Củng cố : Cho học sinh đọc lại bài viết và phân tích tiếng lớp viết sai nhiều. Nhận xét tuyên dương. 5. Dặn dò : Nhận xét tiết học dặn học sinh về xem lại bài chuẩn bị bài sau. Đánh vần cho viết. Làm chung. Kế hoạch bài dạy Môn : Toán Bài : Luyện tập chung. Thời lượng : 35 phút A. MỤC TIÊU : - Biết lập đề toán theo hình vẽ, tóm tắt đề toán, biết cách giải và trình bày bài giải bài toán. B. ĐỒ DÙNG : - Sách giáo khoa, que tính. C. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Ổn định : (1’) Hát bài : Hòa bình cho bé. 2. Kiểm tra bài cũ : (5’) Cho 2 học sinh làm trên bảng lớp, học sinh lớp làm trên bảng con. Nhận xét ghi điểm. Tóm tắt : Giải Có : 9 con gà Số con gà còn lại là : Bán : 5 con gà 9 – 5 = 4 (con gà) Còn lại : … … con gà ? Đáp số : 4 con gà. 3. Bài mới : Hôm nay chúng ta học bài luyện tập chung. T.Lượng Nội dung hoạt động Hỗ trợ đặc biệt 12’ 5’ 8’ 3’ 1’ Bài 1 : Cho học sinh nêu yêu cầu. Nhìn tranh vẽ viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi giải bài toán đó. a)- Bài toán : Trong bến có 5 ô tô, có thêm 2 ô tô vào bến. Hỏi có tất cả mấy ô tô ? 1 học sinh điền rồi đọc và giải trên bảng. Học sinh lớp diền và giải trên bảng con nhận xét sửa bài. Giải Số ô tô có tất cả là : 5 + 2 = 7 (ô tô) Đáp số : 7 ô tô. b)- Bài toán : Lúc đầu trên cành có 6 con chim, có 2 con chim bay đi. Hỏi còn lại mấy con chim ? 1 học sinh điền, đọc đề toán và giải trên bảng lớp. Học sinh lớp điền vào sách giáo khoa, giải trên bảng con nhận xét sửa bài. Giải Số con chim còn lại là : 6 – 2 = 4 (con chim) Đáp số : 4 con chim. Hát bài : Quê hương tươi đẹp. Bài 2 : Cho học sinh nêu yêu cầu. Nhìn tranh vẽ nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán đó. Cho vài học sinh nêu đê toán, 1 học sinh giải trên bảng học sinh lớp giải vào vở. Thu bài chấm tại lớp và sửa. Tóm tắt : Có : 8 con thỏ Đi ra : 3 con thỏ Còn lại : … … con thỏ ? Giải Số con thỏ còn lại là : 8 – 3 = 5 (con thỏ) Đáp số : 5 con thỏ. 4 . Củng cố : Cho học sinh nêu lại các bước giải bài toán có lời văn. Nhận xét tuyên dương. 5. Dặn dò : Nhận xét tiết học dặn học sinh về xem lại bài chuẩn bị bài sau. Làm chung, giáo viên hướng dẫn ghi phép tính và đáp số. Làm chung, giáo viên gợi ý cho học sinh giải. Kế hoạch bài dạy Môn : Mĩ thuật Bài : Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm. Thời lượng : 35 phút (Giáo viên chuyên dạy) Thứ sáu ngày 06/04/12 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Tập đọc Bài : Vì bây giờ mẹ mới về. Thời lượng : 70 phút A. MỤC TIÊU : - Học sinh đọc trơn cả bài, phát âm đúng các tiếng từ khóc òa, hoảng hốt, cắt bánh, đứt tay, biết nghỉ hơi chỗ có dấu chấm, phẩy. - Ôn vần ưt, ưc tìm tiếng nói câu có ưt, ưc. Hiểu nội dung bài cậu bé nũng nịu đợi mẹ về mới khóc. B. ĐỒ DÙNG : - Tranh minh họa, sách giáo khoa. C. CÁC HOẠT ĐỘNG : T.Lượng Nội dung hoạt động Hỗ trợ đặc biệt 1’ 5’ 12’ 5’ 12’ 26’ 5’ 3’ 1’ 1. Ổn định : Hát bài : Mời bạn vui múa ca. 2. Kiểm tra bài cũ : Cho 2 học sinh đọc bài quà của bố và trả lời câu hỏi bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu, bố gửi cho bạn nhỏ quà gì ? Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới : Hôm nay, chúng ta học bài vì bây giờ mẹ mới về. Tiết 1 Giáo viên đọc mẫu bài lần 1 cho 2 học sinh đọc lại bài. Đây là bài văn hay bài thơ. Bài gồm có mấy câu, cho nêu từng câu. Đọc tiếng và từ : Cho học sinh đọc và phân tích các tiếng từ rồi giải nghĩa (khóc òa, đứt tay, hoảng hốt). Khóc òa : òa lên khóc lớn lên đột ngột. Đứt tay : rách da chảy máu bởi vật sắc bén. Hốt hoảng : giật mình run lên sợ sệt. Theo dõi chỉnh sửa phát âm cho học sinh. Cá nhân đọc, bàn đồng thanh. Đọc câu và cả bài : Cho cá nhân đọc nối tiếp các câu. Thi đọc với nhau lớp nhận xét, dãy bàn đồng thanh cả bài. Hát bài : Quê hương tươi đẹp. Ôn vần ưt ưc : Cho học sinh nêu yêu cầu, tìm tiếng trong bài có vần ưt. Cá nhân nêu đọc và phân tích tiếng đứt. Theo dõi chỉnh sửa phát âm cho học sinh. Cho học sinh đọc yêu cầu 2. tìm tiếng ngoài bài có ưt ưc. Dãy bàn thi tìm tiếng lớp nhận xét giáo viên tổng kết sửa cho học sinh (bánh mứt, đứt tay, nứt nẻ, thức giấc, lọ mực). Cho học sinh nêu yêu cầu 3, nói câu chứa tiếng có vần ưt hoặc ưc. M : Mứt tết rất ngon. Cá mực nướng rất thơm. Tiết 2 Luyện nói và tìm hiểu bài : Giáo viên đọc mẫu bài lần 2, 1 học sinh đọc lại bài. Cho 2 học sinh đọc câu 1, 1 học sinh đọc câu hỏi và trả lời. Lúc nào cậu bé mới khóc, vì sao ? Cho 2 học sinh đọc các câu còn lại, 1 học sinh đọc câu hỏi trả lời. Bài có mấy câu hỏi, đọc các câu hỏi và câu trả lời ? Hát bài : Lí cây xanh. Cho học sinh xem tranh đọc yêu cầu luyện nói. N : Hỏi nhau. M : Bạn có hay làm nũng với bố mẹ không ? Cho trao đổi theo cặp và trả lời. Mở rộng chủ đề về việc các bạn có làm nũng hay không ? Cho vài cặp học sinh hỏi nhau và trả lời trước lớp, lớp nhận xét, giáo viên nhận xét sửa cho các em. Đọc bài sách giáo khoa : Cho vài học sinh đọc bài sách giáo khoa lớp nhận xét và đồng thanh. 4. Củng cố : Cho học sinh đọc lại bài và trả lời câu hỏi cậu bé bị đứt tay và khóc lúc nào, vì sao ? Nhận xét tuyên dương. 5. Dặn dò : Nhận xét tiết học dặn học sinh về xem lại bài chuẩn bị bài sau. Đọc lại và phân tích. Nhắc lại câu trả lời. Kế hoạch bài dạy Môn : Kể chuyện Bài : Bông hoa cúc trắng. Thời lượng : 35 phút A. MỤC TIÊU : - Kể lại được 1 đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh, tập kể đổi giọng phân biệt từng nhân vật trong câu chuyện. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện ca ngợi tình yêu mẹ, lòng hiếu thảo của cô bé làm cho trời đất cảm động giúp cô chữa khỏi bệnh cho mẹ. B. ĐỒ DÙNG : - Tranh sách giáo khoa. C. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Ổn định : (1’) Hát bài : Quê hương tươi đẹp. 2. Kiểm tra bài cũ : (5’) Cho 2 học sinh kể lại nối tiếp câu chuyện trí khôn. Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới : Hôm nay chúng ta học bài bông hoa cúc trắng. T.Lượng Nội dung hoạt động Hỗ trợ đặc biệt 6’ 5’ 15’ 2’ 1 Cho học sinh xem tranh nêu từng tranh vẽ gì ? Cho đọc chủ đề câu chuyện. Giáo viên kể chậm 2 lần và minh họa bằng tranh để học sinh nhớ câu chuyện. Nội dung câu chuyện : Tranh 1 : Người mẹ ốm nên bảo con đi tìm thầy thuốc. Tranh 2 : Cụ già khám bệnh cho mẹ cô bé và bảo cô đi tìm hái hoa làm thuốc. Tranh 3 : Khi hái được hoa cô xé thêm nhiều cánh để mẹ được sống lâu. Tranh 4 : Mẹ cô hết bệnh và sống lâu với cô. Hát bài : Tìm bạn thân. Cho học sinh kể nối tiếp nhau theo từng tranh. Lớp nhận xét. Cho học sinh thi kể từng đoạn truyện xem ai kể hay. Nhận xét tuyên dương. 4. Củng cố : Cho học sinh kể cả truyện nhận xét tuyên dương. 5. Dặn dò : Nhận xét tiết học dặn học sinh về xem lại bài chuẩn bị bài sau. Kể 1 đoạn theo tranh, học sinh khá giỏi kể 2-3 đoạn theo tranh. Kế hoạch bài dạy Môn : Hát nhạc Bài : Ôn 2 bài hát : Quả, Hòa bình cho bé. Thời lượng : 35 phút (Giáo viên chuyên dạy) Tổ khối trưởng Ban giám hiệu

File đính kèm:

  • docGA L1 Tuan 28 1112.doc
Giáo án liên quan