Kế hoạch bài dạy Lớp 1 Tuần 11 - Lê Mỹ Dung

Hoạt động 1. Hái hoa dân chủ ( 20 phút)

Mục tiêu:

- Củng cố lại các chuẩn mực đạo đức đã học về gia đình, ý thức giữ gìn sách vở đồ dùng học tập, giữ gìn vệ sinh cá nhân, lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.

Cách tiến hành:

- GV ghi câu hỏi ở phiếu:

+ Em hãy kể cho các bạn nghe về ngày đầu đi học của mình?

+ Bạn hãy hát một bái hát nói về trường lớp.

+ Như thế nào là gọn gàng sạch sẽ?

+ Em hãy kể những việc làm để giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập bền và đẹp?

+ Muồn cơ thể sạch sẽ, em phải lam gì?

+ Hãy kể về gia đình của em?

+ Hãy hát một bài hát về gia đình?

+ Là em thì phải có thái độ như thế nào đối với anh chị?

 

doc36 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 847 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài dạy Lớp 1 Tuần 11 - Lê Mỹ Dung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Dặn dị - Thi đua 3 + 2 = ? , 3 – 1 = ? 0 – 0 = ? , 3 – 1 – 1 = ? 1 + 4 = ? , 5 – 0 = ? - Nhận xét – tuyên dương – dặn dò : - Học sinh làm VBT. - Thực hiện phép trừ từ trái sang phải. - Hai lần. Làm vở - Tính kết quả rồi so sánh. - Học sinh làm ở phiếu học tập. - 3 em nêu: 4 – 4 = 0 (quả bóng) 3 – 3 = 0 (con vịt) - Học sinh nêu. - Thi đua theo dãy - Nhận xét Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2012 - 2013 TẬP VIẾT CÁI KÉO – TRÁI ĐÀO – SÁO SẬU – LÍU LO – HIỂU BÀI – YÊU CẦU I. Mục tiêu : - Giúp HS nắm được nội dung bài viết, đọc được các từ : cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu. - Viết đúng độ cao các con chữ. - Biết cầm bút, tư thế ngồi viết. II. Đồ dùng dạy học: GV: -Mẫu viết bài 9 HS : - vở viết, bảng … . III. Hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ Ôn bài tiết trườc ( 5 phút) Gọi 4 HS lên bảng viết. Gọi 1 tổ nộp vở để GV chấm. Nhận xét bài cũ. 2. Bài mới - Giới thiệu bài Hoạt động 1 .GV hướng dẫn HS quan sát bài viết. - GV viết mẫu trên bảng lớp: - Gọi HS đọc nội dung bài viết. - Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ cái kéo. - HS viết bảng con. - Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ trái đào. - HS viết bảng con. - Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ sáo sậu. - HS viết bảng con. - Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ líu - 4 HS lên bảng viết: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái. - Chấm bài tổ 1. - HS theo dõi ở bảng lớp cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu. HS phân tích. cái kéo. - HS phân tích. trái đào. - HS phân tích. sáo sậu. - HS phân tích. líu lo. Hoạt động của GV Hoạt động của HS lo. - HS viết bảng con. - Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ hiểu bài. - HS viết bảng con. - Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ yêu cầu. - HS viết bảng con. Hoạt động 2 . Thực hành : ( 20 phút) - Cho HS viết bài vào tập. - GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết. - Gọi HS đọc lại nội dung bài viết. - Thu vở chấm một số em. - Nhận xét tuyên dương. 3. Dặn dò : - Viết bài ở nhà, xem bài mới. - HS phân tích. hiểu bài. - HS phân tích. yêu cầu. - HS thực hành bài viết. - HS nêu : cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu. - Thực hiện ở nhà. Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2012 - 2013 TẬP VIẾT CHÚ CỪU – RAU NON – THỢ HÀN DẶN DỊ – KHƠN LỚN – CƠN MƯA I. Mục tiêu : - Giúp HS nắm được nội dung bài viết, đọc được các từ có vần đã học - Viết đúng độ cao các con chữ. - Biết cầm bút, tư thế ngồi viết. II. Đồ dùng dạy học: GV: -Mẫu viết bài 10 HS: - vở viết, bảng … . III. Hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiễm tra bài cũ - Ôn bài tiết trườc ( 5 phút) - Gọi 4 HS lên bảng viết. - Gọi 2 tổ nộp vở để GV chấm - Nhận xét bài cũ. 2. Bài mới Giới thiệu bài Hoạt động 1 . GV Hd HS quan sát bài viết. - GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết. - Gọi HS đọc nội dung bài viết. - Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết. - HS viết bảng con. Hoạt động 2 . Thực hành : 20 phút - Hoc HS viết bài vào tập. - GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết - 4 HS lên bảng viết: - Cái kéo, trái đào, líu lo, hiểu bài - Chấm bài tổ 2. - HS theo dõi ở bảng lớp - Chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa. - HS tự phân tích. - Học sinh nêu : các con chữ được viết cao 5 dòng kẽ là: h, k, l. Các con chữ được viết cao 4 dòng kẽ là: d. Các con chữ được viết cao 3 dòng kẽ là: t, còn lại các con chữ viết cao 2 dòng kẽ. - Khoảng cácch giữa các chữ bằng 1 con chữ o - Học sinh viết 1 số từ khó. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Gọi HS đọc lại nội dung bài viết. - Thu vở chấm một số em. - Nhận xét tuyên dương. 3. Dặn dò : - Viết bài ở nhà, xem bài mới. - HS thực hành bài viết - HS nêu : Chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa. - Thực hiện ở nhà Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2012 - 2013 TỐN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : - Sau bài học học sinh được củng cố về : - Phép cộng phép trừ trong phạm vi các số đã học. - Phép cộng 1 số với 0. - Phép trừ một số với 0, phép trừ hai số bằng nhau. - Quan sát tranh, nêu được bài toán và phép tính thích hợp. II. Đồ dùng dạy học: GV: -Bảng phụ, SGK, tranh vẽ phóng to các bài tập. HS: -Bộ đồ dùng toán 1. III. Hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ - Ôn lại bài tiết trước ( 5 phút) - Hỏi tên bài, gọi nộp vở. - Gọi học sinh làm các bài tập GV đã cho về nhà. - Học sinh làm bảng con - Điền số thích hợp vào ô trống. - Dãy 1: 5 - …… = 3 - Dãy 2: 4 - …… = 0 - Cô nhận xét về kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới Giới thiệu bài Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện tập: Bài 1: Gọi nêu yêu cầu của bài? - Giáo viên hỏi học sinh khi làm dạng toán theo cột dọc cần chú ý điều gì? - Giáo viên hướng dẫn làm mẫu 1 bài. - Học sinh làm VBT. - Cho học sinh đổi vở và kiểm tra bài chéo nhau trong tổ. - 1 em nêu - Tổ 3 nộp vở. - 2 em lên làm bài 3 VBT. - Lớp làm bảng con 2 dãy. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Giáo viên nhận xét học sinh làm. Bài 2: Học sinh nêu cầu của bài: - Gọi học sinh làm miệng. - Gọi học sinh khác nhận xét. Bài 3: Học sinh nêu cầu của bài: - Hỏi: Trước khi điền dấu ta phải làm gì? - Làm mẫu 1 bài: 4 + 1 … 4 5 > 4 Bài 4 : Học sinh nêu cầu của bài: - Giáo viên cho học sinh xem mô hình và hướng dẫn các em nói tóm tắt được bài toán. - Hỏi tên bài, hỏi miệng. - Các phép tính cộng trừ trong phạm vi đã học để khắc sâu kiến thức cho học sinh. 3. Cũng cố - Dặn dị - Học bài, xembài ở nhà. - Chuẩn bị bài mới, xem sách giáo khoa trước các bài tập. - HS nêu Viết kết quả thẳng cột với các số trên. - Học sinh làm VBT. - Học sinh theo tổ nối tiếp nhau nêu miệng kết qủa khi bạn này hỏi bạn kia đáp. - Thực hiện phép trừ từ trái sang phải. - Học sinh khác nhận xét. - Học sinh làm ở bảng con. 3 + 2 = 5 (con chim) 5 – 2 = 3 (con chim) - Học sinh nêu. - Học sinh khắc sâu kiến thức. Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2012 - 2013 TỰ NHIÊN Xà HỘI GIA ĐÌNH I. Mục tiêu : - Kể được với các bạn về ơng, bà, bố, mẹ, anh, chị, em ruột trong gia đình của mình và biết yêu quý gia đình . - Kể được về những người thân trong gia đình mình với các bạn trong lớp. - Yêu quý gia đình và những người thân trong gia đình. Các kĩ năng sống : - KÜ n¨ng tù nhËn thøc: x¸c ®Þnh vÞ trÝ cđa m×nh trong c¸c mèi quan hƯ gia ®×nh. - KÜ n¨ng lµm chđ b¶n th©n: §¶m nhËn tr¸ch nhiƯm mét sè c«ng viƯc trong gia ®×nh. - Ph¸t triĨn kÜ n¨ng giao tiÕp th«ng qua tham gia c¸c ho¹t ®éng häc tËp. Các PP kĩ thuật dạy học : - Th¶o luËn nhãm. - Trß ch¬i. - ViÕt tÝch cùc. II. Đồ dùng dạy học : - Bài hát “ Cả nhà thương nhau”; Giấy, bút vẽ, vở BT TNXH1 bài 11. III. Hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: Hãy kể tên các bộ phận bên ngồi của cơ thể. Nhận xét. 3. Bài mới: GT bài, ghi đề: - GV đặt vấn đề vào bài. Hoạt động 1: Gia đình là tổ ấm của em B1: Gia đình Lan cĩ những ai ? Lan và những người trong gia đình đang làm gì ? - Gia đình Minh cĩ những ai ? Minh và những người trong gia đình đang làm gì ? B2: Kết luận Mỗi người khi sinh ra đều cĩ bố mẹ và những người thân. Mọi người đều sống chung trong một mái nhà, đĩ là gia đình. Hoạt động 2: Vẽ tranh, trao đổi theo cặp. => Kết luận: Gia đình là tổ ấm của em. Bố, mệ, ơng, bà, anh, chị là những người thân yêu nhất của em - Cả lớp hát bài: “Cả nhà thương nhau” - Quan sát theo nhĩm nhỏ, mỗi nhĩm 3-4 HS - Đại diện một số nhĩm chỉ vào hình và kể về gia đình Lan, gia đình Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: GV đặt câu hỏi Tranh vẽ những ai ? Em muốn thể hiện gì trong tranh? => Kết luận: Mỗi người khi sinh ra đều cĩ gia đình, nơi em được yêu thương, chăm sĩc và che chở. Em cĩ quyền được sống chung với bố mẹ và người thân. 4. Củng cố dặn dị : - Em nào vẽ gia đình chưa xong về vẽ tiếp, chuẩn bị bài: “ở nhà” - Nhận xét, tuyên dương. Minh. - Từng em vẽ tranh về gia đình của mình. - Từng đơi một kể với nhau về những người thân trong gia đình. - Hoạt động cả lớp. - Vẽ được tranh giới thiệu về gia đình mình Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2012 - 2013 SINH HOẠT LỚP I. NhËn xÐt chung 1. §¹o ®øc: - §¹i ®a sè c¸c em ngoan ngo·n, lƠ phÐp ®oµn kÕt víi thÇy c« gi¸o. - Kh«ng cã hiƯn tỵng g©y mÊt ®oµn kÕt. - ¡n mỈc ®ång phơc ®ĩng qui ®Þnh . 2. Häc tËp: - §i häc ®Çy ®đ, ®ĩng giê kh«ng cã b¹n nµo ®i häc muén. - S¸ch vë ®å dïng cßn mang cha ®Çy ®đ cßn quªn s¸ch: - Mét sè em cã tinh thÇn v¬n lªn trong häc tËp: - Bªn c¹nh ®ã cßn mét sè em cha cã ý thøc trong häc tËp cßn nhiỊu ®iĨm yÕu: 3. C«ng t¸c thĨ dơc vƯ sinh - VƯ sinh ®Çu giê: C¸c em tham gia ®Çy ®đ. VƯ sinh líp häc t¬ng ®èi s¹ch sÏ. II. Ph¬ng híng tuÇn tới: * §¹o ®øc: - Häc tËp theo 5 ®iỊu B¸c Hå d¹y. - Nãi lêi hay lµm viƯc tèt * Häc tËp: - §i häc ®Çy ®đ ®ĩng giê, mang ®Çy ®đ s¸ch vë. - Häc bµi lµm bµi ë nhµ tríc khi ®Õn líp. - ChuÈn bÞ s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp cho tuÇn sau. - Nép c¸c kho¶n tiỊn theo quy ®Þnh KÝ DUYỆT CỦA CHUYÊN MƠN BAN GIÁM HIỆU KHỐI TRƯỞNG 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

File đính kèm:

  • docGA LOP 1 TUAN 11.doc
Giáo án liên quan