Giáo án Vật Lí Lớp 10 - Bài 15: Giao thoa ánh sáng

1. Hai nguồn sáng nào dưới đây là hai nguồn sáng kết hợp ?

A. Hai ngọn đèn đỏ. B. Hai ngôi sao.

C. Hai đèn LED lục. D. Hai ảnh thật của cùng một ngọn đèn xanh qua hai thấu kính hội tụ khác nhau.

2. Hai sóng ánh sáng cùng tần số và cùng phương truyền, được gọi là sóng ánh sáng kết hợp nếu có:

A. Cùng biên độ và cùng pha. B. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. Hiệu số pha không đổi theo thời gian. D. Hiệu số pha và hiệu biên độ không đổi theo thời gian.

3. Ánh sáng đơn sắc màu lam – lục, có tần số bằng bao nhiêu ?

 A. B. C. D.

4. Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức nào ?

 A. B. C. D.

5. Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, năng lượng ánh sáng:

A. Không được bảo toàn, vì ở vị trí vân sáng lại sáng hơn nhiều so với khi không giao thoa.

B. Không được bảo toàn vì, ở vị trị vân tối không có ánh sáng.

C. Vẫn được bảo toàn, vì ở vị trí các vân tối một phần năng lượng ánh sáng bị mất do nhiễu xạ.

D. Vẫn được bảo toàn, nhưng được phân bố lại, năng lượng tại vị trí vân tối đươc phân bố lại cho vân sáng.

 

doc8 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật Lí Lớp 10 - Bài 15: Giao thoa ánh sáng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g đúng ? A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm những vạch màu riêng lẻ trên nền tối. B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dải màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối. C. Mỗi nguyên tố hóa học khi bị kích thích, phát ra các bức xạ có bước sóng xác định và cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó. D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau là rất khác nhau về số lượng các vạch, về bước sóng ( tức là vị trí các vạch ) và cường độ sáng của các vạch đó. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ có đặc điểm gì sau đây ? A. Chứa các vật cùng độ sáng, màu sắc khác nhau, đặt cách đều đặn trên quang phổ. B. Gồm toàn vạch sáng đặt nối tiếp nhau trên quang phổ. C. Chứa một số vạch màu sắc khác nhau, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối. D. Chứa rất nhiều các vạch màu. Quang phổ vạch được phát ra khi nung nóng A. Một chất rắn, lỏng hoặc khí ( hay hơi ). B. Một chất lỏng hoặc khí ( hay hơi ). C. Một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. D. Một chất khí ở áp suất cao. Sự đảo vạch quang phổ ( hay đảo sắc ) là: A. Sự đảo ngược vị trí và thay đổi màu sắc các vạch quang phổ. B. Sự chuyển một vạch sáng khi phát xạ thành vạch tối trong quang phổ hấp thụ. C. Sự đảo ngược vị trí các vạch quang phổ. D. Sự thay đổi màu sắc các vạch quang phổ. Phát biểu nào sau đây khi nói về quang phổ vạch phát xạ là không đúng ? A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm những vạch màu riêng lẻ trên nền tối. B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dải màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối. C. Mỗi nguyên tố hóa học khi bị kích thích, phát ra các bức xạ có bước sóng xác định và cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó. D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau là rất khác nhau về số lượng các vạch, về bước sóng ( tức là vị trí các vạch ) và cường độ sáng của các vạch đó. Tia Laze có độ đơn sắc cao. Chiếu chùm tia Laze vào khe của máy quang phổ ta sẽ được gì ? A. Quang phổ liên tục. B. Quang phổ vạch phát xạ có nhiều vạch. C. Quang phổ vạch phát xạ chỉ có một vạch. D. Quang phổ vạch hấp thụ. Để nhận biết sự có mặt của các nguyên tố hóa học trong mẫu vật, ta phải nghiên cứu loại quang phổ nào ? A. Quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ liên tục. C. Quang phổ vạch hấp thụ. D. Cả ba loại quang phổ trên. Đặc điểm của quang phổ liên tục là: A. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. B. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. C. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. D. Có nhiều vạch sáng tối xen kẻ nhau. Quang phổ gồm một dãi màu từ đỏ đến tím. A. Quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ vạch hấp thụ. C. Quang phổ liên tục. D. Quang phổ đám. Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trang thái: A. Rắn. B. Lỏng. C. Khí hay hơi nóng sáng ở áp suất thấp. D. Khí hay hơi nóng sáng ở áp suất cao. Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì: A. nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng. B. nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng. C. nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng. D. áp suất của đám khí hấp thụ phải rất lớn. Quang phổ liên tục của một vật: A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật. B. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật. C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ của vật. D. không phụ thuộc bản chất cũng như nhiệt độ của vật. Quang phổ vạch của một chất khí loảng có số vạch và vị trí các vạch: A. phụ thuộc vào nhiệt độ. B. phụ thuộc vào cách kích thích (bằng nhiệt hay bằng điện). C. phụ thuộc áp suất. D. Chỉ phụ thuộc vào bản chẩ của chất khí. Phép phân tích quang phổ là: A. Phép phân tích một chùm sáng nhờ hiện tượng tán sắc. B. Phép xác định thành phần hóa học của một chất ( hay hợp chất ) dựa trên việc nghiên cứu quang phổ của ánh sáng do nó phát ra. C. Phép xác định loại quang phổ do vật phát ra. D. Phép do tốc độ và bước sóng của ánh sáng từ quang phổ thu được BÀI 27, 28. TIA HỒNG NGOẠI, TIA TỬ NGOẠI, TIA X Chọn câu đúng. Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ A. đơn sắc, có màu hồng. B. đơn sắc, không màu ở ngoài đấu đỏ của quang phổ. C. có bước sáng nhỏ dưới . D. có bước sóng từ tới cỡ milimét. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng: A. Quang điện. B. Thắp sáng. C. Nhiệt. D. Hoá học ( làm đèn phim ảnh ). Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây ? A. Lò sưởi điện trở. B. Hồ quang điện. C. Lò vi sóng. D. Bếp củi. Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây ? A. Quang điện. B. Thắp sáng. C. Kích thích sự phát quang. D. Sinh lí. Chọn câu đúng. A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tia sáng vàng của natri. B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn các tia ,... của hidrô. C. Bước sóng của bức xạ hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng của bức xạ tử ngoại. D. Bức xạ hồng ngoại có tần số thấp hơn bức xạ tử ngoại. Ánh sáng có bước sóng là ánh sáng thuộc: A. tia hồng ngoại. B. tia tử ngoại. C. ánh sáng tím. D. ánh sáng nhìn thấy. Có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng: A. màn huỳnh quang. B. mắt người. C. quang phổ kế. D. pin nhiệt điện. Tia hồng ngoại A. Có khả năng đâm xuyên rất mạnh. B. Có thể kích thích cho một só chất phát quang. C. Chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 5000 C. D. Mắt người không nhìn thấy được. Thân thể con người bình thường có thể phát ra bức xạ nào dưới đây: A. tia X. B. ánh sáng nhìn thấy. C. tia hồng ngoại. D. tia tử ngoại. Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau đây ? A. Từ 10-12 m đến 10-9 m B. Từ 10-19 m đến 4. 0-7 m C. Từ 4.10-7 m đến 7,5.10-7 m D. 7,5.10-7 m đến 10-3 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại: A. có bản chẩt khác nhau. B. bước sóng của tia tử ngoại bao giờ cũng nhỏ hơn tia tử ngoại. C. có cùng bản chất. D. chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt còn tia tử ngoại thì không. Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại ? A. cùng bản chất là sóng điện từ. B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại. C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh. D. Tia hồng ngoại vàt tia tử ngoại không nhìn thấy bằng mắt thường. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Vật có nhiệt độ trên 3000 0 C phát ra tia tử ngoại rất mạnh. B. Tia tử ngoại không bị thủy tịnh hấp thụ. C. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí. B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang. C. Tia tử ngoại có tác dụng manh lên kính ảnh. D. Tia tử ngoại không có khả năng đâm xuyên. Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng. B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ. C. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại. D. Bức xạ tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của bức xạ hồng ngoại. Tia X A. Là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại. B. Không có khả năng đâm xuyên. C. Là một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ 500 0C. D. Được phát ra từ đèn điện. Chỉ ra câu sai trong các câu sau: A. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng dài. D. Tia tử ngoại có thể làm phát quang một sốchất . Chỉ ra câu sai trong các câu sau: A. Tia X đựoc tìm ra bởi nhà bác học Rơnghen. B. Tia X có năng lượng lớn vì có bước sóng lớn. C. Tia X không bị lệch phương trong điện trường cũng như từ trường. D.Tia X là sóng điện từ. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia X ? A. Tia X có khả năng đâm xuyên. B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất. C. Tia X không có khả năng ion hóa không khí. D. Tia X có tác dụng sinh lý. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia X ? A. Tia X là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng tử ngoại. B. Tia X là một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 5000C. C. Tia X không có khả năng đâm xuyên. D. Tia X được phát ra từ đèn điện. Có thể chữa bệnh ung thư nông ở ngoài da của người. Người ta có thể sử dụng các tia nào sau đâ y ? A. Tia X B. Tia hồng ngoại. C. Tia tử ngoại. D. Tia âm cực. Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây ? A. Cho một chùm êlectron tốc độ nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn hơn. B. Cho một chùm êlectron tốc độ nhỏ bắn vào một kim. C. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn. D. Chiếu tia hồng ngoại vàp một lim loại. Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X ? A. Hủy diệt tế bào. B. Gây ra hiện tượng quang điện. B. Làm ion hóa không khí. D. Xuyên qua tấm chì dày hàng cm. Tính chất quan trong của tia X, phân biệt nó với các sóng điện từ khác là: A. Tác dụng lên kính ảnh. B. Khả năng ion hóa chất khí. C. Tác dụng làm phát quang nhiều chất. D. Khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy, Phát biểu nào dưới đây là đúng ? A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại. B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra. C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện. D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật. Phát biểu nào dưới đây là không đúng ? A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng. B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. Tia X có bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang. D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người. Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ đến m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây ? A. Tia X. B. Ánh sáng nhìn thấy. C. Tia hồng ngoại. D. Tia tử ngoại. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ. B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. Tia X và tia tử ngoại đều kich thích một số chất phát quang. D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lạch khi đi qua một điện trường mạnh.

File đính kèm:

  • docpht chuong V vat li 12 cb.doc