Giáo án Tuần 22 - Lớp Năm

Tiết 22 : ĐẠO ĐỨC

Em yêu tổ quốc việt nam (tiết 2 )

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Giúp học sinh biết Tổ quốc của em là VN, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.

2. Kĩ năng: - Học sinh có những hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về văn hóa và sự phát triễn kinh tế của Tổ quôc Việt Nam.

3. Thái độ: - Quan tâm đến sự phát triễn của đất nước, tự hào về truyền thống và con người Việt Nam, về văn hóa và lịch sử dân tộc VN.

 Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựngvà bảo vệ quê hương đất nước.

II. Chuẩn bị:

- HS: Tranh, ảnh về Tổ quốc VN

- GV: Băng hình về Tổ quốc VN

 Băng cassette bài hát “Việt Nam quê hương tôi”

 

doc45 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 22 - Lớp Năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LP Sửa bài. Học sinh làm bài. Tính Sxq _ Stp hình lập phương. Sửa bài. Hỏi về công thức Sxq _ Stp hình lập phương. ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG * * * RÚT KINH NGHIỆM Tiết 108 : TOÁN Luyện tập I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. 2. Kĩ năng: - Vận dụng công thức tính Stp và Stp để giải bài tập trong 1 số tình huống đơn giản. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II. Chuẩn bị: + GV: SGK, bảng phụ. + HS: SGK, nội dung bài cũ. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 32’ 5’ 25’ 2’ 1’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.” Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh hình lập phương? Nêu quy tắc tính diện tích toàn phần của hình lập phương? Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Ôn tập. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về Sxq , Stp của hình lập phương. Phương pháp: Đàm thoại, động. Nêu đặc điểm của hình lập phương? Nêu quy tắc tính Sxq của hình lập phương? Nêu quy tắc tính Stp của hình lập phương? v Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: Vận dụng công thức tính Sxq , Stp hình lập phương giải toán. Phương pháp: Luyện tập, thực hành. Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Giáo viên nhận xét. Bài 2: Mảnh bìa nào có thể gấp thành 1 hình lập phương. Bài 3: Đúng ghi Đ , sai ghi S v Hoạt động 3: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức. Phương pháp: Động não. Thi đua giải nhanh. Tính Sxq và Stp của hình lập phương có cạnh. a) 4m 2cm b) m c) 1,75m Giáo viên nhận xét + tuyên dương. 5. Tổng kết - dặn dò: Học bài. Chuẩn bị: “Luyện tập chung”. Nhận xét tiết học Hát Học sinh nêu. Học sinh nêu. Hoạt động lớp. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Học sinh đọc đề bài. Học sinh làm bài vào vở. Sửa bài bảng lớp (2 em). Học sinh sửa bài. Học sinh đọc đề bài và quan sát hình. Học sinh làm vào vở. Đổi tập kiểm tra chéo nhau. Học sinh đọc đề + quan sát hình. Làm bài vào vở. Sửa bài miệng. Học sinh thi đua theo dãy và 1 dãy (3 em). ® học sinh nhận xét lẫn nhau. ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG * * * RÚT KINH NGHIỆM Tiết 109 : TOÁN Luyện tập chung I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hệ thống và củng cố lại các quy tắc về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 2. Kĩ năng: - Học sinh vân dụng một số quy tắc tính diện tích để giải mọt số bài tập có yêu cầu tổng hợp. 3. Thái độ: - Cẩn thận khi làm bài. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu. + HS: SGK. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 3’ 1’ 34’ 15’ 15’ 4’ 1’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Học sinh sửa bài nhà . Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hệ thống và củng cố lại các quy tắc về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Phương pháp: Thảo luận nhóm đôi, bút đàm, đàm thoại. Giáo viên yêu cầu học sinh lần lượt nhắc lại các quy tắc, công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương (theo nhóm). Bài 1: Giáo viên chốt lại: củng cố cách tính số thập phân Lưu ý : câu b ) nên đổi về cùng 1 đơn vị để tính Bài 2: Giáo viên chốt: Lưu ý cách tính phân số. Công thức mở rộng: R = P : 2 – D b = P : 2 – a - GV cho HS nhận xét : + HLP là HHCN có đặc điểm gì ? v Hoạt động 2: Phân biệt hình thang với một số hình đã học. Phướng pháp: Bút đàm, đàm thoại, thực hành, quan sát. Bài 3: Giáo viên lưu ý học sinh khi cạnh tăng 4 lần. Giáo viên chốt lại cách tìm: (tìm diện tích xung quanh lúc chưa tăng a. So sánh số lần). v Hoạt động 3: Củng cố. Phướng pháp: Đàm thoại. Nêu lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 5. Tổng kết - dặn dò: Làm bài tập: 1, 3/ 113 -144 . Chuẩn bị: “Thể tích của một hình”. Nhận xét tiết học Hát Lớp nhận xét. Hoạt động nhóm, lớp. Học sinh lần lượt nhắc lại. HS đọc đề và tóm tắt. HS nêu lại công thức Sxp và Stp của HHCN . Học sinh sửa bài. Học sinh đọc từng cột. Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài, nêu công thức áp dụng cho từng cột. - Chiều dài = chiều rộng = chiều cao Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh đọc đề. Học sinh tóm tắt. Giải – 1 học sinh lên bảng. Học sinh sửa bài – Đại diện từng nhóm nêu kết quả và giải thích. Hoạt động cá nhân. ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG *** RÚT KINH NGHIỆM Tiết 110 : TOÁN Thể tích của một hình I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết tự hình thành biểu tượng về thể tích của một hình. 2. Kĩ năng: - Biết so sánh thể tích 2 hình trong một số trường hợp đơn giản. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II. Chuẩn bị: + GV: Bìa có vẽ sẵn ví dụ 1, 2, 3. + HS: 2 tờ giấy thủ công, kéo. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 33’ 10’ 18’ 5’ 1’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Luyện tập chung. Học sinh lần lượt sửa bài 1, 3 Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: “ Thể tích một hình “. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết tự hình thành biểu tượng về thể tích của một hình. Phương pháp: Bút đàm, đàm thoại. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát VD 1 - GV nêu vấn đề : + HLP nằm hoàn toàn trong hình nào ? + Nhận xét thể tích HLP va thể tích HHCN ?ø Tổ chức nhóm, thực hiện quan sát và nhận xét ví dụ: 2, 3. + Hình C chứa? Hình lập phương? + Hình D chứa? Hình lập phương? + Nhận xét thể tích hình C và hình D. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết so sánh thể tích hai hình trong một số trường hợp đơn giản. Phương pháp: Bút đàm, đàm thoại, thực hành, quan sát. Bài 1: Giáo viên chữa bài – kết luận. Giáo viên nhận xét và đánh giá Bài 2: - GV hướng dẫn tương tự như bài 1 Giáo viên nhận xét. Bài 3: - GV nêu yêu cầu _ GV thống nhất kết quả : Có 5 cách xếp 6 HLP cạnh 1 cm thành HHCN v Hoạt động 3: Củng cố. Thể tích của một hình là tính trên mấy kích thước? 5. Tổng kết - dặn dò: Làm bài nhà 1, 2,/ 21. Chuẩn bị: “Xentimet khối – Đềximet khối”. Nhận xét tiết học Hát Cả lớp nhận xét. Hoạt động nhóm đôi. HLP nằm hoàn toàn trong HHCH V HLP < V HHCN. Chia nhóm. Nhóm trưởng hướng dẫn quan sát từng ví dụ qua câu hỏi của giáo viên. Lần lượt đại diện nhóm trình bày và so sánh thể tích từng hình. Các nhóm nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. HS quan sát nhận xét các hình SGK Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài. HS quan sát nhận xét các hình SGK Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài. - Các nhóm thi đua xếp hình - Đại diện nhóm trình bày sản phẩm và giải thích cách xếp hình ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG *** RÚT KINH NGHIỆM Tiết 43 : KHOA HỌC Sử dụng năng lượng của chất đốt (tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kể tên và nêu công dụng cảu một số loại chất đốt. 2. Kĩ năng: - Thảo luận về việc sử dụng an toàn và tiết kiệm các loại chất đốt. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: - SGK. bảng thi đua. - Học sinh : - Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng các loại chất đốt. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 16’ ’ 1’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Tiết 1. Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: Sử dụng năng lượng của chất đốt (tiết 2). 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Thảo luận về sử dụng an toàn, tiết kiệm chất đốt. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại. Giáo viên chốt. v Hoạt động 2: Củng cố. Nêu lại toàn bộ nội dung bài học. Thi đua: Kể tên các chất đốt theo nội dung tiết kiệm 5. Tổng kết - dặn dò: Xem lại bài + học ghi nhớ. Chuẩn bị: Sử dụng năng lượng của gió và của nước chảy. Nhận xét tiết học . Hát Học sinh tự đặt câu hỏi và mời học sinh trả lời. Lớp nhận xét. Hoạt động nhóm, lớp. Các nhóm thảo luận SGK và các tranh ảnh đã chuẩn bị liên hệ với thực tế. Ở nhà bạn sử dụng loại chất đốt gì để đun nấu? Nêu những nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt? Cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt? Nếu một số biện pháp dập tắt lửa mà bạn biết? Tác hại của việc sử dụng các loại chất đốt đối với môi trường không khí và các biện pháp để làm giảm những tác hại đó? Nếu ví dụ về lãng phí năng lượng. Tại sao cần sử dụng tiết kiệm, chống lãng phí năng lượng? Nêu các việc nên làm để tiết kiệm, chống lãng phi chất đốt ở gia đình bạn? Các nhóm trình bày kết quả. Hoạt động nhóm, cá nhân. Sử dụng an toàn. ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG *** RÚT KINH NGHIỆM KÍ DUYỆT TUẦN 22: Khối trưởng Ban giám hiệu

File đính kèm:

  • docgiaoan-tuan 22.doc