Giáo án Thể dục Quốc Phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 34

A. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức: HS nắm được kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.

 2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh tinh thần yêu nước, ý chí quật cường mà dân tộc ta để lại.

 3.Thái độ: Học sinh tích cực, tự giác trong học tập, nắm vưng được kiến thức.

B. PHƯƠNG PHÁP

 - Vấn đáp. Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề

C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS

 1. Chuẩn bịcủa GV:

 - Nghiên cứu bài 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

 - Tranh ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

 2. Chuẩn bị của HS :

 - Đọc trước bài 1 trong SGK.

 - Sưu tầm tranh ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc88 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Quốc Phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 34, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiểu đội hàng ngang. 1-Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang: a-Ý nghĩa: Thường được dùng trong học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng. b-Các bước thực hiện: Gồm có 4 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 hàng ngangTập hợp”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Điểm số. *Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 4: Giải tán. +Khẩu lệnh: “Giải tán” có động lệnh, không có dự lệnh. 2-Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang: a-Ý nghĩa: Cơ bản giống như tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang. b-Các bước thực hiện: Gồm có 3 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 2 hàng ngang.Tập hợp”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 3:Giải tán.(giống như bước 4 ở đội hình tiểu đội1 hàng ngang). II-Đội hình tiểu đội hàng dọc. 1-Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc: a-Ý nghĩa: Thường được dùng trong hành quân, tập hợp đội hình trung đội, đại đội khi tập trung học tập, sinh hoạt. b-Các bước thực hiện: Gồm có 4 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 hàng dọcTập hợp”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Điểm số. +Khẩu lệnh: “Điểm số”, có động lệnh, không có dự lệnh. *Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn trướcThẳng”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 4: Giải tán. +Khẩu lệnh: “Giải tán” có động lệnh, không có dự lệnh. 2-Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc: a-Ý nghĩa: Cơ bản giống như tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc. b-Các bước thực hiện: Gồm có 3 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 2 hàng dọcTập hợp”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn trướcThẳng” có dự lệnh và động lệnh. *Bước 3: Giải tán.(giống như bước 4 ở đội hình tiểu đội1 hàng dọc). @Những điểm cần chú ý: +Đối với tiểu đội trưởng: -Khi hô khẩu lệnh,dự lệnh phải hô to, rõ và kéo dài; động lệnh phải hô dứt khoát. -Khi kiểm tra gióng hàng, không nghiêng đầu để nhìn mà phải thực hiện động tác qua phải (trái) để kiểm tra. +Đối với các chiến sĩ: -Tập trung chú ý để thực hiện theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng. -Khi tập hợp đội hình thì phải thực hiện đúng động tác đội ngũ từng người, tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát. III-Giãn đội hình, thu đội hình. *Ý nghĩa: Được vận dụng trong học tập TDTT và trong luyện tập Điều lệnh đội ngũ. *Các bước thực hiện: Trước khi giãn và thu đội hình thì tiểu đội trưởng phải thực hiện như sau: -Nếu giãn (thu) hàng ngang sang bên trái, thì phải điểm số từ phải sang trái. Khẩu lệnh hô:“Từ phải sang trái điểm số”. -Nếu giãn (thu) hàng ngang sang bên phải, thì phải điểm số từ trái sang phải. Khẩu lệnh hô:“Từ trái sang phải điểm số” 1-Giãn đội hình hàng ngang: +Khẩu lệnh: “Giãn cách X bước nhìn bên phải (trái)Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. 2-Thu đội hình hàng ngang: +Khẩu lệnh:“Về vị trí nhìn bên phải (trái)Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. 3-Giãn đội hình hàng dọc: +Khẩu lệnh: “Cự ly X bước nhìn trước Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. 4-Thu đội hình hàng dọc: +Khẩu lệnh:“Về vị trí nhìn trước Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. IV-Ra khỏi hàng, về vị trí. *Ý nghĩa: Nhằm để chỉ định một chiến sĩ nào đó rời khỏi đội hình và trở về đội hình được nhanh chóng mà vẫn đảm bảo trật tự đội hình, đội ngũ. +Khẩu lệnh:“Đồng chí (hoặc số) Ra khỏi hàng (hoăc về vị trí)”. ĐỘI NGŨ TRUNG ĐỘI. I-Đội hình trung đội hàng ngang. 1-Đội hình trung đội 1 hàng ngang: a-Ý nghĩa:Thường được dùng trong học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng. b-Các bước thực hiện: Gồm có 4 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 hàng ngangTập hợp”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Điểm số. +Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số”, có động lệnh, không có dự lệnh. -Khẩu lệnh:“Điểm số” nhằm để nắm quân số của toàn trung đội. -Còn khẩu lệnh:“Từng tiểu đội điểm số” nhằm để tiện cho việc đổi hướng, đổi hình của đội hình. *Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 4: Giải tán. +Khẩu lệnh: “Giải tán” có động lệnh, không có dự lệnh. 2-Đội hình trung đội 2 hàng ngang: a-Ý nghĩa: Cơ bản giống như tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang. b-Các bước thực hiện: Gồm có 3 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 2 hàng ngangTập hợp”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 3:Giải tán.(giống như bước 4 ở đội hình tiểu đội1 hàng ngang). 3-Đội hình trung đội 3 hàng ngang: a-Ý nghĩa:Cơ bản giống như tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang. b-Các bước thực hiện: Gồm có 4 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 3 hàng ngangTập hợp”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Điểm số. +Khẩu lệnh:“Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số”, có động lệnh, không có dự lệnh. *Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 4: Giải tán.(giống như bước 4 ở đội hình tiểu đội 1 hàng ngang). II-Đội hình trung đội hàng dọc. 1-Đội hình trung đội 1 hàng dọc: a-Ý nghĩa: Thường được dùng trong hành quân, để di chuyển đội hình được nhanh chóng, thuận tiện và thống nhất. b-Các bước thực hiện: Gồm có 4 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 hàng dọcTập hợp”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Điểm số. +Khẩu lệnh:“Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số”, có động lệnh, không có dự lệnh. -Khẩu lệnh:“Điểm số” nhằm để nắm quân số của toàn trung đội. -Còn khẩu lệnh:“Từng tiểu đội điểm số” nhằm để tiện cho việc đổi hướng, đổi hình của đội hình. *Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn trướcThẳng” có dự lệnh và động lệnh. *Bước 4: Giải tán. +Khẩu lệnh: “Giải tán” có động lệnh, không có dự lệnh. 2-Đội hình trung đội 2 hàng dọc: a-Ý nghĩa: Cơ bản giống như tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc. b-Các bước thực hiện: Gồm có 3 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 2 hàng dọcTập hợp”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn trướcThẳng” có dự lệnh và động lệnh. *Bước 3: Giải tán.(giống như bước 4 ở đội hình tiểu đội1 hàng dọc). 3-Đội hình trung đội 3 hàng dọc: a-Ý nghĩa: Cơ bản giống như tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc. b-Các bước thực hiện: Gồm có 4 bước sau: *Bước 1: Tập đội đội hình. +Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 3 hàng dọcTập hợp”,có dự lệnh và động lệnh. *Bước 2: Điểm số. +Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số”, có động lệnh, không có dự lệnh. *Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. +Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) Thẳng”, có dự lệnh và động lệnh. *Bước 4: Giải tán.(giống như bước 4 ở đội hình trung đội 1 hàng dọc). @Những điểm cần chú ý: *Đối với Trung đội trưởng: -Khi hô khẩu lệnh, dự lệnh phải to, rõ, kéo dài; động lệnh phải hô dứt khoát -Khi kiểm tra gióng hàng, không nghiêng đầu để nhìn mà phải thực hiện động tác qua phải, qua trái để kiểm tra. -Tác phong phải hùng mạnh, dứt khoát, động tác phải chuẩn xác. *Đối với cán bộ,chiến sĩ: -Tập trung chú ý để thực hiện mệnh lệnh của trung đội trưởng. -Khi tập hợp đội hình phải thực hiện đúng động tác đội ngũ từng người, tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát. Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm. Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm. Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm. Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm. Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm. Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm. Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm. . Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm Giáo viên giảng giải, phân tích, thị phạm - HS chú ý nghe giảng, tập trung ghi nhớ các động tác mà giáo viên đã phân tích. - HS quan sát GV thị phạm và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV ƒƒƒƒƒƒƒ (Giáo viên làm mẫu với 1 tổ) ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV € € € € € € € €€€€€€€ - HS chú ý nghe giảng, tập trung ghi nhớ các động tác mà giáo viên đã phân tích. - HS quan sát GV thị phạm và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV ƒƒƒƒƒƒƒ (Giáo viên làm mẫu với 1 tổ) ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV € € € € € € € €€€€€€€ - HS chú ý nghe giảng, tập trung ghi nhớ các động tác mà giáo viên đã phân tích. - HS quan sát GV thị phạm và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV ƒƒƒƒƒƒƒ (Giáo viên làm mẫu với 1 tổ) ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV € € € € € € € €€€€€€€ - HS chú ý nghe giảng, tập trung ghi nhớ các động tác mà giáo viên đã phân tích. - HS quan sát GV thị phạm và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV ƒƒƒƒƒƒƒ (Giáo viên làm mẫu với 1 tổ) ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV € € € € € € € €€€€€€€ - HS chú ý nghe giảng, tập trung ghi nhớ các động tác mà giáo viên đã phân tích. - HS quan sát GV thị phạm và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV ƒƒƒƒƒƒƒ (Giáo viên làm mẫu với 1 tổ) ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV € € € € € € € €€€€€€€ 4. Củng cố kiến thức. - GV khái quát lại những nội dung chủ yếu của bài học, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm đồng thời yêu cầu học sinh cần phải nâng cao về ý thức tác phong, trách nhiệm của bản thân trong học tập và lao động. 5 . Kết bài - dặn dò - Để củng cố kiến thức GV đặt câu hỏi và yêu cầu của các câu hỏi cho HS ôn luyện ở nhà: 1. Hãy trình bày mục đích của việc tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang và 1hàng dọc. 2. Hãy tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang và 1hàng dọc. 6. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà: Thi kiểm tra kết thúc chương trình QP lớp 10.

File đính kèm:

  • docGAQP 10.doc