Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 47: Nhảy cao - Bóng chuyền

I/ Mục Tiêu :

 Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao dần thành tích

 Cũng cố kỹ thuật đệm bóng , chuyền bóng và phát bóng

 Có ý thức tự giác , kỹ luật tròg tập luyện

 II/ Địa Điểm – Phương Tiện :

 Bải tập , hố nhảy , bóng

 III/ Tiến Trình - Lên lớp :

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/02/2021 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 47: Nhảy cao - Bóng chuyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN TUẦN 24 TIẾT 47 SOẠN 1/2 DẠY 2 /2 / O9 NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN [[[[[ I/ Mục Tiêu : Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao dần thành tích Cũng cố kỹ thuật đệm bóng , chuyền bóng và phát bóng Có ý thức tự giác , kỹ luật tròg tập luyện II/ Địa Điểm – Phương Tiện : Bải tập , hố nhảy , bóng III/ Tiến Trình - Lên lớp : Nội Dung ĐL/TG Phương Pháp – Tổ Chức I/ Mỡ Đầu : Nhận lớp kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung yêu cầu bài +/ Khởi Động : Oån Định lớp Thực hiện động tác khởi động các khớp Chạy bước nhỏ – nâng cao đùi - gót chạm mông Thực hiện 4 động tác : tay ngực , nghiêng lương , vặn mình , lưng bụng . +/ Kiểm Tra Bài : 1/ hs thực hiện nhảy cao kiểu bước qua 2/ hs thực hiện kỹ thuật đệm bóng 2/ Phần Cơ Bản ; a/ nhảy cao : một số động tác bổ trợ nhảy cao đá lăng trước – sau – ngang đà một bước giậm nhảy đá lăng đà ba bước giậm nhảy đá lăng tại chổ bật cao luyện tập : phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua một cách nhịp nhàng liên tục 7-8’ 2.8 2.8 2.8 28-30’ 3l 3l 3l 3l 4-6l Cán bộ lớp kiểm tra trang phục , sĩ số và báo cao : ĐHBC €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ Gv : cho lớp thực hiện chạy một vòng tròn để khởi động € € € € € € € € € € € € € € € Hs : nhận xét Gv : bổ sung điểm €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ b/ Bóng Chuyền : luyện tập đệm bóng và chuyền bóng phát bóng 3 /Kết Thúc : Oån định lớp Thực hiện động tác thả lỏng cơ bắp Hướng dẫn bài tập về nhà Nhận xét – đánh giá buổi tập 10-12’ 6-7’ 1l Gv phân lớp thành nhiều nhóm để học sinh tự tập luyện Gv : theo giỏi và sữa sai theo nhóm ĐHKT €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ GIÁO ÁN TUẦN 24 TIẾT 48 SOẠN 1 /2 DẠY 2 /2 / 09 NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN [[[[[ I/ Mục Tiêu : Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao dần thành tích Cũng cố kỹ thuật đệm bóng , chuyền bóng và phát bóng Rèn luyện sức bền cho học sinh Có ý thức tự giác , kỹ luật trong tập luyện II/ Địa Điểm – Phương Tiện : Bải tập – hố nhảy trụ xà , bóng III/ Tiến trình Lên Lớp : Nội Dung ĐL/TG Phương Pháp Tổ Chức I/ Mỡ Đầu : Nhận lớp kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung yêu cầu bài +/ Khởi Động : Oån Định lớp Thực hiện động tác khởi động các khớp Chạy bước nhỏ – nâng cao đùi - gót chạm mông Thực hiện 4 động tác : tay ngực , nghiêng lương , vặn mình , lưng bụng +/ Kiểm Tra Bài : 1/ hs thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua 2/ 1 hs thực hiện phát bóng qua lưới và 1hs đỡ bóng 2/ Phần Cơ Bản : a/ nhảy cao : một số động tác bổ trợ nhảy cao đá lăng trước – sau – ngang đà một bước giậm nhảy đá lăng đà ba bước giậm nhảy đá lăng tại chổ bật cao luyện tập : phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua một cách nhịp nhàng liên tục 7-8’ 2.8 2.8 2.8 28-30’ 3l 3l 3l 3l 4-6l Cán bộ lớp kiểm tra trang phục , sĩ số và báo cao : ĐHBC €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ Gv : cho lớp thực hiện chạy một vòng tròn để khởi động € € € € € € € € € € € € € € € Hs : nhận xét Gv : bổ sung điểm €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ b/ Bóng Chuyền : luyện tập đệm bóng , chuyền bóng thực hiện bóng chuyền 6 người luyện tập phát bóng qua lưới c/ chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên chạy 100m nhanh – 100m chậm 3/ Kết Thúc : Oån định lớp Thực hiện động tác thả lỏng cơ bắp Hướng dẫn bài tập về nhà Nhận xét đánh giá buổi tập 10’ 4-5’ 5-6’ 1l Gv : phân lớp thành nhiều nhóm nhỏ để học sình tự tập luyện Gv : theo giỏi và sữa sai theo nhóm Gv phân lớp thành 2 nhóm( nam, nữ riêng ) ĐHKT €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€

File đính kèm:

  • docThe duc lop 9.doc