Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 62 - Năm học 2012-2013

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS nắm được một số phương pháp luyện tập phát triển sức bền.

- Vận dụng được vào tự tập luyện hàng ngày.

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác, tích cực, kiên trì trong tập luyện TDTT.

II. THỜI GIAN: 45

III - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Lớp học

IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

I- Phương pháp tổ chức:

- GV cung cấp cho HS các thông tin về luyện tập phát triển sức bền, một số phương pháp luyện tập chính.

- Cùng HS thảo luận về lợi ích của sức bền, GV hướng dẫn HS tiếp thu kiến thức.

II- Nội dung:

1. Một số hiểu biết cần thiết

- Sức bền: Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài

+ Sức bền bao gồm: sức bền chung và sức bền chuyên môn

. Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.

 

doc142 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 16/03/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 62 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cần ôn tập . - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần động tác bổ trợ. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - Lớp quan sát, nhận xét. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. - Nhóm I: Ôn đá cầu, di chuyển - Nhóm II: Đấu tập. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p TUẦN: 33 Ngày soạn: 14/03/2013 TIẾT: 66 Ngày dạy: - Đá cầu: Ôn đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Học một số bài tập phối hợp; Đấu tập hoặc kiểm tra thử. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm các động tác kĩ thuật đá cầu, phát cầu vận dụng được vào trong tập luyện. - Biết phối hợp trong tập luyện. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được tương đối đúng động tác đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Thực hiện được cơ bản đúng động tác phát cầu cao chân chính diện. 3. Thái độ: - Qua giờ học giúp HS có tinh thần thoải mái và tích cực hơn trong các giờ học khác. II - Địa điểm phơng tiện: - Sân tập rộng, chuẩn bị các dụng cụ để chơi trò chơi, cầu đá. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Bài thể dục PTC. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 3- Kiểm tra: - Không kiểm tra B - Phần cơ bản: 1. Đá cầu: - Ôn: + Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. + Phát cầu cao chân chính diện. + Đấu tập. - Học: Một số bài tập phối hợp đơn giản. 2. Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình xung quanh trường. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (8phút) 2’ 6’ (32’ ) 13’ 7-8' 14’ 5’ 5’ - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp. Phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn về các nội dung cần học mới hoặc ôn tập. - GV chia nhóm luyện tập. - Nhóm I: Ôn. - Nhóm II: Đấu tập - Nam: 500m - Nữ: 400m - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p TUẦN: 34 Ngày soạn: 14/03/2013 TIẾT: 67 Ngày dạy: Kiểm tra : Chạy bền I - Mục tiêu: - Đánh giá sức bền của HS qua một quá trình tập luyện trên lớp và tự tập ở nhà. - Đánh giá ý thức học tập của HS, qua đó giáo dục ý thức tích cực tự giác trong học tập và rèn luyện TDTT. - Nâng cao và phát huy tính tự giác của HS trong việc rèn luyện ở nhà. II - Địa điểm- phơng tiện: - Sân tập rộng, đồng hồ bấm giờ. - Bàn ghế giáo viên ngồi. III - Tiến trình dạy học: A- Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra thành tích chạy bền của học sinh. B- Phơng pháp kiểm tra: - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 4 - 5 học sinh. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần với cự ly: + Nam: 800m + Nữ: 500m - HS chia tham gia hoặc đã tham gia kiểm tra ngồi theo hàng để theo dõi. C- Biểu điểm: - Điểm tính theo thành tích đạt đợc của HS. + Điểm đạt (Đ): Hoàn thành cự ly. + Điểm chưa đạt (CĐ): Không hoàn thành cự ly theo quy định. - Trờng hợp HS không đạt GV có thể cho kiểm tra lại vào tiết học sau. TUẦN: 34 Ngày soạn: 14/03/2013 TIẾT: 68 Ngày dạy: - Đá cầu: Ôn đá cầu cao chân chính diện, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết các động tác kĩ thuật phát cầu, đá cầu, vận dụng được vào trong tập luyện. - Biết cách thực hiện kĩ thuật chuyền cầu và phối hợp trong tập luyện. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được tương đối đúng động tác đá cầu và phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Thực hiện được cơ bản các động tác phối hợp trong đấu tập. 3. Thái độ: - Qua giờ học giúp HS có tinh thần thoải mái và tích cực hơn trong các giờ học khác. II - Địa điểm phơng tiện: - Sân tập rộng, chuẩn bị các dụng cụ để chơi trò chơi, cầu đá. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Bài thể dục PTC. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 3- Kiểm tra: - Không kiểm tra B - Phần cơ bản: 1. Đá cầu: - Ôn: + Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. + Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. + Đấu tập. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (8phút) 2’ 6’ (32’ ) 15’ 7-8' 17’ 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp. Phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn về các nội dung cần học mới hoặc ôn tập. - GV chia nhóm luyện tập. - Nhóm I: Ôn phát cầu - Nhóm II: Đấu tập - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p TUẦN: 35 Ngày soạn: 14/03/2013 TIẾT: 69 Ngày dạy: - Đá cầu: Ôn đá cầu cao chân chính diện, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết các động tác kĩ thuật phát cầu, đá cầu, vận dụng được vào trong tập luyện. - Biết cách thực hiện kĩ thuật chuyền cầu và phối hợp trong tập luyện. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được tương đối đúng động tác đá cầu và phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Thực hiện được cơ bản các động tác phối hợp trong đấu tập. 3. Thái độ: - Qua giờ học giúp HS có tinh thần thoải mái và tích cực hơn trong các giờ học khác. II - Địa điểm phơng tiện: - Sân tập rộng, chuẩn bị các dụng cụ để chơi trò chơi, cầu đá. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Bài thể dục PTC. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 3- Kiểm tra: - Không kiểm tra B - Phần cơ bản: 1. Đá cầu: - Ôn: + Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. + Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. + Đấu tập. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (8phút) 2’ 6’ (32’ ) 15’ 7-8' 17’ 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp. Phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn về các nội dung cần học mới hoặc ôn tập. - GV chia nhóm luyện tập. - Nhóm I: Ôn phát cầu - Nhóm II: Đấu tập - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p TUẦN: 35 Ngày soạn: 14/03/2013 TIẾT: 70 Ngày dạy: Kiểm tra học kỳ II: đá cầu - Đánh giá mức độ thực hiện động tác của HS qua quá trình học tập và rèn luyện. - Đánh giá ý thức học tập của HS, qua đó giáo dục ý thức tích cực tự giác trong học tập và rèn luyện TDTT. - Nâng cao và phát huy tính tự giác của HS trong việc rèn luyện ở nhà. II - Địa điểm- phương tiện: - Sân tập rộng, cột, lưới đá cầu. - Bàn ghế giáo viên ngồi. III - Tiến trình dạy học: A- Nội dung kiểm tra: - Kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. B- Phương pháp kiểm tra: - Mỗi HS thực hiện phát cầu theo số lần quy định: + Nam: .... quả. + Nữ: .... quả. C- Biểu điểm: - Điểm tính theo số lần thực hiện thành công, gồm: - Điểm đạt (Đ): + Phát đủ số quả quy định đúng kĩ thuật, qua lưới, sang sân. + Phát đủ số quả quy định có 1-2 quả chưa đúng kĩ thuật, qua lưới, sang sân. + Phát đủ số quả quy định qua lưới, sang sân nhưng kĩ thuật chưa tốt. - Điểm chưa đạt (CĐ): 3-4 lần phát cầu hỏng hoặc không đúng kĩ thuật, cầu chưa qua lưới, sang sân. - Trường hợp HS không đạt GV có thể cho kiểm tra lại. Duyệt của tổ trưởng Tiết 70: Kiểm tra Tiêu chuẩn rltt Ngày soạn: 15/4/ 2013 Ngày dạy: / / 2013 I - Mục tiêu: - Đánh giá thành tích đạt được từ đó đối chiếu với tiêu chuẩn rèn luyện thân thể để đánh giá mức độ phát triển thể lực của học sinh. II - Địa điểm phơng tiện: - Đồng hồ bấm giây. - Đường chạy 60m có vạch xuất phát và vạch đích. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. II - Phần cơ bản: - Kiểm tra thành tích chạy 3m - xuất phát cao. * Mức độ đánh giá: Mức độ Thành tích Nam Nữ Tốt < 8'' 40 < 9''40 Đạt < 10''40 < 11''40 C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Công bố điểm kiểm tra của từng HS. (8phút) 2’ 6’ (33’ ) 5’ - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ kiểm tra. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần xuất phát cao. - Trờng hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. - Các HS đã kiểm tra hoặc chưa tham gia kiểm tra xếp theo hàng ngang để theo dõi và nhận xét. ** ** ** ** ** ** ** ** - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rút kinh nghiệm giờ dạy: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao anTD 9 1314.doc