Giáo án Thể dục Lớp 9 - Chương trình học kì I (Chuẩn kiến thức)

I.MỤC TIÊU :

+ Nắm bắt được nội dung chương trình thể dục 9

+ Phân tổ , cán sự hợp lý.

+ Nắm bắt được các quy định cụ thể khi tập luyện.

+ Tập hợp hàng dọc hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đội hình 0-2-4; 0-3-6-9

 II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường

 III/ THỜI GIAN: 90phút

 IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

 

 

doc39 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Chương trình học kì I (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỐ 14 TRƯỜNG THSC NGUYỄN HUỆ Ngày soạn ............................... Ngày dạy: ............................... Tuần 14 : Tiết 27 -28 Khối lớp dạy 9 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ, chạy đà- giậm nhảy( Do GV chọn) Giới thiệu giai đoạn trên không và tiếp đất kiểu “bước qua”.Ôn một số động tác bổ trợ, phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : 1. Nhảy cao : + Ôn một số động tác bổ trợ. + Học mới: : - Phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu " Bước qua". - Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật Điền Kinh ( Phân nhảy cao). 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 500m C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // 65ph 40 ph 2Lx8N 20 ph 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn và yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm. Đội hình nhảy cao €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€ € GV chia lớp ra làm 4 tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 15 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Ngày soạn.................................... Ngày dạy: ................................... Tuần 15: Tiết 29 -30 Khối lớp dạy 9 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : + Nhảy cao: Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua". Yêu cầu thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật. + Chạy bền: Luyện tập chạy bền yêu cầu biết phân phối sức hợp lý trên đường chạy. II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : 1. Nhảy cao : Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua". 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 500m C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // 65ph 45 ph 2Lx8N 20 ph 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình học € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn và yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm. Đội hình nhảy cao €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€ € GV chia lớp ra làm 4 tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 16 TRƯỜNG THSC NGUYỄN HUỆ Ngày soạn .......................... Ngày dạy : .......................... Tuần 16 : Tiết 31 -32 Khối lớp dạy 9 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: - Kiểm tra nhay cao kiểu " Bước qua" - Chạy bền II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : 1. Chạy bền: Luyện tập chạy bền yêu cầu biết phân phối sức hợp lý trên đường chạy. Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS. + Điểm Giỏi ( 9 - 10 điểm) : Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt 1m30 cho nam và 1m10 cho nữ + Điểm Khá ( 7 - 8 điểm ) : Có 1 vài sai sót nhỏ về kĩ thuật và thành tích đạt 1m 25 đến 1m15 cho nam và 1m 05 đến 1m 00 cho nữ. + Điểm Đạt ( 5 - 6 điểm ) : Thực hiện sai 1 trong 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt trên 1m10 cho nam và 90cm cho nữ. + Điểm chưa đạt ( 3 - 4 điểm ) : Thực hiện sai từ 2 - 3 giai đoạn, không tính thành tích. 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 500m C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // 65ph 45 ph 20 ph 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình kiểm tra nhảy cao €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€ € GV chia lớp ra làm 4 tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 17 TRƯỜNG THSC NGUYỄN HUỆ Ngày soạn ............................ Ngày dạy : .......................... Tuần 17 : Tiết 33 -34 Khối lớp dạy 9 BÀI DẠY ÔN TẬP KIỂM TRA RLTT I/ MỤC TIÊU: - Ôn kỹ thuật chạy ngắn . Yêu cầu thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích . - Kỹ thuật nhảy cao kiểu " Bước qua". Yêu cầu thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích . II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : 1. Chạy ngắn GV hướng dẫn HS về XP cao - chạy nhanh, phân tích kĩ thuật và làm mẫu để học sinh chú ý tập luyện 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 500m C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // 65ph 50ph 2Lx3N 15ph 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhắc lại kỹ thuật chạy ngắn và yêu cầu HS tập luyện theo nhóm Đội hình ôn tập €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € € € LT 60m € GV chia lớp ra làm 4 tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 18 TRƯỜNG THSC NGUYỄN HUỆ Ngày soạn ......................... Ngày dạy : ........................ Tuần 18 : Tiết 35 -36 Khối lớp dạy 9 BÀI DẠY KIỂM TRA RLTT ( CHẠY NGẮN) I/ MỤC TIÊU: Kiểm tra II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : 1. Ôn tập: Giống tiết trước 2. Kiểm tra chạy ngắn Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS. + Điểm Giỏi ( 9 - 10 điểm) : Thực hiện đúng 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt 9,8 giây cho nam và 11 giậy cho nữ + Điểm Khá ( 7 - 8 điểm ) : Có 1 vài sai sót nhỏ về kĩ thuật và thành tích đạt 9,9 giây đến 10 ,5 giây cho nam và 11 giây đến 11, 6 giây cho nữ. + Điểm Đạt ( 5 - 6 điểm ) : Thực hiện sai 1 trong 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt trên 10,5 giây cho nam và 11,6 giây cho nữ. + Điểm chưa đạt ( 3 - 4 điểm ) : Thực hiện sai từ 2 - 3 giai đoạn, không tính thành tích. C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // 65ph 60m x1L 60m 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình kểm tra: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € € € LT 60m € Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € THỜI GIAN CÒN LẠI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TÙY THEO ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG

File đính kèm:

  • docGiao an 9 HKI.doc