Giáo án Thể dục Lớp 9 - Chương trình cả năm - Vũ Thị Thu Trang

A/ MỤC TIÊU:

 1/ Nội dung:

- Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy đạp sau; Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.

- Bài TD: Như nội dung tiết 14; Học từ nhịp 35 – 39 (Nữ), 41 – 45 (Nam).

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

 2/ Yêu cầu:

- Tiếp tục ôn luyện các động tác bổ trợ (nâng cao đùi, chạy đạp sau, nâng cao đùi bắt tốc độ) và kỹ thuật XP thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.

- Ôn luyện vàcủng cố lại kỹ năng thực hiện động tác bài TD PTC. Bước đầu nắm được kỹ năng thực hiện các động tác mới 35 – 39 (Nữ), 41- 45 (Nam).

- Rèn luyện thể lực chung.

B/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 Tại sân trờng, Bàn đạp xuất phát.

C/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

 

doc116 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/02/2021 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Chương trình cả năm - Vũ Thị Thu Trang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ia lớp thành 2 người một nhóm, cách nhau khoảng 4 – 5m phát cầu. Đội hình đá cầu. x x x x x x x x x x x x x x x x GV quan sát và sửa sai. 2 2 1 1 GV nêu yêu cầu nhiệm vụ và phương pháp thực hiện. Tập hợp lớp: GV gọi 2 HS thực hiện. HS + GV nhận xét. Quanh sân trường. Tập hợp lớp. - Thả lỏng tại chỗ. - ưu khuyết điểm. - Giờ sau tiếp tục học thực hành. Tiết 61 Đá cầu – chạy bền Ngày soạn: 11/ 04/2007 A/ Mục tiêu: 1/ Nội dung: Đá cầu: Ôn luyện phát cầu thấp chân chính diện và cao chân chính diện; Đỡ cầu và đá tấn công. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 2/ Yêu cầu: Thông qua việc ôn luyện củng cố kỹ thuật phát cầu và đỡ cầu giúp HS làm quen với 1 trận đấu đơn giản. Rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn, di chuyển đỡ cầu hợp lý. Rèn luyện thể lực chung, ý thức tự giác, tập luyện nghiêm túc. B/ Địa điểm – Phương tiện: Tại sân trường, cầu đá (25 quả). C/ Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ/ lượng Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu. 1. Giáo viên nhận lớp: - Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục? - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung. - Chạy nhẹ. - Tập bài TD phát triển chung. + Đ/t tay cao. + Đ/t vặn mình. + Đ/t tay ngực. + Đ/t bụng. + Đ/t lườn. + Đ/t đá lăng. - Xoay các khớp. + Xoay cổ tay. + Xoay bả vai. + Xoay cổ chân. + Xoay hông. + Xoay cẳng tay. + Xoay gối. - ép dẻo. + ép dọc. + ép ngang. b. Khởi động chuyên môn. - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá gót chạm mông. - Chạy đá lăng. - Chạy đạp sau. II/ Phân cơ bản: 1/ Kiểm tra bài cũ: CH? Thực hiện phát cầu chính diện thấp chân bằng mu bàn chân? 2/ Đá cầu: a/ Ôn luyện: - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đỡ cầu và đá cầu tấn công. Củng cố: CH: Đỡ và đá cầu tấn công. 3/ Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên. III/ Phân kết thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Bài tập. 8 phút 2 vòng 2x8 nhịp 2x8 nhịp 1x30m 1x30m 1x30m 1x30m 1x40m 34phút 1- 2 phút 1- 2 phút 500-600m. 5 phút Tập trung lớp: Lớp trưởng báo cáo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Quanh sân trờng. Đội hình tập bài TD. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động chuyên môn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV gọi 1- 2 em thực hiện. HS + GV nhận xét. GV nêu yêu cầu, nhiệm vụ và cách thức tập luyện rồi chia lớp thành 2 người một nhóm, cách nhau khoảng 4 – 5m phát cầu. Đội hình đá cầu. x x x x x x x x x x x x x x x x GV quan sát và sửa sai. 2 2 1 1 Tập hợp lớp: GV gọi 2 HS thực hiện. HS + GV nhận xét. Quanh sân trường. Tập hợp lớp. - Thả lỏng tại chỗ. - ưu khuyết điểm. - Giờ sau tiếp tục học thực hành. Tiết 62 Đá cầu – chạy bền Ngày soạn: 11/ 04/2007 A/ Mục tiêu: 1/ Nội dung: Đá cầu: Ôn luyện các kỹ thuật phát cầu, đỡ và đá cầu tấn công. Cuối giờ có thể tổ chức thi đấu đá cầu giữa các tổ với nhau. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 2/ Yêu cầu: Thông qua việc ôn luyện củng cố kỹ thuật phát cầu và đỡ cầu giúp HS làm quen với 1 trận đấu đơn giản. Rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn, di chuyển đỡ cầu hợp lý. Rèn luyện thể lực chung, ý thức tự giác, tập luyện nghiêm túc. B/ Địa điểm – Phương tiện: Tại sân trường, cầu đá (25 quả). C/ Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ/ lượng Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu. 1. Giáo viên nhận lớp: - Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục? - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung. - Chạy nhẹ. - Tập bài TD phát triển chung. + Đ/t tay cao. + Đ/t vặn mình. + Đ/t tay ngực. + Đ/t bụng. + Đ/t lườn. + Đ/t đá lăng. - Xoay các khớp. + Xoay cổ tay. + Xoay bả vai. + Xoay cổ chân. + Xoay hông. + Xoay cẳng tay. + Xoay gối. - ép dẻo. + ép dọc. + ép ngang. b. Khởi động chuyên môn. - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá gót chạm mông. - Chạy đá lăng. - Chạy đạp sau. II/ Phân cơ bản: 1/ Kiểm tra bài cũ: CH? Thực hiện phát cầu chính diện thấp chân bằng mu bàn chân? 2/ Đá cầu: a/ Ôn luyện: - Tâng cầu. - Chuyền cầu theo nhóm. - Phát cầu. - Đỡ và đá cầu tấn công. b/ Tổ chức thi đấu giữa các tổ với nhau. Thi đấu đơn. Mỗi tổ chon 1 người để thi đấu. Củng cố: CH: Đỡ và đá cầu tấn công. 3/ Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên. III/ Phân kết thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Bài tập. 8 phút 2 vòng 2x8 nhịp 2x8 nhịp 1x30m 1x30m 1x30m 1x30m 1x40m 34phút 1- 2 phút 1- 2 phút 500-600m. 5 phút Tập trung lớp: Lớp trưởng báo cáo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Quanh sân trờng. Đội hình tập bài TD. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động chuyên môn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV gọi 1- 2 em thực hiện. HS + GV nhận xét. GV nêu yêu cầu, nhiệm vụ và cách thức tập luyện rồi chia lớp thành 2 người một nhóm, cách nhau khoảng 4 – 5m phát cầu. Đội hình đá cầu. x x x x x x x x x x x x x x x x GV quan sát và sửa sai. GV tổ chức thi đấu và làm trọng tài. 2 2 1 1 Tập hợp lớp: GV gọi 2 HS thực hiện. HS + GV nhận xét. Quanh sân trường. Tập hợp lớp. - Thả lỏng tại chỗ. - ưu khuyết điểm. - Giờ sau tiếp tục học thực hành. Tiết 63 Đá cầu – chạy bền Ngày soạn: Ngày dạy : A/ Mục tiêu: 1/ Nội dung: Đá cầu: Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật đá cầu (để chuẩn bị kiểm tra). Chạy bền: Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. 2/ Yêu cầu: Ôn luyện và củng cố kỹ thuật để chuẩn bị kiểm tra. Rèn luyện thể lực chung, ý thức tự giác, tập luyện nghiêm túc. B/ Địa điểm – Phương tiện: Tại sân trường, cầu đá (25 quả). C/ Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ/ lượng Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu. 1. Giáo viên nhận lớp: - Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục? - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung. - Chạy nhẹ. - Tập bài TD phát triển chung. + Đ/t tay cao. + Đ/t vặn mình. + Đ/t tay ngực. + Đ/t bụng. + Đ/t lườn. + Đ/t đá lăng. - Xoay các khớp. + Xoay cổ tay. + Xoay bả vai. + Xoay cổ chân. + Xoay hông. + Xoay cẳng tay. + Xoay gối. - ép dẻo. + ép dọc. + ép ngang. b. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá gót chạm mông. - Chạy đá lăng. - Chạy đạp sau. II/ Phân cơ bản: 1/ Kiểm tra bài cũ: CH? Thực hiện phát cầu chính diện thấp chân bằng mu bàn chân? 2/ Đá cầu: a/ Ôn luyện: Phát cầu. Đỡ và chuyền cầu. Đánh đầu. Móc cầu. Củng cố: CH: Đỡ và đá cầu tấn công. 3/ Chạy bền: Trò chơi: “Nhảy lò cò tiếp sức” III/ Phân kết thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Bài tập. 8 phút 2 vòng 2x8 nhịp 2x8 nhịp 1x30m 1x30m 1x30m 1x30m 1x40m 34phút 1- 2 phút 1- 2 phút 5 phút Tập trung lớp: Lớp trưởng báo cáo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Quanh sân trờng. Đội hình tập bài TD. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động chuyên môn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV gọi 1- 2 em thực hiện. HS + GV nhận xét. GV nêu yêu cầu, nhiệm vụ của buổi kiểm tra vào tiết sau và cách thức tập luyện rồi chia lớp thành 2 người một nhóm, cách nhau khoảng 4 – 5m thực hiện. Đội hình đá cầu. x x x x x x x x x x x x x x x x GV quan sát và sửa sai. Tập hợp lớp: GV gọi 2 HS thực hiện. HS + GV nhận xét. GV hướng dẫn và tổ chức chơi. Tập hợp lớp. - Thả lỏng tại chỗ. - ưu khuyết điểm. - Giờ sau tiếp tục học thực hành. Tiết 64 Kiểm tra: đá cầu Ngày soạn: Ngày dạy : A/ Mục tiêu: 1/ Nội dung: Kiểm tra: Đá cầu. Trò chơi: “Chim đầu đàn”. 2/ Yêu cầu: Thể hiện được một số kỹ thuật cơ bản. Đảm bảo và vượt chỉ tiêu chuẩn về thành tích. Đảm bảo an toàn và nghiêm túc trong quá trình kiểm tra. B/ Địa điểm – Phương tiện: Tại sân trường, Ghế GV, sân đá cầu, lưới, cột lưới. C/ Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ/ lượng Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu. 1. Giáo viên nhận lớp: - Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục? - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ KT. 2. Khởi động: a. Khởi động chung. - Chạy nhẹ. - Tập bài TD phát triển chung. + Đ/t tay cao. + Đ/t vặn mình. + Đ/t tay ngực. + Đ/t bụng. + Đ/t lườn. + Đ/t đá lăng. - Xoay các khớp. + Xoay cổ tay. + Xoay bả vai. + Xoay cổ chân. + Xoay hông. + Xoay cẳng tay. + Xoay gối. - ép dẻo. + ép dọc. + ép ngang. b. Khởi động chuyên môn. Khởi động với cầu II/ Phân cơ bản: 1/ Kiểm tra: Phát cầu: (3 quả ô số 1, 3 quả ô số 2). Đỡ và truyền cầu Móc cầu (1 quả) Đánh đầu. (1 quả) Biểu điểm - Điểm 9-10: Thực hiện kỹ thuật phát cầu đúng ô, đỡ và truyền cầu, móc cầu, đánh đầu tốt. - Điểm 7- 8: Thực hiện kỹ thuật phát cầu tốt, đỡ và truyền cầu tốt, còn một trong hai kỹ thuật móc cầu và đánh đầu chưa thực hiện được. - Điểm 5 - 6: Thực hiện phát cầu tốt nhưng các kỹ thuật còn lại thực hiện chưa tốt - Điểm 3 - 4: Kỹ thuật phát cầu không tốt và các kỹ thuật còn lại thực hiện tạm được. - Điểm 1 – 2: Tất cả các kỹ thuật không thực hiện được. 2/ Trò chơi:“Chim đầu đàn”. III/ Phân kết thúc: Thả lỏng. Nhận xét. - Bài tập. 8 phút 2 vòng 2x8 nhịp 2x8 nhịp 34phút 5 phút Tập trung lớp: Lớp trưởng báo cáo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Quanh sân trờng. Đội hình tập bài TD. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động chuyên môn Cách thức kiểm tra: - Kiểm tra nam trước nữ sau. - Kiểm tra từng em một. Nếu vì một lý do nào đó phải kiểm tra lại từ mức tối đa là loại khá. Công bố điểm. Đội hình kiểm tra. Đội hình kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 1 1 Chuyển thành đội hình vòng tròn GVC hướng dẫn và tổ chức chơi. Tập hợp lớp. - Thả lỏng tại chỗ. - ưu khuyết điểm và công bố kết quả kiểm tra.

File đính kèm:

  • docgiao an 9 cua tai TDTT.doc