Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 43 đến 52

I-MỤC TIÊU:

-Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng hai chân tay với vật trên cao.

-Học: bật nhảy bằng hai chân tay với vật trên cao, yêu cầu thực hiện được ĐT.

-Ném bóng: Ôn tung bóng từ tay nọ sang tay kia. Cúi người chuyền bóng từ tay nọ sang tay kia qua kheo chân. Yêu cầu thực hiện đúng từng ĐT.

-Chạy bền: Chơi trò chơi thả lỏng tích cực.

II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

-Sân trường, 1 sợi dây.

-Bóng 160gr.

III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

-Bài củ:

-Bài mới:

 

doc20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 43 đến 52, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vòng quanh sân trường. -Thả lỏng. -Tập trung lớp 4 hàng ngang. Tiết 46: bật nhảy- da cầu-chạy bền Ngày soạn;20/02/2008 Ngày dạy:22/02/2008 I-Mục tiêu: -Bật nhảy: Ôn nội dung như tiết 45 -Yêu cầu thực hiện tốt 2 ĐT đã học -Ném bóng: Ôn đà 2 bước chéo ném bóng xa. Học đà 4 bước chéo ném bóng xa. Yêu cầu: ôn tập đúng ĐT đã học và bước đầu thực hiện được ĐT đã học. -Tiếp tục luyện tập chạy bền để nâng cao sức bền. II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Sân trường, hố cát, cọc xà nhảy cao. -Bóng 160gr. III-Tiến trình Dạy học -Bài củ: Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà. -Bài mới: Nội dung Định lượng PHương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, tại chổ quay các khớp cổ tay, cổ chân, cánh tay, hông, đầu gối, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Thực hiện các ĐT khởi động chuyên môn. B-Phần cơ bản: 1-Bật nhảy: Chạy đà chính diện co chân qua xà 8-10 phút 200m 2l x 8 nhịp. 28-30 phút 2 lần. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Lớp trưởng điều khiển khởi động. -GV gọi HS KT bài củ. -Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2-Ném bóng: Học đà 4 bước chéo ném bóng xa. Ôn: Đà 2 bước chéo ném bóng xa Thực hiện với bóng: Đà 2 bước 4 bước 3-Chạy bền: Luyện tập chạy bền C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp -Nhận xét đánh giá tiết học -Giải tán 2 lần 2 lần 2 lần 4-5 phút x x x x x x x x x x -Gọi HS thực hiện chưa đúng ĐT thực hiện. -Lớp nhận xét -GV làm mẫu ĐT -Tập mô phỏng cả lớp dưới sự hướng dẫn của GV. -GV thị phạm với bóng từng động tác. x x x x -GV quan sát sửa sai. -Như tiết 45. -Tập trung lớp 4 hàng ngang Tiết 47: bật nhảy- da cầu-chạy bền Ngày soạn;26/02/2008 Ngày dạy:28/02/2008 I-Mục tiêu: -Bật nhảy: Ôn nội dung như tiết 46 -Yêu cầu thực hiện tốt ĐT đã học. -Ném bóng: Ôn nội dung tiết 46. Thực hiện cơ bản đúng 2 ĐT đã học. -Tiếp tục nâng cao sức bền. II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Sân trường, cọc xà nhảy cao. -Bóng 160gr, hố cát. III-Tiến trình Dạy học -Bài củ: -Bài mới: Nội dung Định lượng PHương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, tại chổ quay các khớp cổ tay, cổ chân, cánh tay, hông, đầu gối, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Thực hiện các ĐT khởi động chuyên môn. B-Phần cơ bản: 1-Bật nhảy: -Chạy đà chính diện co chân qua xà. -Chạy đà chính diện chân lăng duỗi 8-10 phút 200m 2l x 8 nhịp. 28-30 phút 2 lần. 2 lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Lớp trưởng điều khiển khởi động. -GV gọi HS KT bài củ. -Gọi HS có kỹ thuật tốt lên làm mẫu. x x x x thẳng qua xà. 2-Ném bóng: Ôn nội dung tiết 46 -Đà 2 bước chéo ném bóng xa. -Đà 4 bước chéo ném bóng xa. +Tập mô phỏng không bóng tại chổ. +Tập với bóng 3-Chạy bền: Như tiết 45 C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp. -Nhận xét đánh giá tiết học. -Giải tán 4 lần 4-5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -GV quan sát sửa sai. -Gọi HS KT tốt thị phạm lại. -Như tiết 45. -Tập trung lớp 4 hàng ngang. Tiết 48: bật nhảy- ném bóng-chạy bền Ngày soạn;26/02/2008 Ngày dạy:28/02/2008 I-Mục tiêu: -Bật nhảy: Ôn nhảy bước bộ trên không. Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà. Yêu cầu thực hiện đúng từng ĐT. -Ném bóng: Ôn: Đà 2 bước chéo ném bóng xa. -Đà 4 bước chéo ném bóng xa. -Yêu cầu thực hiện đúng KT. II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Sân trường, đường chạy đà, ván giậm -Hố cát, cọc xà nhảy cao. III-Tiến trình Dạy học -Bài củ: -Bài mới: Nội dung Định lượng PHương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, báo cáo sĩ số -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết KT. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng. Tại chổ quay các khớp Thực hiện các ĐT khởi động chuyên môn. B-Phần cơ bản: -Nội dung KT: Đi tự do thực hiện 4 bước đà chéo ném bóng xa. -Mỗi HS KT Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho 8-10 phút 200m 2l x 8 nhịp 28-30 phút 3 lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Lớp trưởng điều khiển khởi động. -Kiểm tra theo nhóm 3 HS. -Mỗi HS KT 3 lần và lấy thành tích cao nhất. Theo mức độ thực hiện ĐT và thành tích của từng HS. C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp. -Công bố thành tích -Giải tán. 4-5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x -Tập trung lớp 4 hàng ngang. Tiết 49: kiểm tra: ném bóng Ngày soạn:05/03/2008 Ngày dạy:07/03/2008. I-Mục tiêu: -KT ném bóng: Đi tự do thực hiện 4 bước đà chéo ném bóng xa. Yêu cầu thực hiện đúng KT và thành tích đạt TC RLTT. II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Sân trường, đường chạy đà, ván giậm -Hố cát, cọc xà nhảy cao. III-Tiến trình Dạy học -Bài củ: -Bài mới: Nội dung Định lượng PHương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, tại chổ quay các khớp cổ tay, cổ chân, cánh tay, hông, đầu gối, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Thực hiện các ĐT khởi động chuyên môn. B-Phần cơ bản: 1-Bật nhảy: Ôn: Nhảy bước bộ trên không. 8-10 phút 200m 2l x 8 nhịp. 28-30 phút 2 lần. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Lớp trưởng điều khiển khởi động. -GV gọi HS KT bài củ. -Chia nhóm LT +GV làm mẫu lại ĐT 2-Ném bóng: Ôn -Đà 2 bước chéo ném bóng xa -Đà 4 bước chéo ném bóng xa Yêu cầu: Thực hiện thứ tự từng ĐT. 3-Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Cự li C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp -Nhận xét, đánh giá tiết học. -Giải tán 2 lần 400m nam 300m nữ 4-5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Thực hiện theo nhóm HS. -GV quan sát sửa sai. -Chạy theo nhóm HS -GV động viên HS. -Thả lỏng -Tập trung lớp 4 hàng ngang. Tiết 50: bật nhảy- ném bóng-chạy bền Ngày soạn;05/03/2008 Ngày dạy:07/03/2008 I-Mục tiêu: -Bật nhảy: Ôn tập nhảy bước bộ trên không, luyện tập chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà. Yêu cầu thực hiện đúng KT. -Môn TC: "Đá cầu" Ôn một số ĐT bổ trợ và tâng cầu. Yêu cầu: Giúp HS làm quen bước đầu với môn "Đá cầu" -Chạy bền: Chơi trò chơi bổ trợ cho chạy bền. II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Ván giậm, hố cát, cọc xà nhảy cao. -Cầu mỗi HS một cái. III-Tiến trình Dạy học -Bài củ: -Bài mới: Nội dung Định lượng PHương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, báo cáo sĩ số -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết KT. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng. Tại chổ quay các khớp Thực hiện các ĐT khởi động chuyên môn. B-Phần cơ bản: 1-Bật nhảy: Luyện tập -Nhảy bước bộ trên không. -Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà. 8-10 phút 200m 2l x 8 nhịp 28-30 phút 2 lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Lớp trưởng điều khiển khởi động. -GV gọi HS KT bài củ -Chia nhóm LT -GV cử cán sự điều khiển gọi HS có KT làm mẫu trước. 2-Môn TC: -GV giới thiệu về môn đá cầu và những yêu cầu khi học -Ôn tâng cầu bằng đùi. 3-Chạy bền: Chơi trò chơi Người thừa thứ ba -GV nhắc lại cách chơi -Tiến hành chơi, GV điều khiển. C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp -Nhận xét, đánh giá tiết học -Dặn dò HS về nhà LT. -Giải tán 4-5 phút -GV giảng dạy HS lắng nghe. -HS tự tập cá nhân -GV quan sát động viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tiết 51: bật nhảy- ném bóng-chạy bền Ngày soạn;12/03/2008 Ngày dạy:14/03/2008 I-Mục tiêu: -Thực hiện tốt KT nhảy bước bộ trên không đúng KT và nâng cao cự li lúc chạy đà. -Môn TC "Đá cầu": Ôn hai nội dung đã học ở lớp 6: Tâng cầu bằng đùi và chuyền cầu theo nhóm 2-3 HS. -Chơi trò chơi có tác dụng bổ trợ và nâng cao sức bền. II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Như tiết 50 III-Tiến trình Dạy học -Bài củ: Thực hiện tâng cầu bằng đùi. -Bài mới: Nội dung Định lượng PHương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, báo cáo sĩ số -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết KT. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng. Tại chổ quay các khớp Thực hiện các ĐT khởi động chuyên môn. B-Phần cơ bản: 1-Bật nhảy: -Thực hiện KT nhảy bước bộ trên không. +Cho HS tập mô phỏng tại chổ. -Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, trật tự 8-10 phút 200m 2l x 8 nhịp 28-30 phút 3 lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Lớp trưởng điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x -GV làm mẫu 2-Môn TC, chạy bền Kết hợp giữa môn TC và chạy bền. -Chuyền cầu theo nhóm 2-3 HS. Trò chơi: Bổ trợ cho chạy bền Tâng cầu bằng đùi Yêu cầu: Tâng liên tục không dừng nghỉ. C-Phần kết thúc: -Gọi HS lên làm mẫu -HS còn lại nhận xét. -GV chốt lại -GV quan sát động viên -HS tự tâng cầu cá nhân Tiết 52: Bật nhảy- môn tự chọn Ngày soạn;12/03/2008 Ngày dạy:14/03/2008 I-Mục tiêu: -Bật nhảy: Ôn lại kỹ thuật chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà. Thực hiện tốt thuần thục cùng với sự nhận xét của GV chuẩn bị tốt để KT. -Môn TC: Môn Đá cầu: Tiếp tục ôn lại 2 KT đã học. Ôn thêm ĐT mới đã học ở lớp 6 chuyền cầu bằng má trong bàn chân. II-Địa điểm, phương tiện dạy học -Như tiết 50 III-Tiến trình Dạy học -Bài củ: Thực hiện kỹ thuật tâng cầu. -Bài mới: Nội dung Định lượng PHương pháp -tổ chức A-Phần mở đầu: -Nhận lớp, báo cáo sĩ số -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết KT. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng. Tại chổ quay các khớp Thực hiện các ĐT khởi động chuyên môn. B-Phần cơ bản: 1-Bật nhảy: -Bật nhảy: Luyện tập chạy đà chính diện Chân lăng duỗi thẳng qua xà. Yêu cầu: 8-10 phút 200m 2l x 8 nhịp 28-30 phút 3 lần/HS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Lớp trưởng điều khiển khởi động. x x x x x x HS thực hiện nhanh gọn đúng kỹ thuật 2-Môn TC: Ôn tập tâng cầu bằng đùi và chuyền cầu theo nhóm 2-2 HS -Tâng cầu bằng mu trong bàn chân. Yêu cầu HS thực hiện đúng theo yêu cầu của GV. GV nhận xét kỹ thuật từng HS. -Gọi HS KT tốt lên làm mẫu. -GV phân tích. -Chia 2 nhóm LT. Nhóm tâng cầu bằng đùi. Chuyền cầu -GV làm mẫu lại ĐT -HS tự tập cá nhân

File đính kèm:

  • docga TD7 co da Cau(1).doc