Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 25+26 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu:

1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng. Hoàn thiện xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích.

- Kiến thức: biết và hiểu cách thực hiện các động tác.

- Kỹ năng: bước đầu thực hiện chính xác 3 giai đoạn đầu.

2, Nhảy xa: Ôn chạy đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không, kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất kiểu ngồi. Chơi trò chơi: “Lò cò tiếp sức”

- Kiến thức: biết và phối hợp được các động tác kỹ thuật, tổ chức trò chơi .

- Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác.

* Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập

- Phương tiện: Còi TD, bàn đạp, ván giậm.

III/ Tiến trình lên lớp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 25+26 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16/11/2010 Ngày dạy: 19/11/2010 Tiết 25: chạy nhanh – nhảy xa I/ Mục tiêu: 1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng. Hoàn thiện xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích. - Kiến thức: biết và hiểu cách thực hiện các động tác. - Kỹ năng: bước đầu thực hiện chính xác 3 giai đoạn đầu. 2, Nhảy xa: Ôn chạy đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không, kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất kiểu ngồi. Chơi trò chơi: “Lò cò tiếp sức” - Kiến thức: biết và phối hợp được các động tác kỹ thuật, tổ chức trò chơi . - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: Còi TD, bàn đạp, ván giậm. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng - Tập bổ trợ tại chỗ 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Chạy nhanh: - Ôn các động tác: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng - Hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích. (Trọng tâm 3 giai đoạn xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng) 2, Nhảy xa: - Ôn chạy đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. - Ôn hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa - Chơi trò chơi: “Lò cò tiếp sức” 32’ (14’) (18’) 3-4L Nhóm 1 ôn chạy nhanh Cán sự tổ chức tập nhóm bổ trợ G quan sát, sửa sai động tác H tập sửa chữa cá nhân Nhóm 2 ôn Nhảy xa G củng cố chung cả lớp Cán sự tổ chức luyện tập nhóm G quan sát sửa chữa động tác sai H tập nhóm – sửa sai cá nhân Sau thời gian 2 nhóm đổi ND tập G tổ chức chơi cả lớp Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác chạy nhanh và nhảy xa - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Ngày soạn: 21/11/2010 Ngày dạy: 24/11/2010 Tiết 26: chạy nhanh – nhảy xa I/ Mục tiêu: 1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng. Hoàn thiện xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức” - Kiến thức: biết và hiểu cách thực hiện các động tác, cách chơi trò chơi. - Kỹ năng: bước đầu thực hiện chính xác các động tác. 2, Nhảy xa: Ôn chạy đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không, kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất nhảy xa kiểu ngồi. - Kiến thức: biết và phối hợp được các động tác kỹ thuật, tổ chức trò chơi . - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: Còi TD, bàn đạp, cọc tiêu, ván giậm III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Chạy nhanh: - Ôn các động tác: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng - Hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. - Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức” 2, Nhảy xa: - Ôn chạy đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. - Ôn hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa 32’ (16’) (16’) 3-4L Nhóm 1 ôn chạy nhanh Cán sự tổ chức tập nhóm bổ trợ G quan sát, sửa sai động tác H tập sửa chữa cá nhân Nhóm 2 ôn Nhảy xa G củng cố chung cả lớp Cán sự tổ chức luyện tập nhóm G quan sát sửa chữa động tác sai H tập nhóm – sửa sai cá nhân Sau thời gian 2 nhóm đổi ND tập Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác chạy nhanh và nhảy xa - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet 25-26TD8.doc