Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 42 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu_ yêu cầu:

1/ kiến thức:

-Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu và sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện để phát triể sức nhanh.

2/ kĩ năng :

-Biết một số động tác cơ bản để tập luyện phát triển sức nhanh.

3/ Thái độ:

-Yêu cầu học sinh có thái độ trong học tập

II/ Phương pháp:

-Nêu và giải quyết vấn đề

III/ Địa điểm

-phòng học ngoại khóa

IV/ Tiến trình lên lớp:

 

doc65 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 42 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vòng quanh sân trườn. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật chạy 3 bước đà đặt chân vào ván giậm nhảy. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dò – BTVN: 3 phút 38 phút 6-8 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 25 phút 10 phút 2 phút 3 phút 38 phút 30 phút 3 thắng 2 -Nam 6 vòng. -Nữ 4 vòng. 2 phút 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm Y/c học sinh nghiêm túc,thực hiện ngiêm túc. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Yc học sinh thực hiện nghiêm túc. -Gv quan sát sửa sai. µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. µ GV € € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng µ GV € € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. Đội hình trò chơi €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € Sơ đồ trò chơi -Học sinh chạy nghiêm túc và chú ý cách thở. - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tuần 20 Ngày soạn: 8/1/2011 Ngài dạy 10-14/1/2011 Tiết 39– 40 NHẢY XA TTTC (BÓNG CHUYỀN) CHẠY BỀN I/ Mục Tiêu_ Yêu cầu: 1/Kiến thức: a.Nhảy xa: - Biết cách thực hiện chạy đà 3-5-7 bước nhảy bước bộ trên không, trò chơi. b. TTTC (Bóng chuyền) - Biết cách di chuyển chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay c.Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2/Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng chạy đà 3-5-7 bước nhảy bước bộ trên không. -Thực hiện di chuyển chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay -Thực hiện cơ bản chạy đúng trên địa hình tự nhiên. - Nâng dần sức bền 3/Thái độ: -Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, trong học tập.. II/ Phương pháp: -Phân nhóm tập luyện. III/ Địa điểm_ phương tiện: -Sân trường. -Còi. IV/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội Dung LVĐ Phương Pháp Tổ Chức I/ Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 8av 8bv . -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. TIẾT I II.Phần cơ bản: 1. Khởi động:. a. Khởi động chung: Chạy nhẹ nhành 3 vòng sân trường.Các động tác: tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình và xoay các khớp. b.Khởi động chuyên môn: * Chạy bước nhỏ. * Nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. * Chạy đạp sau 2.Kiểm tra bài củ. (Không) 3.Bài mới *GV chia lớp thành 2 nhóm (bằng cách đánh số chẳn lẽ. :*Nhảy xa. - Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy vào ván , bật lên cao. -Y/c học sinh thực hiện đúng kĩ thuật - Một số bài tập phát triển sức mạnh của chân: Bật nhảy tại chỗ, đứng tại ván giậm nhảy bật xa vào hố cát. * Tự chọn bóng chuyền. -Học kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật đệm bóng TIẾT II / Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 8av 8bv -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. II.Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung:(không) b.Khởi động chuyên môn:(không) 2. Bài củ::(không) 3. Bài mới: :*Nhảy xa. - Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy vào ván giậm nhảy. * Tự chọn bóng chuyền. -Học kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. * Trò chơi: lò cò tiếp sức * Chạy bền: Gv cho học sinh chạy vòng quanh sân trườn. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật chạy 3 bước đà đặt chân vào ván giậm nhảy. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dò – BTVN: chạy đà 3 phút 38 phút 6-8 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 25 phút 10 phút 2 phút 3 phút 38 phút 30 phút 3 thắng 2 -Nam 6 vòng. -Nữ 4 vòng. 2 phút 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm Y/c học sinh nghiêm túc,thực hiện ngiêm túc. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Yc học sinh thực hiện nghiêm túc. -Gv quan sát sửa sai. µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. µ GV € € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng µ GV € € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. Đội hình trò chơi €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € Sơ đồ trò chơi -Học sinh chạy nghiêm túc và chú ý cách thở. - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tuần 21 Ngày soạn: 16/1/2011 Ngài dạy 17-21/1/2011 Tiết 41– 42 NHẢY XA TTTC (BÓNG CHUYỀN) CHẠY BỀN I/ Mục Tiêu_ Yêu cầu: 1/Kiến thức: a.Nhảy xa: - Biết cách thực hiện chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy giai đoạn trên không và tiếp đất. -Biết cách thực hiện toàn bộ kĩ thuật nhảy xa “Kiểu ngồi” b. TTTC (Bóng chuyền) - Biết cách di chuyển chuyền bóng cao tay bằng 2 tay c.Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2/Kĩ năng: .- Biết cách thực hiện được chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy giai đoạn trên không và tiếp đất. -thực hiện được kĩ thuật nhảy xa “Kiểu ngồi” -Thực hiện di chuyển chuyền bóng cao tay bằng 2 tay -Thực hiện cơ bản chạy đúng trên địa hình tự nhiên. - Nâng dần sức bền 3/Thái độ: -Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, trong học tập.. II/ Phương pháp: -Phân nhóm tập luyện. III/ Địa điểm_ phương tiện: -Sân trường. -Còi. IV/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội Dung LVĐ Phương Pháp Tổ Chức I/ Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 8av 8bv . -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. TIẾT I II.Phần cơ bản: 1. Khởi động:. a. Khởi động chung: Chạy nhẹ nhành 3 vòng sân trường.Các động tác: tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình và xoay các khớp. b.Khởi động chuyên môn: * Chạy bước nhỏ. * Nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. * Chạy đạp sau 2.Kiểm tra bài củ. (Không) 3.Bài mới *GV chia lớp thành 2 nhóm (bằng cách đánh số chẳn lẽ. :*Nhảy xa. - Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy vào ván , bật lên cao bước bộ trên không. -Y/c học sinh thực hiện đúng kĩ thuật * Tự chọn bóng chuyền. -Học kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật chuyền bóng. TIẾT II / Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 8av 8bv -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. II.Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung:(không) b.Khởi động chuyên môn:(không) 2. Bài củ::(không) 3. Bài mới: :*Nhảy xa. -Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” * Tự chọn bóng chuyền. -Học kĩ thuật đệm bống cao tay bằng 2 tay. * Trò chơi: lò cò tiếp sức * Chạy bền: Gv cho học sinh chạy vòng quanh sân trườn. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật chạy 3 bước đà đặt chân vào ván giậm nhảy. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dò – BTVN : Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa 3 phút 38 phút 6-8 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 30 phút 15 phút 15 phút 2 phút 3 phút 38 phút 30 phút 3 thắng 2 -Nam 6 vòng. -Nữ 4 vòng. 2 phút 4 phút -ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm Y/c học sinh nghiêm túc,thực hiện ngiêm túc. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Yc học sinh thực hiện nghiêm túc. -Gv quan sát sửa sai. µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. µ GV € € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng µ GV € € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. Đội hình trò chơi €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € Sơ đồ trò chơi -Học sinh chạy nghiêm túc và chú ý cách thở. - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an the duc8 chuan kien thuc ki nang.doc