Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 60 - Bản đẹp 3 cột

I. PHẦN CHUẨN BỊ:

1. Mục tiêu:

 - Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh “nội dung 1”

 2. Yêu cầu : - Trật tự, nghiêm túc, lễ phép

 - Nắm được các hướng dẫn tập luyện để vận dụng vào từng bài học, vận dụng vào cuộc sống, đảm bảo thời gian.

3. Phương tiện: Sách thể dục giáo viên, còi, giáo án.

4. Địa điểm: Sân trường .

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc118 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 60 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
€€€€€€€€€ €(GV) €(HS) Ngày soạn: .......................... Ngày dạy: ....................... Tiết ppct:56. BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN. I.Mục tiêu : 1.Nhiệm vụ: *Bóng chuyền: Tiếp tục ôn một số bài tập bổ trơ và phát triển thể lựcï: như bật nhảy lên cao bằng hai chân, nằm sấp chống đẩy bằng hai tay, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng thấp tay chính diện. *Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình sân trường, thả lỏng thư giản sau chạy. 2.Yêu cầu: Học sinh thực hiện được các bài tập bổ trợ và trò chơi, nghiêm túc thực hiện các qui định do giáo viên đề ra. II.Địa điểm-phương tiện: 1.Địa điểm: sân tập. 2.Phương tiện: 6 quả bóng chuyền. III.Nội dung phương pháp: Nội dung giảng dạy ĐL phương pháp - tổ chức phần mở đầu: (7 phút) 1. Nhận lớp: Điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài dạy, kiểm tra bài cũ học sinh thực hiện. 2. Khởi động : - Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. - Tại chỗ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông. 2 / 5 / 2L/8 2 lần - Tập hợp HS 4 hàng ngang cán sự báo cáo sĩ số lớp, Gv phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tập luyện. - Cán sự dãn cách đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €(GV) €(HS) phần cơ bản : ( 33 phút). 1. Bóng chuyền: *Ôn các bài tập bổ trợ, và phát triển thể lực: - Bật nhảy lên cao bằng hai chân. - Nằm sấp chống đẩy bằng hai tay. x x x x x x x x x x - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Phát bóng thấp tay chính diện. +Chuẩn bị: Sgk/trang +Động tác x x x x x x x x x x *Chú ý: Hai bàn tay mở khum khum theo hình quả bóng, hai ngón cái hướng vào nhau gần như theo hình chữ V ngược, khi chuyền bóng cần phối hợp nhịp nhàng chân, gối, cẳng tay, cổ tay để đẩy bóng đi. *Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” +Chuẩn bị: Sgk/trang +Động tác 3. Luyện tập chạy bền : *Luyện tập chạy bềntrên địa hình sân trường, và thực hiện các động tác thư giản sau khi chạy. (28’) 10’ 13’ 5’ 5’ *Tập Luyện: - Giáo viên giới thiệu cho học sinh nắm một số trò chơi và bài tập bổ trợ chuẩn bị học. - Giáo viên làm mẫu lại các tác bài tập như: Bật nhảy lên cao bằng hai chân, nằm sấp chống đẩy bằng hai tay, theo đội hình 4 hàng ngang, học sinh quan sátàyêu cầu học sinh thực hiện theo đội hình 4 hàng đối diện, Gv nhận xét sửa sai. - Giáo viên làm mẫu động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay và phát bóng thấp tay chính diện, Hs quan sátà yêu cầu học sinh thực hiện theo đội hình 4 hàng ngang đối diện. - Giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập luyện. *Phân nhóm: - Phân làm 4 nhóm(2 nam, 2 nữ) tổ tập luyện bài tập “chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng thấp tay chính diện”, dới sự điều khiển của nhóm trưởng. - Giáo viên quan sát sửa sai, nhắc nhở tập luyện. - Tổ chức trò chơi dưới hình thức thi đấu giữa các tổ nhóm. *Tổ chức chạy theo nhóm nam, nữ, chú ý an toàn, ý thức kỉ luật. Thực hiện các động tác thư giản, thả lỏng sau chạy. phần kết thúc : (5 phút) 1. Thả lỏng :Ngồi xoa bóp đùi, bắp cẳng chân, cũng cố bài học thông qua các bài tập và nhận xét đánh giá 2. Nhận xét buổi học thông qua tiết dạy. 3. Bài tập về nhà : Luyện tập chạy bền, bài tập bổ chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng thấp chính diện. 3’ 1’ 1’ - Tập hợp HS 4 hàng ngang thả lỏng theo đội hình, giáo viên nhận xét đánh giá . €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €(GV) €(HS) Ngày soạn:06-04-2008 Tiết ppct:57-58. Bài: BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN. I.Mục tiêu : 1.Nhiệm vụ: *Bóng chuyền: Tiếp tục ôn một số bài tập bổ trơ và phát triển thể lựcï: như bật nhảy lên cao bằng hai chân, nằm sấp chống đẩy bằng hai tay, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiên mình, đấu tập, và một số điều luật cơ bản. . *Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình sân trường, thả lỏng thư giản sau chạy. 2.Yêu cầu: Học sinh thực hiện được các bài tập bổ trợ và trò chơi, nghiêm túc thực hiện các qui định do giáo viên đề ra. II.Địa điểm-phương tiện: 1.Địa điểm: sân tập. 2.Phương tiện: 6 quả bóng chuyền. III.Nội dung phương pháp: Nội dung giảng dạy ĐL phương pháp - tổ chức phần mở đầu: (7 phút) 1. Nhận lớp: Điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài dạy, kiểm tra bài cũ học sinh thực hiện. 2. Khởi động : - Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. - Tại chỗ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông. 2 / 5 / 2L/8 2 lần - Tập hợp HS 4 hàng ngang cán sự báo cáo sĩ số lớp, Gv phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tập luyện. - Cán sự dãn cách đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €(GV) €(HS) phần cơ bản : ( 33 phút). 1. Bóng chuyền: *Ôn các bài tập bổ trợ, và phát triển thể lực: - Bật nhảy lên cao bằng hai chân. - Nằm sấp chống đẩy bằng hai tay. x x x x x x x x x x - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Đệm bóng. - Phát bóng thấp tay nghiên mình. +Chuẩn bị: Sgk/trang 93 +Động tác x x x x x x x x x x *Chú ý: Hai bàn tay mở khum khum theo hình quả bóng, hai ngón cái hướng vào nhau gần như theo hình chữ V ngược, khi chuyền bóng cần phối hợp nhịp nhàng chân, gối, cẳng tay, cổ tay để đẩy bóng đi. *Một số điểm trong luật bóng chuyền(3-3, 6-6) -Phát bóng, chạm bóng, bóng qua lưới, hội ý / SGK / Trang 95 *Đấu tập “Thể thức 6-6” 3. Luyện tập chạy bền : *Luyện tập chạy bềntrên địa hình sân trường, và thực hiện các động tác thư giản sau khi chạy. (28’) 5’ 13’ 5’ 5’ *Tập Luyện: -Tập động tác bổ trợ và phát triển thể lực theo đội hình 4 hàng ngang. - Giáo viên làm mẫu động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng và phát bóng thấp tay nghiên mình, Hs quan sátà yêu cầu học sinh thực hiện theo đội hình 4 hàng ngang đối diện. - Giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập luyện. *Phân nhóm: - Phân làm 4 nhóm(2 nam, 2 nữ) tổ tập luyện bài tập “chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng thấp tay chính diện”, dới sự điều khiển của nhóm trưởng. - Giáo viên quan sát sửa sai, nhắc nhở tập luyện. - Tổ chức thi đua dưới hình thức thi đấu giữa các tổ nhóm. - Giáo viên giới thiệu sơ qua cho học sinh một số điểm trong luật bóng chuyền ( 3-3, 6-6) - Tổ chức thi đấu theo nhóm tổ. *Tổ chức chạy theo nhóm nam, nữ, chú ý an toàn, ý thức kỉ luật. Thực hiện các động tác thư giản, thả lỏng sau chạy. phần kết thúc : (5 phút) 1. Thả lỏng :Ngồi xoa bóp đùi, bắp cẳng chân, cũng cố bài học thông qua các bài tập và nhận xét đánh giá 2. Nhận xét buổi học thông qua tiết dạy. 3. Bài tập về nhà : Luyện tập chạy bền, bài tập bổ chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng thấp tay nghiên mình. 3’ 1’ 1’ - Tập hợp HS 4 hàng ngang thả lỏng theo đội hình, giáo viên nhận xét đánh giá . €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €(GV) €(HS) Ngày soạn:13-04-2008 Tiết ppct:59-60. Bài: BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN. I.Mục tiêu : 1.Nhiệm vụ: *Bóng chuyền: Tiếp tục ôn một số bài tập phát triển thể lựcï: như bật nhảy lên cao bằng hai chân, nằm sấp chống đẩy bằng hai tay và chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiên mình, đấu tập, và một số điều luật cơ bản. . *Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình sân trường, thả lỏng thư giản sau chạy. 2.Yêu cầu: Học sinh thực hiện được các bài tập bổ trợ và trò chơi, nghiêm túc thực hiện các qui định do giáo viên đề ra. II.Địa điểm-phương tiện: 1.Địa điểm: sân tập. 2.Phương tiện: 6 quả bóng chuyền. III.Nội dung phương pháp: Nội dung giảng dạy ĐL phương pháp - tổ chức phần mở đầu: (7 phút) 1. Nhận lớp: Điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài dạy, kiểm tra bài cũ học sinh thực hiện. 2. Khởi động : - Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. - Tại chỗ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông. 2 / 5 / 2L/8 2 lần - Tập hợp HS 4 hàng ngang cán sự báo cáo sĩ số lớp, Gv phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tập luyện. - Cán sự dãn cách đội hình khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €(GV) €(HS) phần cơ bản : ( 33 phút). 1. Bóng chuyền: *Ôn các bài tập bổ trợ, và phát triển thể lực: - Bật nhảy lên cao bằng hai chân. - Nằm sấp chống đẩy bằng hai tay. x x x x x x x x x x - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Đệm bóng. - Phát bóng thấp tay nghiên mình. +Chuẩn bị: Sgk/trang 93 +Động tác x x x x x x x x x x *Chú ý: Hai bàn tay mở khum khum theo hình quả bóng, hai ngón cái hướng vào nhau gần như theo hình chữ V ngược, khi chuyền bóng cần phối hợp nhịp nhàng chân, gối, cẳng tay, cổ tay để đẩy bóng đi. *Một số điểm trong luật bóng chuyền(3-3, 6-6) -Phát bóng, chạm bóng, bóng qua lưới, hội ý / SGK / Trang 95 *Đấu tập “Thể thức 6-6” 3. Luyện tập chạy bền : *Luyện tập chạy bềntrên địa hình sân trường, và thực hiện các động tác thư giản sau khi chạy. (28’) 5’ 13’ 5’ 5’ *Tập Luyện: -Tập động tác bổ trợ và phát triển thể lực theo đội hình 4 hàng ngang. - Giáo viên làm mẫu động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng và phát bóng thấp tay nghiên mình, Hs quan sátà yêu cầu học sinh thực hiện theo đội hình 4 hàng ngang đối diện. - Giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập luyện. *Phân nhóm: - Phân làm 4 nhóm(2 nam, 2 nữ) tổ tập luyện bài tập “chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng thấp tay chính diện”, dới sự điều khiển của nhóm trưởng. - Giáo viên quan sát sửa sai, nhắc nhở tập luyện. - Tổ chức thi đua dưới hình thức thi đấu giữa các tổ nhóm. - Giáo viên giới thiệu sơ qua cho học sinh một số điểm trong luật bóng chuyền ( 3-3, 6-6) - Tổ chức thi đấu theo nhóm tổ. *Tổ chức chạy theo nhóm nam, nữ, chú ý an toàn, ý thức kỉ luật. Thực hiện các động tác thư giản, thả lỏng sau chạy. phần kết thúc : (5 phút) 1. Thả lỏng :Ngồi xoa bóp đùi, bắp cẳng chân, cũng cố bài học thông qua các bài tập và nhận xét đánh giá 2. Nhận xét buổi học thông qua tiết dạy. 3. Bài tập về nhà : Luyện tập chạy bền, bài tập bổ chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng thấp tay nghiên mình. 3’ 1’ 1’ - Tập hợp HS 4 hàng ngang thả lỏng theo đội hình, giáo viên nhận xét đánh giá . €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €(GV) €(HS)

File đính kèm:

  • docgiao an the duc lop 8 moi.doc