Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 52: Bật nhảy - Đá cầu - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

* Bật nhảy: Biết chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Bật nhảy bằng 2 chân , tay với vào vật trên cao ; trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức”.

* Đá cầu: Biết tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Tâng cầu bằng mu bàn chân.

2. Kỹ năng:

* Bật nhảy: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Bật nhảy bằng 2 chân , tay với vào vật trên cao ; trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức”.

* Đá cầu: Thực hiện được tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Tâng cầu bằng mu bàn chân.

3. Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhẹn, khéo léo, sức bật của chân.

II. Địa điểm – phương tiện.

- Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: Còi, Mỗi h/s 1 quả cầu, Cột , xà, đệm nhảy cao

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 52: Bật nhảy - Đá cầu - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/ 03 / 2011 Ngày giảng: L7A: 21/03/2011 L7B: 24/03/2011 Tiết 52 Bật nhảy - đá cầu I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: * Bật nhảy: Biết chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Bật nhảy bằng 2 chân , tay với vào vật trên cao ; trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức”. * Đá cầu: Biết tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Tâng cầu bằng mu bàn chân. 2. Kỹ năng: * Bật nhảy: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Bật nhảy bằng 2 chân , tay với vào vật trên cao ; trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức”. * Đá cầu: Thực hiện được tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Tâng cầu bằng mu bàn chân. 3. Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhẹn, khéo léo, sức bật của chân. II. Địa điểm – phương tiện. - Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi, Mỗi h/s 1 quả cầu, Cột , xà, đệm nhảy cao III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu. a. Nhận lớp. Lớp 7A: / 33 V. P .KP .BT Lớp 7B: / 22 V.P .KP .BT - Kiểm tra sức khỏe h/s. b) Khởi động : - Xoay khớp cổ tay , cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, gót chạm tay, lăng chân trước, lăng chân sau, lăng sang ngang. c. Kiểm tra: 8 – 10p - Lớp trởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ ,báo cáo sĩ số cho GV. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số, trang phục của HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm tra. - Cán sự điều khiển tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. Phần cơ bản a. Bật nhảy: - Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Học: Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao. - Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức”. b. Đá cầu: - Ôn tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Học: Tâng cầu bằng mu bàn chân 28 – 30p 14 – 15p 14’- 15’ - GV làm mẫu lại kỹ thuật cho h/s quan sát sau đó cho h/s tập luyện €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ - Gv làm mẫu kỹ thuật cho h/s quan sát sau đó điều khiển cho h/s tập. - Gv nhắc lại cách chơi sau đó điều khiển cho h/s chơi. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ CB XF Đ - Học sinh tự tập luyện cá nhân hoặc theo nhóm ngẫu nhiên. € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € € € € € € € - Gv giải thích và làm mẫu động tác cho h/s quan sát sau đó điều khiển cho h/s tập ( h/s tự tập luyện cá nhân hoặc theo nhóm ngẫu nhiên). 3. Phần kết thúc - Một số động tác hồi tĩnh : + Cúi người thả lỏng + Duỗi chân , rũ tay thả lỏng - Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay. - Kết thúc bài học. 4 – 5p - GV điều khiển cho hs thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Cs) € € € € € € € €(Gv) - HS lắng nghe , ghi nhớ. - GVhô “lớp giải tán!”, hs hô “ khoẻ!”

File đính kèm:

  • docTIET 52.doc