Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 46: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Đà chớnh diện, giậm nhảy co chõn qua xà.

 Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 - Nộm búng: ễn đà 2 bước chéo (bước cuối) nộm búng xa; Học đà 4 bước cuối ném bóng xa.

 - Chạy bền : Trũ chơi chạy theo đường dích dắc.

 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dây, bộ xà nhảy , còi.

 thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm, quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà .

 III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 46: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn:11/02/2007 Baứi daùy : bật nhảy - ném bóng - chạy bền Tuaàn: 23 Tieỏt: 46 I – MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Đà chớnh diện, giậm nhảy co chõn qua xà. Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. - Nộm búng: ễn đà 2 bước chộo (bước cuối) nộm búng xa; Học đà 4 bước cuối nộm búng xa. - Chạy bền : Trũ chơi chạy theo đường dớch dắc. 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thỏi độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dõy, bộ xà nhảy , còi. thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm, quay vòng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà . III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN. Phần và nội dung ĐLVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL I. Mở đầu - Tập hợp, điểm danh - Nội dung tiết học - Khởi động 6’ - Nhanh, điểm danh, lớp trưởng báo cáo sĩ số. Chúc giáo viên khoẻ. - GV chúc HS khoẻ và phổ biến nội dung bài học, yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ. - Tại chỗ xoay các khớp, chạy: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. - Gọi 2 - 4 em lờn thực hiện kỹ thuật đà hai bước chộo (bước cuối) nộm búng xa. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ờ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. Cơ bản 1. Bật nhảy: ễn: Đà chớnh diện, giậm nhảy co chõn qua xà. - Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Nộm búng: ễn: Đà hai bước chộo (bước cuối) nộm búng xa. - Học: Đà 4 bước cuối nộm búng xa. 3.Chạy bền : Trũ chơi (GV chọn) “chạy theo đường dớch dắc”. 34’ 14’ 14’ 6’ 2x8 4-8 4-8 1L ễn: Đà chớnh diện, giậm nhảy co chõn qua xà; Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. * Yờu cầu: Đỳng động tỏc, tớch cực nghiờm tỳc, giỳp HS xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng bật cao phối hợp tay đỏnh tự nhiờn, chỳ ý xỏc định điểm giậm nhảy sao cho khi giậm nhảy trỏnh đỏ vào xà, an toàn. - ễn: Đà 2 bước chộo (bước cuối) nộm búng xa. * Yờu cầu: Nghiờm tỳc, tớch cực, đỳng động tỏc, chỳ ý tập từng động tỏc, tư thế đỳng kỹ thuật, an toàn, cố gắng thực hiện tư thế ưỡn thõn hỡnh cỏnh cung và nộm búng đi xa. - Chuẩn bị: Tương tự như đà 2 bước chộo nộm búng xa, tuy nhiờn mốc để đứng ở đõy từ 4 - 6 bước chõn để sau khi nộm thực hiện động tỏc thăng bằng sau khi nộm. - Động tỏc: Tư thế chuẩn bị lần lược 4 bước đà chộo theo tốc độ tăng dần. Riờng bước cuối cựng phải thực hiện thật nhanh để trọng tõm cơ thể dồn nhiều vào chõn sau. Trong quỏ trỡnh thực hiện cỏc bước chộo phải kết hợp xoay dần vai theo hướng nộm và đưa búng từ trờn cao ra trước - xuống thấp - ra sau. Tiếp theo nhanh chúng xoay hụng, ưỡn thõn (thực hiện động tỏc hỡnh cỏnh cung) rồi dựng dựng sức mạnh của toàn thõn và tay nộm búng đi. Chỳ ý: Khi búng sắp rời tay , cần dựng cổ tay vỳt mạnh cỏc ngún tay điều khiển búng đi dựng gúc độ và hướng quy định. * Yờu cầu: Nghiờm tỳc, tớch cực, đỳng động tỏc, chỳ ý tập từng động tỏc, tư thế đỳng kỹ thuật, chỳ ý ở bước thứ 3 mũi bàn chõn xoay ra ngoài 1 gúc 45o, an toàn, cố gắng thực hiện tư thế ưỡn thõn hỡnh cỏnh cung và nộm búng đi xa. - Trò chơi: - Chia 2 tổ đều nhau về số lượng nam chơi riêng, nữ chơi riêng. Kẻ 2 đường dích dắc có chiều dài 20m, triển khai theo đội hình hàng dọc. Khi nghe hiệu lệnh còi, em đứng ở đầu các hàng nhanh chóng chạy theo đường vẽ trước nhanh lên vạch giới hạn, sau đó chạy về chạm tay vào em số 2 và cứ thế cho đến hết. Tổ nào thực hiện trước, ít phạm qui thì thắng cuộc. Tổ thua nhảy lò cò 20m. * Yêu cầu : Tích cực tập luyện, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhip nhàng giữa bước chạy và hơi thở. Khi chạy xong đi bộ thả lỏng tay, chân, hít thở sâu, không nên dừng lại đột ngột. An toàn, nghiờm tỳc trong trũ chơi. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺☺☺☺☺ * * * * * * * ☺ ☺☺☺☺* * * * * * * GV điều khiển, theo dõi nhắc nhở sửa sai. III. Kết thúc - Tập hợp thả lỏng. - Nhận xét tiết học. 5’ - Cúi người thả lỏng tay chân hít thở sâu, chạy nhẹ nhàng tại chỗ. - GV củng cố, nhắc nhở một số điểm cần lưu ý và ra bài tập về nhà. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau học nội dung: Bật nhảy – nộm búng – chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thực hiện thực hiện kỹ thuật: đà hai, bốn bước chộo nộm búng xa. IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: .. Trửụứng THCS Caựt Nhụn - giaựo aựn 7 (2007 & 2008) Giaựo vieõn : Bùi Anh Hào.

File đính kèm:

  • doc46 giao an7.46.doc
Giáo án liên quan