Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 41+42 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân

I/ Mục tiêu:

1, Bật nhảy: Ôn: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi, bật nhảy bằng 2 chân với vật trên cao. Yêu cầu: biết và thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần, an toàn.

2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập bóng, chuyền (đập) và bắt bóng theo nhóm 2 người; tập chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện. Yêu cầu: thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật với bóng.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập

- Phương tiện: còi, vật chuẩn, hố cát, ván giậm, bóng chuyền.

III/ Nội dung – phương pháp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 41+42 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/01/2012 Ngày dạy: 18/01/2012 Tiết 41: bật nhảy – bóng chuyền I/ Mục tiêu: 1, Bật nhảy: Ôn: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi, bật nhảy bằng 2 chân với vật trên cao. Yêu cầu: biết và thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần, an toàn. 2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập bóng, chuyền (đập) và bắt bóng theo nhóm 2 người; tập chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện. Yêu cầu: thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật với bóng. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: còi, vật chuẩn, hố cát, ván giậm, bóng chuyền. III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1-2v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Phần cơ bản: 1, Bật nhảy: - Ôn các động tác bổ trợ: + Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi + Bật nhảy bằng 2 chân với vật trên cao 2, Bóng chuyền: - Ôn các động tác khởi động với bóng: + Tại chỗ đập và bắt bóng bằng 1 hoặc 2 tay + Chuyền và bắt bóng bằng 2 tay + Đập và bắt bóng theo nhóm 2 người - Tập chuyền bóng cao tay - Tập phát bóng thấp tay 32’ (16’) (16’) Cán sự tổ chức tập nhóm H nghe, quan sát, luyện tập Cán sự tổ chức ôn nhóm GV quan sát, sửa sai, củng cố ° G làm mẫu động tác – H quan sát Cán sự tổ chức tập theo nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan sát sửa sai – H sửa chữa G củng cố động tác – H quan sát Cán sự tổ chức ôn nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan sát nhắc nhở sửa sai H luyện tập và sửa sai cá nhân Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Củng cố kỹ thuật động tác bật nhảy và bóng chuyền - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G nêu nhận xét, ra bài về nhà với trò chơi Ngày soạn: 16/01/2012 Ngày dạy: 19/01/2012 Tiết 42: bật nhảy – bóng chuyền I/ Mục tiêu: 1, Bật nhảy: Ôn: Bật nhảy bằng 1 chân, 2 chân với vật trên cao. Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Yêu cầu: biết và thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần, an toàn. 2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập bóng, chuyền (đập) và bắt bóng theo nhóm 2 người; tập chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện. Yêu cầu: thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật với bóng. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: còi, vật chuẩn, hố cát, ván giậm, bóng chuyền. III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1-2v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Phần cơ bản: 1, Bật nhảy: - Ôn các động tác bổ trợ: + Bật nhảy bằng 1 chân, 2 chân với vật trên cao - Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà 2, Bóng chuyền: - Ôn các động tác khởi động với bóng: + Tại chỗ đập và bắt bóng bằng 1 hoặc 2 tay + Chuyền và bắt bóng bằng 2 tay + Đập và bắt bóng theo nhóm 2 người - Tập chuyền bóng cao tay - Tập phát bóng thấp tay 32’ (16’) (16’) Cán sự tổ chức tập nhóm H nghe, quan sát, luyện tập Cán sự tổ chức ôn nhóm GV quan sát, sửa sai, củng cố ° G làm mẫu động tác – H quan sát Cán sự tổ chức tập theo nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan sát sửa sai – H sửa chữa G củng cố động tác – H quan sát Cán sự tổ chức ôn nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan sát nhắc nhở sửa sai H luyện tập và sửa sai cá nhân Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Củng cố kỹ thuật động tác bật nhảy và bóng chuyền - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G nêu nhận xét, ra bài về nhà với trò chơi

File đính kèm:

  • docTiet41-42TD7.doc