Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19+20 - Trường THCS Ân Hữu

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức

-Tiếp tục củng cố lại nội dung kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh và ôn 4 động tác bài thể dục với cờ , luyện tập chạy bền

 2. Kĩ năng

-Thực hiện đúng biên độ động tác đều đẹp, có thể vận dụng vào cuộc sống.

 3.Thái độ:

-Giáo dục học sinh tính kĩ luật cao trong học tập.

 II. CHUẨN BỊ

 1.Thầy: còi, cờ.

 2.Trò ;Vệ sinh sân tập, cờ

 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19+20 - Trường THCS Ân Hữu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Tiết 19. Ngày soạn: 20/10/2010 -CHẠY NHANH: Ôn một số động tác bổ trợ. tập kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. -BÀI THỂ DỤC: Ôn 4 động tác bài thể dục đã học. -LUYỆN TẬP CHẠY BỀN. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Tiếp tục củng cố lại nội dung kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh và ôn 4 động tác bài thể dục với cờ , luyện tập chạy bền 2. Kĩ năng -Thực hiện đúng biên độ động tác đều đẹp, có thể vận dụng vào cuộc sống. 3.Thái độ: -Giáo dục học sinh tính kĩ luật cao trong học tập. II. CHUẨN BỊ 1.Thầy: còi, cờ. 2.Trò ;Vệ sinh sân tập, cờ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. P. MỞ ĐẦU Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . -Phần khởi động + Chạy 2 vòng sân . xoay các cơ khớp: cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay – chân . - KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. -Kieåm tra baøi cuõ. 2’ 5’ 2’ 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô , daây chaèng. - Chạy đúng tư thế động tác. -Gv goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi 4 ñoäng taùc baøi theå duïc vôùi côø. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung B PHẦN CƠ BẢN . 1 – Bài TD. Ôn 4 động tác chú ý nhiều tư thế .Tập trung sửa sai. 8-10’ 1-5 - Lưu ý khi tập cần nhớ biên độ động tác. -Gv phân nhóm cho các em tập . -Hs luyện tập theo nhóm. -Gv tổ chức cho các nhóm tập thi với nhau. £ £ £ £ £ £ ê 2- Chạy nhanh -Luyện tập xuất phát cao –chạy nhanh 60m. 16-18’ 1-2 Lưu ý :cần chạy nhanh qua đích5-10m rồi mới giảm tốc,chạy nhẹ nhàng về vị trí. í ï ï ££££ ---à----ä ££££ ---à-----æ ë ï ï 3-chạy bền. 5’ 1 -Khi chạy phối hợp hít thở sâu trong khi thực hiện -Gv cho các em tập chạy xung quanh sân tập.Nam cự ly 500m, nữ 400m X 4. Củng cố . Bài TD. Xuấp phát cao chạy nhanh cự li 60m. 3’ -GV gọi một số em lên tập lại bài thể dục. Tập trung chú ý cao, đánh tay giữ thăng bằng,tăng dần tốc độ qua đích ,dùng vai hoặc ngực đánh đích . C. P. KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. 3’ 2x8 + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 lần 20m,, xuất phát cao - chạy nhanh 60m 1 –3 lần.Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 350m nữ ,400m nam . VI. RÚT KINH NGHIỆM Tuần 10 Tiết 20. Ngày soạn: 20/10/2010 -CHẠY NHANH: Ôn một số động tác bổ trợ.tập kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Tiếp tục củng cố lại nội dung kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 2. Kĩ năng -Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, có thể vận dụng vào cuộc sống. 3.Thái độ: -Giáo dục học sinh tính kĩ luật cao trong học tập. II. CHUẨN BỊ 1.Thầy: còi, cờ. 2.Trò ;Vệ sinh sân tập, cờ III.Hoạt động dạy học NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. P MỞ BÀI. Nhận lớp điểm danh ,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu tiết học . Khởi động + Chạy 2 vòng sân . xoay các cơ khớp : cổ , tay , vai ,hông, gối, cổ tay – chân . -KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi Kiểm tra bài cũ 3’ 3’ 2’ 2/8 2-3 HS + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cực– nhanh dần dũi hết khớp , đúng biên độ. + Vận tốc xoay chậm ® nhanh . + Ép và kéo căng từng phần và toàn phần các nhóm cơ, dây chằng. Đúng tư thế động tác. Kiểm tra tư thế xuất phát cao £££££££ £££££££ £££££££ ££££££££ GV £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ ê B PHẦN CƠ BẢN . 2- Chạy nhanh -Luyện tập xuất phát cao –chạy nhanh 60m. 26-28’ 1-5 Lưu ý :cần chạy nhanh qua đích 5-10m rồi mới giảm tốc,chạy nhẹ nhàng về vị trí. - Gv phân nhóm cho,HS tập và tổ chức tập thi với nhau í ï ï ££££ ---à----ä ££££ ---à----æ ë ï ï 4. Củng cố . Xuấp phát cao chạy nhanh cự li 60m. 6’ GV gọi 2-4 học sinh lê thực hiện, đánh tay giữ thăng bằng, tăng dần tốc độ qua đích ,dùng vai hoặc ngực đánh đích. ££££££ ££££££ ££££££ Š££££££ ê C. PHẦN KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. 5’ + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 lần 20m,, xuất phát cao - chạy nhanh 60m 1 –3 lần.Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 350m nữ ,400m nam . ££££££ ££££££ ££££££ Š££££££ VI.RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docTuan 10.doc