Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 14 - Bản đẹp 2 cột

I>MỞ ĐẦU

1>Nhận lớp.

2>Giới thiệu ND,YC.

3>Khởi động

a>Kđộng chung

b>Kđộng CM.

4>Bi cũ?

+Cn sự tập hợp lớp 4 hng ngang điểm số.

+Nội dung: 1>ĐHĐN; 2>chạy nhanh; 3>chạy bền.

+Yu cầu:

-ĐHĐN:Hồn thiện v nng cao cc kỹ năng ĐHĐN đ học, kiểm tra thử.

-Chạy nhanh: Thực hiện được trị chơi, tư thế ''sẵn sng'' xuất pht, Xp cao chạy 30m.

-Chạy nhẹ nhng một vịng sn->Xoay cc khớp, p dọc ngang.

-Chạy bước nhỏ, chạy cao đi, chạy đạp sau.

+Chạy bứơc nhỏ, chạy cao đi, chạy đạp sau? Cc kỹ năng ĐHĐN đ học?

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 03/03/2021 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 14 - Bản đẹp 2 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 14 Tiết PPCT : 14 Ngày soạn :9/10/12 NỘI DUNG BÀI DẠY: 1>ĐHĐN : Luyện tập nâng cao các kĩ năng đã học, kiểm tra thử. 2>Chạy nhanh: Ôn:Trò chơi ''chạy thoi tiếp sức''; Tư thế sẵn sàng xuất phát; Xp cao chạy nhanh 30m. PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I>MỞ ĐẦU 1>Nhận lớp. 2>Giới thiệu ND,YC. 3>Khởi động a>Kđộng chung b>Kđộng CM. 4>Bài cũ? +Cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang điểm số. +Nội dung: 1>ĐHĐN; 2>chạy nhanh; 3>chạy bền. +Yêu cầu: -ĐHĐN:Hoàn thiện và nâng cao các kỹ năng ĐHĐN đã học, kiểm tra thử. -Chạy nhanh: Thực hiện được trò chơi, tư thế ''sẵn sàng'' xuất phát, Xp cao chạy 30m. -Chạy nhẹ nhàng một vòng sân->Xoay các khớp, ép dọc ngang. -Chạy bước nhỏ, chạy cao đùi, chạy đạp sau. +Chạy bứơc nhỏ, chạy cao đùi, chạy đạp sau? Các kỹ năng ĐHĐN đã học? II>CƠ BẢN 1> ĐHĐN 2>Chạy nhanh. a>Ôn tập: Nâng cao các kĩ năng -Đứng nghiêm, nghỉ. -Quay các hướng(trái, phải, đằng sau). -Đi đều – đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. -Đi đều vòng trái, phải. b>Kiểm tra thử. +Kiểm tra kĩ năng ĐHĐN ( động tác đứng nghiêm, nghỉ, quay các hứơng, giậm chân, đi đều, đứng lại. +Yêu cầu: Thực hiện đúng các kỹ năng theo từng khẩu lệnh. a>Tập bổ trợ: +Các bài tập căng cơ khớp. -Các động tác căng cơ tòan thân. -Các động tác giãn các khớp. b>Ôn tập: +Trò chơi ''chạy thoi tiếp sức''. -Cách chơi Gv hứơng dẫn. -Luật chơi Gv quy định. +Tư thế sẵn sàng Xp. +Xp cao-chạy nhanh 40m. +Yêu cầu: Thực hiện đúng trò chơi, động tác bổ trợ, tư thế sẵn sàng Xp, Xp cao, chạy nhanh về tư thế, trọng tâm, phương hướng, cự ly, biên độ từng bài tập. III>KẾT THÚC 1>Củng cố. 2>Thả lỏng 3>Nhận xét. 4>Dặn dò. -Một số kỹ năng ĐHĐN, Chạy đạp sau, Xp cao chạy nhanh 30m. -Một số động tác thể dục thả lỏng cơ thể. -Đánh giá ý thức, thái độ học tập Hs. -Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN, các bài tập bổ trợ chạy nhanh, luyện tập chạy bền. Tiết PPCT : 14 Ngày soạn :9/10/12 Ngày dạy :11/10/12 I>MỤC TIÊU: 1>ĐHĐN : Tập luyện, nâng cao các kỹ năng ĐHĐN đã học. 2>Chạy nhanh: Thực hiện đúng trò chơi, động tác bổ trợ, tư thế ''sẵn sàng'' Xp, Xp cao, chạy nhanh về tư thế, trọng tâm, phương hướng, cự ly, biên độ từng bài tập. Biết vận dụng vào tập luyện trong và ngoài trường. II>ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1>Địa điểm: Sân học thể dục. 2>Thiết bị, phương tiện dạy học: Hs: Trang phục học thể dục; Gv: Giáo án, còi, đồng hồ bấm giờ. ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP – BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8 phút 200m 2lx20m 3-4Hs ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 5 10m +ĐH nhận lớp, phổ biến nội dung, khởi động. +Cán sự báo cáo, Gv nhận lớp, kiểm tra, trang phục HS. +Gv phổ biến nội dung, yêu cầu bài học trứơc lớp. 1>KĐ chung: Thực hiện đồng loạt cán sự điều khiển. 2>KĐ chuyên môn:Thực hiện theo nhóm dòng chảy. +Gv chỉ định Hs kiểm tra, nhận xét cho điểm. 32 phút 1->2l 15p 2lx8nl 2lx10m 2-3l 2-3l 3lx30m 10->12p 10->12p 6 ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ 5 ‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ 5 1>ĐH học ĐHĐN. a>Ôân tập: +Tập đồng lọat. -Đứng nghiêm, nghỉ. -Quay các hướng(trái, phải, đằng sau). -Đi đều – đứng lại. b>Kiểm tra thử. ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 10m ‚ +Kiểm tra theo từng cá nhân(tự điều khiển và thực hiện) 2>ĐH học chạy nhanh. a>Tập bổ trợ: +Tập đồng loạt. -Căng cơ tòan thân. -Giãn các khớp. +Tập theo nhóm dòng chảy. -Chạy bứơc nhỏ->chạy đạp sau. -Chạy cao đùi ->chạy đạp sau. ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 30m ‚ b>Trò chơi: -Thi theo nhóm giới tính. -Gv cùng cám sự tổ chức. c> Ôân tập: +Tập theo nhóm. -Xp cao. +Tập theo nhóm dòng chảy. -Xp cao->chạy nhanh(30m) *Gv phân nhóm quay vòng. +Nhóm nam học chạy nhanh(Xp cao chạy nhanh 30m) -Thực hiện theo nhóm dòng chảy (Cs điều khiển). +Nhóm nữ kiểm tra thử ĐHĐN. -Thực hiện theo từng cá nhân. +Sau 10-12p Gv đổi nội dung tập. 5 phút -Gv chỉ định từng nhóm thực hiện, nhóm khác nhận xét, Gv đánh giá chung. -Thực hiện đồng loạt các động tác hồi phục. -Gv nhận xét ý thức tập luyện, tuyên dương, nhắc nhở trứơc lớp. ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ 5 -Gv giao bài tập và hứơng dẫn Hs tập ở nhà.

File đính kèm:

  • docso7.2.doc