Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2011-2012

: MỤC TIÊU:

1. kiến thức:

 - Hs biết được nguyên nhân và biết cách phòng tránh những chấn thương trong khi tập luyện và thi đấu TDTT.

 - Học sinh ghi nhớ những nội quy quy định trọng tập luyện TDTT.

2. Kỹ năng:

 -Vận dụng trong cỏc giờ học TD và tập luyện hằng ngày.

3. Thái độ:

 -Có nề nếp,tác phong nhanh nhẹn,tự giác tập luyện ở trên lớp và ở nhà, biết ứng xử đẹp .

I: ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 1, Địa điểm:

 - Trên lớp

 2, Phương tiện:

 - Gv: giáo án

 - Hs:vở ghi

III: NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP:

 

doc65 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
một. 3. Thái độ: - Qua bài học rèn cho Hs kỹ năng: Nhanh mạnh, khéo néo , chính xác, tăng cường sức khẻo. II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: - Sân trường 2, Phương tiện: - Gv: Còi, bóng chuyền, đồ dùng nhảy cao. - Hs: giầy ba ta. III: Nội Dung - Phương Pháp: Nội Dung ĐL Phương Pháp A: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, Khởi Động: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m, tập BTD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng. - Thực hiện: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuyển chạy 20m. 2' 8' - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X B: Phầp Cơ Bản: 1, Bật Nhảy: - Luyện tập đá lăng trước, đá lăng sau, đà 1, 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào hồ cát. 2, Bóng Chuyền: - Luyện tập: tung chuyền bóng cho nhau và đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. 15' 15' - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập BN, một nhóm tập BC. Sau thời gian nhất định 2 nhóm đổi nội dung tập. - Gv yêu cầu nhóm trưởng chi huy nhóm tập . - Hs thực hiện luyện tập . - Gv quan sát sửa sai.. x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x Đội hình tập BN - Gv: Yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm tập: tung chuyền bóng cho nhau và đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập động tác nhảy bước bộ trên không. + Tập đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. 5' - Hs tập chung thành hàng ngang thực hiện thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Đội hình xuống lớp Ngày Soạn:27/11/2011 Ngày dạy: 3/12/2011 Tiết 30: Bật nhảy – Môn tự chọn (bóng chuyền) I: Mục Tiêu: 1. Kiến thức - Luyện tập đá lăng trước, đá lăng sau, đà 1 - 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào hồ cát hoặc đệm. - Tung chuyền bóng cho nhau và đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. 2. Kỹ năng - Thực hiện đúng các động tác - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. 3. Thái độ: - Qua bài học rèn cho Hs kỹ năng: Nhanh mạnh, khéo néo , chính xác, tăng cường sức khẻo. II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: - Sân trường 2, Phương tiện: - Gv: Còi, bóng chuyền, ván nhảy xa. - Hs: giầy ba ta, III: Nội Dung - Phương Pháp: Nội Dung ĐL Phương Pháp A: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m, tập BTD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng. - Thực hiện: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuyển chạy 20m. 2' 8' - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập luyện theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X B: Phầp Cơ Bản: 1, Bật Nhảy: - Luyện tập đá lăng trước, đá lăng sau, đà 1, 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào hồ cát. 2, Bóng chuyền: - Luyện tập: tung chuyền bóng cho nhau và đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. 15' 15' - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập BN, một nhóm tập BC. Sau thời gian nhất định 2 nhóm đổi nội dung tập. - Gv yêu cầu nhóm trưởng chi huy nhóm tập các động tác: Đá lăng trước, đá lăng sau, đà 1, 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào hồ cá. - Hs thực hiện luyện tập . - Gv quan sát sửa sai.. x x x x x x X x x x x x x Đội hình tập BN - Gv: Yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm tập: - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập động tác nhảy bước bộ trên không. + Tập đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. 5' - Hs tập chung thành hàng ngang thực hiện thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Đội hình xuống lớp Ngày Soạn:5/12/2011 Ngày dạy: 7/12/2011 Tiết 31: Bật nhảy – Môn tự chọn (bóng chuyền) I: Mục Tiêu: 1. Kiến thức: - Luyện tập bật xa, đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào hồ cát hoặc đệm. -Tung chuyền bóng cho nhau và đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. - Học: Phát bóng thấp tay 2. Kỹ năng: - Thực hiện đúng các động tác - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật. 3. Thái độ: - Qua bài học rèn cho Hs kỹ năng: Nhanh mạnh, khéo néo , chính xác, tăng cường sức khẻo. II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: - Sân trường 2, Phương tiện: - Gv: Còi, bóng chuyền, ván nhảy xa. - Hs: Giầy ba ta. III: Nội Dung - Phương Pháp: Nội Dung ĐL Phương Pháp A: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m, tập BTD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng. - Thực hiện: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuyển chạy 20m. 2' 8' - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X B: Phầp Cơ Bản: 1, Bật nhảy: - Luyện tập đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào hồ cát. 2, Môn thể thao tự chọn (Bóng chuyền): - Luyện tập: tung chuyền bóng cho nhau và đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. - Học: Phát bóng thấp tay 15' 15' - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập BN, một nhóm tập BC. Sau thời gian nhất định 2 nhóm đổi nội dung tập. - Gv yêu cầu nhóm trưởng chi huy nhóm tập các động tác: đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào hồ cát. - Hs thực hiện luyện tập . - Gv quan sát sửa sai.. x x x x x x X x x x x x x Đội hình tập BN - Gv: Yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm tập: - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập động tác nhảy bước bộ trên không. + Tập đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. 5' - Hs tập chung thành hàng ngang thực hiện thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Đội hình xuống lớp Ngày Soạn:5/12/2011 Ngày dạy:9/12/2011 Tiết 32: Bật nhảy – Môn tự chọn (bóng chuyền) I: Mục Tiêu: 1. Kiến thức: - Trò chơi “khéo vướng chân”, “nhảy vào ô tròn tiếp sức”. - Luyện tập: tung chuyền bóng cho nhau và đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay 2. Kỹ năng: - Thực hiện chơi nhiệt tình đúng luật. - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật. 3. Thái độ - Qua bài học rèn cho Hs kỹ năng: Nhanh mạnh, khéo néo , chính xác, tăng cường sức khẻo. II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: - Sân trường 2, Phương tiện: - Gv: Còi, bóng chuyền, ván nhảy xa. - Hs: giầy ba ta. III: Nội Dung - Phương Pháp: Nội Dung ĐL Phương Pháp A: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m, tập BTD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng. - Thực hiện: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuyển chạy 20m. 2' 8' - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X B: Phầp Cơ Bản: 1, Bật nhảy: - Trò chơi “khéo vướng chân”, “nhảy vào ô tròn tiếp sức”. 2, Môn thể thao tự chọn (Bóng chuyền): - Luyện tập: tung chuyền bóng cho nhau và đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay 15' 15' - Gv tập chung lớp thành 4 hàng dọc, hhướng dẫn Hs thực hiện chơi trò chơi - Hs thực hiện chơi trò chơi - Gv làm trọng tài - Gv: Yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm tập: tung chuyền bóng cho nhau và đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập động tác đà 3 bước giậm nhảy vào cát. + Tập đỡ bóng bước 1, chuyền bóng cao tay. 5' - Hs tập chung thành hàng ngang thực hiện thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Đội hình xuống lớp Ngày Soan:11/12/2011 Ngày Dạy:14/12/2011 Tiết 33: ôn tập học kỳ I (Chạy nhanh) I: Mục Tiêu: 1.Kiến thức: - Ôn xuất phát cao chạy nhanh 60 m để chuẩn bị kiểm tra học kỳ I. 2. Kỹ năng: - Thực hiện đúng các động tác kỹ thuật... 3. Thái độ: - Qua bài học rèn luyện cho học sinh tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, nâng cao thể lực. II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: - Sân trường 2, Phương tiện: - Gv: Còi, đồng hồ. - Hs: giầy ba ta III: Nội Dung - Phương Pháp: Nội Dung ĐL Phương Pháp A: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Chạy nhẹ nhàng 200m (vòng quanh sân trường); Tập bài TD KĐ, xoay các khớp, ép dây chằng. - Thực hiện các động tác: Bước nhỏ,gót chạm mông, nâng cao đùi chuyển - chạy 10m. 2' 8' - Lớp trưởng tập chung lớp thành 4 hàng ngang - báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X B: Phần Cơ Bản: 1, Chạy nhanh: - Xuất phát cao chạy nhanh 60 m. 30' - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập nội dung, xuất phát cao chạy nhanh 60 m. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai x x x x x ---------------> x x x x x ---------------> x x x x x ---------------> x x x x x ---------------> 60m X Đội hình tập CN C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp - Nhận xét, đánh giá giờ học (tuyên dương - phê binh) - HDVN: + Tập các động tác: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh. 5' - Hs tập chung thành hàng ngang thực hiện thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Đội hình xuống lớp

File đính kèm:

  • docgiao an td HKI.doc