Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Hà Viết Hùng

A-MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU :

1-MỤC ĐÍCH

- Giúp hs phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và các kỷ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người.

- góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, ki luật cao, thói quen tự giác, tập luyện TDTT và giữ dìn vệ sinh chung.

- Trang bị cho hs một số hiểu biết để phòng và tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT.

2-YÊU CẦU

 - Học sinh Hiểu biết những nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh trấn thương trong luyện tập TDTT.

B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN

1- Thời gian 45 phút

2- Địa điểm : sân thể dục trường

3- Phương tiện: giáo án, còi.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:

 

doc73 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Hà Viết Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n : luyện tập hs phát triển sức bền. 2-YÊU CẦU: - Lớp thực hiện động tác nhảy giây tương đối tốt. - Lớp tập luyện nghiêm túc không đùa giởn tích cực tập luyện có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. - Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các hđ chung ở trường, ngoài nhà trường. B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian 45 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, còi , giây nhảy. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung bài học. * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mong. 8-10 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ II-PHẦN CƠ BẢN 1 : TTTC : - Ôn chao giây - 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần. - Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm. - Nhảy bằng 2 chân có bước đệm. - Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm - Nhảy bằng 1 chân có bước đệm. - Nhảy bằng 2 chân luân phiên. 2- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam chạy 10 vòng sân Nữ chạy 6 vòng sân. 28-30 phút LT chia lớp thành nhiều nhóm thực hiện GV quan sát và sửa sai nếu có. ĐHTL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Gv quan sát và sữa sai cho hs nếu có. ĐHTL CB Gv III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Gv nhận xét buổi học Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 4-5 phút ĐHTL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Gv nhận xét buổi học Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 4-5 phút ĐHTL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE Tuần: 16 Ngày soạn : 04/11/2012 Tiết : 31 Ngày lên lớp :07/11/2012 THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1-MỤC ĐÍCH: - TTTC : - Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy giây . - Chạy bền : luyện tập hs phát triển sức bền. 2-YÊU CẦU: - Lớp thực hiện động tác nhảy giây tương đối tốt. - Lớp tập luyện nghiêm túc không đùa giởn tích cực tập luyện có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. - Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các hđ chung ở trường, ngoài nhà trường. B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian 45 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, còi , giây nhảy. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung bài học. * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mong. 8-10 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ II-PHẦN CƠ BẢN 1 : TTTC : - Ôn chao giây - 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần. - Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm. - Nhảy bằng 2 chân có bước đệm. - Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm - Nhảy bằng 1 chân có bước đệm. - Nhảy bằng 2 chân luân phiên. 2- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam chạy 10 vòng sân Nữ chạy 6 vòng sân. 28-30 phút LT chia lớp thành nhiều nhóm thực hiện GV quan sát và sửa sai nếu có. ĐHTL € €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ Gv quan sát và sữa sai cho hs nếu có. ĐHTL CB Gv III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Gv nhận xét buổi học Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 4-5 phút ĐHTL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Gv nhận xét buổi học Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 4-5 phút ĐHTL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE Tuần: 16 Ngày soạn : 04/11/2012 Tiết : 32 Ngày lên lớp :07/11/2012 KIỂM TRA THỂ THAO TỰ CHỌN A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1-MỤC ĐÍCH: - Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của các em trong thời gian qua. 2-YÊU CẦU: -Hs kiểm tra nghiêm túc, có tinh thân quyết tâm đạt thành tích cao B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian 45 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, sổ điểm. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung buổi kiểm tra. * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mong. 8-10 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ II-PHẦN CƠ BẢN KIỂM TRA THỂ THAO TỰ CHỌN CÁCH CHO ĐIỂM Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng hs ĐIỂM 9-10: Thực hiện chính xác, đẹp các kỹ năng quy định. ĐIỂM 7-8: Thực hiện đúng, nhưng chưa đẹp. ĐIỂM 5-6: Có 1-2 kĩ năng thực hiện sai. ĐIỂM 3-4: Thực hiện sai từ 3 kĩ năng trở lên 28-30 phút GV phổ biến và dặn dò trước lúc kiểm tra kiểm tra chia thành nhiều đợt mỗi đợt kiểm tra từ 3 đến 5 em ĐHKT € € € € € € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Gv nhận xét buổi kiểm tra Gv đọc điểm và dặn dò cho bài tập về nhà 4-5 phút ĐHTL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE Tuần: 17 Ngày soạn : 12/12/2012 Tiết : 33 Ngày lên lớp :14/12/2012 ÔN TẬP HỌC KỲ I A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1-MỤC ĐÍCH: - chạy nhanh : Luyện tập nâng cao thành tích chạy nhanh 40- 60m. 2- YÊU CẦU : - Yêu cầu học thực hiện tốt kĩ năng đã học trong chạy nhanh. B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian 45 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, còi. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung bài học. * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mong. 8-10 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ II-PHẦN CƠ BẢN 1 chạy nhanh: * Ôn chạy bước nhỏ- nâng cao đùi- chạy đạp sau. Yêu cầu học sinh thực hiện hết biên độ động tác, tần số tăng dần, tiếp đất bằng nữa bàn chân trên. *Xuất phát cao chạy nhanh 40- 60m ( có bấm giây) 28-30 phút GV nhắc lại một số kĩ năng đã học rồi cho HS ôn lại. Lớp trưởng điều khiển lớp ôn những động tác đã học ĐHTL € € € € € XP ĐÍCH Gv quan sát và sữa sai cho hs nếu có. III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Gv nhận xét buổi học Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 4-5 phút ĐHTL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE Tuần: 17 Ngày soạn : 12/12/2012 Tiết : 34 Ngày lên lớp :14/12/2012 KIỂM TRA HỌC KÌ I A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1-MỤC ĐÍCH: - Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của các em trong thời gian qua. 2-YÊU CẦU: -Hs kiểm tra nghiêm túc, có tinh thân quyết tâm đạt thành tích cao B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian 45 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án,đồng hồ bấm giây, sổ điểm. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung buổi kiểm tra. * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mong. 8-10 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ II-PHẦN CƠ BẢN KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC Nội dung kiểm tra kĩ thuật xuất phát cao,kĩ thuật bước chạy và thành tích kiểm tra chia thành nhiều đợt mỗi đợt kiểm tra từ 1 đến 2 hs CÁCH CHO ĐIỂM Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích của từng hs. ĐIỂM 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát, kĩ thuật bước chạy và thành tích đạt mức “ giởi” RLTT ĐIỂM 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát , kĩ thuật bước chạy, thành tích đạt mức “khá” RLTT ĐIỂM 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật( xuất phát và bước chạy),thành tích đạt ở mức “đạt” RLTT hoặc kĩ thuật thực hiện đúng, nhưng thành tích chưa đạt ở mức “đạt” RLTT Ghi chú: một số trường hợp khác tùy tình hình thực tiển thực hiện. 28-30 phút Gv phổ biến nội dung và dặn dò hs trước lúc kiểm tra. ĐHKT € € € € € € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Gv nhận xét buổi kiểm tra Gv đọc điểm và dặn dò cho bài tập về nhà 4-5 phút ĐHTL € €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 7 hoc ki I.doc