Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2012-2013

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

2. Kĩ năng: Vận dụng để phòng tránh chấn thương khi tập luyện và thi đấu.

3. Thái độ: HS nghiêm túc, chú ý bài

II. Địa điểm - phương tiện:

 - Sân bãi, cấu trúc nội dung.

 

III. Nội dung và phương pháp:

 

 

doc141 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i nhảy vào vòng tròn tiếp sức - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Chạy theo nhóm sức khỏe. Đội hình tập luyện chạy bền Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: 24/04/2012 Giảng: 26/04/2012 Tiết: 65 bật nhảy – Chạy bền I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bật nhảy: Biết cách thực hiện nhảy bước bộ trên không, trò chơi (nhảy vào vòng tròn tiếp sức). Ôn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên 2. Kĩ năng: - Bật nhảy: Thực hiện được nhảy bước bộ trên không, trò chơi (nhảy vào vòng tròn tiếp sức). Ôn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Chạy bền: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức, yêu thích môn học. II. Phương tiện: Cuốc, thước dây. Sân TD Trường THCS Khánh Yên Trung. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Bật nhảy: a/ Ôn nhảy bước bộ trên không. Kỹ thuật nhảy bước bộ trên không b/ Trò chơi (nhảy vào vòng tròn tiếp sức). b/ Ôn chạy đà tự do nhảy xa. - Chú ý tốc độ chạy đà. - Các bước chạy cuối. - Giai đoạn tiếp đất. *. Củng cố: - Thực hành. *. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Luyện tập bật nhảy, chạy bền 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 500-550m 5' Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động xxxxx xxxxx Đội hình chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân qua xà - Quan sát sửa sai cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tập luyện theo nhóm. Trò chơi nhảy vào vòng tròn tiếp sức - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Chạy theo nhóm sức khỏe. Đội hình tập luyện chạy bền Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: Giảng: Tiết: 66 Kiểm tra: bật nhảy I.Mục tiêu: - Kiểm tra bật nhảy bằng hai chân tại chỗ để đánh giá kết quả tập luyện. - Yêu cầu học sinh cố gắng tích cực trong kiểm tra. - Qua kiểm tra đánh giá mức độ tích cực của học sinh. II. Phương tiện: - Cầu, Bazem điểm. - Sân TD Trường THCS Khánh Yên Trung. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: - Điểm: 10 thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật, thành tích theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm 9: Thực hiện tốt các động tác kỹ thuật, thành tích theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm 8: thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật về kỹ thuật chưa có sự gắn kết giữa các động tác kỹ thuật, thành tích theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm: 7 thực hiện tốt các động tác kỹ thuật các động tác chưa liên hoàn. kỹ thuật, thành tích theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm 6: Thực hiện được các động tác kỹ thuật, thành tích theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm: 5 Thực hiện được các động tác kỹ thuật, thành tích theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm: 1,2,3,4 thực hiện các động tác kỹ thuật còn sai không đạt được các tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. *. Củng cố: - Thực hành. (lý thuyết) *. Trò chơi: - Chạy thoi tiếp sức. *. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. (Nếu còn thời gian) C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 5' Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Giáo viên quan sát cho điểm. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Giáo viên hướng dẫn cách chơi. Chạy theo nhóm sức khỏe. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: Giảng: Tiết: 67 Kiểm tra chạy bền I.Mục tiêu: - Ôn các động tác bài thể đã học, chuẩn bị kiểm tra học kỳ II. - Yêu cầu học sinh tích cực tập luyện thực hiện tốt các kỹ thuật động tác. - Qua tập luyện hình thành kỹ năng bài thể dục. II. Phương tiện: - Cờ. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Thể dục: a/ Ôn 8 động tác thể dục. - Yêu cầu thực hiện chính xác động tác. - Các động tác tay sang ngang yêu cầu thẳng. - Các động tác tay lên cao mắt nhìn theo tay. - Các động tác nhảy yêu cầu bật nhảy thẳng gối. - Các động tác cúi gập thân yêu cầu gối thẳng. - Chú ý đến biên độ động tác. - Chú ý đến sự liên hoàn động tác. - Các nhịp hô của động tác thăng bằng. *. Củng cố: - Thực hành. *. Trò chơi: - Chim về tổ. *. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 5' - Tập hợp 4 hàng ngang. - Giáo viên và cán sự làm thủ tục nhận lớp. - Cán sự điều khiển. - Ôn tập theo nhóm. - Giáo viên làm mẫu động tác. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. - Làm mẫu nghiêng. - Làm mẫu, phân tích kỹ thuật - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Giáo viên hướng dẫn cách chơi. - Chạy theo nhóm sức khỏe. - Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động. - Đội hình xuống lớp giống đội hình lên lớp. Soạn: Giảng: Tiết: 68 ôn tập học kỳ ii I.Mục tiêu: - Ôn các động tác bài thể đã học, chuẩn bị kiểm tra học kỳ II. - Yêu cầu học sinh tích cực tập luyện thực hiện tốt các kỹ thuật động tác. - Qua tập luyện hình thành kỹ năng bài thể dục. II. Phương tiện: - Cờ. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Thể dục: a/ Ôn 8 động tác thể dục. - Yêu cầu thực hiện chính xác động tác. - Các động tác tay sang ngang yêu cầu thẳng. - Các động tác tay lên cao mắt nhìn theo tay. - Các động tác nhảy yêu cầu bật nhảy thẳng gối. - Các động tác cúi gập thân yêu cầu gối thẳng. - Chú ý đến biên độ động tác. - Chú ý đến sự liên hoàn động tác. - Các nhịp hô của động tác thăng bằng. *. Củng cố: - Thực hành. *. Trò chơi: - Thỏ tìm hang. *. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Ôn bài thể dục. 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 5' - Tập hợp 4 hàng ngang. - Giáo viên và cán sự làm thủ tục nhận lớp. - Cán sự điều khiển. - Ôn tập theo nhóm. - Giáo viên làm mẫu động tác. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. - Làm mẫu nghiêng. - Làm mẫu, phân tích kỹ thuật - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Giáo viên hướng dẫn cách chơi. - Chạy theo nhóm sức khỏe. - Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động. - Đội hình xuống lớp giống đội hình lên lớp. Soạn: Giảng: Tiết: 69 Kiểm tra học kỳ II I.Mục tiêu: - Đánh giá mức độ tập luyện và phấn đấu của học sinh. - Yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc và cố gắng trong kiểm tra. - Qua kiểm tra đánh giá mức độ tích cực của học sinh. II. Phương tiện: - Cờ. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: - Xếp loại (Giỏi) Thực hiện chính xác các kỹ thuật động tác. - Xếp loại (Khá) Thực hiện tốt nhưng còn chậm. - Xếp loại ( Đạt ) Thực hiện sai 1 – 2 kỹ thuật động tác. - Xếp loại ( CĐ ) Thực hiện sai 2 – 3 kỹ thuật động tác. *. Củng cố: - Thực hành. *. Trò chơi: - Đua ngựa. *. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị kiểm tra RLTT. 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 5' - Tập hợp 4 hàng ngang. - Giáo viên và cán sự làm thủ tục nhận lớp. - Cán sự điều khiển. - Giáo viên quan sát cho điểm. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Giáo viên hướng dẫn cách chơi. - Chạy theo nhóm sức khỏe. - Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động. - Đội hình xuống lớp giống đội hình lên lớp. Soạn: Giảng: Tiết: 70 Kiểm tra RLTT I.Mục tiêu: - Đánh giá mức độ tập luyện và phấn đấu của học sinh. - Yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc và cố gắng trong kiểm tra. - Qua kiểm tra đánh giá mức độ tích cực của học sinh. II. Phương tiện: - Cờ. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: - Xếp loại (Giỏi) Thực hiện chính xác các kỹ thuật động tác. - Xếp loại (Khá) Thực hiện tốt nhưng còn chậm. - Xếp loại ( Đạt ) Thực hiện sai 1 – 2 kỹ thuật động tác. - Xếp loại ( CĐ ) Thực hiện sai 2 – 3 kỹ thuật động tác. *. Củng cố: - Thực hành. *. Trò chơi: - Đua ngựa. *. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Thể lực chân thuận. 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 5' - Tập hợp 4 hàng ngang. - Giáo viên và cán sự làm thủ tục nhận lớp. - Cán sự điều khiển. - Giáo viên quan sát cho điểm. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Giáo viên hướng dẫn cách chơi. - Chạy theo nhóm sức khỏe. - Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động. - Đội hình xuống lớp giống đội hình lên lớp.

File đính kèm:

  • docGA TD 7 2013.doc