Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tuần 26 - Năm học 2012-2013 - Tạ Thị Thanh

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức : Trang bị cho HS 1 số hiểu biết , kiến thức cần thiết và rèn luyện sức mạnh chân , sức bật để chuẩn bị học kỹ thuật nhảy xa và nhảy cao.

- HS tập đúng động tác bổ trợ và kỹ thuật chạy nhanh để rèn luyện , phát triễn sức nhanh .

- Luyện tập sức bền cho HS .

2. Kỹ năng : Biết tự tập hằng ngày để nâng cao sức khỏe , phát triển thể lực .

- Biết vận dụng các kỹ năng đã học vào cuộc sống .

3. Thái độ : Có tác phong nhanh nhẹn , nghiêm túc khi thực hiện .

II/ PHƯƠNG PHÁP DỤNG CỤ, TÀI LIỆU :

- Phương pháp : chia nhóm , giải thích.

- GV : chuẩn bị còi , sân bật nhảy và sân chạy nhanh .

- Tài liệu tham khảo : SGV TD 6 và các tài liệu khác.

III/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 17/02/2021 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tuần 26 - Năm học 2012-2013 - Tạ Thị Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẬT NHẢY – CHẠY NHANH TUẦN : 26 Tiết : 51 Ngày Sọan : 27/2/2013 Ngày dạy :4/3/2013 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : Trang bị cho HS 1 số hiểu biết , kiến thức cần thiết và rèn luyện sức mạnh chân , sức bật để chuẩn bị học kỹ thuật nhảy xa và nhảy cao. - HS tập đúng động tác bổ trợ và kỹ thuật chạy nhanh để rèn luyện , phát triễn sức nhanh . - Luyện tập sức bền cho HS . 2. Kỹ năng : Biết tự tập hằng ngày để nâng cao sức khỏe , phát triển thể lực . - Biết vận dụng các kỹ năng đã học vào cuộc sống . 3. Thái độ : Có tác phong nhanh nhẹn , nghiêm túc khi thực hiện . II/ PHƯƠNG PHÁP DỤNG CỤ, TÀI LIỆU : - Phương pháp : chia nhóm , giải thích. - GV : chuẩn bị còi , sân bật nhảy và sân chạy nhanh . - Tài liệu tham khảo : SGV TD 6 và các tài liệu khác. III/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG TG- ĐLVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : Báo cáo của HS, GV kiểm tra SS. - Phổ biến nội dung học : Bật nhảy và chạy nhanh. 2/ Khởi động : - Xoay các khớp : + Cổ + Vai + Khủyu tay + Hông + Gối + Cổ tay + cổ chân + Sọt dọc+ sọt ngang 5-7 phút 1-2 phút 5 phút 2l x 8 nhịp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ GV Nhận lớp * Khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Cán sự hô nhịp II/ PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bật nhảy : - Cho HS tập các động tác bổ trợ : đá lăng : + Đá lăng trước + Đá lăng trước – sau + Đá lăng sang ngang + Đà tự do nhảy xa *Trò chơi : Bật xa tiếp sức - Như chạy tiếp sức nhưng thực hiện vịng qua vật thể rồi quay trở về. - Qui tắc trị chơi: + - Cho HS chơi 3 lần ( thắng 2 là thắng chung cuộc ). 3/ Chạy nhanh : - Cho HS thực hiện các động tác bổ trợ : + Bước nhỏ + Nâng cao gối + Gót chạm mông - Cho HS ôn kỹ thuật XP cao và chạy nhanh 1 đoạn 20 – 25m . * Trò chơi : - Chia lớp thành 2 đội bằng nhau và thực hiện chơi 3 lần ( thắng 2 là thắng chung cuộc ) + Đội thua: + Đội thắng: 30-32 phút 15 phút 2lx8 nhịp nt nt 5 lần 1-3 lần 15 phút 2 lần nt 1-3 lần ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV đếm nhịp * Đà tự do nhảy xa ‚ ‚ ‚ GV ( Điều khiển , sừa sai ) ‚‚‚‚‚‚‚‚ P ‚‚‚‚‚‚‚‚ P GV ( Điều khiển , sừa sai ) * Cho HS thực hiện động tác bổ trợ , XP cao chạy nhanh : ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ GV ( Điều khiển , sừa sai ) ‚ ‚ Đích ‚ ‚ XP GV Điều khiển *Trò chơi : ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV ( Điều khiển) III/ PHẦN KẾT THÚC : - Thả lỏng các cơ - Củng cố lại bài. - Đánh giá : Ưu – khuyết điểm . - Dặn dò: Tập thêm ở nhà . - Xuống lớp : Giải tán . 5-6 phút *Đội hình thả lỏng và xuống lớp ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚GV hô nhịp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ GV Xuống lớp GV hướng dẫn Giáo sinh thực tập Tạ Thị Thanh Lê Hồng Minh BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN TUẦN : 26 Tiết : 52 Ngày Sọan : 27/2/2013 Ngày dạy :8/3/2013 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - Trang bị cho HS 1 số hiểu biết , kiến thức cần thiết và rèn luyện sức mạnh chân , sức bật để chuẩn bị học kỹ thuật nhảy xa và nhảy cao. - HS tập đúng động tác bổ trợ và kỹ thuật chạy nhanh để rèn luyện , phát triễn sức nhanh . - Luyện tập sức bền cho HS . 2. Kỹ năng : - Biết tự tập hằng ngày để nâng cao sức khỏe , phát triển thể lực . - Biết vận dụng các kỹ năng đã học vào cuộc sống . 3. Thái độ : Có tác phong nhanh nhẹn , nghiêm túc khi thực hiện . II/ PHƯƠNG PHÁP DỤNG CỤ, TÀI LIỆU : - Phương pháp : chia nhóm , giải thích. - GV : chuẩn bị còi , sân bật nhảy và sân chạy nhanh và sân chạy bền . - Tài liệu tham khảo : SGV TD 6 và các tài liệu khác. III/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG TG- ĐLVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : Báo cáo của HS, GV kiểm tra SS - Phổ biến nội dung học : Bật nhảy ,chạy nhanh và chạy bền trên địa hình tự nhiên . 2/ Khởi động : - Xoay các khớp : + Cổ + Vai + Khủyu tay + Hông + Gối + Cổ tay + cổ chân + Sọt dọc+ sọt ngang 5-7 phút 1-2 phút 5-6 phút 2l x 8 nhịp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ GV Nhận lớp * Khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Cán sự hô nhịp II/ PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bật nhảy : - Cho HS tập các động tác bổ trợ : đá lăng : + Đá lăng trước + Đá lăng trước – sau + Đá lăng sang ngang + Bật xa , đà 1 bước đá lăng * Trò chơi : “Lò cò tiếp sức” - Như chạy tiếp sức nhưng thực hiện lò cò vòng qua vật chuẩn trở về. + - Cho HS chơi 3 lần ( thắng 2 là thắng chung cuộc ) 3/ Chạy nhanh : - Cho HS thực hiện các động tác bổ trợ : + Bước nhỏ + Nâng cao gối + Gót chạm mông * Trò chơi : - Chia lớp thành 2 đội bằng nhau và thực hiện chơi 3 lần ( thắng 2 là thắng chung cuộc ). + Quy tắc trị chơi: + Đội thắng: + Đội thua: 4. Chạy bền : - Cho HS chạy bền vòng sân trường :Nam 3 vòng , Nữ 2 vòng . - Hít thở sâu khi chạy và phân sức đều trên đường chạy. - Sau khi chạy xong tiếp tục đi nhẹ nhàng thả lỏng và hít thở thật sâu . 28-30 phút 15 phút 2l x 8 nhịp nt 2 lần 5-10m 1-3 lần 15 phút 2 lần 5-10m 1-3 lần 5phút ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV Đếm nhịp ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ * Bật xa , đà 1 bước đá lăng . ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ GV ( Điều khiển, sừa sai ) *Trò chơi : ‚‚‚‚‚‚‚‚ P ‚‚‚‚‚‚‚‚ P GV ( Điều khiển ) * Cho HS thực hiện bổ trợ : ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ *Trò chơi : ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV (Điều khiển , sừa sai ) ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Ë Ê GV ( Điều khiển, sừa sai) III/ PHẦN KẾT THÚC : - Thả lỏng các cơ - Củng cố lại bài. - Đánh giá : Ưu – khuyết điểm . - Dặn dò : Tập thêm ở nhà. - Xuống lớp : Giải tán . 5 phút *Đội hình thả lỏng và xuống lớp ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Hô nhịp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ GV Xuống lớp GV hướng dẫn Giáo sinh thực tập Tạ Thị Thanh Lê Hồng Minh

File đính kèm:

  • docTD 6 t51 52.doc