Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 19: Đội hình đội ngũ - Chạy bền - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thu Thúy

I.MỤC TIấU:

1.Kiến thức:

-ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện cỏch tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều – đứng lại, đi đều vũng phải (trỏi).

-Chạy bền: Biết cách chạy bền trên địa hỡnh tự nhiờn.

2.Kỹ năng:

-ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều – đứng lại, đi đều vũng phải (trỏi).

-Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hỡnh tự nhiờn. Nõng dần thành tớch.

3.Thái độ:

 - Học sinh thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.

 - Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

II.ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC.

-Sân trường số 2 Gia Phú.

-Đồ dựng GV: Cũi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/02/2021 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 19: Đội hình đội ngũ - Chạy bền - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thu Thúy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17/ 10 /2011 TIẾT 19 Ngày giảng: 20/ 10 /2011 ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ -CHẠY BỀN I.MỤC TIấU: 1.Kiến thức: -ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện cỏch tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dúng hàng, điểm số, đi đều – đứng lại, đi đều vũng phải (trỏi). -Chạy bền: Biết cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. 2.Kỹ năng: -ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đỳng cỏch tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dúng hàng, điểm số, đi đều – đứng lại, đi đều vũng phải (trỏi). -Chạy bền: Thực hiện cơ bản đỳng chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. Nõng dần thành tớch. 3.Thỏi độ: - Học sinh thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra. - Đảm bảo an toàn trong tập luyện. II.ĐỊA ĐIỂM và thiết bị dạy học. -Sõn trường số 2 Gia Phú. -Đồ dựng GV: Cũi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp: GV nhận lớp và phổ biến mục tiờu yờu cầu bài học. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vũng sõn. - Xoay khớp cổ chõn kết hợp khớp cổ tay, khớp vai, khớp hụng, khớp gối. -ẫp dọc–ộp ngang. -Đứng lờn ngồi xuống theo nhịp vỗ tay. 3. Kiểm tra bài cũ. -Cỏch tập hợp hàng ngang, dúng hàng, điểm số. Đi đều -đứng lại. B.PHẦN CƠ BẢN: 1. Đội hỡnh đội ngũ: -Cỏch tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dúng hàng, điểm số, -ễn đi đều – đứng lại, đi đều vũng phải (trỏi). * Hệ thống bài phần ĐHĐN. 2. Chạy bền: -Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. Nam chạy 3 vũng, nữ chạy 2 vũng. C. PHẦN KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh: -HS tập cỏc động tỏc thả lỏng nhẹ nhàng 2.Dặn dũ: Giao BTVN -GV nhận xột giờ. -Kết thỳc giờ học. 8-10p 2Lx8n 2Lx8n 10L 28-30p ( 24p) (4-6p) 4-5p - Đội hình nhận lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x CS GV yờu cầu HS khởi động kĩ. -Gọi 1-2 HS lờn chỉ huy nhúm 5-6 HS. GV nhận xột cho điểm. GV nờu yờu cầu ụn và chia nhúm tập (5-6 HS) trờn sõn. HS thay nhau chỉ huy. GV quan sỏt và sửa sai. (Chỳ ý khẩu lệnh của HS khi chỉ huy). -Lớp tập trung. GV gọi từng nhúm lờn bỏo cỏo. HS khỏc nhận xột. -GV nhận xột hệ thống. GV nờu yờu cầu và cho HS chạy vũng quanh sõn trường ( 2 -3vũng ). GV bao quỏt nhắc nhở động viờn HS chạy hết cự ly, nõng dần thành tớch. HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng. ĐHKT x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • doctiết 19lowps 6.doc