Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1: Lý thuyết

I. NHIỆM VỤ:

 1. Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của thể dục thể thao.

 2. Biên chế tổ tập luyện.

II. YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

- Biết một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện TDTT.

2. Kĩ năng:

Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.

3. Thái độ.

- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.

III. THỜI GIAN:

 1 tiết

IV. ĐỊA ĐIỂM:

Sân trường

V. DỤNG CỤ: Còi

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/02/2021 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1: Lý thuyết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 1 BÀI: LÝ THUYẾT Tiết CT: 1 Thời gian dạy:.. I. NHIỆM VỤ: 1. Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của thể dục thể thao. 2. Biên chế tổ tập luyện. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện TDTT. 2. Kĩ năng: Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Thái độ. - Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện. III. THỜI GIAN: 1 tiết IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V. DỤNG CỤ: Còi PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: 2. Phổ biến nội dung: 3. Khởi động: Xoay các khớp. 4. Kiểm tra bài cũ: Đội hình đội ngũ chương trình lớp 5 5p 1L/đt 1L/đt - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. - Giáo viên phổ biến ngắn gọn. - Học sinh tích cực khởi động. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€GV) II. PHẦN CƠ BẢN 1. Lợi ích tác dụng của thể dục thể thao. 2. Tóm tắt nội dung thể dục 6. 3. Chọn cán sự tổ tập luyện. - Chọn cán sự lớp: 4. Củng cố - Nêu tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao? 35p - Nắm và hiểu được nội dung bài học: + Phßng choáng bÖnh tËt. + T¨ng tuæi thä. + T¨ng c­êng søc khoÎ. + Ph¸t triÓn c¸c tè chÊt vËn ®éng + C¬ thÓ l­u th«ng tuÇn hoµn tèt h¬n. + Cßn sai ph­¬ng ph¸p th× seõ bÞ m¾c bÖnh nh­ ph¸t triÓn kh«ng ®Òu, - Nắm được nội dung chương trình học. - Cán sự thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. + Chọn cán sự điều khiển. + Chọn học sinh có năng khiếu và nhanh nhẹn trong lôùp. + Mặc trang phục đúng theo quy định. + có kỷ luật trong giờ học. - Hiểu và nêu được các nội dung bài. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ (€GV) III. PHẦN KẾT THÚC 1.Thả lỏng. Thả lỏng các khớp tay, chân, toàn thân 2. Nhận xét. - Đánh giá thái độ học tập của học sinh. 3 Dặn dò. - Về nhà tập luyện thường xuyên đúng theo quy định. 5p 1L/đt - Học sinh tích cực thả lỏng các khớp. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€GV) ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV) Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201 Người soạn Nguyễn Ngọc Hường NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docGIÁO ÁN SỐ 1 lop 6.doc
Giáo án liên quan