Giao án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1 đến Tiết 61

I- Mục tiêu:

 1/ Nội dung:

- Mục tiêu, nội dung chương trình TD 6 (tóm tắt).

- Lợi ích tác dụng của TDTT (Mục 1)

 2/ Yêu cầu:

- Giúp HS hiểu được mục tiêu, yêu cầu khi học bộ môn.

- Nắm được nội dung chương trình và đặc điểm bộ môn.

- Bước đầu hiểu được lợi ích cơ bản của TDTT để có thái độ và hành vi đúng trong các giờ học.

II- Địa điểm, phương tiện:

 Tại lớp học, HS có vở ghi lý thuyết.

III- Tiến trình lên lớp.

 

doc144 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 02/04/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giao án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1 đến Tiết 61, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5-6 ph 2x 8 nh 28-30ph 12-13ph 12-13ph 6-7ph 5-7ph Lớp trưởng tập chung lớp thành 4 hàng ngang, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo sĩ số, trang phục Chúc GV" khoẻ" GV chúc lại" chúc cả lớp khoẻ" x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D (*) D - Từ đội hình vòng tròn chuyển sang đội hình hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m Nhóm nam x x x x x x x x x x x x - GV hướng đẫn cách chơi - HS hăng say tập luyện -Nhóm nữ -GV thị phạm 1-2 lần phân tích ngắn gọn - H/s q/s và thực hiện theo hướng dẫn của GV -GV q/s chỉnh sửa - Sau 1 nửa thời gian đổi nội dung 2 nhóm cho nhau - GV kiểm tra lại sức khoẻ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D GVhô lớp"Nghỉ" HS hô "Khoẻ" Tiết 58 Bật nhảy - đá cầu Ngày soạn : Ngày tháng năm 200 Ngày dạy : Ngày tháng năm 200 I - Mục tiêu 1 - Nội dung Bật nhảy:Bật xa, Trò chơi Nhảy cừu tiếp sức -Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi 2- Yêu cầu - Biết và thực hiện ở mức chính xác động tác : Bật xa, Trò chơi Nhảy ô tiếp sức" - Biết và thực hiện ở mức chính xác động tác : tâng cầu bằng đùi II- Địa điểm - phương tiện - Địa điểm: Sân TD - Phương tiện : Còi, cầu III- Tiến trình lên lớp Nội dung ĐL Phương pháp- Tổ chức A- Phần mở đầu 1- Nhận lớp - GV kiểm tra sĩ số, sức khoẻ hs _ GV phổ biến nội dung, yêu cầu 2- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn 200m - 300m Dãn cách 1 sải tay xoay các khớp cổ tay cổ chân, cẳng tay, bả vai, hông, ngối, ép dọc, ép ngang - Bài TD pháp triển chung - Khởi động chuyên môn + chạy bước nhỏ + chạy gót chạm mông + chạy nâng cao đùi B- Phần cơ bản 1- Kiểm tra bài cũ - Bật xa tại chỗ 1 -Bật nhảy: -Bật xa Trò chơi Nhảy ô tiếp sức" 2-Đá cầu Học tâng cầu bằng đùi TTCB C- Phần kết thúc - Hồi tĩnh: giũ tay, giũ chân - GV nhận xét rút kinh nghiệm - Về nhà: Ôn Bật nhảy và rèn tâng cầu. 6- 8 ph 1- 2 ph 5-6 ph 2x 8 nh 28-30ph 1-2ph 13-14ph 13-14ph 5-7ph Lớp trưởng tập chung lớp thành 4 hàng ngang, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo sĩ số, trang phục Chúc GV" khoẻ" GV chúc lại" chúc cả lớp khoẻ" x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D (*) D - Từ đội hình vòng tròn chuyển sang đội hình hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m - GV gọi 3 HS lên thực hiện - HS khác ngồi xuống q/s nhận xét - GV q/s cho điểm Nhóm nữ x x x x x x x x x x x x (x) GV q/s chỉnh sửa x x x x x x x x x x x x - GV hướng đẫn cách chơi - HS hăng say tập luyện -Nhóm nam -GV thị phạm 1-2 lần phân tích ngắn gọn - H/s q/s và thực hiện theo hướng dẫn của GV -GV q/s chỉnh sửa - Sau 1 nửa thời gian đổi nội dung 2 nhóm cho nhau x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D GVhô lớp"Nghỉ" HS hô "Khoẻ" Tuần 30 Tiết 59 Bật nhảy - đá cầu- chạy bền Ngày soạn : Ngày tháng năm 200 Ngày dạy : Ngày tháng năm 200 I - Mục tiêu 1 - Nội dung Bật nhảy: Bật xa, Trò chơi Nhảy cừu tiếp sức -Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi - Chạy bền: Luyện tập 2- Yêu cầu - Biết và thực hiện ở mức chính xác động tác Trò chơi Nhảy ô tiếp sức" - Biết và thực hiện ở mức chính xác động tác : tâng cầu bằng đùi - Biết và thực hiện ở mức cơ bản kết hợp bước chạy với nhịp thở và một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.Biết vận dụng tự tập hằng ngày ở nhà đẻ nâng cao sức khoẻ. II- Địa điểm - phương tiện - Địa điểm: Sân TD - Phương tiện : Còi, cầu III- Tiến trình lên lớp Nội dung ĐL Phương pháp- Tổ chức A- Phần mở đầu 1- Nhận lớp - GV kiểm tra sĩ số, sức khoẻ hs _ GV phổ biến nội dung, yêu cầu 2- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn 200m - 300m Dãn cách 1 sải tay xoay các khớp cổ tay cổ chân, cẳng tay, bả vai, hông, ngối, ép dọc, ép ngang - Bài TD pháp triển chung - Khởi động chuyên môn + chạy bước nhỏ + chạy gót chạm mông + chạy nâng cao đùi B- Phần cơ bản 1 -Bật nhảy: - Bật xa Trò chơi Nhảy ô tiếp sức" 2-Đá cầu Ôn tâng cầu bằng đùi TTCB 3- Chạy bền Luyện tập C- Phần kết thúc - Hồi tĩnh: giũ tay, giũ chân - GV nhận xét rút kinh nghiệm - Về nhà: Ôn Bật nhảy và rèn tâng cầu 6- 8 ph 1- 2 ph 5-6 ph 2x 8 nh 28-30ph 11-12ph 11-12ph 6-7ph 350m 500m 5-7ph Lớp trưởng tập chung lớp thành 4 hàng ngang, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo sĩ số, trang phục Chúc GV" khoẻ" GV chúc lại" chúc cả lớp khoẻ" x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D (*) D - Từ đội hình vòng tròn chuyển sang đội hình hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m Nhóm nam x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV hướng đẫn cách chơi - HS hăng say tập luyện -Nhóm nữ -GV thị phạm 1-2 lần phân tích ngắn gọn - H/s q/s và thực hiện theo hướng dẫn của GV -GV q/s chỉnh sửa x x x x x x x x x x x x x x (x) - Sau 1 nửa thời gian đổi nội dung 2 nhóm cho nhau - GV kiểm tra lại sức khoẻ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D GVhô lớp"Nghỉ" HS hô "Khoẻ" Tiết 60 Bật nhảy - đá cầu Ngày soạn : Ngày tháng năm 200 Ngày dạy : Ngày tháng năm 200 I - Mục tiêu 1 - Nội dung Bật nhảy:Chạy đà tự do-nhảy xa, Trò chơi Nhảy cừu tiếp sức -Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Học tâng cầu bằng má trong bàn chân. 2- Yêu cầu - Biết và thực hiện ở mức chính xác động tác : Chạy đà tự do-nhảy xa, Trò chơi Nhảy ô tiếp sức" - Biết và thực hiện ở mức chính xác động tác : tâng cầu bằng đùi Biết và thực hiện ở mức cơ bản động tác: tâng cầu bằng má trong bàn chân. II- Địa điểm - phương tiện - Địa điểm: Sân TD - Phương tiện : Còi, cầu III- Tiến trình lên lớp Nội dung ĐL Phương pháp- Tổ chức A- Phần mở đầu 1- Nhận lớp - GV kiểm tra sĩ số, sức khoẻ hs _ GV phổ biến nội dung, yêu cầu 2- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn 200m - 300m Dãn cách 1 sải tay xoay các khớp cổ tay cổ chân, cẳng tay, bả vai, hông, ngối, ép dọc, ép ngang - Bài TD pháp triển chung - Khởi động chuyên môn + chạy bước nhỏ + chạy gót chạm mông + chạy nâng cao đùi B- Phần cơ bản 1- Kiểm tra bài cũ Tâng cầu bằng đùi 1 -Bật nhảy: Chạy đà tự do-nhảy xa Trò chơi Nhảy ô tiếp sức" 2-Đá cầu Ôn tâng cầu bằng đùi Học :tâng cầu bằng má trong bàn chân TTCB C- Phần kết thúc - Hồi tĩnh: giũ tay, giũ chân - GV nhận xét rút kinh nghiệm - Về nhà: Ôn Bật nhảy và rèn tâng cầu. 6- 8 ph 1- 2 ph 5-6 ph 2x 8 nh 28-30ph 1-2ph 13-14ph 5L 13-14ph 5L 5-7ph Lớp trưởng tập chung lớp thành 4 hàng ngang, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo sĩ số, trang phục Chúc GV" khoẻ" GV chúc lại" chúc cả lớp khoẻ" x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D (*) D - Từ đội hình vòng tròn chuyển sang đội hình hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m - GV gọi 3 HS lên thực hiện - HS khác ngồi xuống q/s nhận xét - GV q/s cho điểm Nhóm nữ x x x x x x x (x) GV q/s chỉnh sửa x x x x x x x x x x x x - GV hướng đẫn cách chơi - HS hăng say tập luyện -Nhóm nam -GV thị phạm 1-2 lần phân tích ngắn gọn - H/s q/s và thực hiện theo hướng dẫn của GV -GV q/s chỉnh sửa x x x x x x x x x x x x x x (x) -HS hăng say luyện tập - Sau 1 nửa thời gian đổi nội dung 2 nhóm cho nhau x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D GVhô lớp"Nghỉ" HS hô "Khoẻ" Tuần 31 Tiết 61 Bật nhảy - đá cầu- chạy bền Ngày soạn : Ngày tháng năm 200 Ngày dạy : Ngày tháng năm 200 I - Mục tiêu 1 - Nội dung Bật nhảy: Bật nhảy,có thể kiểm tra thử. -Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng lòng bàn chân. - Chạy bền: Luyện tập 2- Yêu cầu - Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích bật nhảy. - Biết và thực hiện ở mức chính xác động tác : tâng cầu bằng đùi, bằng lòng bàn chân - Biết và thực hiện ở mức cơ bản kết hợp bước chạy với nhịp thở và một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.Biết vận dụng tự tập hằng ngày ở nhà đẻ nâng cao sức khoẻ. II- Địa điểm - phương tiện - Địa điểm: Sân TD - Phương tiện : Còi, cầu III- Tiến trình lên lớp Nội dung ĐL Phương pháp- Tổ chức A- Phần mở đầu 1- Nhận lớp - GV kiểm tra sĩ số, sức khoẻ hs _ GV phổ biến nội dung, yêu cầu 2- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn 200m - 300m Dãn cách 1 sải tay xoay các khớp cổ tay cổ chân, cẳng tay, bả vai, hông, ngối, ép dọc, ép ngang - Bài TD pháp triển chung B- Phần cơ bản 1 -Bật nhảy: - Bật nhảy : Chạy đà tự do nhảy xa - GV kiểm tra thử thành tích: Chạy đà tự do nhảy xa -Mỗi hs được nhảy 3lần tính thành tích cao nhất. 2-Đá cầu Ôn tâng cầu bằng đùi Tâng cầu bằng lòng trong bàn chân 3- Chạy bền Luyện tập C- Phần kết thúc - Hồi tĩnh: giũ tay, giũ chân - GV nhận xét rút kinh nghiệm - Về nhà: Ôn Bật nhảy và rèn tâng cầu 6- 8 ph 1- 2 ph 5-6 ph 2x 8 nh 28-30ph 11-12ph 11-12ph 6-7ph 350m 500m 5-7ph Lớp trưởng tập chung lớp thành 4 hàng ngang, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo sĩ số, trang phục Chúc GV" khoẻ" GV chúc lại" chúc cả lớp khoẻ" x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D (*) D - Từ đội hình vòng tròn chuyển sang đội hình hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) D Nhóm nam x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV hướng đẫn cách chơi - HS hăng say tập luyện - GV gọi theo danh sách theo nhóm 5hs một - GV q/s đo thành tích -Nhóm nữ -GV thị phạm 1-2 lần phân tích ngắn gọn - H/s q/s và thực hiện theo hướng dẫn của GV -GV q/s chỉnh sửa x x x x x x x x x x x x x x (x) - Sau 1 nửa thời gian đổi nội dung 2 nhóm cho nhau - GV kiểm tra lại sức khoẻ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x x x x x x D GVhô lớp"Nghỉ" HS hô "Khoẻ"

File đính kèm:

  • docgiaoantd6.doc
Giáo án liên quan