Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Tuấn Anh

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Mục đích: Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

- Yêu cầu: học sinh phải biết được lợi ích, tác dụng của TDTT đến cơ xương, tuần hoàn, hô hấp, và quá trình trao đổi chất.

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trong lớp học

- Phương tiện: vở ghi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc95 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/02/2021 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Tuấn Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông 5 - 10m + Chạy tăng tốc. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Đá cầu Ôn tập và hoàn thiện kĩ thuật 2l 2l 2l 2l 10’ 1’ 6’ 30’ 30’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc HS khởi động kỹ. - GV cho HS thực hiện. - GV quan sát à sửa cho HS. - GV hoàn thiện cho HS - GV chia HS làm 2 đội đấu tập - GV quan sát và là trọng tài trong các hiệp đấu. - GV nhận xét và hoàn thiện lại các động tác kỹ thuật học sinh hay mắc để HS tự sửa. C. PHẦN KẾT THÚC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Vươn thở, rũ tay chân. - Một số động tác hồi tĩnh. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện thêm. PPCT: 64 TKB: 6A: ; 6B: Ngày giảng: 6A: / / 2011 6B: / / 2011 Sĩ số: 6A:...../ 17 6B: ./ 20 Vắng: 6A: ... 6B: . KIỂM TRA: BÓNG CHUYỀN I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Mục đích: Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của học sinh với nội dung bóng chuyền - Yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc, an toàn và tương đối đúng kỹ thuật, động tác. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Sân TD của trường PTCS Tả Lủng - Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, sổ điểm, bóng HS: Giầy, quần áo gọn gàng. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Ổn định tổ chức. 2. Nội dung - Kiểm tra kĩ thuật phát bóng cao tay 3. Phương pháp tổ chức và cách cho điểm. a. Phương pháp tổ chức. - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt từ 5 - 6 học sinh. - Những học sinh đến lượt kiểm tra thực hiện theo khẩu lệnh của giáo viên. - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho kiểm tra lại lần 2 nhưng điểm không vượt quá 8. b. Cách cho điểm. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm Giỏi: Thực hiện đúng kỹ thuật, thành tích đạt mức: “ Giỏi”. - Điểm Khá: Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích đạt mức: “ Khá”. - Điểm Trung bình: Đạt thành tích rèn luyện thể thao mức “khá” trở lên nhưng kỹ thuật không chính xác - Điểm Yếu: Kỹ thuật không đúng thành tích không đạt mức “đạt” RLTT 4. Nhận xét. - GV nhận xét giờ kiểm tra. 5. Dặn dò - Về nhà tập luyện thêm. PPCT: 65 TKB: 6A: ; 6B: Ngày giảng: 6A: / / 2011 6B: / / 2011 Sĩ số: 6A:...../ 17 6B: ./ 20 Vắng: 6A: ... 6B: . CHẠY BỀN Luyện tập chạy bền. Trò chơi I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Mục đích: Tiếp tục cho HS ôn tập và hoàn thiện kỹ thuật, động tác trong chạy bền chuẩn bị cho kiểm tra - Yêu cầu: Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác, kỹ thuật đã học II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân TD của trường PTCS Tả Lủng - Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án. HS: Giầy, quần áo gọn gàng. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC KL TG A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (không) 3. Bài mới - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông 5 - 10m + Chạy tăng tốc. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Chạy bền - Luyện tập chạy bền - GV cho HS thả lỏng * Trò chơi - “Tìm người chỉ huy” - “Bịt mắt bắt dê” - “Người thừa thứ 3” 2l 2l 2l 2l 7’ 1’ 6’ 33’ 33’ 4’ 4’ 4’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhắc HS khởi động kỹ. - GV chia làm 2 nhóm nam chạy trước, nữ chạy sau. - GV nhắc HS khi chạy không đùa nghịch, chạy hết cự ly quy định, khi về đích không dừng lại đột ngột - GV là người điều khiển trong các lần chơi. - Nhận xét trò chơi. - GV là người điều khiển trong các lần chơi. - Nhận xét trò chơi. - GV là người điều khiển trong các lần chơi. - Nhận xét trò chơi. C. PHẦN KẾT THÚC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Vươn thở, rũ tay chân. - Một số động tác hồi tĩnh. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện thêm. PPCT: 66 TKB: 6A: ; 6B: Ngày giảng: 6A: / 04/ 2011 6B: / 04/ 2011 Sĩ số: 6A:...../ 17 6B: ./ 20 Vắng: 6A: ... 6B: . KIỂM TRA: BÓNG CHUYỀN I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Mục đích: Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của học sinh với nội dung chạy bền. - Yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc, an toàn và tương đối đúng kỹ thuật, động tác. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Sân TD của trường PTCS Tả Lủng - Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, sổ điểm, bóng HS: Giầy, quần áo gọn gàng. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Ổn định tổ chức. 2. Nội dung - Kiểm tra kỹ thuật chạy bền 400m (nữ) với 4 phút và 500m (nam) với 5 phút, không tính thành tích. 3. Phương pháp tổ chức và cách cho điểm. a. Phương pháp tổ chức. - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt từ 5 - 6 học sinh. - Những học sinh đến lượt kiểm tra thực hiện theo khẩu lệnh của giáo viên. - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho kiểm tra lại lần 2 nhưng điểm không vượt quá 8. b. Cách cho điểm. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của từng học sinh. - Điểm Giỏi: Thực hiện đúng kỹ thuật. - Điểm Khá: Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật. - Điểm Trung bình: thực hiện được ở mức độ trung bình. - Điểm Yếu: Kỹ thuật không đúng thành tích. 4. Nhận xét. - GV nhận xét giờ kiểm tra. 5. Dặn dò - Về nhà tập luyện thêm. PPCT: 67 TKB: 6A: ; 6B: Ngày giảng: 6A: / / 2011 6B: / / 2011 Sĩ số: 6A:...../ 17 6B: ./ 20 Vắng: 6A: ... 6B: . ÔN TẬP HỌC KỲ II I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Mục đích: Ôn lại những kiến thức, kỹ năng mà học sinh đã học trong học kỳ II chuẩn bị cho Thi kiểm tra chất lượng - Yêu cầu: Tập nghiêm túc an toàn và tương đối đúng kỹ thuật, động tác. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Sân TD của trường PTCS Tả Lủng - Phương tiện: GV: còi, cờ, HS: Giầy, quần áo gọn gàng III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƠNG PHÁP TỔ CHỨC KL TG A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (không) 3. Bài mới - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông 5 - 10m + Chạy tăng tốc. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Bật nhảy - Ôn tập 2. Bóng chuyền - Ôn tập 2l 2l 2l 2l 7’ 1’ 6’ 33’ 16’ 17’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc HS khới động kỹ. - GV cho HS ôn tập theo đội hình. * * * * * * * * GV - GV quan sát và sửa cho HS. - Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện. - Lớp quan sát à nhận xét. - GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS . - GV cho HS ôn tập - GV quan sát à hoàn thiện cho HS - Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện à lớp quan sát và nhận xét - GV nhận xét và hoàn thiện cho HS. C. PHẦN KẾT THÚC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Một số động tác hồi tĩnh sau khi học. - Đi lại thả lỏng, rũ chân, rũ tay. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện thêm. PPCT: 68 TKB: 6A: ; 6B: Ngày giảng: 6A: / / 2011 6B: / / 2011 Sĩ số: 6A:...../ 17 6B: ./ 20 Vắng: 6A: ... 6B: . ÔN TẬP HỌC KỲ II I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Mục đích: Ôn lại những kiến thức, kỹ năng mà học sinh đã học trong học kỳ II chuẩn bị cho Thi kiểm tra chất lượng - Yêu cầu: Tập nghiêm túc an toàn và tương đối đúng kỹ thuật, động tác. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Sân TD của trường PTCS Tả Lủng - Phương tiện: GV: còi, cờ, HS: Giầy, quần áo gọn gàng III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƠNG PHÁP TỔ CHỨC KL TG A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (không) 3. Bài mới - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông 5 - 10m + Chạy tăng tốc. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Bật nhảy - Ôn tập 2. Bóng chuyền - Ôn tập 2l 2l 2l 2l 7’ 1’ 6’ 33’ 16’ 17’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc HS khới động kỹ. - GV cho HS ôn tập theo đội hình. * * * * * * * * GV - GV quan sát và sửa cho HS. - Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện. - Lớp quan sát à nhận xét. - GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS . - GV cho HS ôn tập - GV quan sát à hoàn thiện cho HS - Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện à lớp quan sát và nhận xét - GV nhận xét và hoàn thiện cho HS. C. PHẦN KẾT THÚC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Một số động tác hồi tĩnh sau khi học. - Đi lại thả lỏng, rũ chân, rũ tay. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện thêm. PPCT: 69 TKB: 6A: ; 6B: Ngày giảng: 6A: / / 2011 6B: / / 2011 Sĩ số: 6A:...../ 17 6B: ./ 20 Vắng: 6A: ... 6B: . KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Giúp cho học sinh hiểu biết và kỹ năng cần thiết để các em vận dụng trong quá trình tập luyện ở nhà để triển thể lực. - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật. II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN Sân TD trường PTCS Tả Lủng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƠNG PHÁP TỔ CHỨC KL TG A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (không) 3. Bài mới - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông + Chạy tăng tốc. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra bật xa: Nam:1.5m trở lên Nữ 1,3m trở lên. - Chống đẩy: - Nam: 15 lần(T) - Nữ: 10 lần(T) Tính thời gian. 2. Cách cho điểm. - Loại Giỏi: Đạt thành tích: “ Giỏi”. - Loại Khá: Đạt thành tích: “ Khá”. - Loại Tb: Đạt thành tích: “ Tb”. - Loại Yếu: Đạt thành tích không đạt các mức trên. 2l 2l 2l 2l 7’ 1’ 6’ 33’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc HS khới động kỹ. - Kiểm tra từng học sinh - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần. ĐHKT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV X C. PHẦN KẾT THÚC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Một số động tác hồi tĩnh. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. Tiết 70 Kiểm tra chất lượng học kỳ II

File đính kèm:

  • docTHE DUC 6 Ca nam Chuan.doc