Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Hoàng Hưng

I/ MỤC TIÊU :

 1. Kiến thức:

 * Bật nhảy: - HS biết thực hiện các động tác bổ trợ của bật nhảy như đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng ngang

 * Chạy nhanh:- Biết xuất phát ở 1 số tư thế khác nhau như Đứng (mặt , vai, lưng) hướng chạy - xuất phát

 - Biết cách chơi trò chơi và thực hiện nghiêm túc đúng luật

 2. Kĩ năng:

 * Bật nhảy:- HS thực hiện được các động tác bổ trợ của bật nhảy như đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng ngang

 * Chạy nhanh:- Thực hiện được xuất phát ở 1 số tư thế khác nhau như Đứng (mặt , vai, lưng) hướng chạy - xuất phát

 - Thực hiện được cách chơi trò chơi và thực hiện nghiêm túc đúng luật

 3. Thái độ:

 - Qua tiết học rèn luyện cho các em tư thế, tác phong để tự tập hàng ngày.

II/ ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN :

1/ Địa điểm : Học thực hành ngoài sân

2/ Phương tiện :

a/ Học sinh chuẩn bị : Kẻ sân trò chơi cùng GV

b/ Giáo viên chuẩn bị : Sân bãi đảm bảo vệ sinh, tranh vẽ, kẻ ô trò chơi, còi, vôi

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :

 

doc75 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/02/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Hoàng Hưng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x x GV nêu ngắn gọn,rõ - GV hô cho HS khởi động - ĐH 4 hàng ngang cự li rộng - Toàn lớp thực hiện theo nhịp vỗ tay của GV - Kiểm tra ở phần cơ bản II/ Phần cơ bản : 1. Đá cầu: a,Ôn : Tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân b,Ôn : chuyền cầu theo nhóm 2 người, 3 người * Nội dung nhóm tập luyện - Nhóm 1 : chuyền cầu theo nhóm 2 người - Nhóm 2: chuyền cầu theo nhóm 3 người *Củng cố : Thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân 32’ 12-14’ 12-14’ 5’ 1 l GV gọi 1 em lên thực hiện động tác - Lớp quan sát nhận xét - GV bổ sung và cho điểm GV chia lớp làm 4 nhóm thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân - Gv quan sát các nhóm sửa sai *Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng động tác, xác định được điểm cầu rơi để đón cầu chính xác GV gọi 2 em lên chuyền cầu theo nhóm 2 người và 3 em thực hiện theo nhóm 3 người - Lớp quan sát nhận xét _ Gv bổ xung và chia nhóm luyện tập Gv chia lớp làm 2 nhóm Nhóm 1: Tổ 1+2; nhóm 2 tổ 3+4 € € € € € 2m € € € € € ĐH tập chuyền cầu theo nhóm 2 người € € € € 2m € € € € € ĐH tập chuyền cầu theo nhóm 3 người GV quan sát 2 nhóm sửa sai những kĩ năng cơ bản *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác Sau 7’ đổi nội dung và hình thức tập luyện Gv gọi 2 em lên thực hiện - Lớp quan sát nhận xét Gv bổ sung cho điểm III/ Phần kết thúc : 1/ Thả lỏng :Rũ chân, tay, 2/ Nhận xét : Ưu, nhược điểm 3/ BTVN : - Tập tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân 5’ 3- 5L - GV hướng dẫn HS thả lỏng (Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng) - GV nêu ưu nhược điểm - Giáo viên dặn dò cụ thể học sinh cách học ở nhà iv/ Rút‎ kinh nghiệm Ngày soạn: 17/04/2014 Ngày dạy: 24/04/2014 Tiết 68 đá cầu - Đá cầu : Ôn: Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân và nâng cao thành tích tâng I/ mục tiêu : 1. Kiến thức: - Đá cầu: Biết thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. Thực hiện cơ bản đúng chuyền cầu theo nhóm 2 người,chuyền cầu theo nhóm 3 người 2. Kĩ năng: - Đá cầu: Thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. Thực hiện cơ bản đúng chuyền cầu theo nhóm 2 người,chuyền cầu theo nhóm 3 người 3. Thỏi độ: - Qua tiết học rèn luyện cho các em tư thế, tác phong để tự tập hàng ngày II/ Địa điểm và phương tiện : 1/ Địa điểm : Học thực hành ngoài sân 2/ Phương tiện : a/ Học sinh chuẩn bị : Môĩ em 1 quả cầu tua b/ Giáo viên chuẩn bị : còi, vôi, cầu tua , III/ nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC I/ Phần mở đầu : 1- Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số Kiểm tra sức khoẻ học sinh Phổ biến nội dung yêu cầu 2- Khởi động : a. Khởi động chung : - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, tập bài TD tay không b. Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông tại chỗ - Đá má trong tại chỗ 3- Kiểm tra bài cũ 8’ 2l x8n/đt 1’ Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nêu ngắn gọn,rõ - GV hô cho HS khởi động ĐH 4 hàng ngang cự li rộng -Toàn lớp thực hiện theo nhịp vỗ tay của GV - Kiểm tra ở phần cơ bản II/ Phần cơ bản : 1. Đá cầu: a,Ôn : Tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân *Củng cố : Thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân 32’ 5’ 1 lần GV gọi 1 em lên thực hiện động tác - Lớp quan sát nhận xét - GV bổ sung và cho điểm GV chia lớp làm 4 nhóm thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x ĐH tập tâng cầu GV quan sát các nhóm sửa sai *Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng động tác, xác định được điểm cầu rơi để đón cầu chính xác và nâng cao thành tích tâng Gv gọi 2 em lên thực hiện – Lớp quan sát nhận xét Gv bổ sung cho điểm III/ Phần kết thúc : 1/ Thả lỏng :Rũ chân, tay, 2/ Nhận xét : Ưu, nhược điểm 3/ BTVN : - Tập tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân 5’ 3- 5L - GV hướng dẫn HS thả lỏng (Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng) - GV nêu ưu nhược điểm - Giáo viên dặn dò cụ thể học sinh cách học ở nhà và chuẩn bị giờ sau kiểm tra tâng cầu iv/ Rút‎ kinh nghiệm Ngày soạn: 23/04/2014 Ngày dạy: 02/05/2014 Tiết 69 KIểM TRA học kì II ( Kiểm tra đá cầu) I/ mục tiêu : - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh - Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật tâng cầu II/ Địa điểm và phương tiện : 1/ Địa điểm : Học thực hành ngoài sân 2/ Phương tiện : a/ Học sinh chuẩn bị : b/ Giáo viên chuẩn bị : quả cầu đá, III/ nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC I/ Phần mở đầu : 1- Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số Kiểm tra sức khoẻ học sinh Phổ biến nội dung yêu cầu và hình thức kiểm tra 2- Khởi động : a. Khởi động chung : Xoay các khớp, ép dọc,ép ngang,tập bài TD tay không b. Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 8’ 2l x8n/đt 1’ 2Lx 30m Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nêu ngắn gọn,rõ - GV hô cho HS khởi động ĐH 4 hàng ngang cự li rộng -Từng tổ thực hiện theo hiệu lệnh còi II/ Phần cơ bản : 1. Chạy bền: 1. Kiểm tra a.Nội dung -KT tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân - Có nâng cao TT từ 20 - 30 quả b. Xếp loại * LOẠI ĐẠT: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 25 - 30 quả - Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 20- 25 quả - Đạt kĩ thuật nhưng không đạt thành tích quy định hoặc đạt thành tích nhưng kĩ thuật không đúng * LOẠI CHƯA ĐẠT: Không đạt kĩ thuật và thành tích quy định 32’ - GV nên kiểm tra thành nhiều đợt - Mỗi đợt 3 học sinh - Mỗi học sinh được tham gia kiểm tra 3 lần theo lệnh “bắt đầu” thống nhất của GV cho đến khi cầu rơi thì dừng lại - GV cử học sinh đếm - Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lại và lần kiểm tra lại không được xếp loại giỏi III/ Phần kết thúc : 1/ Thả lỏng :Rũ chân, tay, 2/ Nhận xét : Ưu, nhược điểm 3/ BTVN : - Ôn bật xa, đá cầu 5’ 2 -3L - GV hướng dẫn HS thả lỏng (Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng) - GV nêu ưu nhược điểm và công bố điểm - Giáo viên dặn dò cụ thể học sinh cách học Ngày soạn: 24/04/2014 Ngày dạy: 08/05/2014 Tiết 70 KIỂM TRA TIấU CHUẨN RẩN LUYỆN THÂN THỂ I/ mục tiêu : - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh - Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật tâng cầu II/ Địa điểm và phương tiện : 1/ Địa điểm : Học thực hành ngoài sân 2/ Phương tiện : a/ Học sinh chuẩn bị : b/ Giáo viên chuẩn bị : quả cầu đá, III/ nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC I/ Phần mở đầu : 1- Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số Kiểm tra sức khoẻ học sinh Phổ biến nội dung yêu cầu và hình thức kiểm tra 2- Khởi động : a. Khởi động chung : Xoay các khớp, ép dọc,ép ngang,tập bài TD tay không b. Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 8’ 2l x8n/đt 1’ 2Lx 30m Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV nêu ngắn gọn,rõ - GV hô cho HS khởi động ĐH 4 hàng ngang cự li rộng -Từng tổ thực hiện theo hiệu lệnh còi II/ Phần cơ bản : 1. Chạy bền: 1. Kiểm tra a.Nội dung -KT tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân - Có nâng cao TT từ 20 - 30 quả b. Xếp loại * LOẠI ĐẠT: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 25 - 30 quả - Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 20- 25 quả - Đạt kĩ thuật nhưng không đạt thành tích quy định hoặc đạt thành tích nhưng kĩ thuật không đúng * LOẠI CHƯA ĐẠT: Không đạt kĩ thuật và thành tích quy định 32’ - GV nên kiểm tra thành nhiều đợt - Mỗi đợt 3 học sinh - Mỗi học sinh được tham gia kiểm tra 3 lần theo lệnh “bắt đầu” thống nhất của GV cho đến khi cầu rơi thì dừng lại - GV cử học sinh đếm - Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lại và lần kiểm tra lại không được xếp loại giỏi III/ Phần kết thúc : 1/ Thả lỏng :Rũ chân, tay, 2/ Nhận xét : Ưu, nhược điểm 3/ BTVN : - Ôn bật xa, đá cầu 5’ 2 -3L - GV hướng dẫn HS thả lỏng (Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng) - GV nêu ưu nhược điểm và công bố điểm - Giáo viên dặn dò cụ thể học sinh cách học kiểm tra : tcrltt Kiểm tra hai môn: Chạy thoi 4 x 10m; Chạy tuỳ sức 5 phút I/ Mục tiêu: - Kiểm tra TCRLTT của học sinh bằng hai môn: Chạy thoi 4 x 10m; Chạy tuỳ sức 5 phút - Rèn ý thức tổ chức, kỉ luật của HS trong giờ kiểm tra II/ Địa điểm – Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng - Trang phục gọn gàng III/ Nội dung – Phương pháp: nội dung đ l phương pháp – tổ chức A – phần mở đầu: 1. Nhận lớp: tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Phổ biến nội dung yêu cầu học tập 3. Khởi động: - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp: tay, vai, chân , hông. - ép dọc , ép ngang . B – phần cơ bản 1.Kiểm tra: - Chạy thoi 4 x 10m. - Chạy tuỳ sức 5 phút 2.Biểu điểm +Loạt tốt : Thực hiện đúng kĩ thuật động tác : - Nam : Chạy thoi 4 x 10m < 12,70s Chạy tuỳ sức 5 phút > 940 m - Nữ : Chạy thoi 4 x 10m < 13s Chạy tuỳ sức 5 phút > 820m +Loại đạt: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác: - Nam : Chạy thoi 4 x 10m < =13,20s Chạy tuỳ sức 5 phút >= 820 m - Nữ : Chạy thoi 4 x 10m <= 14,00s Chạy tuỳ sức 5 phút >= 710 m C- phần kết thúc 1. Thả lỏng : Cúi thả lỏng. Đá rũ chân. 2. Nhận xét : ý thức, kết quả kiểm tra 3. Giao bài tập về nhà : - Luyện tập chạy bền. 8’ -10’ 2lx 8n 2lx8n 33- 35' 5-7' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x lt Ä x x x x x x x x x D gv -Dàn hàng ngang khởi động. - Tập đồng loạt theo sự điều khiển của lớp trưởng . - GVquan sát chung - GV hướng dẫn cách kiểm tra + Mỗi HS phải thực hiện chạy thoi 4 x 10m thành tích tính theo giây. Chạy tuỳ sức 5 phút. +Kiểm tra theo nhiều đợt mỗi đợt 5-7 HS + HS lần lượt thực hiện theo thứ tự của mình. - Lớp 4 hàng ngang dãn cách so le. - Giáo viên có phê bình và biểu dương - Giáo viên hướng dẫn học sinh một số nội dung cần ôn luyện ở nhà.

File đính kèm:

  • docGA TD 6 ca nam.doc