Giáo án Thể dục lớp 5 tuần 25

TRÒ CHƠI :”CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH”

I/ Mục tiêu :

 - Tiếp tục ôn bật cao, phối hợp chạy - bật cao. Yêu cầu thực hiện được động tác phối hợp chạy bật nhảy lên cao. .

 - Chơi trò chơi : “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh “.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/ Địa điểm, phương tiện :

 - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập.

 - Một còi giáo viên, 02-04 bóng da để học sinh tập luyện, kẻ sân để chơi trò chơi

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2019 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 5 tuần 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI SOẠN Tuaàn : 25 Số : 49 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 04/03/2014 TÊN BÀI DẠY : PHOÁI HÔÏP CHAÏY ÑAØ – BAÄT CAO TRÒ CHƠI :”CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH” ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Tiếp tục ôn bật cao, phối hợp chạy - bật cao. Yêu cầu thực hiện được động tác phối hợp chạy bật nhảy lên cao. . - Chơi trò chơi : “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh “.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 02-04 bóng da để học sinh tập luyện, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp. - Ôn các động tác của bài thể dục. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV -theo đh vòng tròn 2/ Phần cơ bản : - Ôn phối hợp chạy - bật nhảy - mang vác : Chia tổ ôn tập do cán sự điều khiển, các tổ báo cáo kết quả tập luyện của tổ. - Ôn bật cao, phối hợp chạy đà bật cao : GV cùng HS nhắc lại nội dung bài tập, sau đó GV tổ chức cho HS tập luyện bật cao có chạm vào vật chuẩn treo trên cao. Trong quá trình GV phân công HS đứng bảo hiểm để đảm bảo an toàn trong tập luyện. - Chơi trò chơi : “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh “ GV nêu tên trò chơi, phổ biến lại luật chơi, GV tổ chức thi đua giữa các tổ với nhau xem tổ nào nhất. GV cùng HS nhận xét, tổng kết, khen thưởng những cá nhân và tổ thực hiện tốt, động viên những em thực hiện chưa tốt. 22p-25p 2L-5L 5L-7L 2L-3L €€€ € CB GH rGv rGv €€ € € CB XP GH1 GH2 rGv € € € € € € 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà : tập chạy đà bật cao. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV BÀI SOẠN Tuaàn : 25 Số : 50 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 05/03/2014 TÊN BÀI DẠY : BẬT CAO - TRÒ CHƠI :”CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH” ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Tiếp tục ôn bật cao, phối hợp chạy - bật cao. Yêu cầu thực hiện được động tác phối hợp chạy bật nhảy lên cao. . - Chơi trò chơi : “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh “.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường ,vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 02-04 bóng da để học sinh tập luyện, kẻ sân để chơi trò chơi. Chuẩn bị dụng cụ để tiến hành kiểm tra. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp. - Ôn bật cao. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV -theo đh vòng tròn 2/ Phần cơ bản : - Ôn phối hợp chạy - bật nhảy - mang vác : Chia tổ ôn tập do cán sự điều khiển, các tổ báo cáo kết quả tập luyện của tổ. - Ôn bật cao, phối hợp chạy đà bật cao : GV cùng HS nhắc lại nội dung bài tập, sau đó GV tổ chức cho HS tập luyện bật cao có chạm vào vật chuẩn treo trên cao. Trong quá trình GV phân công HS đứng bảo hiểm để đảm bảo an toàn trong tập luyện. - Chơi trò chơi : “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh “ GV nêu tên trò chơi, phổ biến lại luật chơi, GV tổ chức thi đua giữa các tổ với nhau xem tổ nào nhất. GV cùng HS nhận xét, tổng kết, khen thưởng những cá nhân và tổ thực hiện tốt, động viên những em thực hiện chưa tốt. 22p-25p 1L-2L 2L-3L rGv €€ € € CB XP GH1 GH2 rGv € € € € € € 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà : tập chạy đà bật cao chạm vật chuẩn để tăng cường sức bật. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD KHOI 5 TUAN 25.doc