Giáo án Thể dục Lớp 5 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2011-2012

I. Mục tiêu:

- Giới thiệu chương trình TD lớp 5. yêu cầu học sinh biết một số nội dung cơ bản và

có thái độ học tập đúng đắn.

- Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. HS biết được những điểm cơ bản để

thực hiện.

- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.

- Ôn đội hình đội ngũ, cách chào báo cáokhi bắt đầu vào và hết giờ, cách xin phép ra

vào lớp . yêu cầu học sinh thực hiện đúng động tác.

- Trò chơi "Kết bạn". Yêu cầu HS nắm được cách chơi, và tham gia chơi chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Trên sân trường

- Chuẩn bị 1 còi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc85 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 5 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Tổ chức điều khiển trò chơi. - QS, nhận xét - Gv điều khiển. - nhắc lại ND chính - Gv nhận xet, tuyên dương, nhắc bài về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Nghe, quan sat, thực hiện - Thực hiện. - nghe, QS - Tham gia luyện tập. - Quan sát, tập luyện tích cực. - Qs tâp luyện. - Thực hiện chia tổ tập luyện - Nghe. - Quan sát. - Tham gia chơi trò chơi chủ động. - Thực hiện - chú ý tiếp thu. Ngày .. tháng năm 2011 Ban giám hiệu – Tổ khối trưởng duyệt Tuần 33 Ngày soạn: 16/04/2011 Ngày giảng:.. Sĩ số: Lớp 5A:. Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2011 Tiết 65: Môn thể thao tự chọn. Trò chơi: “Dẫn bóng” I. Mục tiêu:. - Ôn phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ. Yêu cầu nâng cao thành tích hơn giờ trước. - Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, tham gia chơi chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Trên sân trường, vệ sinh an toàn. - Chuẩn bị 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung TG HĐ của GV HĐ của HS 1. Phần mở đầu: - ổn định lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối - Ôn bài TD 2. Phần cơ bản. - Đá cầu. + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân + Thi phát cầu cầu bằng mu bàn chân. - Ném bóng: + Ôn ném bóng vào rổ bằng 1 tay. - Trò chơi “Dẫn bóng”. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng cơ bắp. - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học - Giao bài về nhà. - Xuống lớp. 6-10' 18-22' 4-6' - Nhận lớp, phổ biến ND bài học - Gv hướng dẫn, điều khiển. - Gv quan sát nhận xét. - GV nhắc lại động tác. - Giáo viên điều khiển. - QS, sửa động tác sai cho hs. - Điều khiển, hướng dẫn, hô nhịp. - Chia tổ cho hs tập. - QS , nhận xét. - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Tổ chức điều khiển trò chơi. - QS, nhận xét - Gv điều khiển. - nhắc lại ND chính - Gv nhận xet, tuyên dương, nhắc bài về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Nghe, quan sat, thực hiện - Thực hiện. - nghe, QS - Tham gia luyện tập. - Quan sát, tập luyện tích cực. - Qs tâp luyện. - Thực hiện chia tổ tập luyện - Nghe. - Quan sát. - Tham gia chơi trò chơi chủ động. - Thực hiện - chú ý tiếp thu. Ngày soạn:18/04/2011 Ngày giảng: Sĩ số: Lớp 5A.. Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2011 Tiết 66: Môn thể thao tự chọn. Trò chơi: “Dẫn bóng” I. Mục tiêu:. - Ôn tập hoặc kiểm tra kỹ thuật phát cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng. - Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, tham gia chơi chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Trên sân trường, vệ sinh an toàn. - Chuẩn bị 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung TG HĐ của GV HĐ của HS 1. Phần mở đầu: - ổn định lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối - Ôn bài TD 2. Phần cơ bản. - Đá cầu. + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân + Thi phát cầu cầu bằng mu bàn chân. - Ném bóng: + Ôn ném bóng vào rổ bằng 1 tay. - Trò chơi “Dẫn bóng”. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng cơ bắp. - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học - Giao bài về nhà. - Xuống lớp. 6-10' 18-22' 4-6' - Nhận lớp, phổ biến ND bài học - Gv hướng dẫn, điều khiển. - Gv quan sát nhận xét. - GV nhắc lại động tác. - Giáo viên điều khiển. - QS, sửa động tác sai cho hs. - Điều khiển, hướng dẫn, hô nhịp. - Chia tổ cho hs tập. - QS , nhận xét. - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Tổ chức điều khiển trò chơi. - QS, nhận xét - Gv điều khiển. - nhắc lại ND chính - Gv nhận xet, tuyên dương, nhắc bài về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Nghe, quan sat, thực hiện - Thực hiện. - nghe, QS - Tham gia luyện tập. - Quan sát, tập luyện tích cực. - Qs tâp luyện. - Thực hiện chia tổ tập luyện - Nghe. - Quan sát. - Tham gia chơi trò chơi chủ động. - Thực hiện - chú ý tiếp thu. Ngày .. tháng năm 2011 Ban giám hiệu – Tổ khối trưởng duyệt Tuần 34 Ngày soạn: 23/04/2011 Ngày giảng:.. Sĩ số: Lớp 5A:. Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2011 Tiết 67: Môn thể thao tự chọn. Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng” I. Mục tiêu:. - Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, tham gia chơi chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Trên sân trường, vệ sinh an toàn. - Chuẩn bị 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung TG HĐ của GV HĐ của HS 1. Phần mở đầu: - ổn định lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối - Ôn bài TD 2. Phần cơ bản. + Trơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” - Trò chơi “Dẫn bóng”. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng cơ bắp. - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học - Giao bài về nhà. - Xuống lớp. 6-10' 18-22' 4-6' - Nhận lớp, phổ biến ND bài học - Gv hướng dẫn, điều khiển. - Gv quan sát nhận xét. - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Giáo viên điều khiển. - QS, Nhận xét. - Điều khiển, hướng dẫn hs chơi. - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Tổ chức điều khiển trò chơi. - QS, nhận xét - Gv điều khiển. - nhắc lại ND chính - Gv nhận xet, tuyên dương, nhắc bài về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Nghe, quan sat, thực hiện - Thực hiện. - nghe, QS - Tham gia luyện tập. - Quan sát, tập luyện tích cực. - Qs tâp luyện. - Thực hiện chia tổ tập luyện - Nghe. - Quan sát. - Tham gia chơi trò chơi chủ động. - Thực hiện - chú ý tiếp thu. Ngày soạn:25/04/2011 Ngày giảng: Sĩ số: Lớp 5A.. Thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2011 Tiết 68: Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” và “Ai kéo khoẻ” I. Mục tiêu:. - Chơi trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” và “Ai kéo khoẻ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, tham gia chơi chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Trên sân trường, vệ sinh an toàn. - Chuẩn bị 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung TG HĐ của GV HĐ của HS 1. Phần mở đầu: - ổn định lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối - Ôn bài TD 2. Phần cơ bản. + Trơi trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. - Trò chơi “Ai kéo khoẻ”. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng cơ bắp. - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học - Giao bài về nhà. - Xuống lớp. 6-10' 18-22' 4-6' - Nhận lớp, phổ biến ND bài học - Gv hướng dẫn, điều khiển. - Gv quan sát nhận xét. - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Giáo viên điều khiển. - QS, Nhận xét. - Điều khiển, hướng dẫn hs chơi. - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Tổ chức điều khiển trò chơi. - QS, nhận xét - Gv điều khiển. - nhắc lại ND chính - Gv nhận xet, tuyên dương, nhắc bài về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Nghe, quan sat, thực hiện - Thực hiện. - nghe, QS - Tham gia luyện tập. - Quan sát, tập luyện tích cực. - Qs tâp luyện. - Thực hiện chia tổ tập luyện - Nghe. - Quan sát. - Tham gia chơi trò chơi chủ động. - Thực hiện - chú ý tiếp thu. Ngày .. tháng năm 2011 Ban giám hiệu – Tổ khối trưởng duyệt Tuần 35 Ngày soạn: 30/04/2011 Ngày giảng:.. Sĩ số: Lớp 5A:. Thứ ba ngày 03 tháng 5 năm 2011 Tiết 69: Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” và “Lăn bóng bằng tay” I. Mục tiêu:. - Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Lăn bóng”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, tham gia chơi chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Trên sân trường, vệ sinh an toàn. - Chuẩn bị 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung TG HĐ của GV HĐ của HS 1. Phần mở đầu: - ổn định lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối - Ôn bài TD 2. Phần cơ bản. + Trơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”. - Trò chơi “Lăn bóng”. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng cơ bắp. - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học - Giao bài về nhà. - Xuống lớp. 6-10' 18-22' 4-6' - Nhận lớp, phổ biến ND bài học - Gv hướng dẫn, điều khiển. - Gv quan sát nhận xét. - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Giáo viên điều khiển. - QS, Nhận xét. - Điều khiển, hướng dẫn hs chơi. - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Tổ chức điều khiển trò chơi. - QS, nhận xét - Gv điều khiển. - nhắc lại ND chính - Gv nhận xet, tuyên dương, nhắc bài về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Nghe, quan sat, thực hiện - Thực hiện. - nghe, QS - Tham gia luyện tập. - Quan sát, tập luyện tích cực. - Qs tâp luyện. - Thực hiện chia tổ tập luyện - Nghe. - Quan sát. - Tham gia chơi trò chơi chủ động. - Thực hiện - chú ý tiếp thu. Ngày soạ: 02/05/2011 Ngày giảng: Sĩ số: Lớp 5A.. Thứ năm ngày 05 tháng 5 năm 2011 Tiết 70: Tổng kết năm học. I. Mục tiêu: - Tổng kết môn học. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kỹ năng đã học trong năm, đánh giá được sự cố gẵng và những hạn chế những ưu khuyết điểm trong học tập, rút kinh nghiệm để cố gắng hơn, những khen thưởng những học sinh xuất sắc. II. Địa điểm, phương tiện - Trong lớp hoặc trên sân trường, vệ sinh an toàn. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung TG HĐ của GV HĐ của HS 1. Phần mở đầu: - ổn định lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Vỗ tay hát. - KĐ: Xoay các khớp tay, chân. - Chơi trò chơi. do Gv chọn. 2. Phần cơ bản. - Tổng kết năm học. 3. Phần kết thúc. - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học - Giao bài về nhà. - Xuống lớp. 6-10' 18-22' 4-6' - Nhận lớp, phổ biến ND bài học - Gv hướng dẫn, điều khiển. - Gv quan sát nhận xét. - Giáo viên hệ thống lại những kiến thức, kỹ năng đã học trong năm. - Cho một số hs thực hành động tác. - Nhận xét đánh giá kết quả học tập của học sinh, tinh thần thái độ của hs trong năm qua. - Khen ngợi biểu dương, và nhắc nhở các em cần khắc phục. - Gv điều khiển. - nhắc lại ND chính - Gv nhận xet, tuyên dương, nhắc bài về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Nghe, quan sat, thực hiện - Thực hiện. - Nghe, tiếp thu. - hs thực hành động tác. - Nghe. - Quan sát. - Tiếp thu thực hiện - Thực hiện - chú ý lắng nghe Ngày .. tháng năm 2011 Ban giám hiệu – Tổ khối trưởng duyệt (Kết thúc năm học)

File đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 5.doc
Giáo án liên quan