Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 34 - Bản đẹp 3 cột

01 LÝ THUYẾT: - Mục tiêu, nội dung chương trình TD 12

 - Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh.

02 - Bài thể dục nhịp điệu nữ (động tác 1-2), Bài thể dục phát triển chung nam (động tác 1-5)

- Chạy tiếp sức: Trao-nhận gậy tại chỗ và di chuyển chậm giữa 2 người (1-2, 2-3, 3-4)

03 - Bài thể dục: + Nam; Ôn 5 động tác đầu, học từ động tác 6- 15.

 + Nữ; Ôn động tác 1-2, học động tác chân.

- Chạy tiếp sức: Ôn Trao-nhận gậy tại chỗ và di chuyển chậm giữa 2 người (1-2, 2-3, 3-4)

04 - Bài thể dục: + Nam; Ôn 15 động tác đã học, học động tác 16-20.

 + Nữ; Ôn động tác 1-3, học động tác phối hợp.

- Chạy tiếp sức: + Ôn Trao-nhận gậy tại chỗ và di chuyển chậm giữa 2 người (1-2, 2-3, 3-4)

 + Bài tập: Xuất phát cao với tín gậy-chạy nhanh 40 m.

05 - Bài thể dục: + Nam; Ôn 20 động tác đã học, học mới động tác 21-30.

 + Nữ; Ôn động tác 1-4, học động tác lườn.

- Chạy tiếp sức: + Chạy chậm trao - nhận tín gậy theo nhóm ba người (số 1- 2- 3; số 2- 3- 4).

 + Bài tập: Xuất phát cao với tín gậy-chạy nhanh 40 m.

 

doc77 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/03/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 34 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thực hiện các động tác khởi động chung. - Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động các động tác di chuyển. € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® r * Giáo viên hướng dẩn bài tập, học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. - Giáo viên quan sát và sữa kĩ thuật cho học sinh. € € € € € € €€ € €€€€ * Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện kĩ thuật động tác, những học sinh còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét, giáo viên nhận xét chung. * Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, giàn hàng thả lõng một vài phút sau đó dồn hàng lại và giáo viên nhận xét chung về tiết học. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. Tuần: 16; Tiết: 32. KIỂM TRA: BÓNG CHUYỀN. I. MỤC TIÊU: * Kiểm tra: - Kĩ thuật chuyền bước hai. - Kĩ thuật đập bóng chính diện. * Yêu cầu: - Học sinh thực hiện đúng các kĩ thuật những bài tập nói trên. - Học sinh nghiêm túc, thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Trên sân trường: Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện; sân, lưới bóng chuyền. Chuẩn bị còi, 5 - 6 quả bóng chuyền. III. TIẾN TRÌNH TIẾT KIỂM TRA: NỘI DUNG Địng lượng PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sỉ số, sức khỏe của học sinh. - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết kiểm tra. 2. Khởi động: - Xoay; cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh tay, khuỷu tay,. - Động tác tay hông. - Động tác chân hông. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. PHẦN CƠ BẢN: * Kiểm tra: - Kĩ thuật chuyền bước hai. - Kĩ thuật đập bóng chính diện. * Cách cho điểm: - Chuyền bước 2: + Điểm 9-10: Chuyền được 3 quả đúng kĩ thuật, phối hợp động tác thuần thục, bóng rơi đúng ô và có độ cao trên lưới khoảng 1,5 - 2m. + Điểm 7-8: Chuyền được 3 quả đúng kĩ thuật, phối hợp động tác thuần thục, bóng rơi đúng ô và có độ cao trên lưới khoảng 1 - 1,5m. + Điểm 5-6: Chuyền được 2 quả đúng kĩ thuật, phối hợp động tác thuần thục, bóng rơi đúng ô và có độ cao trên lưới khoảng 1-1,5m. + Điểm 3-4: Chuyền được 1 quả đúng kĩ thuật, bóng rơi đúng ô. + Điểm 1-2: Không chuyền đúng kĩ thuật, bóng không vào ô. - Đập bóng chính diện theo phương lấy đà: + Điểm 9-10: Đập được 2 quả đúng kĩ thuật, động tác bật nhảy và tiếp đất thuần thục, đường bóng đi căng và rơi trong sân. + Điểm 7-8: Đập được 2 quả đúng kĩ thuật, bóng rơi vào trong sân. + Điểm 5-6: Đập được 1 quả đúng kĩ thuật, bóng rơi vào trong sân. + Điểm 3-4: Đập được 1 quả đúng kĩ thuật, bóng ra ngoài sân. + Điểm 1-2: Không đập được quả nào. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung về tiết kiểm tra, công bố điểm cho học sinh. - Nhắc nhở học sinh về nhà thường xuyên tập luyện. - Kết thúc tiết học: 6 - 8 phút 1-2 phút 5- 6 phút 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 10m x 2 lần 10m x 2 lần 10m x 2 lần 32-34 phút 5 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV * Cán sự lớp cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện các động tác khởi động chung. - Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động các động tác di chuyển. € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® r * Học sinh bốc thăm chọn một trong hai nội dung kiểm tra: - Kĩ thuật chuyền bước hai. Học sinh được kiểm tra đứng ở vị trí số 3, nhận đường bóng do bạn tung từ vị trí số 4 (sát vạch 3m) và chuyền trả về vị trí số 4 ở sát lưới, điểm rơi của bóng nằm trong ô có kích thước 1m x 1,5m , đường bóng cao hơn lưới khoảng 1,5 -2 m. Mỗi em chuyền 5 lần. € € - Kĩ thuật đập bóng chính diện. Học sinh được kiểm tra đứng ở vị trí số 4 vào đập bóng do bạn tung từ vị trí số 3. Mỗi em đập 3 quả. Lưới được hạ độ cao 20cm (2,23m đối với nam và 2,03m đối với nữ) € € € * Sau khi kiểm tra xong, học sinh ra sau đội hình tập hợp của lớp thả lỏng một vài phút rồi về lại đội hình lớp tập hợp. - Giáo viên nhận xét chung về tiết kiểm tra, công bố điểm cho từng học sinh. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. Tuần:17; Tiết:33-34. ÔN TẬP HỌC KÌ. I. MỤC TIÊU: * Bài thể dục: Ôn: Động tác 1’ 10 (nữ); Động tác 1’50 (nam). * Yêu cầu: - Học sinh thuộc và thực hiện đúng các động tác. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên và tự giác, nghiêm túc trong học tập. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Trên sân trường: học sinh làm vệ sinh sân tập. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sỉ số, sức khỏe của hs. - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2 Khởi động: - Xoay; cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh tay, khuỷu tay,. - Động tác tay hông. - Động tác chân hông. PHẦN CƠ BẢN: Bài thể dục: * Học sinh nữ luyện tập bài thể dục nhịp điệu 10 động tác. * Học sinh nam luyện tập bài thể dục liên hoàn 50 động tác. * Củng cố: Bài thể dục nam, nữ riêng. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung về tiết học, tuyên dương những nhóm học sinh có tinh thần học tập tốt, bên cạnh đó cũng nhắc nhở những học sinh cá biệt trong lớp ( còn đùa giỡn, tập còn sai động tác,). Nhắc nhở học sinh về nhà luyện tập thêm để tiết tới kiểm tra học kì đạt kết quả cao. - Kết thúc tiết học: 6 - 8 phút 1-2 phút 4 - 6 phút 32 -34 phút 4 - 6 phút 5 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV * Cán sự cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện các động tác khởi động chung. * Giáo viên chia học sinh thành hai nhóm học sinh nam, nữ riêng để ôn bài thể dục. - Giáo viên đi quan sát và sữa sai cho học sinh. Nữ r GV Nam - Sau khi học sinh ôn tương đối thuộc, giáo viên chia học sinh thành nhiều nhóm nhỏ để tập. Mỗi nhóm từ 3 - 4 học sinh và quay mặt theo các hướng khác nhau. - Giáo viên có thể đưa ra yêu cầu thi đua tập luyện giữa các nhóm với nhau. Sau đó giáo viên chọn ra nhóm thực hiện tốt nhất lên thực hiện và giáo viên chấm điểm, lấy điểm kiểm tra miệng. ‹ € € € ‰ Š € Œ * Giáo viên có thể chọn ra 2 nhóm học sinh thực hiện tốt bài thể dục trong quá trình tập luyện (1nhóm nam, 1nhóm nữ) lần lượt lên thực hiện bài thể dục, những học sinh còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. - Giáo viên tập hợp học sinh, nhận xét và giao bài tập về nhà. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. Tuần:17; Tiết:33-34. KIỂM TRA HỌC KỲ I. I. MỤC TIÊU: * Kiểm tra: - Bài thể dục nhịp điệu 10 động tác của nữ. - Bài thể dục liên hoàn 50 động tác của nam. * Yêu cầu: - Học sinh thuộc và thực hiện đúng các động tác. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên và nghiêm túc trong giờ kiểm tra. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Trên sân trường: học sinh làm vệ sinh sân tập. Chuẩn bị bàn, ghế cho giáo viên ngồi chấm điểm. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sỉ số, sức khỏe của hs. - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết kiểm tra. 2. Khởi động: - Xoay; cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh tay, khuỷu tay,. - Động tác tay hông. - Động tác chân hông. 3. Ôn bài: PHẦN CƠ BẢN: Kiểm tra bài thể dục: * Học sinh nữ bài thể dục nhịp điệu 10 động tác. * Học sinh nam bài thể dục liên hoàn 50 động tác. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung về tiết kiểm tra, công bố điểm cho từng học sinh, tuyên dương những học sinh đạt điểm tốt, bên cạnh đó cũng nhắc nhở những học sinh cá biệt trong lớp ( còn đùa giởn, tập còn sai động tác,). Nhắc nhở học sinh về nhà luyện tập bài thể dục hằng ngày (tập thể dục buổi sáng chẵng hạn,..). - Kết thúc tiết học: 8 - 10 phút 1-2 phút 2 - 3 phút 5 phút 30 -32 phút 5 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV * Cán sự cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện các động tác khởi động chung. * Giáo viên chia học sinh thành hai nhóm học sinh nam, nữ riêng để ôn bài thể dục một vài lần. * Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt một nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. Đứng theo thứ tự giáo viên quy định. - Mỗi nhóm tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho kiểm lại. - Kiểm tra học sinh nam trước, học sinh nữ kiểm tra sau.Trong khi kiểm tra nhóm nam, nhóm nữ có thể tự ôn tập thêm ở ngoài. - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác của từng học sinh. * Cách cho điểm: - Bài thể dục liên hoàn của nam: + Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật, có tính liên hoàn, đẹp và có nhịp điệu. + Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật, có tính liên hoàn nhưng chưa thật đẹp, có sai sót nhỏ về tư thế. + Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng, chưa có tính liên hoàn. + Điểm 3-4: Thực hiện chưa đúng, nhưng được nhắc thì có thể thực hiện được. + Điểm 1-2: Không thực hiện được bài tập cho dù đã được giáo viên nhắc. - Bài thể dục nhịp điệu của nữ: + Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và bài đẹp, khớp với nhịp hô. Có vấp một số nhịp. + Điểm 7-8: Thực hiện đúng, động tác tương đối đẹp, khớp với nhịp hô. Chưa thuộc 2 động tác và vấp một số nhịp. + Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng và động tác đẹp, khớp với nhịp hô. Chưa thuộc 3 động tác và vấp một số nhịp. + Điểm 3-4: Không thực hiện được kĩ thuật, động tác chưa đẹp, chưa khớp với nhịp hô. Chưa thuộc nhiều động tác hoặc vấp nhiều nhịp. + Điểm 1-2: Chưa thực hiện được 2/3 các động tác của bài. ‹ € € € ‰ Š € Œ - Giáo viên nhận xét chung về tiết kiểm tra, công bố điểm cho từng học sinh. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”.

File đính kèm:

  • docThe Duc 12.doc