Giáo án Thể dục Lớp 12 - Chương trình học kì 2 - Nguyễn Văn Bình

 

Tờn bài: Nhảy Xa - Chạy Bền

- Nhảy xa: + Tập mô phỏng động tác chân lăng ( nhảy xa kiểu ưỡn thân).

 + Tập mô phỏng động tác chân giậm ( nhảy xa kiểu ưỡn thân).

- Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên.

I – Mục tiêu:

- Nhảy xa: - Giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và kĩ năng về một số động tác bổ trợ cho nhảy xa.

- Chạy bền: Tiếp tục củng cố và phát triển sức bền cho học sinh.

II - Địa điểm – phương tiện.

- Địa điểm: Sân vận động Trường THPT Nguyễn Minh Quang.

- Phương tiện: + Chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh ảnh kĩ thuật.

 + Hs làm vệ sinh sân tập.

III – Tiến trình lên lớp:

 

doc19 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Chương trình học kì 2 - Nguyễn Văn Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớp thành 2 nhóm : Nữ học cầu lụng, nam học nhảy xa sau đó khoảng 11 – 12 phút thi chuyển nội dung học. - Đội hình tập luyện. *************** *************** **** Một số động tỏc phỏt triển thể lực: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€g €€€€€€€g Đội hỡnh tập luyện: €€€€€€€ o o o o o o o €€€€€€€ Chạy vũng quanh sõn trường: ẽ€ € ậ€ € € ẽ ẻ € ấ € € - Như đội hình khởi động. - Như đội hình nhận lớp. - Về nhà ôn các nội dung đã học. GIÁO ÁN KHỐI: 12. GV : Nguyễn Văn Bỡnh Tuần: 23. Tiết: 46. Tờn bài: Nhảy Xa – Cầu Lụng I – Mục tiêu: - Nhảy xa: - Giúp học sinh hoàn thiện, nâng cao kĩ năng thực hiện kĩ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân. - Một số trũ chơi và động tỏc bổ trợ kỹ thuật. - Cầu lụng : - Kỹ thuật đập cầu. - Kỹ thuật phỏt cầu. - Kỹ thuật đỏnh cầu cao thuận tay. II - Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: Sân vận động Trường THPT Nguyễn Minh Quang. - Phương tiện: + Chuẩn bị 1 còi, dụng cụ trang và xới cát, giáo án, tranh ảnh kĩ thuật. + Hs làm vệ sinh sân tập. III – Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I - Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - Lớp trưởng tập trung và báo cáo sỹ số. - Gv nhận lớp, hỏi thăm sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, nhiệm vụ tiết học. 2. Khởi động. - Bài TD tay không 6 động tác: + Động tác tay ngực, động tác lườn, vặn mình, gập thân, đá chân, toàn thân. - xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - ép giây chằng ngang, giây chằng dọc. - Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II - Phần cơ bản. 1. Nhảy xa. Hoàn chỉnh kĩ thuật và nâng cao thành tích. - Đà 5, 7 bước giậm nhảy ưỡn thân. - Đà trung bình giậm nhảy ưỡn thân. - Đà hoàn chỉnh và nâng cao thành tích. Cầu lụng: - Kỹ thuật đập cầu. - Kỹ thuật phỏt cầu. - Kỹ thuật đỏnh cầu cao thuận tay. 4. Chạy bền: - Nam 1200m – Nữ 700m. III – phần kết thúc. - Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp. - Nhận xét tiết học . - Ra Bt về nhà. – Xuống lớp. 7– 8’ 2phút 5– 6’ 2*8n 32’ 12-14’ 3 lần 3 lần 3 lần 12-14’ 7-8’ 3 lần 3 lần 3-4’ 3 –5’ - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hình khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lớp trưởng đìêu hành phần khởi động. - Gv quan sát và nhắc nhở. - Chia lớp thành 2 nhóm : Nữ học cầu lụng, nam học nhảy xa sau đó khoảng 11 – 12 phút thi chuyển nội dung học. - Đội hình tập luyện. *************** *************** **** - Đội hình tập luyện. * * * * * * * * * * - Hs: tập luyện tích cực, tự giác. Chạy vũng quanh sõn trường: ẽ€ € ậ€ € € ẽ ẻ € ấ € € - Như đội hình khởi động. - Như đội hình nhận lớp. - Về nhà ôn các nội dung đã học. GIÁO ÁN KHỐI: 12. GV : Nguyễn Văn Bỡnh Tuần: 23. Tiết: 47. Tờn bài: Cầu Lụng - Nhảy Xa - Chạy Bền I – Mục tiêu: Cầu lụng: ễn : - Kỹ thuật đập cầu. - Kỹ thuật phỏt cầu. - Kỹ thuật đỏnh cầu cao thuận tay. - Nhảy xa: - Giúp học sinh hoàn thiện, cỏc bài tập bộ trợ kỹ thuật và phỏt triển thể lực. - Chạy bền: Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. II - Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: Sân vận động Trường THPT Nguyễn Minh Quang. - Phương tiện: + Chuẩn bị 1 còi, dụng cụ trang và xới cát, giáo án, tranh ảnh kĩ thuật. + Hs làm vệ sinh sân tập. III – Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I - Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - Lớp trưởng tập trung và báo cáo sỹ số. - Gv nhận lớp, hỏi thăm sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, nhiệm vụ tiết học. 2. Khởi động. - Bài TD tay không 6 động tác: + Động tác tay ngực, động tác lườn, vặn mình, gập thân, đá chân, toàn thân. - xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - ép giây chằng ngang, giây chằng dọc. - Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II - Phần cơ bản. 1. Nhảy xa. a) Hoàn chỉnh kĩ thuật và nâng cao thành tích. - Đà 5, 7 bước giậm nhảy ưỡn thân. - Đà trung bình giậm nhảy ưỡn thân. - Đà hoàn chỉnh và nâng cao thành tích. b) Một số động tác phát triền thể lực. - Bật cóc tiến lùi: Nam 15 lần – Nữ 10 lần. - Nằm sấp chống đẩy. Nam 20 lần – Nữ 15 lần. 2. Cầu lụng: - Kỹ thuật đập cầu. - Kỹ thuật phỏt cầu. - Kỹ thuật đỏnh cầu cao thuận tay. 3. Chạy bền: - Nam 1200m – Nữ 800m. III – phần kết thúc. - Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp. - Nhận xét tiết học . - Ra Bt về nhà. – Xuống lớp. 7– 8’ 2phút 5– 6’ 2*8n 32’ 12-14’ 12-14/ 3-4’ 3 –5’ - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hình khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lớp trưởng đìêu hành phần khởi động. - Gv quan sát và nhắc nhở. - Chia lớp thành 2 nhóm : Nữ học cầu lụng, nam học nhảy xa sau đó khoảng 11 – 12 phút thi chuyển nội dung học. - Đội hình tập luyện. *************** *************** **** Một số động tỏc phỏt triển thể lực: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€g €€€€€€€g - Đội hình tập luyện. * * * * * * * * * * - Hs: tập luyện tích cực, tự giác. - Chạy vũng quanh sõn trường. ẽ€ € ậ€ € € ẽ ẻ € ấ € € - Như đội hình khởi động. - Như đội hình nhận lớp. - Về nhà ôn các nội dung đã học. GIÁO ÁN KHỐI: 12. GV : Nguyễn Văn Bỡnh Tuần: 24. Tiết: 48. Tờn bài : Nhảy Xa – Cầu Lụng I – Mục tiêu: - Cầu lụng : - ễn : kỹ thuật đỏnh cầu cao trỏi tay. - Học một số chiến thuật phối hợp và đấu tập. - Nhảy xa: - Giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức, kĩ năng và nâng cao thành tích. - Bài tập phỏt triển thể lực. II - Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: Sân vận động Trường THPT Nguyễn Minh Quang. - Phương tiện: + Chuẩn bị 1 còi, dụng cụ trang và xới cát, 06 quả bóng chuyền, giáo án, tranh ảnh kĩ thuật. + Hs làm vệ sinh sân tập. III – Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I - Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - Lớp trưởng tập trung và báo cáo sỹ số. - Gv nhận lớp, hỏi thăm sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, nhiệm vụ tiết học. 2. Khởi động. - Bài TD tay không 6 động tác: + Động tác tay ngực, động tác lườn, vặn mình, gập thân, đá chân, toàn thân. - Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - ép giây chằng ngang, giây chằng dọc. - Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II - Phần cơ bản. 1. Nhảy xa. - Hoàn chỉnh kĩ thuật và nâng cao thành tích. Một số bài tập phát triển thể lực. - Nhảy cóc tiến lùi: Nam 15 lần – Nữ 10 lần. - Nằm sấp chống đẩy: Nam 20 lần – Nữ 15 lần. 2. Cầu Lụng: - Ôn luyện : - kỹ thuật đỏnh cầu cao trỏi tay. - Học một số chiến thuật phối hợp và đấu tập. III – phần kết thúc. - Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp. - Nhận xét tiết học . - Ra Bt về nhà. – Xuống lớp. 7 – 8’ 2phút 5 –6’ 32’ 13-15’ 15-17’ 3 –5’ - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hình khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lớp trưởng đìêu hành phần khởi động. - Gv quan sát và nhắc nhở. - Chia lớp thành 2 nhóm : Nữ học cầu lụng, nam học nhảy xa sau đó khoảng 11 – 12 phút thi chuyển nội dung học. sinh tập luyện. - GV: Giao nhiệm vụ. - HS: Tích cực tập luyện. - Đội hình tập luyện. *************** *************** *************** **** - Gv quan sát và sữa sai cơ bản cho học sinh. Đội hỡnh tập thể lực: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€g €€€€€€€g - Đội hình tập luyện : cầu lụng: €€€€€€€ o o o o o o o €€€€€€€ € D € € D € - Như đội hình khởi động. - Như đội hình nhận lớp. - Về nhà ôn các nội dung đã học. GIÁO ÁN KHỐI: 12. GV : Nguyễn Văn Bỡnh Tuần: 25. Tiết: 49. Tờn bài: Cầu Lụng - Nhảy Xa - Chạy Bền I - Mục tiêu: - -Cầu lụng: ễn: - kỹ thuật đỏnh cầu trờn đầu. - Giới thiệu một số chiến thuật phối hợp, đấu tập. - Nhảy xa : + Tập hoàn chỉnh kĩ thuật. + Bài tập phỏt triển thể lực. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền.. II - Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: Sân Trường THPT Nguyễn Minh Quang. - Phương tiện: + Chuẩn bị 1 còi, dụng cụ trang và xới cát, 06 quả bóng chuyền, giáo án, tranh ảnh kĩ thuật. + Hs làm vệ sinh sân tập. III – Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I - Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - Lớp trưởng tập trung và báo cáo sỹ số. - Gv nhận lớp, hỏi thăm sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, nhiệm vụ tiết học. 2. Khởi động. - Bài TD tay không 6 động tác: + Động tác tay ngực, động tác lườn, vặn mình, gập thân, đá chân, toàn thân. - Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - ép giây chằng ngang, giây chằng dọc. - Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II - Phần cơ bản. 1. Nhảy xa. - Hoàn chỉnh kĩ thuật và nâng cao thành tích. Một số bài tập phát triển thể lực. - Nhảy cóc tiến lùi: Nam 15 lần – Nữ 10 lần. - Nằm sấp chống đẩy: Nam 20 lần – Nữ 15 lần. 2. Cầu lụng. Ôn luyện: - Kĩ thuật Đỏnh cầu cao trỏi tay. - Học: Một số chiến thuật phối hợp và đấu tập. 3. Chạy bền: - Nam 1200m - Nữ 700m. III – phần kết thúc. - Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp. - Nhận xét tiết học . - Ra Bt về nhà. – Xuống lớp. 7 – 8’ 2phút 5 –6’ 32’ 12-14’ 12-14’ 3 –4’ 3 –5’ - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hình khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lớp trưởng đìêu hành phần khởi động. - Gv quan sát và nhắc nhở. - Chia lớp thành 2 nhóm : Nữ học cầu lụng, nam học nhảy xa sau đó khoảng 11 – 12 phút thi chuyển nội dung học. sinh tập luyện. - GV: Giao nhiệm vụ. - HS: Tích cực tập luyện. - Đội hình tập luyện. *************** *************** *************** **** - Gv quan sát và sữa sai cơ bản cho học sinh. Đội hỡnh tập thể lực: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€g €€€€€€€g - Đội hình tập luyện cầu lụng: €€€€€€€ o o o o o o o €€€€€€€ € D € € D € - Chạy vũng quanh sõn trường. ẽ€ € ậ€ € € ẽ ẻ € ấ € € - Như đội hình khởi động. - Như đội hình nhận lớp. - Về nhà ôn các nội dung đã học.

File đính kèm:

  • docGA_TD_12_08_-_09.doc