Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 8 - Năm học 2011-2012

1. Mục tiêu

- H/S nắm được mục tiêu, nôi dung chương trình TD lớp 11

 - Biết cách thực hiện động tác 1&2 (Nữ)& động tác từ 1 đến6 (Nam)

 2.Yêu cầu

 - HS thực hiện cơ bản dúng 2 động tác tdnđ nữ, 6 động tác thể dục phát triển nam.

 - HS hiểu được nội dung chương trỡnh mụn học

3 . Địa điểm, phương tiện

Sân vận động của trường, cũi, giỏo ỏn.

4. Tiến trỡnh lờn lớp:

 

doc20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 8 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 – 2 hs lên thực hiện. Lớp phân thành 2 nhóm. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ € Thực hiện làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật(làm chậm) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV quan sát và kết hợp sửa sai Đội hình thả lỏng. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € Ngày soạn: 10 / 09 /2011 Tiết 5: Thể dục – Chạy Tiếp Sức Ôn động tác 1- 4(Nữ) và 1- 20(Nam). Chạy tiếp sức bài tập 3 & 4. Xuất phát của người nhận tín gậy . 1. Mục tiêu. Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát của người số1,2,3,4 và biết phối hợp giữa người trao và người nhận gậy, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao - nhận gậy từ trên xuống, từ dưới lên. Nắm được động tác, thực hiện cơ bản đúng động tác1- 4(nữ) và động tác1- 20(nam). 2.Yêu cầu. HS thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc tdnđ nữ và động tỏc thể dục phỏt triển nam. HS hiểu được nội dung chương trỡnh mụn học. 3. Địa điểm, phương tiện Sõn vận động của trường, cũi, giỏo ỏn. Trang phục, sân bãi, dụng cụ 4. Tiến trỡnh lờn lớp: Nội dung Đ/ lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung học, tập luyện. Khởi động. Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông, vai, cổ và ép dây chằng ngang – dọc. Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, nâng cao gót tại chỗ. Kiểm tra bài cũ Chạy tiếp sức:Tại chỗ thực hiện kĩ thuật trao - nhận gậy từ trên xuống và từ dưới lên. Bài TD:Thực hiện từ ĐT1- 4(nữ), ĐT1- 20 (nam). 2. Cơ bản Ôn : Động tác 1- 4(nữ) Động tác 1-20(nam) Chạy tiếp sức Bài tập 3:Từng đôi, tại chỗ tập trao -nhận tín gậy từ trên xuống và từ dưới lên. Học: Xuất phát của người số1 Bài tập 4: Phối hợp chạy trao - nhận tín gậy. * Củng cố kiến thức 2H/S thực hiện động tác 1-4(nữ), động tác 1- 20(nam). 3. Kết thúc H/S thả lỏng tích cực GV nhận xét đánh giá xếp loại Bài tập về nhà Thực hiện từ động tác1-4(nữ) Thực hiện từ động tác1-20(nam) 5-10p 30p 5p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € Đội hình khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV gọi 1 – 2 hs lên thực hiện, nhận xét và cho điểm. Đội hình tập luyện H/S Nam ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H/S Nữ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV giới thiệu, làm mẫu kĩ thuật và phân tích kĩ thuật xuất phát thấp. Hàng 1-2 trao, hàng 3-4 nhận và ngược lại. ‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒ ƒ 10m ƒ ‚ ‚ ‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒ GV nhận xét lại và củng cố kiến thức. Đội hình thả lỏng. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € Ngày soạn: 12 / 09 /2011 Tiết 6: Thể dục – Chạy Tiếp Sức Ôn động tác 1- 4(Nữ) và 1- 20(Nam). Học: Động tác 5- 6(Nữ) và 21- 30(Nam). Chạy tiếp sức bài tập 3 & 4. Xuất phát của người nhận tín gậy2,3,4. Phối hợp người trao nhận tin gậy . 1. Mục tiêu. Nắm được động tác,thực hiện cơ bản đúng động tác 1-4(nữ) và 1-20(nam). Biết cách thực hiện động tác5-6(nữ),21-30(nam). nắm vững kĩ thuật xuất phát của người số 1,2,3,4 và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao - nhận gậy, biét phối hợp tốt của người số 1,2,3,4. Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát của người số1,2,3,4 và biết phối hợp giữa người trao và người nhận gậy, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao - nhận gậy từ trên xuống, từ dưới lên. 2.Yêu cầu. HS thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc tdnđ nữ và động tỏc thể dục phỏt triển nam. HS hiểu được nội dung chương trỡnh mụn học. 3. Địa điểm, phương tiện Sõn vận động của trường, cũi, giỏo ỏn. Trang phục, sân bãi, dụng cụ 4. Tiến trỡnh lờn lớp: Nội dung Đ/ lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung học, tập luyện. Khởi động. Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông, vai, cổ và ép dây chằng ngang – dọc. Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, nâng cao gót tại chỗ. Kiểm tra bài cũ Bài TD:Thực hiện ĐT1-4(nữ),ĐT1-20(nam) -Chạy tiếp sức:Kĩ thuật xuất phát và trao gậy của người sô1.Kĩ thuật xuất phát của người số2,3,4 và nhận gậy 2. Cơ bản Ôn : Ôn từ ĐT1- 4(nữ), ĐT1-20(nam) Học ĐT5- 6(nữ) và ĐT21-30(nam) Chạy tiếp sức Ôn xuất phát của ngừi số 1 Bài tập3 :Từng đội tại chỗ tập trao-nhận tín gậy Bài tập 4 :Phối hợp chạy nhẹ nhàng trao-nhận gậy * Củng cố kiến thức 2H/S thực hiện động tác 1-6(nữ), động tác 1- 30(nam). Kĩ thuật trao - nhận gậy. 3. Kết thúc H/S thả lỏng tích cực GV nhận xét đánh giá xếp loại Bài tập về nhà Thực hiện từ động tác1-4(nữ) Thực hiện từ động tác1-20(nam) 5-10p 30p 5p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € Đội hình khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV gọi 1 – 2 hs lên thực hiện, nhận xét và cho điểm. Đội hình tập luyện H/S Nam ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H/S Nữ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV giới thiệu, làm mẫu kĩ thuật và phân tích kĩ thuật xuất phát thấp. Hàng 1-2 trao, hàng 3-4 nhận và ngược lại. ‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒ ƒ 10m ƒ ‚ ‚ ‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒ GV nhận xét lại và củng cố kiến thức. Đội hình thả lỏng. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € Ngày soạn:12 /09 /2011 Tiết 7: Thể dục – Chạy Tiếp Sức Ôn động tác 1- 6(Nữ) và 1- 30(Nam). Học: Động tác 7(Nữ) Xuất phát của người nhận tín gậy2,3,4. Phối hợp người trao nhận tin gậy 1.Mục tiêu Thực hiện cơ bản đúng động tác 1- 6(nữ), động tác 1-3 0(nam) về phương hướng, cấu trúc, biên độ và tính nhịp điệu. Nắm được động tác và thực hiện cơ bản động tác, phối hợp được kĩ thuật trao - nhận gậy, biết thực hiện kĩ thuật chạy đường vòng. 2.Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc tdnđ nữ và động tỏc thể dục phỏt triển nam. HS hiểu được nội dung chương trỡnh mụn học. 3. Địa điểm, phương tiện Sõn vận động của trường, cũi, giỏo ỏn. Trang phục, sân bãi, dụng cụ 4. Tiến trỡnh lờn lớp: Nội dung Đ/l Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu 1. GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung học, tập luyện. 2. Khởi động Chạy nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn. Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông, vai, cổ và ép dây chằng ngang – dọc. 3. Kiểm tra bài cũ Chạy tiếp sức: Phối hợp trao - nhận gậy. BàiTD:Thực hiện ĐT 1- 6(nữ), ĐT1- 30(nam). 2. Cơ Bản. BàiTD Ôn từ động tác1 – 6(nữ) Ôn từ động tác1 - 30(nam) Học : động tác 7. Chạy tiếp sức : Ôn phối hợp trao - nhận gậy. Bài tập 1 :Tập phối hợp trao - nhận theo ĐH 4 người cả đội chạy nhẹ nhàng theo 1hàng dọc. người số 4 chạy đầu, đến người số 3, rồi người số2, người số1 cầm tín gậy chạy cuối cùng. Bài tập 2: Kĩ thuật chạy đường vòng cự li 30m. * GV củng cố nội dung học,tập luyện 3. Kết thúc H/S thả lỏng tích cực GV nhận xét,đánh giá,xếp loại Bài về nhà: Bài TD:Nữ ôn từ 1- 6, Nam từ1- 30. 10p 30p 5p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € Đội hình khởi động Tập hợp thành ĐH 4 hàng ngang, cự li giãn cách1 sải tay. Gvgọi hs lên thực hiện, nhận xét, đánh giá và củng cố nội dung kiểm tra. Đội hình tập luyện ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Cả lớp thực hiện theo ĐH 4 hàng ngang GV quan sát và kết hợp sửa sai H/S nam thực hiện(khi có tín hiệu còi đổi tập ) 1‚ 2‚ 3‚ 4‚ 1‚ 2‚ 3‚ 4‚ Tổ2: nữ (khi có hiệu lệnh đôit tập cho H/S nam) GV giới thiệu kĩ thuật chạy đường vòng, thực hiện làm mẫu kĩ thuật chạy € xp ƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒ Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € Ngày soạn: 18 /09 /2011 Tiết 8: Thể dục – Chạy Tiếp Sức Ôn động tác 1- 7(Nữ) và 1- 30(Nam). Học: Động tác 8(Nữ) và động tác 31 40( nam) Xuất phát của người nhận tín gậy2,3,4. Phối hợp người trao nhận tin gậy I.Mục tiêu. Nắm vững động tác,thực hiện cơ bản đúng động tác1- 7(nữ), động tác1- 30(nam) và biết cách thực hiện động tác8(nữ), động tác31- 40(nam). Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phối hợp trao - nhận gậy và biết cách thực hiện kĩ thuật chạy đường vòng. 2.Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc tdnđ nữ và động tỏc thể dục phỏt triển nam. HS hiểu được nội dung chương trỡnh mụn học. 3. Địa điểm, phương tiện Sõn vận động của trường, cũi, giỏo ỏn. Trang phục, sân bãi, dụng cụ 4. Tiến trỡnh lờn lớp: Nội dung Đ/l Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu 1. GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung học,tập luyện 2. Khởi động Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông,vài, cổ và ép dây chằng ngang -dọc Thực hiện các động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy lăng gót(15m). 3. Kiểm tra bài cũ Bài TD:Thực hiện động tác1-6(nữ), động tác1 - 30(nam). Chạy tiếp sức: Kĩ thuật xuất phát và trao - nhận gậy. 2. Cơ bản. Bài TD Ôn từ ĐT 1- 7, ĐT1- 30(nam) Học  Động tác8(nữ) : ĐT31 – 40 (nam): Chạy tiếp sức Bài tập 1 :Tập phối hợp trao - nhận gậy theo đội 4 người. Bài tập2 :Tập kĩ thuật chạy đường vòng. * GV củng cố nội dung học,tập luyện 3. Kết thúc H/S thả lỏng tích cực GV nhận ét đánh giá, xếp loại Bài tập về nhà: BàiTD (nam, nữ) Chạy biến tốc:30m. 10p 30p 5p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € Đội hình khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 4H/S thực hiện nội dung kiểm tra GV nhận xét,đánh giá và củng cố nội dung kiểm tra. Đội hình tập luyện GV giới thiệu động tác 8(nữ) và 31- 40 (nam). Thực hiện làm mẫu động tác và kết hợp phân tích kĩ thuật động tác. Thực hiện theo khẩu lệnh của CS. GV quan sát và kết hợp sửa sai Chia nhóm tập luyện. Hết thời gian đổi nhóm. 1ƒ 2ƒ 3ƒ 4ƒ 1ƒ 2ƒ 3ƒ 4ƒ ‚P xp ‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚ Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ €

File đính kèm:

  • doctiet 1 8 khoi 11.doc