Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 36 - Năm học 2012-2013

A. MỤC TIấU

1. Kiến thức:

 - Học sinh nắm được nội dung, chương trình môn TD lớp 11

 - Biết những điểm cơ bản của nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT.

 2. Kỹ năng: Biết vận dụng những hiểu biết trên vào tập luyện, thi đấu

 3.Thái độ: Học sinh tích cực, tự giác trong học tập , nắm vững được kiến thức.

B. PHƯƠNG PHÁP

 - Thuyết trỡnh

 - Vấn đáp

 - Trực quan

C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS

 1. Chuẩn bịcủa GV: Giỏo ỏn, tranh ảnh minh họa.

 2. Chuẩn bị của HS: sách, vở đồ dùng học tập.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 I. Ổn định. (2 phỳt)

 II.Kiểm tra bài cũ. (khụng kiểm tra )

 III. Bài mới:

Phổ biến Mục tiêu, nội dung, yêu cầu buổi học

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 36 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuyển chéo đỡ cầu - Di chuyển phói hợp tấn công 2. Củng cố: Gv củng cố kiến thức cơ bản toàn bàigọi HS ra thực hiện để sửa sai cho HS. II. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 8-10 phút 2x 8 nhịp 2-3 lần 2-3p 28-30p 3-4p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - GV: hướng dẫn khởi động CM. - HS: Khởi động tích cực theo hiệu lệnh của giáo viên. Gọi 2-3 hs lờn thực hiện, đỏnh giỏ, cho điểm Tập theo đội hình cơ bản: Tâng cầu tại chỗ, phát cầu theo nhóm 4 ngời, 2 người di chuyển 1 lượt trên sân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Chia nhóm cho HS tập luyện Gọi 2-3 em ra nhắc lại. Cỏc HS khỏc lắng nghe, nhận xột, bổ sung. GV chốt lại ý kiến đỳng Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV *Rỳt Kinh Nghiệm: . Tiết 32 Ngày soạn: 03/12/2012 TTTC (ĐÁ CẦU) KIỂM TRA A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : - Kiểm tra kĩ thuật tâng cầu, đá đỡ cầu vận dụng thi đấu 2. Kỹ năng: HS thực hiện được các động tác đã học, biết vận dụng kiến thức trong tập luyện và thi đấu 3. Thỏi độ: HS luyện tập tự giác, tích cực đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập. B. PHƯƠNG PHÁP. Kiểm tra đỏnh giỏ C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Nội dung kiểm tra 2. Chuẩn bị của HS : Mỗi HS mang 1 quả cầu, vệ sinh sõn tập. D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu giáo viên dự giờ nếu có. - Nêu nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 3. Kiểm tra bài cũ : - Ko kiểm tra. II. PHẦN CƠ BẢN: 1. .Ôn tập các kĩ thuật đá cầu. - Kĩ thuật tâng cầu bằng đùi, mu bàn chõn 2. Đọc yêu cầu thang điểm và tiến hành kiểm tra kiểm tra. - Kiểm tra kĩ thuật tâng cầu: Tâng cầu 3 quả /1điểm đối với HS nam Tâng cầu 2 quả /1điểm đối với HS nữ -Kiểm tra phát cầu vào ô quy định : 1 quả 2 điểm: 5 quả 10 điểm II. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 8-10 phút 2x 8 nhịp 28-30p 5p 25p 3-4p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. GV hướng dẫn hs ụn Hình thức kiểm tra: 4 HS 1 nhóm kiểm tra tâng cầu sau đú chuyển KT phát cầu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM . Tiết 33 - 35 Ngày soạn: 07/12/2012 ễN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : ễn bài thể dục nam và nữ 2. Kỹ năng: Naộm ủửụùc yeỏu lúnh kyừ thuaọt ủoọng taực laứm ủuựng vaứ ủeùp baứi TDNẹ 3. Thỏi độ: HS luyện tập tự giác, tích cực đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập. B. PHƯƠNG PHÁP. Luyện tập C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: GA, cũi 2. Chuẩn bị của HS : Vệ sinh sõn tập. D. Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giỏo viờn kiểm tra sỉ số, sức khỏe của hs. - Phổ biến nội dung, yờu cầu tiết học. 2 Khởi động: - Xoay; cổ tay, cổ chõn, gối, hụng, cỏnh tay, khuỷu tay,. - Động tỏc tay hụng. - Động tỏc chõn hụng. PHẦN CƠ BẢN: Bài thể dục: * Học sinh nữ luyện tập bài thể dục nhịp điệu 9 động tỏc. * Học sinh nam luyện tập bài thể dục liờn hoàn 50 động tỏc. * Củng cố: Bài thể dục nam, nữ riờng. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xột: Giỏo viờn nhận xột chung về tiết học, tuyờn dương những nhúm học sinh cú tinh thần học tập tốt, bờn cạnh đú cũng nhắc nhở những học sinh cỏ biệt trong lớp ( cũn đựa giởn, tập cũn sai động tỏc,). Nhắc nhở học sinh về nhà luyện tập thờm để tiết tới kiểm tra học kỡ đạt kết quả cao. 6 - 8 p 1-2 p 4 - 6 p 32 -34 p 4 - 6 p 5 p - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dúng hàng, điểm số, lờn bỏo cỏo. - Giỏo viờn nhận lớp. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV * Cỏn sự cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện cỏc động tỏc khởi động chung. * Giỏo viờn chia học sinh thành hai nhúm học sinh nam, nữ riờng để ụn bài thể dục. - Giỏo viờn đi quan sỏt và sữa sai cho học sinh. Nữ r Nam GV - Sau khi học sinh ụn tương đối thuộc, giỏo viờn chia học sinh thành nhiều nhúm nhỏ để tập. Mỗi nhúm từ 3 - 4 học sinh và quay mặt theo cỏc hướng khỏc nhau. - Giỏo viờn cú thể đưa ra yờu cầu thi đua tập luyện giữa cỏc nhúm với nhau. Sau đú giỏo viờn chọn ra nhúm thực hiện tốt nhất lờn thực hiện và giỏo viờn chấm điểm, lấy điểm kiểm tra miệng. ‹ € € € ‰ Š € Œ * Giỏo viờn cú thể chọn ra 2 nhúm học sinh thực hiện tốt bài thể dục trong quỏ trỡnh tập luyện (1nhúm nam, 1nhúm nữ) lần lượt lờn thực hiện bài thể dục, những học sinh cũn lại quan sỏt và cú ý kiến nhận xột. - Giỏo viờn nhận xột chung. - Giỏo viờn tập hợp học sinh, nhận xột và giao bài tập về nhà. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV Tiết 36 Ngày soạn: 10/12/2012 KIỂM TRA HỌC KỲ I A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : - Bài thể dục nhịp điệu 9 động tỏc của nữ. - Bài thể dục liờn hoàn 50 động tỏc của nam. 2. Kỹ năng: HS thực hiện được đỳng, đẹp các động tác bài TD 3. Thỏi độ: - Học sinh thực hiện theo yờu cầu của giỏo viờn và nghiờm tỳc trong giờ kiểm tra. B. PHƯƠNG PHÁP. Kiểm tra đỏnh giỏ C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Nội dung kiểm tra 2. Chuẩn bị của HS : Traọt tửù ủuựng trang phuùc D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu giáo viên dự giờ nếu có. - Nêu nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 3. Kiểm tra bài cũ : - Ko kiểm tra. II. PHẦN CƠ BẢN: Kiểm tra bài thể dục: * Học sinh nữ bài thể dục nhịp điệu 9 động tỏc. * Học sinh nam bài thể dục liờn hoàn 50 động tỏc. * Cỏch cho điểm: - Bài thể dục liờn hoàn của nam: + Điểm 9-10: Thực hiện đỳng kĩ thuật, cú tớnh liờn hoàn, đẹp và cú nhịp điệu. + Điểm 7-8: Thực hiện đỳng kĩ thuật, cú tớnh liờn hoàn nhưng chưa thật đẹp, cú sai sút nhỏ về tư thế. + Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đỳng, chưa cú tớnh liờn hoàn. + Điểm 3-4: Thực hiện chưa đỳng, nhưng được nhắc thỡ cú thể thực hiện được. + Điểm 1-2: Khụng thực hiện được bài tập cho dự đó được giỏo viờn nhắc. - Bài thể dục nhịp điệu của nữ: + Điểm 9-10: Thực hiện đỳng kĩ thuật và bài đẹp, khớp với nhịp hụ. Cú vấp một số nhịp. + Điểm 7-8: Thực hiện đỳng tương đối đẹp, khớp với nhịp hụ. Chưa thuộc 2 động tỏc và vấp một số nhịp. + Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đỳng và động tỏc đẹp, khớp với nhịp hụ. Chưa thuộc 2-3 động tỏc và vấp một số nhịp. + Điểm 3-4: Khụng thực hiện được kĩ thuật, động tỏc xấu, chưa khớp với nhịp hụ. Chưa thuộc nhiều động tỏc hoặc vấp nhiều nhịp. + Điểm 1-2: Chưa thực hiện được 2/3 cỏc động tỏc của bài. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xột: Giỏo viờn nhận xột chung về tiết kiểm tra, cụng bố điểm cho từng học sinh, tuyờn dương những học sinh đạt điểm tốt, bờn cạnh đú cũng nhắc nhở những học sinh cỏ biệt trong lớp ( cũn đựa giởn, tập cũn sai động tỏc,). Nhắc nhở học sinh về nhà luyện tập bài thể dục hằng ngày (tập thể dục buổi sỏng chẵng hạn,..). 8-10 phút 2x 8 nhịp 28-30p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. * Tổ chức và phương phỏp kiểm tra: - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt một nhúm, mỗi nhúm 4 học sinh. Đứng theo thứ tự giỏo viờn quy định. - Mỗi nhúm tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt giỏo viờn cú thể cho kiểm lại. - Kiểm tra học sinh nam trước, học sinh nữ kiểm tra sau.Trong khi kiểm tra nhúm nam, nhúm nữ cú thể tự ụn tập thờm ở ngoài. - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tỏc của từng học sinh. - Cho HS taọp hụùp haứng ngang, phoồ bieỏn chaựch thửực Ktra cho HS naộm. - ẹoọi hỡnh taọp hụùp haứng ngang ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Goùi teõn hoùc sinh leõn vũ trớ kieồm tra. - Quan saựt cho ủieồm tửứng hoùc sinh. - Giỏo viờn nhận xột chung về tiết kiểm tra, cụng bố điểm cho từng học sinh. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ r GV

File đính kèm:

  • docTD 11 KI vuchiphi.doc