Giáo án Thể dục Lớp 11 - Chương trình học kì I - Năm học 2009-2010

I- Mục tiêu

- Giúp học sinh biết những điểm cơ bản của nguyên tắc vừa sức,

- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào trong tập luyện và thi đấu

 II - Địa điểm - Thiết bị

- Sân tập Trường THPT Thanh Chăn

- CSVC vệ sinh sân tập sạch sẽ

III - Nội dung bài giảng

 

doc80 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Chương trình học kì I - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
................................... ............................................................ ............................................................. ............................................................ Nguyễn Văn Trung Chu Ngọc Hà Ngày soạn: 22/ 11/ 09 GIÁO ÁN Số 31 Ngày giảng: 25/ 11/ 09 Tiết 31 Tên bài: Bóng rổ I – Mục tiêu - TTTC (Bóng rổ): Ôn kỹ thuật dẫn bóng , chuyền bóng chuẩn bị kiểm tra. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng kỹ thuật cơ bản của động tác. II - Địa điểm - Thiết bi + Sân tập Trường THPT Thanh Chăn + CSVC vệ sinh sân tập sạch sẽ, trang phục đầy đủ và đúng quy định + Thiết bị: Bóng rổ III - Tiến trình lên lớp Nội dung Đinh Lượng Phương pháp tổ chức I - Mở đầu 1.ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số: ............................................ ............................................ ............................................ - Kiểm tra sức khoẻ hs. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2. Khởi động * Khởi động chung + Xoay các khớp cơ bản - Khởi động 7 động tác tay không + Động tác tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bước với, lưng bụng, chân. - ép dọc , ép ngang * Khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đựi - Chạy đá lăng sau II. Cơ bản 1- TTTC (Bóng rổ): * Ôn - Ôn tập kỹ thuật dần bóng + Về trước + Sang phải + Sang trái - Ôn tập kỹ thuật chyền bóng bằng 2 tay trước ngực * Củng cố: Hệ thống các nội dung học sinh còn yếu 9-10P' 1-2P' 2LX 8N 30''/ 1ĐT 28-30 Phút 14-15P' 14-15P' 1-2P' .......... .......... .......... . - Lớp trưởng điều khiển KĐ - Gv quan sát nhắc nhở học sinh tập đúng biên độ động tác - Đội hình tập luyện như trên - Lớp trưởng điều khiển khởi động - Gv quan sát nhắc nhở học sinh - Gv phân 3 Hs một nhóm luyện tập . . . . . . . . . - Gv quan sát sửa sai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Học sinh thực hiện lần lượt theo hàng - Gv quan sát sửa sai ........... ........... ........... - Gv kết luận chung và đưa ra biện pháp sửa sai III. Kết thúc: - Thả lỏng tích các khớp - Gv nhận xét giờ học - Bài tập về nhà: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Xuống lớp 4-5 Phút .......... .......... .......... ........... ........... ........... - Gv tổ chức Ngày 24 tháng 11 năm 2009 Xác nhận của tổ chuyên môn Xác nhận của ban giám hiệu ............................................................. ............................................................ ............................................................. ............................................................ Nguyễn Văn Trung Chu Ngọc Hà Ngày soạn: 22/ 11/ 09 GIÁO ÁN Số 32 Ngày giảng: 28/ 11/ 09 Tiết 3 Tên bài: Kiểm tra bóng rổ I – Mục tiêu - Kiểm tra kỹ thuật dần bóng và chuyền bóng và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật. II - Địa điểm - Thiết bi + Sân tập Trường THPT Thanh Chăn + CSVC vệ sinh sân tập sạch sẽ, trang phục đầy đủ và đúng quy định + Thiết bị: Bóng rổ III - Tiến trình lên lớp Nội dung Đinh Lượng Phương pháp tổ chức I - Mở đầu 1.ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số: ............................................ ............................................ ............................................ - Kiểm tra sức khoẻ hs. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2. Khởi động * Khởi động chung + Xoay các khớp cơ bản - Khởi động 7 động tác tay không + Động tác tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bước với, lưng bụng, chân. - ép dọc , ép ngang * Khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đựi - Chạy đá lăng sau II. Cơ bản * Kiểm tra kỹ thuật dẫn bóng, chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực - Cách cho điểm: + Điểm 9 - 10: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác. + Điểm 7 - 8 có sai sót nhỏ trong kỹ thuật dần hoặc chuyền bóng. + Điểm 5 - 6: Có sai sót trong kỹ thuật dần và chuyền hoặc bắt bóng. + Điểm 3 - 4: Không thực hiện được kỹ thuật chuyền , bắt bóng hoặc kỹ thuật dẫn bóng + Điểm 1 - 2: Không thực hiện đựơc cả 2 kỹ thuật 9-10P' 1-2P' 2LX 8N 30''/ 1ĐT 28-30 Phút .......... .......... .......... - Lớp trưởng điều khiển KĐ - Gv quan sát nhắc nhở học sinh tập đúng biên độ động tác - Đội hình tập luyện như trên - Lớp trưởng điều khiển khởi động - Gv quan sát nhắc nhở học sinh ........... ........... ........... . . - Thực hiện lần lượt 2 học sinh 1 lần dẫn bóng hết cự ly, sau đó dùng 1 bóng quay trở lại chuyền và bắt bóng bắng 2 tay trước ngực - Nam kiểm tra trước, nữ kiểm tra sau III. Kết thúc: - Thả lỏng tích các khớp - Gv nhận xét giờ kiểm tra và đọc điểm cho học sinh - Xuống lớp 4-5 Phút .......... .......... .......... ........... ........... ........... - Gv tổ chức Ngày 26 tháng 11 năm 2009 Xác nhận của tổ chuyên môn Xác nhận của ban giám hiệu ............................................................. ............................................................ ............................................................. ............................................................ Nguyễn Văn Trung Chu Ngọc Hà Ngày soạn: 30/ 11/ 09 GIÁO ÁN Số 33 - 34 Ngày giảng: 03/ 12/ 09 Tiết 33 - 34 Tên bài: - Ôn tập học kỳ I, nhảy xa kiểu ưỡn thân I – Mục tiêu - Giúp học sinh ôn tập nhằm củng cố kỹ thuật và nâng cao thành tích các lần nhảy. Chuẩn bị tốt giờ sau kiểm tra. II - Địa điểm - Thiết bi + Sân tập Trường THPT Thanh Chăn + CSVC vệ sinh sân tập sạch sẽ, trang phục đầy đủ và đúng quy định + Thiết bị: Ván giậm nhảy III - Tiến trình lên lớp Nội dung Đinh Lượng Phương pháp tổ chức I - Mở đầu 1.ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số: ............................................ ............................................ ............................................ - Kiểm tra sức khoẻ hs. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2. Khởi động * Khởi động chung + Xoay các khớp cơ bản - Khởi động 7 động tác tay không + Động tác tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bước với, lưng bụng, chân. - ép dọc , ép ngang * Khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đựi - Chạy đạp sau - Chạy đá lăng sau II. Cơ bản a. Nhảy xa - Đà 9 - 13 bước thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân không có bục nhảy. * Củng cố: Gọi 2 học sinh lên thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân 9-10P' 1-2P' 2LX 8N 2L/15M 28-30 Phút .......... .......... .......... - Lớp trưởng điều khiển KĐ - Gv quan sát nhắc nhở học sinh tập đúng biên độ động tác X X X X X X x X X X X X X x X X X X X X x 15m Gv tổ chức ..... .... . ........ - Học sinh thực hiện lần lượt theo kiểu nước chảy từ bên phải hố cát sang bên trái hố, giáo viên - Giáo viên quan sát sửa sai - Giáo viên gọi 1-2 Hs lên thực hiện, Hs nhận xét - Giáo viên kết luận chung và đưa ra biện pháp sửa sai III. Kết thúc: - Thả lỏng tích các khớp - Gv nhận xét giờ học - Bài tập về nhà: Chạy 30m tốc độ cao - Xuống lớp 4-5 Phút .......... .......... .......... ........... ........... ........... - Gv tổ chức Ngày 01 tháng 12 năm 2009 Xác nhận của tổ chuyên môn Xác nhận của ban giám hiệu ............................................................. ............................................................ ............................................................. ............................................................ Nguyễn Văn Trung Chu Ngọc Hà Ngày soạn: 08/ 12/ 09 GIÁO ÁN Số 35 - 36 Ngày giảng: 11/ 12/ 09 Tiết 35 - 36 Tên bài: - Kiểm tra học kỳ I, nhảy xa kiểu ưỡn thân I – Mục tiêu - Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân, yêu cầu đúng kỹ thuật và có thành tích các lần nhảy. Đỏnh giỏ cho điểm học sinh. II - Địa điểm - Thiết bi + Sân tập Trường THPT Thanh Chăn + CSVC vệ sinh sân tập sạch sẽ, trang phục đầy đủ và đúng quy định + Thiết bị: Ván giậm nhảy III - Tiến trình lên lớp Nội dung Đinh Lượng Phương pháp tổ chức I - Mở đầu 1.ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số: ............................................ ............................................ ............................................ - Kiểm tra sức khoẻ hs. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2. Khởi động * Khởi động chung + Xoay các khớp cơ bản - Khởi động 7 động tác tay không + Động tác tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bước với, lưng bụng, chân. - ép dọc , ép ngang * Khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đựi - Chạy đạp sau - Chạy đá lăng sau II. Cơ bản * Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân *Cách cho điểm: Cho điểm theo lần nhảy đúng kỹ thuật nhất và theo thành tích - Điểm 9 - 10: Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kỹ thuật. - Điểm7 - 8: Thực hiện cơ bản đúng 3 giai đoạn đầu. - Điểm 5 - 6: Thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kỹ thuật trên không. - Điểm 3 - 4: Thực hiện sai giai đoạn trên không. - Điểm 1 -2: Không thực hiện được kỹ thuật. * Nữ 250m khởi điểm được 5đ * Nam 3m khởi điểm được 5đ + Thành tích tăng 30cm được cộng 1đ nếu thành tích giảm 30cm trừ 1đ * Điểm thành tích cộng điểm kỹ thuật chia 2 lấy điểm trung bình (ưu tiên điểm kỹ thuật) 9-10P' 1-2P' 2LX 8N 2L/15M 28-30 Phút .......... .......... .......... . - Lớp trưởng điều khiển KĐ - Gv quan sát nhắc nhở học sinh tập đúng biên độ động tác X X X X X X x X X X X X X x X X X X X X x 15m Gv tổ chức - Nam kiểm tra trước - Nữ kiểm tra sau .... . ..... ..... - Học sinh kiểm tra theo thứ tự danh sách - Mỗi học sinh được 3 lần nhảy III. Kết thúc: - Thả lỏng tích các khớp - Gv nhận xét giờ kiểm tra và đọc điểm - Xuống lớp 4-5 Phút .......... .......... .......... ........... ........... ........... - Gv tổ chức Ngày 09 tháng 12 năm 2009 Xác nhận của tổ chuyên môn Xác nhận của ban giám hiệu ............................................................. ............................................................ ............................................................. ............................................................ Nguyễn Văn Trung Chu Ngọc Hà

File đính kèm:

  • docGIAO AN K11-K1-TD.doc