Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 8, Bài 2: Lịch sử và truyền thống của QĐND Việt Nam

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 1/ Mục Đích:

 Bồi dưỡng cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống của QĐND. Giúp học sinh có cơ sở tìm hiểu lịch sử truyền thống CAND tự hào về truyền thống đó.

2/ Yêu cầu:Có thái độ học tập tốt, hiểu đúng, đủ nội dung của bài tiếp tục học tập góp phần giữ gìn, kế thừa, phát triển truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

II/NỘI DUNG: LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA CAND VIỆT NAM.

TIẾT 8: LỊCH SỬ CỦA CAND VIỆT NAM

 a/ Thời kỳ hình thành.

 b/ Thời kỳ xây dựng và trưởng thànhtrong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1954)

 c/Thời kỳ đất nước thống nhất, cả nứơc đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 dến nay)

III/ THỜI GIAN: 45phút

IV/ TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:

 1/ Tổ chức:

 + Lên lớp lý thuyết

 + Trao đổi giáo viên và học sinh ở lớp.

 + Trao đổi mạmh dạn tự tin trình bày ý kiến của mình.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/03/2021 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 8, Bài 2: Lịch sử và truyền thống của QĐND Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT LẤP VÒ I GIÁO ÁN SỐ :8 Tuần: 8 Tiết :8 Ngày dạy: Dạy lớp:10 Bài : LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA CAND VIỆT NAM. PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY: I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/ Mục Đích: Bồi dưỡng cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống của QĐND. Giúp học sinh có cơ sở tìm hiểu lịch sử truyền thống CAND tự hào về truyền thống đó. 2/ Yêu cầu:Có thái độ học tập tốt, hiểu đúng, đủ nội dung của bài tiếp tục học tập góp phần giữ gìn, kế thừa, phát triển truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay. II/NỘI DUNG: LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA CAND VIỆT NAM. TIẾT 8: LỊCH SỬ CỦA CAND VIỆT NAM a/ Thời kỳ hình thành. b/ Thời kỳ xây dựng và trưởng thànhtrong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1954) c/Thời kỳ đất nước thống nhất, cả nứơc đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 dến nay) III/ THỜI GIAN: 45phút IV/ TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP: 1/ Tổ chức: + Lên lớp lý thuyết + Trao đổi giáo viên và học sinh ở lớp. + Trao đổi mạmh dạn tự tin trình bày ý kiến của mình. 2/ Phương pháp: - Người dạy: sử dụng phương pháp giảng giải, minh họa,thông qua tư liệu lịch sử. - Người học: Giờ lên lớp ghi chép đầy đu ûcác nội dung cơ bản mà giáo viên trình bày, trả lời những vấn đề mà giáo viên đặt ra. V /ĐỊA ĐIỂM + Sân trường (phòng học nếu có) VI/ BẢO ĐẢM: - Người dạy: + Giáo án của giáo viên, sổ điểm danh, sổ đầu bài.Sách giáo khoa GDQP. PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG DẠY: A/LÝ THUYẾT: I/ LỊCH SỬ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM. Trong lịch sử giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, kẻ thù chống phá Cách Mạng Việt Nam thường phối hợp giữa tiến công quân sự bên ngoài và bạo loạn lật đổ bên trong. Các lực lượng phản động trong nước, ngoài nước cấu kết chặt chẻ với nhau, chống phá ta quyết liệt trên mọi lĩnh vực. Do đó sự ra đời của Công An Nhân Dân Việt Nam là một đòi hỏi tất yếu khách quan của lịch sử. 1/ Thời kỳ hình thành Sau Cách Mạng Tháng Tám 1945 thành công yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng được đặc biệt coi trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lực lượng công an được thành lập ngày 19/8/1945, để cùng các lực lượng khác bảo vệ thành quả cách mạng. Từ đó ngày 19/8 là ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Ở Bắc bộ đã thành lập “Ti liêm phóng” và “Ti cảnh sát” các tổ chức tiền thân của LL CAND cùng nhân dân tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đồng thời bảo vệ thành công ngày Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2 -9 – 1945) 2/ Thời kỳ xây dựng và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1954) a/ Thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp(1945 -1954). Đầu năm 1947, Nha công an trung ương được chấn chỉnh về tổ chức gồm: Văn phòng, Ti điệp báo, Ti chính trị, Bộ phận an toàn khu. Tháng 6 năm 1949, Nha công an trung ương tổ chức Hội nghị Điều tra toàn quốc. Ngày 15/1/1950, Hội nghị công an toàn quốc xác định CAND VN có ba tính chất : “dân tộc, dân chủ, khoa học”. Ngày 28/2/1950, Ban thường vụ TW Đảng ra quết định sát nhập bộ phận tình báo Quân đội vào Nha công an. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban công an tiền phương nằm trong Hội đồng Cung cấp mặt trận. Nhiệm vụ của Ban là bảo vệ lực lượng tham gia chiến dịch, bảo vệ dân công, bảo vệ giao thông vận tải, bảo vệ kho tàn và đường hành quân của Bộ Đội, góp phần làm nên chiến thắng ĐBP. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Thời kỳ này đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng như : Võ Thị Sáu, Trần Việt Hùng đội trưởng Đội trừ gian tỉnh Hải Dương, Trần Văn Châu đội trưởng đội công an kí con Nam Địnhv..v.. b/ Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 -1975) - Giai đoạn 1954 -1960, Công an nhân dân Việt Namgóp phần ổn định an ninh, pphục vụ công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội ở Miền Bắc, giử gìn và phát triển lực lượng ở miền Nam. - Giai đoạn 1961 -1965 CAND VN tăng cường xây đựng lực lượng, đẩy mạnh đấu tranh chống lực lượng phản cách mạng và tội phạm khác, bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.góp phần đánh thắng chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam. -Giai đoạn 1965 -1968 CAND VN giử vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. góp phần đánh thắng chiến lược “ chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam. - Giai đoạn 1969 – 1973 CAND VN giử vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. góp phần đánh thắng chiến chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc và làm phá sản chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh”. của đế quốc Mỹ ở miền Nam. - Giai đoạn 1973 -1975 CAND VN dốc sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, (Ban An Ninh TW Cục và đặc khu Sài Gòn – Gia Định ) đã cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch HỒ Chí Minh lịch sử. 3/ Thời kỳ đất nước thống nhất, cả nứơc đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 dến nay) Đất nước hòa bình, thống nhất và đi lên CNXH. CANDVN đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủø đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh, chính trị, an toàn xã hội trong mọi tình huống.Trên 60 năm xây dựng và trưởng thành, CANDVN đã được nhà nước phong tặng đơn vị lực lượng anh hùng vũ trang nhân dân,huân chương sao vàng, Huân chương Hồ CHí Minh và những phần thưởng cao quý khác. 3: KẾT THÚC GIẢNG DẠY 1/ Hệ Thống nội dung đã giảng dạy trong bài 2/ Hướng dẫn nội dung cần nghiên cứu 1/ Thời kỳ hình thành CAND Việt Nam. 2/ Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. +Nêu vắn tắc 1/ Thời kỳ hình thành QĐND Việt Nam. 2/ Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 3/ Nhận xét đánh giá buổi học. * Củng Cố: - GV khái quát lại những nội dung chủ yếu của bài học, nhấn mạnh trọng tâm bài - Kiểm tra đặt câu hỏi gợi ý cho các em nắm chắc bài. * Dặn Dò - Học sinh nghiên cứu nội dung bài học trước ở nhà - GV nhận xét đánh giá kết quả buổi học. &

File đính kèm:

  • docGDQP8.doc