Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 48 đến Tiết 55 - Nguyễn Quốc Tường

 A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy: - Trực quan, đồng

 - Giúp học sinh hiểu và biết sơ lược môn cầu lông. loạt và lần lượt, phân nhóm, sửa sai.

 - Giúp học sinh biết cách cầm vợt , cầm cầu và tư thế chuẩn bị. C. Địa điểm : - Sân cầu lông.

 - Giúp HS phát triển sức nhanh, bền, khéo léo trong tập luyện. D. Phương tiện dạy học : - 1 còi, sách giáo khoa, 1 bộ tranh kỹ

 - Giáo dục cho HS có ý thức tổ chức kỷ luật , có tinh thần đồng đội thuật cầu lông, 1 HS 1 trái cầu, 1 vợt, giáo án .

 - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong tập luyện.

 

doc16 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 48 đến Tiết 55 - Nguyễn Quốc Tường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: - GIỚI THIỆU LUẬT CẦU LÔNG - Tiết CT : 53 - Ngày soạn : // 20. Lớp dạy : A.............. Ngày dạy : ..................... A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy: - Trực quan, đồng loạt và lần - Giúp HS ôn tập các nội dung đã học tiết 52. lượt, phân nhóm, quay vòng, sửa sai. - Giúp HS hiểu và biết được một số điều luật cơ bản trong môn cầu lông. C. Địa điểm : - Sân cầu lông. - Giúp HS phát triển sức nhanh, bền, khéo léo trong tập luyện. D. Phương tiện dạy học : - 1 còi, 2 lưới, 4 trụ, 1 HS 1 trái cầu, - Giáo dục cho HS có ý thức tổ chức kỷ luật , có tinh thần đồng đội 1 vợt, giáo án . - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong tập luyện. E. Tiến trình tiết dạy: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I. MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung : + Ôn di chuyển đơn bước tiến, lùi, bước đệm, bước chéo. + Ôn đánh cầu thấp thuận tay,trái tay + Ôn phát cầu thấp thuận tay gần, cao sâu - Giới thiệu luật cầu lông : Luật đánh cầu. Luật phát cầu. 3.Khởi động: + Chung : 10 động tác cơ bản đã học ở tiết 1. + Chuyên môn: Đứng tại chỗ xoay cổ tay thuận II. CƠ BẢN: HĐ 1. Ôn di chuyển đơn bước tiến lùi, di chuyển ngang bước đệm, bước chéo. HĐ 2. Ôn đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. HĐ 3. Ôn phát cầu thuận tay thấp gần, phát cầu cao sâu. HĐ 4 . Củng cố : 4 nội dung đã tập HĐ 5. Chạy bền : Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2 vòng. III. KẾT THÚC: 1.Hồi tỉnh : 2. Đánh giá : 3. Bài tập về nhà: nhảy dây nam 1’ 50 lần, nữ 1’ 40 lần 4.Xuống lớp: 8 - 9’ 2Lx8n 2L 32’ 4L 8’ 8’ 2L 1L 4 - 5’ Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. - Phổ biến ôn tập 4 nội dung đã tập tiết 52 - Giới thiệu tài liệu trong tập hình ảnh lớp 10, mời 1 em đọc tài liệu cho cả lớp nghe. - Hướng dẫn vị trí khởi động và sửa sai động tác. - Quan sát sửa sai - Hướng dẫn tập luyện và sửa sai động tác. - Hướng dẫn tập luyện và sửa sai động tác. - Hướng dẫn tập luyện và sửa sai động tác. - Mời 4 HS ra thực hiện các nội dung. - Quan sát nhắc nhở. - Nhắc nhở HS khi về đích đi bộ tiếp tục tự thả lỏng. - Đánh giá kết quả tập luyện - Ôn các nội dung đã tập. - Hô “ THỂ DỤC “ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. - Ngồi tại chỗ quan sát . - Ngồi tại chỗ quan sát, 1 em đọc tài liệu cho cả lớp nghe. - Cán sự TD điều khiển. - Cầm vợt xoay cổ tay theo hình số 8 - Thực hiện thoe hiệu lệnh còi - Tổ 1, 2 thực hiện đứng trong sân có lưới - Tổ 3, 4 thực hiện đứng ngoài sân 2 hàng ngang đối diện nhau - Ngồi tại chỗ nghe nhìn - Chạy cùng 1 đợt - Tự thả lỏng tại chỗ - Mời HS nhận xét lớp học. - Tập trung nghe và về nhà tự tập - Cả lớp hô “KHỎE”. ĐH1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay. ĐH2: 4 hàng ngang 1 cánh tay, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng. nt ĐH 3 : 4 hàng ngang 1dang tay, so le ĐH 4 : Như ĐH 3 + 1 cánh tay ĐH 5 : Như ĐH 4 ĐH 6: : 2 hàng đối diện, tập 7’ đổi nội dung tổ 3, 4 ĐH 7 : Như ĐH 6 tập 8’ đổi nội dung tổ 1, 2 ĐH 8: Như ĐH 2 ĐH 9: vòng tròn khu vực trường. ĐH10 : như ĐH 3 ĐH 11: như ĐH 1 ĐH 12: Như ĐH 1 ĐH 13: Giải tán BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 10 CẦU LÔNG : - HOÀN THIỆN CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC TIẾT 53 - Tiết : - Tiết CT : 54 - Ngày soạn : // 20. Lớp dạy : A.............. Ngày dạy : ..................... A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy: - Trực quan, đồng loạt và lần - Giúp HS ôn tập các nội dung đã học tiết 53. lượt, phân nhóm, quay vòng, sửa sai. - Giúp HS thực hiện tốt kỹ thật phát cầu thấp gần chuẩn bị kiểm tra. C. Địa điểm : - Sân cầu lông. - Giúp HS phát triển sức nhanh, bền, khéo léo trong tập luyện. D. Phương tiện dạy học : - 1 còi, 2 lưới, 4 trụ, 1 HS 1 trái cầu, - Giáo dục cho HS có ý thức tổ chức kỷ luật , có tinh thần đồng đội 1 vợt, giáo án . - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong tập luyện. E. Tiến trình tiết dạy: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I. MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung : + Ôn di chuyển đơn bước tiến, lùi, bước đệm, bước chéo. + Ôn đánh cầu thấp thuận tay,trái tay + Ôn phát cầu thuận tay thấp gần, cao sâu 3.Khởi động: + Chung : 10 động tác cơ bản đã học ở tiết 1. + Chuyên môn: Đứng tại chỗ xoay cổ tay thuận II. CƠ BẢN: HĐ 1. Ôn di chuyển đơn bước tiến lùi, di chuyển ngang bước đệm, bước chéo. HĐ 2. Ôn đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. HĐ 3. Ôn phát cầu thuận tay thấp gần, phát cầu cao sâu. HĐ 4 . Củng cố : 4 nội dung đã tập HĐ 5. Chạy bền : Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2 vòng. III. KẾT THÚC: 1.Hồi tỉnh : 2. Đánh giá : 3. Bài tập về nhà: nhảy dây nam 1’ 50 lần, nữ 1’ 40 lần 4.Xuống lớp: 8 - 9’ 2Lx8n 2L 32’ 4L 8’ 8’ 2L 1L 4 - 5’ Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. - Phổ biến ôn tập 4 nội dung đã tập tiết 52 - Hướng dẫn vị trí khởi động và sửa sai động tác. - Quan sát sửa sai - Hướng dẫn tập luyện và sửa sai động tác. - Hướng dẫn tập luyện và sửa sai động tác. - Hướng dẫn tập luyện và sửa sai động tác. - Mời 4 HS ra thực hiện các nội dung. - Quan sát nhắc nhở. - Nhắc nhở HS khi về đích đi bộ tiếp tục tự thả lỏng. - Đánh giá kết quả tập luyện - Ôn các nội dung đã tập về nhà chuẩn bi kiểm tra nội dung phát cầu thấp gần thuận tay. - Hô “ THỂ DỤC “ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. - Ngồi tại chỗ quan sát . - Cán sự TD điều khiển. - Cầm vợt xoay cổ tay theo hình số 8 - Thực hiện thoe hiệu lệnh còi - Tổ 1, 2 thực hiện đứng trong sân có lưới - Tổ 3, 4 thực hiện đứng ngoài sân 2 hàng ngang đối diện nhau - Ngồi tại chỗ nghe nhìn - Chạy cùng 1 đợt - Tự thả lỏng tại chỗ - Mời HS nhận xét lớp học. - Tập trung nghe và về nhà tự tập - Cả lớp hô “KHỎE”. ĐH1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay. ĐH2: 4 hàng ngang 1 cánh tay, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng. ĐH 3 : 4 hàng ngang 1dang tay, so le ĐH 4 : Như ĐH 3 + 1 cánh tay ĐH 5 : Như ĐH 4 ĐH 6: : 2 hàng đối diện, tập 7’ đổi nội dung tổ 3, 4 ĐH 7 : Như ĐH 6 tập 8’ đổi nội dung tổ 1, 2 ĐH 8: Như ĐH 2 ĐH 9: vòng tròn khu vực trường. ĐH10 : như ĐH 3 ĐH 11: như ĐH 1 ĐH 12: Như ĐH 1 ĐH 13: Giải tán BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 10 CẦU LÔNG : - KIỂM TRA KỸ THUẬT PHÁT CẦU THẤP GẦN THUẬN TAY - Tiết : - Tiết CT : 55 - Ngày soạn : // 20. Lớp dạy : A.............. Ngày dạy : ..................... A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy: - Trực quan, đồng loạt và lần lượt - Giúp HS đánh giá quá trình luyện tập môn cầu lông. C. Địa điểm : - Sân cầu lông. - Giúp HS phát triển sức nhanh, bền, khéo léo trong tập luyện.. D. Phương tiện dạy học : - 1 còi, 2 lưới, 4 trụ, 1 HS 1 trái cầu, - Giáo dục cho HS có ý thức tổ chức kỷ luật , có tinh thần đồng đội. 1 vợt, giáo án . - Đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương trong tập luyện. E. Tiến trình tiết dạy: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I. MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung : - Kiểm tra: + Phát cầu thấp gần. 3.Khởi động: + Chung : 10 động tác cơ bản đã học ở tiết 1. + Chuyên môn: - Phát cầu chéo vào ô II. CƠ BẢN: HĐ 1. Kiểm tra kỹ thuật phát cầu thấp gần thuận tay HĐ 2 . Củng cố : Đánh giá kết quả kiểm kỹ thuật phát cầu thấp gần HĐ 3. Chạy bền : Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2 vòng. III. KẾT THÚC: 1.Hồi tỉnh : 2. Đánh giá : 3. Bài tập về nhà: Nhảy dây nam 1’ 50 lần, nữ 1’ 40 lần dụng cụ bóng để nhọc môn tự chọn. 4.Xuống lớp: 6 - 7’ 2Lx8n 3’ 33’ 5’ 4 - 5’ Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. - Phổ biến nội dung kiểm tra + Mỗi em phát cầu 5 lần + Vào Ô đúng quy định 5 lần 5đ + Phát cầu chéo 1 -> 1, 2 -> 2 + Động tác phát cầu đúng kỹ thuật 5 lần 5đ - Hướng dẫn vị trí khởi động và sửa sai động tác. - Quan sát sửa sai - Gọi tên theo danh sách , mỗi em chuẩn bị 5 trái cầu để phát cầu, 1em chuẩn bị - Đánh giá kết quả . - Quan sát và nhắc nhở - Chú ý tích cực thả lỏng - Đánh giá tập luyện và nêu điển hình một số em có KT phát cầu tốt. - Chuẩn bị học môn tự chọn - Hô “ THỂ DỤC “ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. - Ngồi tại chỗ quan sát . - Cán sự TD điều khiển. - Tự khởi động động tác phát cầu thấp gần từ 5 – 6 lần - Có lệnh còi đứng vào ô 1 phát cầu chéo qua sân 5 lần, em chuẩn bị đứng chéo ô 1 - Ngồi tại chỗ nghe kết quả đã kiểm tra - Chạy cùng 1 đợt - Tự thả lỏng tại chỗ - Mời HS nhận xét lớp học. - Tập trung nghe và về nhà tự tập - Cả lớp hô “KHỎE”. ĐH1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay. ĐH 2: 4 hàng ngang 1 cánh tay, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng. ĐH 3 : 4 hàng ngang 1dang tay, so le ĐH 4 : Như ĐH 3 + 1 cánh tay ĐH 5 : Ngồi 4 hàng ngang nghe gọi tên chuẩn bị kiểm tra theo danh sách ĐH 6: NHư ĐH 2 ĐH 7 : vòng tròn khu vực trường. ĐH 8 : như ĐH 3 ĐH 9: như ĐH 1 ĐH10: Như ĐH 1 ĐH 11: Giải tán BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường

File đính kèm:

  • docCau long 10 T.doc