Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 35+36 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Bá Tuấn

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU:

1. Kiến thức: Hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.

2. Kỹ năng: Nắm cơ bản các kỹ thuật chạy ngắn và biết vận dụng để tập luyện.

3. Thái độ: Tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Sân trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

2. Thiết bị: Còi, bàn đạp, đồng hồ bấm giây, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 35+36 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Bá Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án ôn thi học kỳ I (chạy ngắn) Ngày soạn: 12/12/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 13/12/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 35 Tuần: 18 I. Mục tiêu - yêu cầu: 1. Kiến thức: Hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn. 2. Kỹ năng: Nắm cơ bản các kỹ thuật chạy ngắn và biết vận dụng để tập luyện. 3. Thái độ: Tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động. II. Địa điểm phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. 2. Thiết bị: Còi, bàn đạp, đồng hồ bấm giây, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số; kiểm tra trang phục, sân bãi và tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy tập luyện 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài TD tay không 6 đ/tác. b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép dây chằng. - Chạy tại chổ. - Bật tại cao chổ (5 cái). 4. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp có bàn đạp. B. Phần cơ bản: 1. Một số bài tập bổ trợ. - Chạy bước nhỏ (thực hiện tại chỗ và di chuyển chạy 20 m). - Chạy nâng cao đùi (thực hiện tại chỗ và di chuyển chạy 20 m). - Chạy đạp sau 30 m. 2. Bài tập hoàn thiện kỹ thuật. - Thực hiện kỹ thuật sau các lệnh "vào chổ"; "sẵn sàng" và "chạy" 30m. - XP thấp với bàn đạp chạy 80m thực hiện đầy đủ 4 giai đoạn. 3. Bài tập phát triển thể lực. Chạy biến tốc 25m nhanh 25m chậm cự ly 800m. Cũng cố kết thúc C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện đ/tác vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại. 2. Nhận xét: Đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu giờ học. 3. Bài tập: - Tập luyện kỹ thuật chạy ngắn. - Tập luyện phát triển thể lực. 4. Xuống lớp: 06P 02P 32P 02P 05P 2x8 2x8 2L 2L 2L 2L 2L 2L 1L 1L 2x8 2L Đội hình nhận lớp GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Đội hình khởi động € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ €LT GV CS điều hành khởi động. GV Quan sát và sửa sai. * Giáo viên gọi 1 - 2 HS lên thực hiện, GV nhận xét và cho điểm. Độ hình tập chạy ngắn ƒƒƒ ƒƒƒ ƒƒƒ GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật. HS tập luyện theo nhóm. * GV gọi 1 - 2 HS thực hiện, gọi HS khác nhận xét, GV kết luận. Đội hình thả lỏng ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV: Hướng dẫn HS thả lỏng. - GV: Hô nghiêm; Lớp giải tán. - HS hô khoẻ. Đội hình xuống lớp € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV Duyệt của BGH Giáo án ôn thi học kỳ I (chạy ngắn) Ngày soạn: 12/12/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 13/12/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 36 Tuần: 18 I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Thực hiện kỹ thuật chạy cự ly 100m. 2. Kỹ năng: Học sinh phải thực hiện được kỹ thuật chạy ngắn một cách thuần thục, thực hiện đúng luật thi đấu. 3. Thái độ: Phải nghiêm chỉnh trong kiểm tra, thực hiện đúng yêu cầu của GV. II. Sân bải, thiết bị: 1. Sân bãi: Sân TD trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. 2. Thiết bị: Còi, thước dây, dây đích, bàn đạp, giáo án, sổ đầu bài, danh sách lớp. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số; kiểm tra trang phục, sân bãi và tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy tập luyện 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài TD tay không 6 đ/tác. b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép dây chằng. - Chạy tại chổ. - Bật tại cao chổ (5 cái). B. Phần cơ bản: Đề bài kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật chạy cự ly 100m. Parem Nam Điểm Nữ 10”00 - 11”49 10 11”00 - 12”49 11”50 - 12”49 9 12”50 - 13”49 12”50 - 13”00 8 13”50 - 14”00 13”01 - 13”49 7 14”01 - 14”49 13”50 - 14”00 6 14”50 - 15”00 14”01 - 14”49 5 15”01 - 15”49 14”50 - 15”00 4 15”50 - 16”00 15”01 - 15”49 3 16”01- 16”49 15”49< 2 >16”49 C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện đ/tác vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại 2. Nhận xét: Giờ kiểm tra, HS thực hiện nhiện vụ đạt được bao nhiêu % giỏi, % khá,% trung bình và yếu kém. 3. Bài tập: - Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khoẻ. 4. Xuống lớp: 06P 34P 05P 2x8 2x8 2L 2L 2x8 2L Đội hình nhận lớp GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Đội hình khởi động € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € €LT GV C” điều hành khởi động. GV quan sát và sửa sai. Đội hình kiểm tra 100m GV ƒƒƒ ƒƒƒ CS€ € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Kiểm tra theo nhóm 2 HS 1 lần Đội hình thả lỏng ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV: Hướng dẫn H” thả lỏng. - GV: Hô nghiêm; Lớp giải tán. - HS hô khoẻ. Đội hình xuống lớp € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV Duyệt của BGH

File đính kèm:

  • docGA 35+36 Thi HKI.doc