Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 31 đến Tiêt 33: Bóng chuyền - Năm học 2009-2010

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 - Hiểu 1 số điểm trong luật bóng chuyền.

 - Hiểu và thực hiện tốt các kĩ thuật chuyền bóng đệm bóng và phát bóng, kĩ thuật phat bóng, kĩ thuật đập bóng.

 - Yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra.

II. DỤNG CỤ - SÂN BÃI:

1: Dụng cụ.

 -Bóng chuyền 6 quả.

2: Sân bãi.

 - Sân thể dục trường, sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, dụng cụ đảm bảo cho HS tập luyện.

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

TIẾT 31.

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 31 đến Tiêt 33: Bóng chuyền - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 31 + 32 + 33 : bóng chuyền + Ôn kĩ thuật chuyền bóng. + Ôn kĩ thuật đệm bóng. + Học kĩ thuật phát bóng + Học mô phỏng kĩ thuật đập bóng - Ngày soan: 19-11-2009 Lớp Ngày Dạy Học Sinh Vắng Ghi chú 10C 10C 10C I. Mục đích - yêu cầu: - Hiểu 1 số điểm trong luật bóng chuyền. - Hiểu và thực hiện tốt các kĩ thuật chuyền bóng đệm bóng và phát bóng, kĩ thuật phat bóng, kĩ thuật đập bóng. - Yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi: 1: Dụng cụ. -Bóng chuyền 6 quả. 2: Sân bãi. - Sân thể dục trường, sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, dụng cụ đảm bảo cho HS tập luyện. III. Nội dung và phương pháp: Tiết 31. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện I. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang - Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi. c. Kiểm tra bài cũ: 10' 3' 5' 2' GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4hàng ngang cự ly hẹp. * * * * * * * * * * * * * * hình 1a. Đôi hình nhận * * * * * * * lớp * * * * * * * 0 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 hình 1b. Đội hình khởi động. - GV gọi 4 hs lên thực hiện lại động tác phát bóng. II. Nội dung cơ bản : + Ôn kĩ thuật chuyền bóng, đệm bóng + Học kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình nữ và kĩ thuật phat bóng cao tay nam. + Tâp mô phỏng động tác đập bóng. * Củng cố: III. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, ra bài tập về nhà 30' 5' - Đội hình tập luyện như ở các tiết trước. - Giáo viên làm mẫu kỹ thuật . - Đội hình tập luyện. *** * *** * + Mô phỏng động tác đập bóng. - GV gọi 3 hs nam, 3 hs nữ lên thực hiện lại động tác tâng búng cầu. - GV tập trung lớp theo đội hình 1b. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực. - Đội hình 1a. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs IV. Tự rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................ - Hết tiết 31. - tiết 32. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện I. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang - Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi. c. Kiểm tra bài cũ: 10' 3' 5' 2' GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4hàng ngang cự ly hẹp. * * * * * * * * * * * * * * hình 1a. Đôi hình nhận * * * * * * * lớp * * * * * * * 0 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 hình 1b. Đội hình khởi động. - GV gọi 4 hs lên thực hiện lại động tác phát bóng. II. Nội dung cơ bản : + Ôn kĩ thuật chuyền bóng, đệm bóng + Học kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình nữ và kĩ thuật phat bóng cao tay nam. + Tâp mô phỏng động tác đập bóng. * Củng cố: III. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, ra bài tập về nhà 30' 5' - Đội hình tập luyện như ở các tiết trước. - Giáo viên làm mẫu kỹ thuật . - Đội hình tập luyện. *** * *** * + Mô phỏng động tác đập bóng. - GV gọi 3 hs nam, 3 hs nữ lên thực hiện lại động tác tâng búng cầu. - GV tập trung lớp theo đội hình 1b. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực. - Đội hình 1a. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs IV. Tự rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................ - Hết tiết 32. - tiết 33. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện I. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang - Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi. c. Kiểm tra bài cũ: 10' 3' 5' 2' GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4hàng ngang cự ly hẹp. * * * * * * * * * * * * * * hình 1a. Đôi hình nhận * * * * * * * lớp * * * * * * * 0 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 hình 1b. Đội hình khởi động. - GV gọi 4 hs lên thực hiện lại động tác phát bóng. II. Nội dung cơ bản : + Ôn kĩ thuật chuyền bóng, đệm bóng + Học kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình nữ và kĩ thuật phat bóng cao tay nam. + Tâp mô phỏng động tác đập bóng. * Củng cố: III. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, ra bài tập về nhà 30' 5' - Đội hình tập luyện như ở các tiết trước. - Giáo viên làm mẫu kỹ thuật . - Đội hình tập luyện. *** * *** * + Mô phỏng động tác đập bóng. - GV gọi 3 hs nam, 3 hs nữ lên thực hiện lại động tác tâng búng cầu. - GV tập trung lớp theo đội hình 1b. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực. - Đội hình 1a. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs IV. Tự rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................ - Hết tiết 33.

File đính kèm:

  • docTD10tiet313233.doc
Giáo án liên quan