Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 50

I. Mục tiêu

- Giới thiệu nội dung chương trình môn học

- Học động tác 1-3 của bài TDND nam và nữ

- Một số động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau

- Trò chơi: Xuất phát nhanh

II. Địa điểm, phương tiện

- Sân vận động trường

- Giáo án, còi

III. Tiến trình lên lớp

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 50, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dung và giao nhiệm vụ. 2. Khởi động a. Khởi động chung Động tác cổ, vặn mình, lườn, gập thân, đá lăng, toàn thân, xoay khớp gối, ép dọc, xoay khớp cổ chân kết hợp cổ tay. b. Khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ, chạy đá lăng, chạy nâng cao gối và một số động tác với bóng c. Kiểm tra: 2x8nhịp 2 lần 6-8phút 1phút 3-4phút 2-3Phút ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV: Giao nhiệm vụ, quan sát nhắc nhở HS tập HS: Từ đội hình tập trung, cán sự điều hành lờp dàn hàng để khởi động II. Phần cơ bản 1. Đá cầu - Ôn một số kỹ thuật đã học: di chuyển tâng búng cầu , kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân và đá tấn công bằng mu bàn chân - Học kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân 2. Nhảy cao - Ôn phối hợp giai đoạn chạy đà ,giậm nhảy, qua xà và tiếp đất - Trò chơi 3. Chạy bền 28-30ph - GV giới thiệu về nguồn gốc và sự phát triển của môn đấ cầu trên thế giới và VN - GV giới thiệu động tác và phân tích thị phạm kỹ thuật động tác cho HS xem, sau đó gọi HS thực hiện thử - Phân nhóm cho HS tập, mỗi nhóm một cán sự điều hành - Thựchiện theo phân nhóm quay vòng III. Phần kết thúc Thả lỏng hồi tĩnh Nhận xét buổi học Xuống lớp 4-6ph - GV điều hành lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Tiết: 46 Ngày soạn: 14/02/2009 Đá cầu - nhảy cao - chạy bền I. Mục tiêu - Ôn một số kỹ thuật đã học: di chuyển tâng búng cầu , kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân và đá tấn công bằng mu bàn chân - Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân - Ôn phối hợp giai đoạn chạy đà ,giậm nhảy, qua xà và tiếp đất - Một số bài tập phát triển thể lực - Luyện tập chạy bền II. Địa điểm, phương tiện - Sân vận động trường - Giáo án, còi, cầu đá III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1.Nhận lớp - HS: cán sự tập hợp và báo cáo - GV: nhận lớp, hỏi về tình hình sức khỏe, phổ biến mục tiêu, nội dung và giao nhiệm vụ. 2. Khởi động a. Khởi động chung Động tác cổ, vặn mình, lườn, gập thân, đá lăng, toàn thân, xoay khớp gối, ép dọc, xoay khớp cổ chân kết hợp cổ tay. b. Khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ, chạy đá lăng, chạy nâng cao gối và một số động tác với bóng c. Kiểm tra: 2x8nhịp 2 lần 6-8phút 1phút 3-4phút 2-3Phút ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV: Giao nhiệm vụ, quan sát nhắc nhở HS tập HS: Từ đội hình tập trung, cán sự điều hành lờp dàn hàng để khởi động II. Phần cơ bản 1. Đá cầu - Ôn một số kỹ thuật đã học: di chuyển tâng búng cầu , kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân và đá tấn công bằng mu bàn chân - Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân - Một số chiến thuật đá đôi 2. Nhảy cao - Ôn phối hợp giai đoạn chạy đà ,giậm nhảy, qua xà và tiếp đất - Một số bài tập phát triển thể lực 3. Chạy bền 28-30ph - GV giới thiệu về nguồn gốc và sự phát triển của môn đấ cầu trên thế giới và VN - GV giới thiệu động tác và phân tích thị phạm kỹ thuật động tác cho HS xem, sau đó gọi HS thực hiện thử - Phân nhóm cho HS tập, mỗi nhóm một cán sự điều hành - Thựchiện theo phân nhóm quay vòng III. Phần kết thúc Thả lỏng hồi tĩnh Nhận xét buổi học Xuống lớp 4-6ph - GV điều hành lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Tiết: 47 Ngày soạn: 20/02/2009 Đá cầu - nhảy cao - chạy bền I. Mục tiêu - Ôn một số kỹ thuật đã học: di chuyển tâng búng cầu , kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân và đá tấn công bằng mu bàn chân - Một số chiến thuật đá đôi - Đấu tập - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng - Giới thiệu luật nhảy cao kiểu nằm nghiêng - Luyện tập chạy bền II. Địa điểm, phương tiện - Sân vận động trường - Giáo án, còi, cầu đá III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1.Nhận lớp - HS: cán sự tập hợp và báo cáo - GV: nhận lớp, hỏi về tình hình sức khỏe, phổ biến mục tiêu, nội dung và giao nhiệm vụ. 2. Khởi động a. Khởi động chung Động tác cổ, vặn mình, lườn, gập thân, đá lăng, toàn thân, xoay khớp gối, ép dọc, xoay khớp cổ chân kết hợp cổ tay. b. Khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ, chạy đá lăng, chạy nâng cao gối và một số động tác với bóng c. Kiểm tra: 2x8nhịp 2 lần 6-8phút 1phút 3-4phút 2-3Phút ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV: Giao nhiệm vụ, quan sát nhắc nhở HS tập HS: Từ đội hình tập trung, cán sự điều hành lờp dàn hàng để khởi động II. Phần cơ bản 1. Đá cầu - Ôn một số kỹ thuật đã học: di chuyển tâng búng cầu , kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân và đá tấn công bằng mu bàn chân - Đấu tập - Một số chiến thuật đá đôi 2. Nhảy cao - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng - Giới thiệu luật nhảy cao kiểu nằm nghiêng 3. Chạy bền 28-30ph - GV giới thiệu về nguồn gốc và sự phát triển của môn đấ cầu trên thế giới và VN - GV giới thiệu động tác và phân tích thị phạm kỹ thuật động tác cho HS xem, sau đó gọi HS thực hiện thử - Phân nhóm cho HS tập, mỗi nhóm một cán sự điều hành - Thựchiện theo phân nhóm quay vòng III. Phần kết thúc Thả lỏng hồi tĩnh Nhận xét buổi học Xuống lớp 4-6ph - GV điều hành lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Tiết: 48 Ngày soạn: 20/02/2009 Đá cầu - nhảy cao - chạy bền I. Mục tiêu - Tâng cầu một nhịp chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân - Đấu tập - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng - Luyện tập chạy bền II. Địa điểm, phương tiện - Sân vận động trường - Giáo án, còi, cầu đá III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1.Nhận lớp - HS: cán sự tập hợp và báo cáo - GV: nhận lớp, hỏi về tình hình sức khỏe, phổ biến mục tiêu, nội dung và giao nhiệm vụ. 2. Khởi động a. Khởi động chung Động tác cổ, vặn mình, lườn, gập thân, đá lăng, toàn thân, xoay khớp gối, ép dọc, xoay khớp cổ chân kết hợp cổ tay. b. Khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ, chạy đá lăng, chạy nâng cao gối và một số động tác với bóng c. Kiểm tra: 2x8nhịp 2 lần 6-8phút 1phút 3-4phút 2-3Phút ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV: Giao nhiệm vụ, quan sát nhắc nhở HS tập HS: Từ đội hình tập trung, cán sự điều hành lờp dàn hàng để khởi động II. Phần cơ bản 1. Đá cầu - Tâng cầu một nhịp chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân - Đấu tập 2. Nhảy cao - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng 3. Chạy bền 28-30ph - GV giới thiệu về nguồn gốc và sự phát triển của môn đấ cầu trên thế giới và VN - GV giới thiệu động tác và phân tích thị phạm kỹ thuật động tác cho HS xem, sau đó gọi HS thực hiện thử - Phân nhóm cho HS tập, mỗi nhóm một cán sự điều hành - Thựchiện theo phân nhóm quay vòng III. Phần kết thúc Thả lỏng hồi tĩnh Nhận xét buổi học Xuống lớp 4-6ph - GV điều hành lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Tiết: 49 Ngày soạn: Đá cầu - nhảy cao - chạy bền I. Mục tiêu - Tâng cầu một nhịp chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân - Đấu tập - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng - Luyện tập chạy bền II. Địa điểm, phương tiện - Sân vận động trường - Giáo án, còi, cầu đá III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1.Nhận lớp - HS: cán sự tập hợp và báo cáo - GV: nhận lớp, hỏi về tình hình sức khỏe, phổ biến mục tiêu, nội dung và giao nhiệm vụ. 2. Khởi động a. Khởi động chung Động tác cổ, vặn mình, lườn, gập thân, đá lăng, toàn thân, xoay khớp gối, ép dọc, xoay khớp cổ chân kết hợp cổ tay. b. Khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ, chạy đá lăng, chạy nâng cao gối và một số động tác với bóng c. Kiểm tra: 2x8nhịp 2 lần 6-8phút 1phút 3-4phút 2-3Phút ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV: Giao nhiệm vụ, quan sát nhắc nhở HS tập HS: Từ đội hình tập trung, cán sự điều hành lờp dàn hàng để khởi động II. Phần cơ bản 1. Đá cầu - Tâng cầu một nhịp chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân - Đấu tập 2. Nhảy cao - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng 3. Chạy bền 28-30ph - GV giới thiệu về nguồn gốc và sự phát triển của môn đấ cầu trên thế giới và VN - GV giới thiệu động tác và phân tích thị phạm kỹ thuật động tác cho HS xem, sau đó gọi HS thực hiện thử - Phân nhóm cho HS tập, mỗi nhóm một cán sự điều hành - Thựchiện theo phân nhóm quay vòng III. Phần kết thúc Thả lỏng hồi tĩnh Nhận xét buổi học Xuống lớp 4-6ph - GV điều hành lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Tiết: 50 Ngày soạn: Kiểm tra I. Mục tiêu - Kiểm tra kỹ thuật đá cầu II. Địa điểm, phương tiện - Sân vận động trường - Giáo án, còi, cầu đá III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1.Nhận lớp - HS: cán sự tập hợp và báo cáo - GV: nhận lớp, hỏi về tình hình sức khỏe, phổ biến mục tiêu, nội dung và giao nhiệm vụ. 2. Khởi động a. Khởi động chung Động tác cổ, vặn mình, lườn, gập thân, đá lăng, toàn thân, xoay khớp gối, ép dọc, xoay khớp cổ chân kết hợp cổ tay. b. Khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ, chạy đá lăng, chạy nâng cao gối và một số động tác với bóng c. Kiểm tra: 2x8nhịp 2 lần 6-8phút 1phút 3-4phút 2-3Phút ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV: Giao nhiệm vụ, quan sát nhắc nhở HS tập HS: Từ đội hình tập trung, cán sự điều hành lờp dàn hàng để khởi động II. Phần cơ bản 1. Đá cầu - Tâng cầu một nhịp chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân - Đấu tập 2. Nhảy cao - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng 3. Chạy bền 28-30ph - GV giới thiệu về nguồn gốc và sự phát triển của môn đấ cầu trên thế giới và VN - GV giới thiệu động tác và phân tích thị phạm kỹ thuật động tác cho HS xem, sau đó gọi HS thực hiện thử - Phân nhóm cho HS tập, mỗi nhóm một cán sự điều hành - Thựchiện theo phân nhóm quay vòng III. Phần kết thúc Thả lỏng hồi tĩnh Nhận xét buổi học Xuống lớp 4-6ph - GV điều hành lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€

File đính kèm:

  • docGA the duc 10.doc