Giáo án Thể dục Lớp 1 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Như Đúng

I.MỤC TIÊU - YÊU CẦU:

1. Mục tiu: phổ biến nội quy tập luyện, bin chế chọn cn sự.

 2. Yêu cầu : HS biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ Thể dục.

II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 1.Địa điểm: tại sân thể dục

 2.Phương tiện:còi,giáo án và một số dụng cụ khác.

III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

doc66 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 1 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Như Đúng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cầu. - yêu cầu:hs thực hiện nghiêm túc tích cực trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: tại sân thể dục 2.Phương tiện:còi,giáo án và một số dụng cụ khác.. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2.Phổ biến mục tiêu giờ học 3.Khởi động: - Khởi động chung: xoay các khớp, khớp cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, gối. B.PHẦN CƠ BẢN: 1.Bài thể dục: * Ôn : +Động tác vươn thở. +Động tác tay. +Động tác chân. +Động tác vặn mình. +Động tác bụng. +Động tác toàn thân. +động tác điều hòa. 2.Trò chơi:tâng cầu. * Củng cố: C .PHẦN KẾT THÚC: 1.Hồi tỉnh: Thực hiện các động tác thả lỏng: điều hoà,thả lỏng tay, chân 2.Nhận xét giờ học: _ Ưu điểm: _Khuyết điểm: 3.Hướng dẫn giao bài tập về nhà: . 4-6p 1-2p 1-2p 2lầnx8 nhịp 21-23p 15-16p 4-5p 1-2p 4-6p 1-2p 1-2p 1-2p - Gv nhận lớp,và phổ biến nội dung bài học - Dàn hàng khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - GV điều khiển cho hs khởi động. -GV phân tích kỹ thuật kết hợp làm mẫu động tác, sau đó cho hs tập luyện đồng loạt. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Gv quan sát sửa sai. Gv phân tích làm mẫu và tổ chức cho hs chơi. - giáo viên gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện - gv củng cố lại kiến thức. - đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - Kết thúc giờ học: Gv hô “giải tán”học sinh hô”khỏe” Nhận xét kết quả dạy của giáo viên và học của trò: Nội dung: Phương pháp: Lượng vận động: Kết quả: GV Duyệt GV Soạn: Ngàythángnăm.. Ngày. Thángnăm Nguyễn Như Đúng Môn: Thể Dục Tuần:29 BÀI 29: TÂNG CẦU-TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU - YÊU CẦU: 1.Học: chuyền cầu theo nhóm 2 người. - Yêu cầu : HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đợng tác. 2.Trò chơi:kéo cưa lừa xẻ. - yêu cầu:hs thực hiện nghiêm túc tích cực trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: tại sân thể dục 2.Phương tiện:còi,giáo án và một số dụng cụ khác.. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2.Phổ biến mục tiêu giờ học 3.Khởi động: - Khởi động chuyên môn:bài thể dục phát triển chung. - Khởi động chung: xoay các khớp, khớp cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, gối. B.PHẦN CƠ BẢN: 1.Chuyền cầu:chuyền cầu theo nhóm 2 người. * Củng cố:chuyền cầu 2. Trò chơi:kéo cưa lừa xẻ. C .PHẦN KẾT THÚC: 1.Hồi tỉnh: Thực hiện các động tác thả lỏng: điều hoà,thả lỏng tay, chân 2.Nhận xét giờ học: _ Ưu điểm: _Khuyết điểm: 3.Hướng dẫn giao bài tập về nhà: . 4-6p 1-2p 1-2p 2lầnx8 nhịp 21-23p 15-16p 1-2p 4-5p 4-6p 1-2p 1-2p 1-2p - Gv nhận lớp,và phổ biến nội dung bài học - Dàn hàng khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - GV điều khiển cho hs khởi động. -GV phân tích kỹ thuật kết hợp làm mẫu động tác, sau đó cho hs tập luyện đồng loạt. Gv quan sát sửa sai. - giáo viên gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện - gv củng cố lại kiến thức. Gv phân tích làm mẫu và tổ chức cho hs chơi. - đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - Kết thúc giờ học: Gv hô “giải tán”học sinh hô”khỏe” Nhận xét kết quả dạy của giáo viên và học của trò: Nội dung: Phương pháp: Lượng vận động: Kết quả: GV Duyệt GV Soạn: Ngàythángnăm.. Ngày. Thángnăm Nguyễn Như Đúng Môn: Thể Dục Tuần:30 BÀI 30: TÂNG CẦU-TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU - YÊU CẦU: 1.Học: chuyền cầu theo nhóm 2 người. - Yêu cầu : HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đợng tác. 2.Trò chơi:kéo cưa lừa xẻ. - yêu cầu:hs thực hiện nghiêm túc tích cực trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: tại sân thể dục 2.Phương tiện:còi,giáo án và một số dụng cụ khác.. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2.Phổ biến mục tiêu giờ học 3.Khởi động: - Khởi động chuyên môn:bài thể dục phát triển chung. - Khởi động chung: xoay các khớp, khớp cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, gối. B.PHẦN CƠ BẢN: 1.Chuyền cầu:chuyền cầu theo nhóm 2 người. * Củng cố:chuyền cầu 2. Trò chơi:kéo cưa lừa xẻ. C .PHẦN KẾT THÚC: 1.Hồi tỉnh: Thực hiện các động tác thả lỏng: điều hoà,thả lỏng tay, chân 2.Nhận xét giờ học: _ Ưu điểm: _Khuyết điểm: 3.Hướng dẫn giao bài tập về nhà: . 4-6p 1-2p 1-2p 2lầnx8 nhịp 21-23p 15-16p 1-2p 4-5p 4-6p 1-2p 1-2p 1-2p - Gv nhận lớp,và phổ biến nội dung bài học - Dàn hàng khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - GV điều khiển cho hs khởi động. -GV phân tích kỹ thuật kết hợp làm mẫu động tác, sau đó cho hs tập luyện đồng loạt. Gv quan sát sửa sai. - giáo viên gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện - gv củng cố lại kiến thức. Gv phân tích làm mẫu và tổ chức cho hs chơi. - đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - Kết thúc giờ học: Gv hô “giải tán”học sinh hô”khỏe” Nhận xét kết quả dạy của giáo viên và học của trò: Nội dung: Phương pháp: Lượng vận động: Kết quả: GV Duyệt GV Soạn: Ngàythángnăm.. Ngày. Thángnăm Nguyễn Như Đúng Môn: Thể Dục Tuần:31 BÀI 31: TÂNG CẦU-TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU - YÊU CẦU: 1.Học: chuyền cầu theo nhóm 2 người. - Yêu cầu : HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đợng tác. 2.Trò chơi:kéo cưa lừa xẻ. - yêu cầu:hs thực hiện nghiêm túc tích cực trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: tại sân thể dục 2.Phương tiện:còi,giáo án và một số dụng cụ khác.. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2.Phổ biến mục tiêu giờ học 3.Khởi động: - Khởi động chuyên môn:bài thể dục phát triển chung. - Khởi động chung: xoay các khớp, khớp cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, gối. B.PHẦN CƠ BẢN: 1.Chuyền cầu:chuyền cầu theo nhóm 2 người. * Củng cố:chuyền cầu 2. Trò chơi:kéo cưa lừa xẻ. C .PHẦN KẾT THÚC: 1.Hồi tỉnh: Thực hiện các động tác thả lỏng: điều hoà,thả lỏng tay, chân 2.Nhận xét giờ học: _ Ưu điểm: _Khuyết điểm: 3.Hướng dẫn giao bài tập về nhà: . 4-6p 1-2p 1-2p 2lầnx8 nhịp 21-23p 15-16p 1-2p 4-5p 4-6p 1-2p 1-2p 1-2p - Gv nhận lớp,và phổ biến nội dung bài học - Dàn hàng khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - GV điều khiển cho hs khởi động. -GV phân tích kỹ thuật kết hợp làm mẫu động tác, sau đó cho hs tập luyện đồng loạt. Gv quan sát sửa sai. - giáo viên gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện - gv củng cố lại kiến thức. Gv phân tích làm mẫu và tổ chức cho hs chơi. - đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - Kết thúc giờ học: Gv hô “giải tán”học sinh hô”khỏe” Nhận xét kết quả dạy của giáo viên và học của trò: Nội dung: Phương pháp: Lượng vận động: Kết quả: GV Duyệt GV Soạn: Ngàythángnăm.. Ngày. Thángnăm Nguyễn Như Đúng Môn: Thể Dục Tuần:32 BÀI 32: BÀI THỂ DỤC-TÂNG CẦU I.MỤC TIÊU - YÊU CẦU: 1.Học: chuyền cầu theo nhóm 2 người. - Yêu cầu : HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đợng tác. 2.Trò chơi:kéo cưa lừa xẻ. - yêu cầu:hs thực hiện nghiêm túc tích cực trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: tại sân thể dục 2.Phương tiện:còi,giáo án và một số dụng cụ khác.. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2.Phổ biến mục tiêu giờ học 3.Khởi động: - Khởi động chung: xoay các khớp, khớp cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, gối. B.PHẦN CƠ BẢN: 1. Ôn :Bài thể dục phát triển chung. 2.Chuyền cầu:chuyền cầu theo nhóm 2 người. * Củng cố:chuyền cầu C .PHẦN KẾT THÚC: 1.Hồi tỉnh: Thực hiện các động tác thả lỏng: điều hoà,thả lỏng tay, chân 2.Nhận xét giờ học: _ Ưu điểm: _Khuyết điểm: 3.Hướng dẫn giao bài tập về nhà: . 4-6p 1-2p 1-2p 2lầnx8 nhịp 21-23p 12-13p 8-9p 1-2p 4-6p 1-2p 1-2p 1-2p - Gv nhận lớp,và phổ biến nội dung bài học - Dàn hàng khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - GV điều khiển cho hs khởi động. -GV phân tích kỹ thuật kết hợp làm mẫu động tác, sau đó cho hs tập luyện đồng loạt. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Gv quan sát sửa sai. Gv quan sát sửa sai. - giáo viên gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện - gv củng cố lại kiến thức. - đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv - Kết thúc giờ học: Gv hô “giải tán”học sinh hô”khỏe” Nhận xét kết quả dạy của giáo viên và học của trò: Nội dung: Phương pháp: Lượng vận động: Kết quả: GV Duyệt GV Soạn: Ngàythángnăm.. Ngày. Thángnăm Nguyễn Như Đúng

File đính kèm:

  • docthe duc 1 tron bo.doc
Giáo án liên quan