Bài giảng Học vần Tuần: 17 Tiết: 147, 148 Tên bài dạy : ăt, ât

Mục tiêu:

 - Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

 - Viết được: ăt, ât, rửa mặt. đấu vật.

 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Ngày chủ nhật.

II.Đồ dùng dạy học:,

 - Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói.

 - Bộ chữ ghép vần

 

doc10 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 947 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Tuần: 17 Tiết: 147, 148 Tên bài dạy : ăt, ât, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
có ă đứng đầu ât có â đứng đầu - Đọc toàn bài trên bảng. - Bảng con: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật - Nhận diện vần, đánh vần đọc từ ứng dụng - Hs đọc bài tiết 1 - HS quan sát tranh, nhận xét nêu nội dung tranh, đọc câu ứng dụng. - HS viết vở: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật - Ngày chủ nhật - Bố mẹ dẫn các con đi chơi ở vườn thú. - Ba mẹ dẫn con đi chơi ở công viên, vườn thú, đi tắm biển.... - Hs đọc cá nhân, đồng thanh. - Hs thi đọc Giáo án môn : Học vần Tuần: 17 Tiết: 149, 150 Tên bài dạy : ôt, ơt Người dạy : Phan Thị Ngọc Hoà Lớp: 1C Trường TH Lê Thị Xuyến Ngày dạy : Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009 I.Mục tiêu: - Đọc được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt ; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Những người bạn tốt. II.Đồ dùng dạy học:, - Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói. - Bộ chữ ghép vần III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra đọc , viết: 2.Dạy bài mới: Giới thiệu bài: Bài 70 Vần ôt, ơt Hoạt động 1: Nhận diện vần , từ khoá a/ Dạy vần: ôt - Giới thiệu vần ôt phân tích: - Ghép vần ôt - Luyện đánh vần , đọc: - Ghép chữ cột phân tích: - Luyện đánh vần, đọc: - Giới thiệu tranh, rút ra từ khoá: b/Dạy vần ơt (qui trình tương tự vần ôt) - Nhận diện vần ơt - So sánh ôt với ơt Hoạt động 2 : Luyện viết - GV viết mẫu hướng dẫn qui trình Hoạt động 3: Luyện đọc - Đọc từ ứng dụng: Tiết 2: Luyện tập Hoạt động 1: Luyện đọc - Luyện đọc câu ứng dụng: - Luyện đọc trên bảng: Hoạt động 2: Luyện viết - GV hướng dẫn cách viết - Chấm bài, nhận xét Hoạt động 3: Luyện nói - Nêu chủ đề luyện nói: - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu tên người bạn mà em thích nhất? - Vì sao em quý mếm bạn đó? - Người bạn như thế nào là người bạn tốt? 3.Củng cố: - Giáo viên đọc mẫu SGK - Trò chơi: Thi đọc nhanh từ có vần ôt, ơt. Bài sau: et, êt - Đọc: ăt, ât, rửa mặt, đôi mắt, đấu vật, bắt tay, thật thà, - Đọc câu: Như SGK trang141 - Bảng con: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật - Nhận diện phân tích: vần ôt gồm có âm ô đứng trước âm t đứng sau. - Ghép ô với t ô- t- ôt / ôt - Tìm âm c ghép chữ cột phân tích: c- ôt- côt- nặng- cột/ cột - Hs đọc: cột cờ (cá nhân, lớp) - HS phân tích vần ơt - Giống nhau âm t đứng cuối - Khác nhau: ôt có ô đứng đầu ơt có ơ đứng đầu - Đọc toàn bài trên bảng. - Bảng con: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt - Nhận diện vần, đánh vần đọc từ ứng dụng - Hs đọc bài tiết 1 - HS quan sát tranh, nhận xét nêu nội dung tranh, đọc câu ứng dụng. - HS viết vở - Những người bạn tốt - Tranh vẽ những người bạn tốt. - Người bạn tốt là người giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. - Hs đọc cá nhân, đồng thanh. - Hs thi đọc Giáo án môn : Học vần Tuần: 17 Tiết: 151, 152 Tên bài dạy : et, êt Người dạy : Phan Thị Ngọc Hoà Lớp: 1C Trường TH Lê Thị Xuyến Ngày dạy : Thứ tư ngày 32 tháng 12 năm 2009 I.Mục tiêu: - Đọc được: et, êt, bánh tét, dệt vải ; từ và các câu ứng dụng. - Viết được : et, êt, bánh tét, dệt vải. - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Chợ Tết II.Đồ dùng dạy học:, - Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói. - Bộ chữ ghép vần III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra đọc , viết: 2.Dạy bài mới: Giới thiệu bài: Bài 71: Vần et, êt Hoạt động 1: Nhận diện vần , từ khoá a/ Dạy vần: et - Giới thiệu vần et phân tích: - Ghép vần et - Luyện đánh vần , đọc: - Ghép chữ tét phân tích: - Luyện đánh vần, đọc: - Giới thiệu tranh, rút ra từ khoá: b/Dạy vần êt(qui trình tương tự vần et) - Nhận diện vần êt - So sánh et với êt Hoạt động 2 : Luyện viết - GV viết mẫu hướng dẫn qui trình Hoạt động 3: Luyện đọc - Đọc từ ứng dụng: Tiết 2: Luyện tập Hoạt động 1: Luyện đọc - Luyện đọc câu ứng dụng: - Luyện đọc trên bảng: Hoạt động 2: Luyện viết - GV hướng dẫn cách viết - Chấm bài, nhận xét Hoạt động 3: Luyện nói - Nêu chủ đề luyện nói: - Tranh vẽ gì? - Em đã đi chợ tết chưa? Em mua gì khi đi chợ tết? - Chợ tết có những gì đẹp? 3.Củng cố: - Giáo viên đọc mẫu SGK - Trò chơi: Thi đọc nhanh từ có vần ăt, ât Bài sau: ut, ưt - Đọc: ôt, ơt, cơn sốt, xay bột, quả ớt, ngớt mưa, đốt tre, bạn tốt, cột cờ, lá lốt, củ cà rốt. - Đọc câu: “Hỏi cây………...bóng râm”. - Bảng con: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. - Nhận diện phân tích: vần et gồm có âm e đứng trước âm t đứng sau. - Ghép e với t e- t- et / et - Tìm âm t ghép chữ tét phân tích: t – et – tet - sắc – tét/ tét - Hs đọc: bánh tét (cá nhân, lớp) - HS phân tích vần êt - Giống nhau âm t đứng cuối - Khác nhau: et có e đứng đầu êt có ê đứng đầu - Đọc toàn bài trên bảng. - Bảng con: et, êt, bánh tét, dệt vải - Nhận diện vần, đánh vần đọc từ ứng dụng - Hs đọc bài tiết 1 - HS quan sát tranh, nhận xét nêu nội dung tranh, đọc câu ứng dụng. - HS viết vở: et, êt, bánh tét, dệt vải - Chợ Tết - Tranh vẽ mẹ dẫn bé đi chợ tết. Chợ tết có nhiều hoa, cây cảnh, bánh mứt, áo quần đẹp. - Hs đọc cá nhân, đồng thanh. - Hs thi đọc Giáo án môn : Toán Tuần : 17 Tiết : 65 Tên bài dạy : Luyện tập chung Người dạy : Phan Thị Ngọc Hoà Lớp : 1C Trường TH Lê Thị Xuyến Ngày dạy : Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 I.Mục tiêu: - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10; viết được các số theo thứ tự quy định ; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán . II.Đồ dùng dạy học: - Phiếu bài tập, phiếu ghi tóm tắt bài toán III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Kiểm tra bài cũ: - Đọc bảng cộng trừ trong phạm vi 10 - Cho 2 hs lên bảng thực hiện: 2.Dạy bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: - Hôm nay lớp học: Luyện tập chung Hoạt động 2: Thực hành làm bài tập Bài 1: Nêu yêu cầu ( cột 3, 4) GV gợi ý bằng 2 cách: 2 bằng mấy cộng mấy ? 6 bằng 2 cộng mấy ? Bài 2: Viết các số 7, 5, 2, 9, 8 : a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài 3: Viết phép tính thích hợp: 3.Củng cố: Cho HS nêu lại công thức cộng trừ trong phạm vi 10 Nhận xét dặn dò: - Về nhà đọc viết các số trong phạm vi 10. 2 HS đọc 3 + …. = 9 4 + …. = 9 10 – = 7 10 – = 10 6 9 10 10 + + - - 3 1 4 3 - Điền số thích hợp vào ô trống - HS làm bài theo hình thức đố bạn, HS nhận xét chữa bài. - HS nêu yêu cầu, làm bảng con a: 2, 5, 7, 8, 9 b: 9, 8, 7, 5, 2 - HS nhìn tranh nêu bài toán viết phép tính: a/ Có 4 bông hoa, thêm 3 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa? 4 + 3 = 7 - HS nhìn tóm tắt nêu bài toán viết phép tính: 7 – 2 = 5 - HS đọc Giáo án môn : Toán Tuần : 17 Tiết : 66 Tên bài dạy : Luyện tập chung Người dạy : Phan Thị Ngọc Hoà Lớp: 1C Trường TH Lê Thị Xuyến Ngày dạy : Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009 I.Mục tiêu: - Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10 ; biết cộng, trừ các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. II.Đồ dùng dạy học: - Phiếu minh hoạ bài tập 1 ; tranh phô tô bài tập 4. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Kiểm tra bài cũ: - Đọc bảng cộng trừ - Cho 2 hs lên bảng thực hiện: 2.Dạy bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: - Hôm nay lớp học: Luyện tập chung Hoạt động 2: Thực hành làm bài tập: Bài 1: Nối các dấu chấm theo thứ tự: Bài 2: a/ Tính (cột 1) Chú ý viết kết quả thẳng cột b/Tính: (cột 1) 4 + 5 – 7 = 1 + 2 + 6 = 3 – 2 + 9 = Bài 3: > , < , = ? - Yêu cầu làm bài vào vở ô li Bài 4: Viết phép tính thích hợp: III/ Củng cố: Đọc lại các phép cộng trừ đã học - Về nhà đọc, viết các số trong phạm vi 10. Bài sau: Luyện tập chung 2 HS đọc, viết từ 0 đến 10, từ 10 đến 0 2 HS thực hiện các phép tính: 8 + 2 - 5 = 6 + 4 - 3 = 10 – 4 + 2 = 10– 7 - 1 = 10 – 6 –3 = 7 – 4 + 6 = - Nêu yêu cầu làm phiếu BT (Làm theo nhóm) - Nêu yêu cầu làm bảng con. - Nêu cách tính: Lấy 4 cộng 5 bằng 9, lấy 9 trừ 7 bằng 2: 4 + 5 – 7 = 2 HS làm vở. - Nêu yêu cầu bài tập - 3 HS làm bài trên bảng lớp , nhận xét 0…1 3 + 2 …2 + 3 5 – 2 … 6 - 2 10…9 7 – 4….2 + 2 7 + 2 …6 + 2 * Xem tranh nêu bài toán viết phép tính: a/ Có 5 con vịt bơi dưới ao, thêm 4 con vịt chạy xuống ao. Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt ? 5 + 4 = 9 b/ Có 7 con thỏ đang múa, chạy đi 2 con. Hỏi còn lại mấy con thỏ? 7 – 2 = 5 - HS tham gia đọc Giáo án môn : Toán Tuần : 17 Tiết : 67 Tên bài dạy : Luyện tập chung Người dạy : Phan Thị Ngọc Hoà Lớp : 1C Trường TH Lê THị Xuyến Ngày dạy : Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009 I.Mục tiêu: - Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10; thưcj hiện được công thức cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ ; nhận dạng hình. II.Đồ dùng dạy học: Phiếu bài tập III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Kiểm tra bài cũ: - Đọc bảng cộng trừ - Cho 2 hs lên bảng thực hiện: 2.Dạy bài mới: Hoạt động 1 : Giới thiệu bài: - Hôm nay lớp học: Luyện tập chung Hoạt động 2: Thực hành làm bài tập Bài 1: a/ Tính: Tính theo cột dọc,chú ý viết số thẳng cột) b/ Tính: Tính từ phải sang trái Bài 2: (dòng 1) Điền số vào chố chấm: Bài 3: Trong các số: 6, 8, 4, 2, 10 a/ Số nào lớn nhất? b/ Số nào bé nhất? Bài 4: Viết phép tính thích hợp: Nêu tóm tắt bài toán: Có : 5 con cá Thêm : 2 con cá Có tất cả :......con cá? Bài 5 : Nâng cao 3.Củng cố: - Đọc lại các phép cộng trừ đã học Trò chơi: Thi xếp nhanh các số: 2,4,5,6,7,1 - Theo thứ tự từ bé đến lớn: - Về nhà đọc, viết công thức trừ trong phạm vi 5. Tiết sau kiểm tra 2 HS đọc, viết từ 0 đến 10, từ 10 đến 0 2 HS thực hiện các phép tính: 6 - 3 + 7 = 5+ 4 - 3 = 9 – 4 + 2 = 10– 7 + 2 = 1+ 6 + 3 = 7 – 4 + 0 = - Nêu yêu cầu làm bảng con - Nêu cách làm bảng con - Nêu yêu cầu làm trong vở BT - Số 10 lớn nhất. - số 2 bé nhất. + Nhìn tóm tắt nêu bài toán viết phép tính: - Trong chậu có 5 con cá, mẹ mua thêm về 2 con cá. Hỏi trong chậu có tất cả mấy con cá? 5 + 2 = 7 - HS (khá- giỏi) - HS tham gia đọc 2HS đại diện thi đua xếp nhanh: 1, 2, 4, 5, 6, 7

File đính kèm:

  • docTUẦN 17.doc
Giáo án liên quan