Giáo án Thể dục Khối 9 - Tuần 23 (Chuẩn kiến thức)

I/ Mục tiêu:

* Nhảy cao:

- Ôn 1 số động tác bổ trợ kĩ thuật nhẩy cao kiểu bước qua: Đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhẩy co chân qua xà . Luyện tập phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhẩy cao kiểu “Bước qua” hoàn thiện kĩ thuật .

 * TTTC: Ném bóng: Ôn đà 2 - 4 bước cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa . Các động tác bổ trợ. Yêu cầu thực hiện kết hợp bốn bước đà và ra sức cuối cùng tạo kĩ năng cơ bản .

 * Yêu cầu thực hiện các động tác bổ chợ cho nhẩy cao , nhiệt tình trong khi học , ý thức trong học, phát hui tính tự giác trong học.

II/ Địa điểm - Phương tiện

- Sân bãi sạch, phẳng, đệm ,cột nhẩy cao ,xà nhẩy cao. Bóng ném 10 quả

III/ Tiến trình dạy học

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 9 - Tuần 23 (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23 Tiết 45 Soạn ngày:.... /...../2008 Ngày dạy: ...../...../2008 nhảy cao - TTTC I/ Mục tiêu: * Nhảy cao: - Ôn 1 số động tác bổ trợ kĩ thuật nhẩy cao kiểu bước qua: Đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhẩy co chân qua xà . Luyện tập phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhẩy cao kiểu “Bước qua” hoàn thiện kĩ thuật . * TTTC: Ném bóng: Ôn đà 2 - 4 bước cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa . Các động tác bổ trợ. Yêu cầu thực hiện kết hợp bốn bước đà và ra sức cuối cùng tạo kĩ năng cơ bản . * Yêu cầu thực hiện các động tác bổ chợ cho nhẩy cao , nhiệt tình trong khi học , ý thức trong học, phát hui tính tự giác trong học. II/ Địa điểm - Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng, đệm ,cột nhẩy cao ,xà nhẩy cao. Bóng ném 10 quả III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A/ Phần mở đầu I.ổn định - GV nhận lớp học - Kiểm tra sĩ số lớp học 9a..... 9b........ 9c........... - Phổ biến nội dung buổi học (Nhẩy cao - TTTC). II.Khởi động - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp cổ chân, tay hông, vai, đùi, lườn ... - ép dọc - ép ngang, chạy tại chỗ theo nhịp vỗ tay - tại trỗ bật nhẩy lên cao B/ Phần cơ bản I. Bài mới: 1/ Nhảy cao: * Ôn các động tác: Đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhẩy co chân qua xà . - Thực hiện kết hợp cả 4 giai đoạn ( chạy đà - giậm nhẩy – trên không – tiếp đất ) kỹ thuật nhẩy cao kiểu “Bước qua” hoàn thiện kỹ thuật . 2/TTTC: Ném bóng: * một số động tác bổ trợ kỹ thuật, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng * Ôn đà 2 - 4 bước cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa. II. Củng cố ? Thực hiện động tác đà 2 - 4 bước ném bóng đi xa ? thực hiện kỹ thuật nhẩy cao kiểu “Bước qua”. C. Phần kết thúc - HS thả lỏng nhẹ nhàng tại chỗ chân, tay, hông,vai bằng cách thực hiện động tác chim bay cò bay .... - GV nhận xét chung giờ học - Về nhà luyện tập đá lăng chân ra trước, đá lăng ra sau, rèn luyện ném bóng . 8/ 5/ 32/ 18/ 9/ 5/ 5/ 2x8 1 2x8 10l 3-5 2l 2hs 2x8 GV và cán sự làm thủ tục đầu giờ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s Đội hình kởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s - GV hướng dẫn HS ôn lại các động tác bổ trợ. HS luyện tập đồng loạt - GV nhận xét sau mỗi lần tập và rút kinh nghiệm sau mỗi lần tập. GV tiếp tục hướng dẫn HS thực hiện kỹ thuật đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. HS Làm đồng loạt và theo hàng ########### # *********** Đội hình ném bóng ************* ************* - HS thực hiện , HS nhận xét - GV nhận xét, rút kinh nghiệm cho cả lớp GV cho lớp thả lỏng nhẹ nhàng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s Tuần 23 Tiết 46 Soạn ngày:.... /...../2008 Ngày dạy: ...../...../2008 nhảy cao - TTTC – chạy bền I/ Mục tiêu: * Nhảy cao: Ôn tập các động tác bổ trợi kỹ thuật, phát triển thể lục ( đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhẩy, Chạy đà chính diện giậm nhẩy co chân qua xà ) Tập kỹ thuật nhẩy cao kiểu “Bước qua”. * TTTC: Ném bóng: Ôn đà 2 - 4 bước cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa.Yêu cầu thực hiện kết hợp bốn bước đà và ra sức cuối cùng tạo kĩ năng cơ bản . * Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên * Yêu cầu thực hiện các động tác bổ chợ cho nhẩy cao , ý thức trong học, phát huy tính tự giác trong học. Tạo đức tính trong cuộc sống II/ Địa điểm - Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng, đệm ,cột nhẩy cao ,xà nhẩy cao. 10 Quả bóng ném III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A/ Phần mở đầu I.ổn định - GV nhận lớp học - Kiểm tra sĩ số lớp học 9a..... 9b........ 9c........... - Phổ biến nội dung buổi học (Nhẩy cao - TTTC- Chạy bền ). II.Khởi động - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp cổ chân, tay hông, vai, đùi, lườn ... - ép dọc - ép ngang, chạy tại chỗ theo nhịp vỗ tay - tại trỗ bật nhẩy lên cao B/ Phần cơ bản I. Bài mới: 1/ Nhảy cao: * Ôn các động tác: - Ôn giai đoạn chạy đà ( đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhẩy, Chạy đà chính diện giậm nhẩy co chân qua xà) - Tập kỹ thuật nhẩy cao kiểu “Bước qua” hoàn thiện kỹ thuật . 2/TTTC: Ném bóng: * Ôn đà 2 - 4 bước cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa.Yêu cầu thực hiện kết hợp bốn bước đà và ra sức cuối cùng tạo kĩ năng cơ bản 3/ Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên II. Củng cố ? Thực hiện động tác đà 1 bước giậm nhảy đá lăng ? Chạy đà chính diện – Giậm nhẩy co chân qua xà C. Phần kết thúc - HS thả lỏng nhẹ nhàng tại chỗ chân, tay, hông,vai bằng cách thực hiện động tác chim bay cò bay .... - GV nhận xét chung giờ học - Về nhà luyện tập đá lăng chân ra trước, đá lăng ra sau, rèn luyện ném bóng . 8/ 5/ 32/ 14/ 8/ 5/ 5/ 5/ 2x8 1 2x8 10l 1l 2hs 2x8 GV và cán sự làm thủ tục đầu giờ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s Đội hình kởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s - GV hướng dẫn HS ôn lại các động tác bổ trợ. HS luyện tập đồng loạt - GV nhận xét sau mỗi lần tập và rút kinh nghiệm sau mỗi lần tập. GV tiếp tục hướng dẫn HS thực hiện kỹ thuật đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. HS Làm đồng loạt và theo hàng ************ # *********** Đội hình ném bóng ************* ************* Cho một HS thực hiện 1 lần theo tốp từ 5 – 6 em .Mỗi em thực hiện (nam 8, nữ5) vòng sân thể dục ,theo sức khoẻ . - HS thực hiện , HS nhận xét - GV nhận xét, rút kinh nghiệm cho cả lớp GV cho lớp thả lỏng nhẹ nhàng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s

File đính kèm:

  • doctuan 23td9.doc