Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì II - Trường THCS Nguyễn Huệ

I/ MỤC TIÊU:

 - H/s biết tên và thực hiện được. Nhảy xa: Nhảy bước bộ. Chạy đà (tự do) - nhảy xa. Trò chơi.

- H/s biết tên và thực hiện được Đá cầu: Tâng cầu bằng đùi. Di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải.

- H/s biết tên và thực hiện được Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.

 II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường

 III/ THỜI GIAN : 90phút

 V/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

 

doc35 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì II - Trường THCS Nguyễn Huệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UỆ Ngày soạn............................. Ngày dạy: ..................... Tuần 31 : Tiết 61-62 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY + TTTC + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: - H/s biết tên và thực hiện được, đúng.. Thể thao tự chọn: Môn TTTC thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của giáo viên. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG ĐINH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. TTTC: - Ôn chiến thuật tấn công - Học kỹ thuậy dẫn bóng bằng má ngoài - Nhảy dây: Ôn tập 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên sân bóng đá. Yêu cầu trong quá trình chạy phải phân bổ sức sao cho hợp lý C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà. 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 40 ph 25ph Nữ 500m Nam 800m 10 ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình học TTTC €€€€€ €€€€€ €€€€€ € € € Đội hình €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € € GV làm mẫu động tác và yêu cầu học sinh thực hiện Đội hình học nhảy dây € € € € € € € € € € € € € Cho từng nhóm lên thực hiện các nội dung trong nhảy dây €€€€€ €€€€€ €€€€€ € €€€€€ Đội hình chạy bền GV Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 32 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Ngày soạn............................. Ngày dạy: ..................... Tuần 32 : Tiết 63- 64 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY + TTTC + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: - H/s biết tên và thực hiện được, đúng. Thể thao tự chọn: Môn TTTC thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của giáo viên. - Kiểm tra chạy bền (15 phút) II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG ĐINH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. TTTC: - Ôn chiến thuật tấn công - Ôn kỹ thuậy dẫn bóng bằng má ngoài - Nhảy dây: Ôn tập 2. Chạy bền : Kiểm tra 15 phút * Theo nhóm sưc khoẻ Kiểm tra chạy bền: (500m đối với nữ và 800m đối với nam) Cách cho điểm: + 9-10: Chạy đạt thành tích mức “ Giỏi ” theo tiêu chuẩn RLTT. + 7-8: Chạy đạt thành tích mức “ Khá ” theo tiêu chuẩn RLTT. + 5-6: Chạy hết cự ly quy định không tính thời gian. C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà. 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 30 ph 35ph Nữ 500m Nam 800m 10 ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€€€€ €€€€€ €€€€€ € € € Đội hình €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € € Đội hình học nhảy dây € € € € € € € € € € € € € Cho từng nhóm lên thực hiện các nội dung trong nhảy dây €€€€€ €€€€€ €€€€€ € €€€€€ Đội hình chạy bền GV Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 33 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Ngày soạn............................. Ngày dạy: ..................... Tuần 33 : Tiết 65-66 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY + TTTC + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: - H/s thực hiện đúng, đẹp kĩ thuật động tác. Thể thao tự chọn: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG ĐINH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. TTTC: - Ôn TTTC: + Bóng đá + Nhảy dây: Ôn tập 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên sân bóng đá. C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. +Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà. 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 55ph 10 ph 40ph 15ph Nữ 500m Nam 800m 10 ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€€€€ €€€€€ €€€€€ € € € Đội hình €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € € Đội hình ôn nhảy dây € € € € € € € € € € € € € Cho từng nhóm lên thực hiện các nội dung trong nhảy dây Đội hình ôn nhảy dây- Bóng đá €€€€€ €€€€€ €€€€€ € € € Đội hình chạy bền GV Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 34 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Ngày soạn......................... Ngày dạy: ......................... Tuần 34 Tiết 67-68 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY ÔN TẬP THỊ HỌC KỲ II I/ MỤC TIÊU: Kiểm tra học kì II môn tự chọn II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐINH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : * Kiểm tra: TTTC (Có thể thực hiện bằng nhiều kĩ thuật đã học) Cách cho điểm : + 9-10: Thực hiện kĩ thuật động tác cơ bản đúng. + 7-8: Thực hiện kĩ thuật động tác cơ bản đúng nhưng vẫn còn một vaig sai sót nhỏ. + 5-6: Thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật động tác + 3–4: Thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật động tác nhưng còn nhiều sai sót lúng túng. C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà. 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 50ph 10 phút 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 35 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Ngày soạn ......................... Ngày dạy : ........................ Tuần 35 Tiết 69 -70 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY Kiểm tra thể lực. I/ MỤC TIÊU: Học cần đạt được Ôn tập thi học kỳ II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐINH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. Nhảy xa: Ôn kỹ thuật nhảy xa 2. Kiểm tra: + Điểm Giỏi ( 9 - 10 điểm) : Đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn. Thành tích đạt 3. 2 m cho nam và 2. 8 m cho nữ. + Điểm Khá ( 7 - 8 điểm ) :Đúng kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không. Kĩ thuật tiếp đất có sai sót. Thành tích đạt 2. 9 m đến dưới 3. 2cho nam và 2.5 m đến dưới 2. 8 m cho nữ. + Điểm Đạt ( 5 - 6 điểm ) : Kĩ thuật trên không cơ bản đúng. Có sai sót nhiều trong các giai đọan còn lại. Thành tích đạt 2.6 m đến dưới 2.9 mcho nam và 2.2 m đến dưới 2.5 m cho nữ. + Điểm chưa đạt ( 3 - 4 điểm ) : Không hình thành giai đoạn kĩ thuật trên không. Thành tích đạt dưới 2. 6 m cho nam và 2, 2 m cho nữ. C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà. 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 20ph 45ph 3Lx1N 10 phút 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV phổ biến yêu cầu ôn tập sau đó tiến hành ôn tập Đội hình ôn tập €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€ € Đội hình kiểm tra giống đội hình ôn tập. GV gọi một lúc 3 em lên thực hiện €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€ € Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € THỜI GIAN CÒN LẠI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TÙY THEO ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 8 HKII THEO CHUAN KIEN THUC.doc