Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 13+14: Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh - Chạy bền - Nguyễn Minh Đạo

 I . NHIỆM VỤ :

 1. ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kĩ năng Đội hình đội ngũ đã học

 2. Chạy nhanh: Ôn tư thế sẵn sàng – Xuất phát, chạy đạp sau . Học Xuất phát cao – Chạy 30 mét .

 3. Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên

 II . YÊU CẦU :

 Kiến thức :

- Biết cách thực hiện đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9 ( Từ hàng ngang hoặc hàng dọc . Đi đều – Đứng lại .

 - Biết cách thực hiện xuất phát cao – Chạy nhanh 30 mét .

 - Biết cách thực hiện chạy theo địa hình qui định .

 Kỹ năng :

 - Thực hiện cơ bản đúng kĩ năng ĐHĐN và điều khiển ĐHĐN .

 - Thực hiện được xuất phát cao – Chạy nhanh 30 mét .

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình qui định .

 III . THỜI GIAN : 90 phút

 IV . ĐỊA ĐIỂM : Sân trường .

 

docx4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 13+14: Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh - Chạy bền - Nguyễn Minh Đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 7 BÀI : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN Tiết CT : 13 - 14 Thời gian dạy : I . NHIỆM VỤ : 1. ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kĩ năng Đội hình đội ngũ đã học 2. Chạy nhanh: Ôn tư thế sẵn sàng – Xuất phát, chạy đạp sau . Học Xuất phát cao – Chạy 30 mét . 3. Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên II . YÊU CẦU : Ÿ Kiến thức : - Biết cách thực hiện đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9 ( Từ hàng ngang hoặc hàng dọc . Đi đều – Đứng lại . - Biết cách thực hiện xuất phát cao – Chạy nhanh 30 mét . - Biết cách thực hiện chạy theo địa hình qui định . Ÿ Kỹ năng : - Thực hiện cơ bản đúng kĩ năng ĐHĐN và điều khiển ĐHĐN . - Thực hiện được xuất phát cao – Chạy nhanh 30 mét . - Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình qui định . III . THỜI GIAN : 90 phút IV . ĐỊA ĐIỂM : Sân trường . V . DỤNG CỤ : Còi, tranh xuất phát cao. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp 2. Phổ biến nội dung 3. Khởi động: xoay các khớp. 4. Kiểm tra bài cũ: - Chạy đạp sau? 15p 1L/đt 1L/đt - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. - GV phổ biến ngắn gọn. - Học sinh tích cực khởi động. - Thực hiện được yêu cầu kĩ thuật. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€GV) II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Luyện tập nâng cao kĩ năng Đội hình đội ngũ đã học . 2. Chạy nhanh: - Ôn tư thế sẵn sàng – Xuất phát, chạy đạp sau . - Học Xuất phát cao – Chạy 40 mét . 3. Củng cố: - Thực hiện tư thế sẵn sàng – xuất phát ? 4. Chạy bền : – Chạy bền trên địa hình tự nhiên . 65p 5-6L 1-3L 1-3L 1L/đt Nam4V Nữ 3V - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều. đứng lại và biết cách thực hiện “ bước đuổi “ khi đi đều bị sai nhịp . - Thực hiện được các giai đoạn xuất phát, chạy đạp sau tích cực, bước chạy thoải mái . - Biết cách thực hiện xuất phát cao – Chạy nhanh 40 mét . - Thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật động tác. - Chạy tốc độ chậm, bước chạy không quá ngắn, bảo đảm hết cự li - Phối hợp bước chạy với thở “ 3 bước – Hít vào ; 3 bước – Thở ra “ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV Đội hình tập luyện 15m 30 - 40m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV) III. PHẦN KẾT THÚC 1.Thả lỏng. - Các khớp tay, chân, tồn thân 2. Nhận xét. - Đánh giá thái độ học tập của học sinh. 3 Dặn dị. - Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định. 10p 1L/đt - Học sinh tích cực thả lỏng các khớp - Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét. - Học sinh lắng nghe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€GV) ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV) Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng..năm 201 Người soạn NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Minh Đạo

File đính kèm:

  • docxgiao an thee duc 7.docx