Giáo án Thể dục Khối 6 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 (Bản đẹp)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.

- Nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực rèn luyện.

- Biết một số lợi ích tác dụng của việc tham gia và thường xuyên tập luyện TDTT.

- Nắm được nội dung chương trình môn học.

2. Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng nghe ghi nhớ kiến thức.

3. Thái độ.

- Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử, có tính tự giác, tích cực kiên trì tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

+) Địa điểm: Tại lớp học

+) Phương tiện: - GV: GA + SGV

 - HS: Vở ghi

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 

doc162 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/02/2021 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t sức minh trong lần kiểm tra. - Chạy xong về đi lai thả lỏng không ngồi hoặc đứng một chỗ. * Cách cho điểm: § C§ 400 Nam 3’- 3.5’ 4’ 300 Nữ 3’- 3.5’ 4’ - Đoạt loại ‘§’ chạy đạt mức “ Giỏi" “Khá” “Trung bình” theo tiêu chuẩn RLTT. - Đoạt loại “C§” : không chạy hết cự ly quy định, vượt quá thời gian quy định. C. Phần kết thúc. - Thả lỏng - Nhận xét kết quả giờ học - Hướng dẫn bài tập về nha 5’ - GV hướng dẫn HS thả lỏng toàn thân. - GV: Giao bài tập về nhà, nhận xét giờ học. (Đội hình xuống lớp) ------------------------------------------------------------------------------------ Lớp 6A. Tiết(TKB):...... Ngày dạy:......../......./........... Tổng số: ........ Vắng:............... Lớp 6B. Tiết(TKB):...... Ngày dạy:......../......./........... Tổng số: ........ Vắng:.............. Tiết: 67 ÔN TẬP HỌC KỲ II I. Mục tiêu 1. Kiến thức : - Ôn tập học kì II Nội dung Bật nhảy. 2.Kỹ năng : - HS thực hiện tốt kỹ thuật bật nhảy tại chỗ. 3. Thái độ  : -Học sinh nỗ lực tích cực, tự giác luyện tập, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập. II. Địa điểm, Phương tiện: + Địa điểm: Sân tập thể dục của nhà trường. + Phương tiện: - GV: Còi... - HS: vệ sinh sân tập, trang phục gọn gàng đúng quy định. III. Tiến trình dạy – Học. NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. Phần mở đầu. a. Nhận lớp: - CS: Tập hợp, báo cáo - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khỏe học sinh. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b. Khởi động: - Chạy 2 vòng sân tập - Tập bài TD tay không - Xoay kỹ các khớp: Cổ, cổ tay cổ chân, khớp khưỷư tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. B. Phần cơ bản. 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới * Bật nhảy: - Chạy bước nhỏ. - Chạy đá gót chạm mông. - Chạy nâng cao đùi - Tại chỗ đá lăng trước sau. - Tại chỗ đá lăng sang ngang. - Tại chỗ bật xa. - Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. - Trò chơi: Bật nhảy ô tiếp sức. + Củng cố: Bật xa 7’ (2’) (5’) 33’ (ĐH nhận lớp) - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài. - CS: Điều khiển, GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện. (ĐH Khởi động) - Học sinh tập trung 3 hàng dọc. ĐHTL xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV - GV điều khiển học sinh thực hiện, GV quan sát các động tác quả HS để sửa sai kt đt cho các em. - GV hướng dẫn hs thực hiện theo, quan sát sửa sai cho hs. xxxxxxxx xxxxxxxx - Học sinh tập trung 3 hàng dọc. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx * GV - Gv phổ biến nội dung trò chơi, hướng dẫn cách chơi. - Gọi 1- 2 HS lên thực hiện lớp cùng GV theo dõi nhận xét.GV nhận xét chung. C. PHẦN KẾT THÚC + Hồi tĩnh: Thực hiện một số đông tác thả lỏng toàn thân + Nhận xét giờ học + HDVN 5’ - GV hướng dẫn HS thả lỏng toàn thân. - GV: Giao bài tập về nhà, nhận xét giờ học. (Đội hình xuống lớp) --------------------------------------------------------------------- Lớp 6A. Tiết(TKB):...... Ngày dạy:......../......./........... Tổng số: ........ Vắng:............... Lớp 6B. Tiết(TKB):...... Ngày dạy:......../......./........... Tổng số: ........ Vắng:.............. Tiết: 68 ÔN TẬP HỌC KỲ II I. Mục tiêu 1. Kiến thức : - Ôn tập học kì II Nội dung Bật nhảy. 2. Kỹ năng : - HS thực hiện tốt kỹ thuật bật nhảy tại chỗ. 3. Thái độ  : -Học sinh nỗ lực tích cực, tự giác luyện tập, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập. II. Địa điểm, Phương tiện: + Địa điểm: Sân tập thể dục của nhà trường. + Phương tiện: - GV: Còi... - HS: vệ sinh sân tập, trang phục gọn gàng đúng quy định. III. Tiến trình dạy – Học. NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. Phần mở đầu. a. Nhận lớp: - CS: Tập hợp, báo cáo - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khỏe học sinh. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b. Khởi động: - Chạy 2 vòng sân tập - Tập bài TD tay không - Xoay kỹ các khớp: Cổ, cổ tay cổ chân, khớp khưỷư tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. B. Phần cơ bản. 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới * Bật nhảy: - Chạy bước nhỏ. - Chạy đá gót chạm mông. - Chạy nâng cao đùi - Tại chỗ đá lăng trước sau. - Tại chỗ đá lăng sang ngang. - Tại chỗ bật xa. - Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. - Trò chơi: Bật nhảy ô tiếp sức. + Củng cố: Bật xa 7’ (2’) (5’) 33’ (ĐH nhận lớp) - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài. - CS: Điều khiển, GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện. (ĐH Khởi động) - Học sinh tập trung 3 hàng dọc. ĐHTL xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV - GV điều khiển học sinh thực hiện, GV quan sát các động tác quả HS để sửa sai kt đt cho các em. - GV hướng dẫn hs thực hiện theo, quan sát sửa sai cho hs. xxxxxxxx xxxxxxxx - Học sinh tập trung 3 hàng dọc. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx * GV - Gv phổ biến nội dung trò chơi, hướng dẫn cách chơi. - Gọi 1- 2 HS lên thực hiện lớp cùng GV theo dõi nhận xét.GV nhận xét chung. C. PHẦN KẾT THÚC + Hồi tĩnh: Thực hiện một số đông tác thả lỏng toàn thân + Nhận xét giờ học + HDVN 5’ - GV hướng dẫn HS thả lỏng toàn thân. - GV: Giao bài tập về nhà, nhận xét giờ học. (Đội hình xuống lớp ------------------------------------------------------------------------------- Lớp 6A. Tiết(TKB):...... Ngày dạy:......../......./........... Tổng số: ........ Vắng:............... Lớp 6B. Tiết(TKB):...... Ngày dạy:......../......./........... Tổng số: ........ Vắng:.............. Tiết: 69 KIỂM TRA HỌC KÌ II I.Mục tiêu. 1. Kiến thức  - Kiểm tra bật nhảy - Đánh giá quá trình tiếp thu, Luyện tập của HS đối với nội dung bật nhảy 2. Kỹ năng : - HS nỗ lực thực hiện hết khả năng của mình trong các lần bật nhảy, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. 3. Thái Độ : - HS tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ kiểm tra. II. Địa điểm, Phương tiện. + Địa điểm: Sân tập TD của nhà trường. + Phương tiện: - GV: Còi , sổ điểm, thước dây - HS: Vệ sinh sân tập .Trang phục. III. Tiến trình dạy – Học. NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC I. Phần mở đầu. a. Nhận lớp: - CS: Tập hợp, báo cáo - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khỏe học sinh. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b. Khởi động: - Chạy 2 vòng sân tập - Tập bài TD tay không - Xoay kỹ các khớp: Cổ, cổ tay cổ chân, khớp khưỷư tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. B. Phần cơ bản. * Một số động tác bổ trợ - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. * Kiểm tra kỹ thuật bật nhảy. 7’ (2’) (5’) 33’ (ĐH nhận lớp) - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung bài. - CS: Điều khiển, GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện. (ĐH Khởi động) - Học sinh tập trung 3 hàng dọc. ĐHTL xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV - Kiểm tra thành tích nhiều đợt nam, nữ riêng - Mỗi học sinh được bật xa 3 lần lấy thành tích của lần cao nhất. - Giáo viên đánh dấu sẵn các vạch. ĐHKT x x x x x x GV x x x x x x x x x GH x x CB - HS thực hiện xong về vị trí ngồi. * Cách cho điểm. Đ Nam 1.9m 1.7m 1.6m Nữ 1.7m 1.6m 1.5m - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạtđược của từng học sinh. - Loại “CĐ”: Kỹ thuật không đúng thành tích không đạt mức “đạt” RLTT C. Phần kết thúc. - Thả lỏng - Nhận xét kết quả giờ học - Hướng dẫn bài tập về nha 5’ - GV hướng dẫn HS thả lỏng toàn thân. - GV: Giao bài tập về nhà, nhận xét giờ học. (Đội hình xuống lớp) -------------------------------------------------------------------------------- Lớp 6A. Tiết(TKB):...... Ngày dạy:......../......./........... Tổng số: ........ Vắng:............... Lớp 6B. Tiết(TKB):...... Ngày dạy:......../......./........... Tổng số: ........ Vắng:.............. Tiết: 70 KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Kiểm tra chạy 300m đối với nữ 400m đối với nam có tính thời gian và không tính thời gian. - Đánh giá quá trình luyện tập của học sinh đối với bộ môn giáo dục thể chất trong nhà trường THCS, qua đó kiểm tra tình hình sức khoẻ của học sinh, sự phát triển thể lực chung của học sinh. 2. Kĩ năng. - HS chạy hết cự ly, đẩm bảo tốc độ, thực hiên đúng KT, đạt TT quy định. 3. Thái độ. - Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập. II. Địa điểm, Phương tiện : + Địa điểm: Sân tập TD của nhà trường. + Phương tiện: - GV: Còi, đồng hồ bấm giây - HS vệ sinh sân tập.Trang phục đảm bảo cho kiểm tra. III. Tiến trình bài dạy  NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC I. Phần mở đầu. a. Nhận lớp: - Cán sự tập chung báo cáo sĩ số cho gv. - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b. Khởi động: - Tập bài thể dục PT chung. - Xoay kỹ các khớp: Cổtay, cổ chân, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. - Luân phiên đánh tay lên cao. - Vừa đi vừa vặn mình. - Cúi gập đánh lăng II. Phần cơ bản. 1. Kiểm tra bài cũ : (Không) 2. Bài mới : * Kiểm tra kĩ thuật chạy bền 7’ 2’ 5’ 33’ 1 lần - ĐHNL: x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra. - ĐHKĐ x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - C/s lớp diều khiển khởi động. - Giáo viên giám sát khởi dộng chung - GV phổ biến nội dung kiểm tra, cách thức kiểm tra. Kiểm tra nhóm nữ trước, nhóm nam sau. Kiểm tra theo từng nhóm 5 học sinh 1 lần. Học sinh thực hiện tích cực, phấn đấu hết sức minh trong lần kiểm tra. - Chạy xong về đi lai thả lỏng không ngồi hoặc đứng một chỗ. * Cách cho điểm: - Đoạt loại ‘‘Đ’’ chạy đạt mức “ Giỏi" theo tiêu chuẩn RLTT. chạy đạt mức “Khá”theo tiêu chuẩn RLTT, chạy đạt mức “Trung bình” theo tiêu chuân RLTT. - Đoạt loại ‘’CĐ’’: không chạy hết cự ly quy định, vượt quá thời gian quy định ( Theo bảng RLTT – SGV) III. Phần kết thúc. - Thả lỏng: Tập các động tác thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học - Hướng dẫn bài tập về nhà. 5’ - Học sinh thực hiện các đt thả lỏng tích cực. x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - Giáo viên nhận xét ưu nhược điểm. - Về ôn lại các nội dung đã học. ---------------------- THE END ---------------------- ---------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docthe duc 6 theo chuan.doc