Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 1

I – Mục tiêu

 - Giới thiệu nhằm giúp HS biết được ý nghĩa nội dung chương trình.

 - Học bài Thể dục + nhịp điệu ( nữ ) Động t ác 1-3

 + Phát triển chung ( nam ) Động tác 1 – 15

 - Chay tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy.

 Yêu cầu bước đầu học sinh nắm được 3 động tác TDNĐ và 15 động tác bài TD phát triển chung

 Nắm được kỹ thuật trao và nhận tín gậy.

 II – Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm: T¹i SV§ tr­ng THPT Quan S¬n

- Phương tiện: Chuẩn bị còi, 4 tín gậy .

III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp )

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/03/2021 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 1: GIÁO ÁN 1 - 2 Giới thiệu : Nội dung, chương trình TD lớp 11. Thể dục nhịp điệu ( nữ ) Bài TD Phát triển chung ( nam ) Chạy tiếp sức I – Mục tiêu - Giới thiệu nhằm giúp HS biết được ý nghĩa nội dung chương trình. - Học bài Thể dục + nhịp điệu ( nữ ) Động t ác 1-3 + Phát triển chung ( nam ) Động tác 1 – 15 - Chayï tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy. Yêu cầu bước đầu học sinh nắm được 3 động tác TDNĐ và 15 động tác bài TD phát triển chung Nắm được kỹ thuật trao và nhận tín gậy. II – Địa điểm, phương tiện Địa điểm: T¹i SV§ tr­êng THPT Quan S¬n Phương tiện: Chuẩn bị còi, 4 tín gậy . III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Định lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1. Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 11 c) Khởi động - Xoay các khớp : Cồ tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,luờn,vặn mình. d) KiĨm tra bµi cị: Em h·y nªu nh÷ng néi dung ®· häc ë líp 10? 7 - 8’ Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Đội hình 4 hàng ngang. ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình nhận lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình khởi động - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. 2.. Phần cơ bản a) Thể dục nhịp điệu ( nữ ) * Động tác1 đánh hông Nhịp 1-2 Đẩy hông sang trái 2 nhịp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới – trái, mắt nhìn sang trái (thân hướng trước) Nhịp 3 – 4 như nhịp 1- 2 nhưng đổi bên Nhịp 5 – 6 như nhịp 1 -2 Nhịp 7 – 8 như nhịp 3 – 4 * Động tác 2 Phối hợp Tập phần chân Giậm chân đều luân phiên từng chân từ nhịp 1 đến nhịp 8 (chân trái trước) Tập phần tay N1 đưa tay trái ra trước N2 đưa tay phải ra trước // tay trái N3 Tay trái đưa lên cao, bàn tay hướng vào trong. N4 Tay phải đưa lên cao N5 Tay trái hạ về ngang vai, bàn tay sấp N6 Tay phải hạ về ngang vai N7 Tay trái hạ xuống ép sát thân N8 : Tay phải hạ Tập kết hợp tay và chân * Động tác 3: Di chuyển tiến lùi N1: Bước chân trái lên một bước, trọng tâm dồn vào chân trái,hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ. N2: Bước chân phải lên một bước,trọng tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai cẳng tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ N3: Như nhịp 1. N4 :Khuyụ gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. N5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4, nhưng hai tay quay theo chiều ngược lại bước chân lùi và tì gót chân trái. b) Bài Thể dục phát triển chung (nam) ĐT 1: Kiễng chân, hai tay lăng thẳng từ dưới – sang ngang – lên cao, bàn tay vỗ vào nhau 1 lần, thân người căng,mắt nhìn thẳng ĐT 2: Hai tay đưa thẳng từ trên cao – sang ngang – xuống dưới,hạ gót chân về tư thế đứng nghiêm. ĐT 3: Như động tác 1, nhưng vỗ tay 2 lần thật nhanh. ĐT 4: Như động tác 2. ĐT 5,6: Hai tay đan chéo trước thân (tay phải ngoài, tay trái trong) Lăng thẳng từ dưới – lên cao. Thực hiện hai động tác liên tục. Kết thúc động tác ở tư thế đứng khép chân, hai tay chếch cao, mắt nhìn thẳng. ĐT 7: Hạ hai tay thành dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao. ĐT 8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. ĐT 9: Như động tác 7. ĐT 10: Chân trái bước sang trái một bước rộng hơn vai, gập thân về trước, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, đầu ngẩng, căng thân, mắt nhìn thẳng. ĐT 11: Quay người sang trái, tay phải lăng thẳng xuống dưới, bàn tay phải chạm mu bàn chân. Tay trái lăng thẳng lên trên, bàn tay duỗi thẳng. ĐT 12: Quay người sang phải, tay trái lăng thẳng xuống dưới, bàn tay trái chạm mu bàn chân phải. Tay phải lăng thẳng lên trên, bàn tay duỗi thẳng. ĐT 13: Như động tác 11 ĐT 14: Như động tác 12 ĐT 15: Thu chân trái về với chân phải thành tư thế ngồi xổm trên nửa trước bàn chân, hai tay chống đất. c) Chạy tiếp sức: Cách trao và nhận tín gậy Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. Tín gậy được đưa từ dưới lên vaò giữa ngón cái và ngón trỏ cuả bàn tay người nhận. Người nhận tín gậy khi đưa tay về sau, cánh tay duỗi thẳng cố định. Bàn tay xoè ra như đo gang, các ngón con hướng chếch ra ngoài – xuống dướ, ngón cái hướng chếch vào trong, lòng bàn tay hướng về sau – xuống dưới. Cách 2: Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.Tín gậy đưa từ trên xuống.Người nhận tín gậy phải để lòng bàn tay ngửa,ngược với cách 1 d) Cđng cè: Cđng cè l¹i ®éng t¸c 1 – 3 (n÷) Cđng cè l¹i ®éng t¸c 1 – 15 (nam) 60 – 65’ 1l 2l 5l 1l 1l 4l 1l 1l 5l 2l 3l 2l 1l 2l 1l 1l 5l 1l 1l 5l 3l 1l 1l 5l 3l 1l 1l 6l 6l 6l Theo đội hình 4 hàng ngang cự ly dãn cách = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p * GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,từng hai nhịp. * GV đứng cùng chiều,vừa tập vừa hô nhịp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhịp nhanh hơn. * Cán sự lớp hô nhịp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên * GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu toàn bộ động tác. * Làm mẫu cử động phần chân * GV hô nhịp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhịp nhanh hơn.(Có thể vỗ tay) * Làm mẫu cử động phần tay GV đứng cùng chiều, vừa tập vừa hô nhịp để HS làm theo . * Sau đó GV cử ra cán sự ( em khá)đứng cùng chiều với lớp hô nhịp nhanh hơn, GV quan sát sửa sai. * GV hô nhịp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhịp điệu chậm * GV hô nhịp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhịp điệu nhanh hơn * GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,toàn bộ động tác. * GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhịp,mức độ chậm, các em làm theo. * tập được 4 nhịp ôn lại, sau đó tập tiếp N5,6,7,8 . GV phân các em nữ thành 4 nhóm tự tập.Cán sự lớp hỗ trợ giữ trật tự nhóm nữ. * GV cho các em xem tranh ảnh * GV làm mẫu động tác 1- 6 nhanh – chậm * GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhịp, mức độ chậm, các em làn theo * Cán sự lớp đếm nhịp lớp thực hiện, GV quan sát sửa sai. * GV làm mẫu động tác 7 -10 nhanh – chậm * GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhịp, mức độ chậm, các em làn theo * Cán sự lớp đếm nhịp lớp thực hiện * «ân lại động tác 1- 10 * GV làm mẫu động tác 11 -15 nhanh – chậm * GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhịp, mức độ chậm, các em làn theo * Cán sự lớp đếm nhịp lớp thực hiện * «ân lại động tác 1- 15 * GV cho các em xem tranh ảnh, giới thiệu ngắn gọn về môn chạy tiếp sức, làm mẫu và giảng giải cách 1 Trao – nhận tín gậy từ dưới lên.Hai hàng đầu ngồi = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p * Làm mẫu và giảng giải cách 2 Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.Hai hàng đầu ngồi. * Lớp 4 hàng ngang cự ly giãn cách,hàng chẵn bước sang trái 1 bước, nghe hiệu lịnh còi hàng 1,3 thực hiện nhận tín gậy, hàng 2,4 thực hiện trao tín gậy cho hàng 1,3. Mỗi lần tập 8 em = = = = hàng A = = = = hàng B Hàng A taị chỗ thực hiện trao gậy cho hàng B Cách1 – cách 2 * Hàng A lùi về sau 1 bước dài – thực hiện 1 bước trao tín gậy cho hàng B cách1 - cách2 = = = = hàng A = = = = hàng B * GV cho nhóm tập đằng sau quay, lúc này hàng B trao tín gậy, hàng A nhận tín gậy.Thực hiện tâp như trên. * Nhóm 8 em vừa tập song về chỗ, tới nhóm 8 em kế tiếp ,cứ thế cho đến hết. 3. Phần kết thúc - Hồi tĩnh, thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. ¤n BT thĨ dơc. C¸ch trao nhËn tÝn gậy - Nhận xét đánh giá buổi học. 5 -6’ - Theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo. - Theo đội hình 4 hàng ngang cho HS dồn hàng lại. Quan S¬n, ngµy..th¸ng....n¨m . DuyƯt cđa BGH Tỉ tr­ëng Ký duyƯt . ...............

File đính kèm:

  • docGAT1.doc
Giáo án liên quan